Home » Artikelen » Stemwijzer voor ouders

Stemwijzer voor ouders

Door:

Redactie Ouders Online

Hoe denken de politieke partijen over ouderschap en onderwijs? Doe de stemwijzer voor ouders.

Eigenlijk zijn we niet zo enthousiast over specifieke stemwijzers voor specifieke doelgroepen. Want als wij stemmen, betrekken we ook graag andere maatschappelijke kwesties in onze keuze, dan alleen maar datgene wat op onze eigen situatie betrekking heeft. Maar toch kan het leuk zijn om eens te kijken op welke partij je uitkomt als het om ouderschap en onderwijs gaat.

StemWijsOuders is gemaakt door twee organisaties: 'Ouders & Onderwijs', en 'Voor werkende ouders'. Dat geeft meteen nóg een beperking van deze stemwijzer. Hij gaat namelijk alleen maar over onderwijs, en over het combineren van ouderschap en werk. (En wat het onderwijs betreft: alleen 'gewoon' lager- en middelbaar onderwijs, dus niets over passend onderwijs, speciaal onderwijs, thuisonderwijs, academisch onderwijs, etc.)

Eigenlijk is er maar één stelling die losstaat van zaken als school en ouderschapsverlof, namelijk over het recente voorstel dat kinderen meer dan twee (juridische) ouders zouden kunnen hebben. Dus verder niets over opvoeding (wiens taak is dat; alleen van de ouders of ook van anderen?), verplichte ouderschapscursussen, gezinsbeleid, thuisbevalling, vaccinatie, pgb, gehandicapte kinderen, armoedebestrijding, duurzaamheid ('de aarde voor onze kinderen'), maatschappelijke dienstplicht (het stokpaardje van het CDA), enzovoorts.

Maar goed. Ondanks de beperkingen toch leuk om even die 17 stellingen te doen.

Redactie Ouders Online

 

Naschrift: 

Meer over

Reacties

https://www.eerstekamer.nl

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33684_jeugdwet
Jeugdhulp: lastig kiezen want er zitten hardwerkende commissieleden over diverse departementen die vaak gezamenlijk optreden.En niet zoveel in standpunten verschillen. Zie ook het jeugdpoortdebat op 21 februari j.l. hoewel daar maar weer een beperkt aantal partijen aan deelnamen.
Je zou kunnen zeggen dat bepalend voor je keuze is welke partij, tegen de uitdrukkelijke wens en petitie van ouders en professionals in het veld met name vanuit de jeugd-ggz, tegen de jeugdwet heeft gestemd.

"Het voorstel (EK 33.684, A) is op 17 oktober 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor."
De 1e Kamer stemde hoofdelijk. Tegen stemden leden van 50Plus, Groenlinks, de PVV en de SP.
Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de leden van deze partijen dan ook een constructieve bijdrage weten te leveren. En Groenlinksleden hebben voor- en tegengestemd.
Voor mij zijn constructief, gezien de ingediende moties en de artikelen, wel Mona Keizer (CDA) en de relatieve nieuwkomer Norbert Klein (Vrijzinnige Partij).

http://steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/tweede-kamer-akkoord-wetsvoorstel...
Passend Onderwijs kent ook bevlogen betrokkenen maar Loes Ypma (PvdA) springt er voor mij duidelijk uit, gezien haar toegankelijkheid voor ouders en het instemmingsrecht voor ouders wat ze heeft voorgesteld en erdoor heeft gekregen.

Uit mijn stemwijzer in dit artikel kwam overigens D66.

Privacy

Privacy

https://decorrespondent.nl/4689/de-belangrijkste-vertegenwoordiger-van-j...

Ook op het gebied van privacy zit er geen vraag in deze stemwijzer van Ouders&Onderwijs. Maar dat wisten we natuurlijk ook wel.

https://www.privacybarometer.nl/nieuws/3901/Grote_verschillen_privacy_en...

Gelukkig is er ook voor ouders belangrijk een privacymeter. "Over het algemeen valt op dat er in het geheel minder over privacy gesproken wordt in de partijprogramma's dan in 2012, behalve bij D66 en de Piraten. Daarover meer in onze volgende aflevering voor TK17: 'Privacy en zorg'."

@AnneJ: was jij ook (net als

@AnneJ: was jij ook (net als wij) aanwezig bij Jeugdpoort, of heb je het alleen op afstand gevolgd?

Het verslag van 21 februari is helaas nog niet beschikbaar. (Houd het in de gaten op http://www.jeugdpoort.nl/verslagen.html) De standpunten van de diverse partijen liepen inderdaad niet heel erg uiteen, met uitzondering van de VVD. Die natuurlijk heel erg voor marktwerking in de (jeugd)zorg was.

En wat het onderwerp 'privacy' betreft: als je kijkt naar het stemgedrag van de afgelopen paar jaar, springt de Partij voor de Dieren er positief uit. D66 viel ons helaas wat tegen. Op papier hebben ze krachtiger privacy-standpunten dan in de (stem-)praktijk.

Dank voor de linkjes.

Dank voor de linkjes.

Haha! Ik zag mijzelf in het verslag terug als "Een tegengeluid komt uit het publiek". (Over de vraag of gemeenten verplicht moeten worden om een standaard jeugdhulppakket aan te bieden. Daar was niemand het mee eens, omdat iedereen het mantra van het 'maatwerk' blijft prevelen. Ik bracht daar twee bezwaren tegenin: ten eerste dat maatwerk rechtsongelijkheid geeft - want in de ene gemeente dit en in de andere dat - en ten tweede dat de meeste gemeente-ambtenaren domweg nog te weinig kennis van zaken hebben om écht maatwerk te leveren. Dus dan liever een basispakket zodat je weet wat je kunt verwachten en waar je rechten aan kunt ontlenen.)

Henk Boeke

Privacy en zorg

Privacy en zorg

https://www.privacybarometer.nl/nieuws/3902/Privacy_en_zorg_in_de_verkie...

Staat er inmiddels ook op.
"Ook het CDA wil dat "het delen van informatie over huiselijk geweld tussen professionals makkelijker" wordt. De SP wil zelfs dat informatie over een vermoeden van kindermishandeling "altijd" wordt gedeeld."
Het is nog steeds een illusie om te denken dat huiselijk geweld of kindermishandeling, wat wordt daar nu eigenlijk allemaal mee bedoeld?, ophoudt als het naar een meldpunt op de grote hoop gaat. Mishandeling stopt alleen als betrokkenen, ouders, artsen, buren, leerkrachten, zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Dat privacydebat en die meldingshysterie staat echte oplossingen in de weg. Geen van de partijen echter durft dit aan de orde te stellen, dus denderen we gewoon voort op de weg om mensen die zich toch al voor hulp melden verder onderuit te halen door ze geen hulp te geven maar justitie. So be it.

Let ook even op het artikel

[aangepast op 20 maart 2017]

Let ook even op het artikel in de Volkskrant van 20 maart 2017, over de krakkemikkige - ongevalideerde - checklist kindermishandeling.

Uit eerder onderzoek wisten we al dat de screening op Spoedeisende Hulp van het
ziekenhuis 97% false positives geeft. Uit nieuw (promotie-)onderzoek blijkt nu dat het bij de huisartsenposten bijna net zo erg is (92% false positives).

Zie:

Nieuwsartikel Volkskrant - 20 maart 2017:
Verkeerde vragenlijst leidt tot veel onterechte verdenkingen van kindermishandeling

Achtergrondartikel Volkskrant - 20 maart 2017:
Met je kind naar de huisarts? 'Ik bedenk me nu twee keer' - Verplichte screening leidt tot valse verdenkingen

Eerder nieuws (op Ouders Online) - 2 mei 2015
Kindermishandeling: 97% loos alarm

Onderwijsrecht

Onderwijsrecht

https://watzegtmijnpartij.nl/

Gezocht op 'onderwijsrecht' itt. 'leerplicht' dat in feite betekend de plicht om naar school te gaan, is er bij geen van de partijen een hit.
'Recht op onderwijs' geeft wat meer respons met name als het over de rechten van vluchtelingen gaat en maatwerk bij passend onderwijs.

'Leerplicht'
De VVD wil de leerplicht verlagen naar vier jaar. De SGP is daar tegen. En bovendien voorstander van thuisonderwijs: de overheid mag daar niets in de weg leggen, wel wat toezicht uitoefenen. Echter, als ouders thuisonderwijs geven uit verzet tegen de rechtstaat zoals salafisten, dan mag dat verboden worden.
De Libertarische Partij is tegenstander van de leerplicht als ook de kwalificatieplicht: school is niet voor alle jongeren de geschikte weg.:-)

De PvdA wil de leerplicht verlengen in het kader van risicojongeren.

Lees verder