27 februari 2017

Stemwijzer voor ouders

Hoe denken de politieke partijen over ouderschap en onderwijs? Doe de stemwijzer voor ouders.

Eigenlijk zijn we niet zo enthousiast over specifieke stemwijzers voor specifieke doelgroepen. Want als wij stemmen, betrekken we ook graag andere maatschappelijke kwesties in onze keuze, dan alleen maar datgene wat op onze eigen situatie betrekking heeft. Maar toch kan het leuk zijn om eens te kijken op welke partij je uitkomt als het om ouderschap en onderwijs gaat.

StemWijsOuders is gemaakt door twee organisaties: 'Ouders & Onderwijs', en 'Voor werkende ouders'. Dat geeft meteen nóg een beperking van deze stemwijzer. Hij gaat namelijk alleen maar over onderwijs, en over het combineren van ouderschap en werk. (En wat het onderwijs betreft: alleen 'gewoon' lager- en middelbaar onderwijs, dus niets over passend onderwijs, speciaal onderwijs, thuisonderwijs, academisch onderwijs, etc.)

Eigenlijk is er maar één stelling die losstaat van zaken als school en ouderschapsverlof, namelijk over het recente voorstel dat kinderen meer dan twee (juridische) ouders zouden kunnen hebben. Dus verder niets over opvoeding (wiens taak is dat; alleen van de ouders of ook van anderen?), verplichte ouderschapscursussen, gezinsbeleid, thuisbevalling, vaccinatie, pgb, gehandicapte kinderen, armoedebestrijding, duurzaamheid ('de aarde voor onze kinderen'), maatschappelijke dienstplicht (het stokpaardje van het CDA), enzovoorts.

Maar goed. Ondanks de beperkingen toch leuk om even die 17 stellingen te doen.