Gratis vakantiegeld met deze actie op Ouders.nl doe gauw mee!

7 februari 2016

Spellingcontrole toch toegestaan

De regeling dat er geen spellingcontrole gebruikt zou mogen worden op het eindexamen gaat voorlopig toch niet door.

Eind vorig jaar werd stilletjes besloten dat er met ingang van dit jaar geen spellingcontrole meer op het eindexamen gebruikt zou mogen worden. Ook niet door kinderen met dyslexie. Het belangrijkste argument – van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) – was dat iedereen gelijk behandeld moet worden:

Als je spelling toetst in een examen, moet iedereen gelijk beoordeeld worden. Zou de ene leerling spellingcontrole gebruiken en de ander niet, dan zijn de afnamecondities niet gelijk en de scores dus niet meer vergelijkbaar. (Bron: de toelichting van het CvTE op 29 januari)

Dat leverde veel boze reacties: van de Tweede Kamer, van ouders, en van leerlingen. Oudervereniging Balans startte samen met het Landelijk Aktie Comitee Scholieren (LAKS) een petitie: 'Spelling-hulpmiddel voor kinderen met dyslexie moet blijven'. Op dit moment – 7 februari – zijn er al meer dan 35.000 handtekeningen verzameld.

Regeling voorlopig uitgesteld

De opstand lijkt succesvol te zijn. Op 6 februari meldde Balans dat staatssecretaris Dekker het verbod op spellingcontrole voorlopig wil uitstellen:

Staatssecretaris Dekker geeft toe dat ouders en leerlingen een punt hebben. Dat de maatregel misschien toch wat overhaast in ingevoerd. Daarom gaat hij het College voor Toetsen en Examens (CvTE) vragen de regel aan te passen, in ieder geval voor dit examenjaar. Leerlingen met dyslexie die dit schooljaar eindexamen doen kunnen dus opgelucht ademhalen. Oudervereniging Balans is er niet gerust op dat dit betekent dat de maatregel definitief van de baan is. Wij willen dat het gebruik van spellingcontrole nu en in de toekomst mogelijk blijft voor kinderen met dyslexie. Zonder puntenaftrek vanwege het gebruik van een hulpmiddel. Spellingcontrole past de exameneisen niet aan. Ze verminderen alleen de beperking van kinderen met dyslexie. (Bron: nieuwsbericht van Balans op 6 februari)

Maar Balans is er nog niet gerust op. Uitstel is nog geen afstel. Daarom het verzoek om de petitie alsnog te tekenen, voor wie dat nog niet gedaan had.

Achtergrondinformatie

Vanaf dit schooljaar telt spelling voor maximaal 10% mee op het centraal eindexamen Nederlands, en voor vmbo-gl/tl ook bij Engels.

Leerlingen met een dyslexie-verklaring hebben (los van de spellingcontrole) sowieso de volgende faciliteiten:

  • er kan een half uur tijdverlenging worden aangevraagd
  • er mag een loep of een leeslineaal worden gebruikt
  • de tekst mag worden voorgelezen (via een daisy-cd, spraaksynthese of door een surveillant).

Dekker maakt zich wel zorgen over de toename van het aantal dyslexie-verklaringen (volgens cijfers van de onderwijs-inspectie). Oudervereniging Balans zou graag zien dat er onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van deze stijging en wil hierover met de staatssecretaris in gesprek.

Komende woensdag, 10 februari, debatteert de Kamer nog over het onderwerp.

Heeft u nog vragen: