Vakantie winnen voor het hele gezin? Doe nu mee met onze leuke actie!

21 maart 2019

Telefonische hulplijnen

Voor elk probleem is er wel een telefonische hulplijn. Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden. Correcties en aanvullingen kunt u sturen naar [email protected]

Algemeen

De Luisterlijn (voorheen: Sensoor) 088-0767000 www.deluisterlijn.nl Bereikbaar: 7 dagen per week, 24 uur per dag (ook chatten). Voor iedereen die ergens mee zit en erover wil praten.

Adoptie

Stichting Adoptievoorzieningen 030 - 233 03 40, keuze 3 www.adoptie.nl Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 9.30 tot 12.30 uur. Telefonische advieslijn voor adoptieouders, geadopteerden, familie, leerkrachten en andere professionals die te maken hebben met adoptiegezinnen.

Loga - Landelijke Oudervereniging Gezinsproblematiek Adoptie 0348 - 40 19 17 030 - 29 31 056 www.logadoptie.nl Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur. Loga is een oudervereniging van, voor en door adoptieuders met probleemkinderen.

Borstvoeding

La Leche Leage (LLL) 0111 - 41 31 89 www.lalecheleague.nl Bereikbaar: Op maandag t/m vrijdag van 9.30 - 11.00, 13.30 - 15.00 en 20.00 - 21.30 uur. Voor vragen over borstvoeding, informatie-bijeenkomsten en publicaties.

Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft zich met ingang van 1 januari 2019 opgeheven. Op de besloten Facebookgroep, kun je nog steeds terecht met vragen en kun je je ervaringen delen met andere moeders. Ook bij borstvoedingorganisatie La Leche League zijn moeders die je vragen kunnen beantwoorden en die je kunnen ondersteunen..

Opvoeding en gedrag

Oudertelefoon 085 130 46 58 en bereikbaar per chat via www.oudertelefoon.nl Bereikbaar: maandag t/m vrijdag 9.00 - 15.00 uur en donderdagavond 19.00 - 22.00 uur. De Oudertelefoon biedt een luisterend oor en is er voor alle opvoedvragen en gezinskwesties. 

MIND-Korrelatie 0900 - 1450 www.mindkorrelatie.nl Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9 tot 18 uur. MIND-Korrelatie beantwoordt opvoedingsvragen. Let op: woont u in het buitenland, dan is het 0900-nummer onbruikbaar. In dat geval kunt u bellen naar: 00 31 - (0)33 - 422 01 00. Maar chatten kan ook natuurlijk (via www.mindkorrelatie.nl).

Balans 0900 - 202 00 65 www.balansdigitaal.nl Bereikbaar: op werkdagen van 9.30 tot 13.00 uur. De vereniging Balans is gespecialiseerd in vragen over gedragsproblemen, leerproblemen en ontwikkelingsproblemen, zoals: ADHD, ADD, PDD-NOS en dyslexie.

Hulplijn Radicalisering 06 - 818 935 29 www.hulplijnradicalisering.nl Bereikbaar: tijden onbekend Een hulplijn voor ouders en familieleden, die zich zorgen maken over hun kind dat (misschien) aan het radicaliseren is. Een initiatief van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN).

Meerlingen

Meerlingentelefoon 0900 - 633 75 464 www.nvom.net Bereikbaar: op maandag van 09.00 tot 11.15 uur. De Meerlingentelefoon is bedoeld voor iedereen die te maken heeft (of krijgt) met tweelingen en drielingen, inclusief de meerlingen zelf. Alle vragen zijn welkom. Deze hulplijn wordt georganiseerd door de NVOM (Nederlandse Vereniging voor Ouders van Meerlingen).

Stiefproblematiek

Stichting Stiefgezinnen Nederland aparte telefoonnummers per regio www.stief.nl Bereikbaar: op werkdagen van 19.00 tot 21.00 uur. Hulplijnen voor iedereen die in een stiefgezin leeft of ermee te maken heeft. Deze nummers kunt u bellen als u vragen heeft, of als u met iemand wilt praten over stiefproblematiek.

Jeugdzorg

Advies en Klachten Bureau Jeugdzorg (AKJ) 088 - 555 1000 www.akj.nl Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Per 1 januari 2015 is de jeugdzorg overgegaan naar de gemeenten. 'Bureau Jeugdzorg' bestaat dus niet meer. (De oorspronkelijke bureaus jeugdzorg kunnen nu al dan niet worden ingehuurd door de gemeenten.) Het landelijke advies en klachtenbureau (AKJ) bestaat echter nog wel, maar nu als project van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Het AKJ informeert, adviseert en ondersteunt iedereen met vragen of klachten over jeugdzorg en jeugdhulp.

Stichting KOG 023 - 532 12 23 www.stichtingkog.info Bereikbaar: ma, vr en za van 9.00 tot 10.30 uur. Particulier informatiepunt voor kinderen, ouders en grootouders over jeugdzorg. KOG legt de regels uit, adviseert, geeft namen van geschikte advocaten, en verleent (voor zover mogelijk) praktische hulp.

Juridische zaken

Het Juridisch Loket (voorheen: Bureau Rechtshulp) 0900 - 8020 www.juridischloket.nl Bereikbaar: op werkdagen van 09.00 tot 20.00 uur. Bij Het Juridisch Loket (voorheen Bureau Rechtshulp) kan iedereen terecht voor gratis informatie en advies over juridische zaken.

HelloLaw (voorheen: Jurofoon) 088 1411 011 www.hellowlaw.nl  

Notaristelefoon 0900 - 346 93 93 www.notaris.nl Bereikbaar: op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur. De Notaristelefoon beantwoordt algemene vragen op diverse notariële gebieden, zoals: testamenten, erfenissen, het kopen van een huis, of het regelen van de voogdij. Vragen over tarieven kunnen niet beantwoord worden, omdat die per notaris kunnen verschillen.

Financiële zaken

Belastingtelefoon 0800 - 0543 www.belasting.nl Bereikbaar: maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur. vrijdag: 08.00 - 17.00 uur. Dit is het nummer van de Belastingdienst voor vragen van particulieren.

Kinderbijslag www.svb.nl De Sociale Verzekeringsbank (SVB), die over de kinderbijslag gaat, heeft geen centraal telefoonnummer. Kijk voor de nummers van de regionale vestigingen op de site en kies 'Adressen' (bovenaan).

Onderwijs en school

Ouders & Onderwijs (voorheen 5010) vanaf vaste tel.: 0800 - 50 10 (gratis) vanaf mobiele tel.: 0900 - 50 10 123 (45 cent per gesprek) https://www.oudersonderwijs.nl/over-ouders-onderwijs/contact/ Bereikbaar: op schooldagen van 10.00 tot 15.00 uur. Hier kun je al je onderwijsvragen stellen, bijvoorbeeld over doorkleuteren, zittenblijven, pestproblemen, ruzie met school, dyslexie, enzovoorts. Deze hulplijn is overgenomen door de stichting 'Ouders & Onderwijs'.

Steunpunt Passend Onderwijs 0900 - 20 20 065 www.steunpuntpassendonderwijs.nl/ Het Steunpunt Passend Onderwijs (van de oudervereniging Balans) geeft informatie aan ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.

Pestweb 0800 - 282 82 80 www.pestweb.nl Bereikbaar: zie openingstijden op de website. De hulplijn van Pestweb kun je bellen voor informatie en hulp bij problemen met pesten op school.

Pharos 0900 - 899 60 15 www.pharosnl.nl Bereikbaar: zie openingstijden op de website. Pharos, de vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen, beantwoordt vragen over hoogbegaafdheid.

Seksualiteit en ongewenste zwangerschap

Fiom 073 - 612 88 21 www.fiom.nl Bereikbaar: van 09.00 uur tot 13.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur. Ben je zwanger of moet je in je eentje zorgen voor je kind? De Fiom helpt je verder, ook als je nog niet zeker weet of je het kind wel of niet wilt krijgen of houden. Mocht je besluiten tot abortus, dan zullen de mensen op het Fiom-bureau je begeleiden en steunen. Ook als je de baby wilt afstaan, kan de Fiom je vertellen wat je moet doen.

Gay & Lesbian Switchboard 020 - 623 65 65 www.switchboard.nl Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 22.00 uur. zaterdag en zondag van 16.00 - 20.00. Informatielijn voor alle vragen met betrekking tot homoseksualiteit. Van coming out tot sport, uitgaan en gezondheid.

MIND-Korrelatie / Rutgers Nisso 0900 - 1450 www.seksualiteit.nl Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9 tot 18 uur. MIND-Korrelatie heeft het beantwoorden van vragen over seksualiteit overgenomen van de Rutgers Nisso Groep.

VBOK - Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind 0900 - 202 10 88 www.vbok.nl Bereikbaar: 24 uur per dag. De VBOK biedt hulp aan vrouwen die door een onverwachte zwangerschap in de problemen zijn geraakt. Ook voor vrouwen die problemen hebben met de verwerking van een abortus of miskraam en ouders die een kind met een handicap verwachten.

NVSH 0900 - 92 12 www.nvsh.nl Bereikbaar: op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur. De NVSH biedt hulp, informatie en advies op het gebied van seksualiteit en relaties.

Gezondheid

Aids | Soa (Seksueel overdraagbare aandoeningen) 0900 - 204 204 0 www.vrijsoavrij.nl Bereikbaar: 24 uur per dag voor informatie; op werkdagen van 14.00 tot 22.00 uur voor een persoonlijk gesprek.

Anorexia en Boulimia Nervosa (Vereniging WEET) 085-1304 617 weet.info/weet-lotgenotenlijn Bereikbaar: zie website Via dit nummer kun je lotgenoten bellen.

Eetproblemen (Stichting JIJ) 010 - 737 0794 www.stichting-jij.nl Bereikbaar: maandag, dinsdag en donderdag tussen 10 en 12.00 uur Via dit nummer kun je ervaringsdeskundigen bellen.

Brandwonden-informatielijn 0900 - 044 00 44 www.brandwonden.nl Bereikbaar: tijdens werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur. De brandwonden-informatielijn is speciaal opgezet voor mensen met brandwonden en hun directe omgeving.

Geneesmiddelen-infolijn (KNMP) www.apotheek.nl Telefoonlijn opgeheven in 2010. Voor vragen over medicijnen: bel uw apotheek (of raadpleeg de website, die nog wel bestaat).

Hersenvlies-ontsteking: Nederlandse Meningitis Stichting 06 - 36 58 58 26 www.meningitis-stichting.nl Bereikbaar: 24 uur per dag (in noodgevallen). De Nederlandse Meningitis Stichting (NMS) is voor ouders in dringende gevallen dag en nacht bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer. 

Chronisch zieke/kwetsbare kinderen (BVIKZ) 0655265506 www.bvikz.nl Belangenbehartiger bij onterechte meldingen en ondersteuning bij vraagstukken over de zorg van het kind. 

Zelfmoordpreventie (113) 0900-0113 www.113.nl Anonieme telefoonlijn

Psychische nood

Psychische Gezondheidslijn De Psychische Gezondheidslijn (van het Fonds Psychische Gezondheid) is opgeheven. De dienstverlening is overgenomen door MIND-Korrelatie.

MIND-Korrelatie 0900 - 1450 www.mindkorrelatie.nl Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9 tot 18 uur. MIND-Korrelatie beantwoordt vragen over psychische gezondheid, waaronder depressies (ook bij kinderen).

VMDB (Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen) 0900 - 5 123456 www.vmdb.nl Bereikbaar: dagelijks van 09.00 tot 21.00 uur. Voor mensen met een manisch-depressieve stoornis en hun familie en vrienden.

Pandora Depressielijn 0900 - 612 09 09 www.stichtingpandora.nl Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en 19.00 tot 21.00 uur. Biedt gelegenheid tot praten met lotgenoten over depressies.

Borderline 030 - 276 70 72 www.stichtingborderline.nl Bereikbaar: ma. en do. van 10.30 tot 14.30 uur, wo. van 11.30 tot 15.30 uur. Voor lotgenoten-contact, informatie en advies.

Angst, Dwang & Fobie Stichting 0900 - 200 87 11 www.adfstichting.nl Bereikbaar: werkdagen van 9.00 - 13.30 uur en maandag- t/m donderdagavond van 19.00 - 20.30 uur. Hulp aan mensen met fobieën, hyperventilatie, dwangneurosen en depressies.

Christelijke hulpverlening

Chris 078 - 631 23 00 www.chris.nl Bereikbaar: 24 uur per dag. Christelijke hulplijn voor kinderen en jongeren. Onlangs gefuseerd met Stichting De Hoop (www.dehoop.org)

EO-Nazorg 0900 - 647 48 49 www.eo.nl/nazorg Bereikbaar: op werkdagen, 's morgens tussen 10 en 12 uur en 's middags tussen 2 en 4 uur. Voor iedereen die ergens mee zit en erover wil praten.

SGJ - Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 033 - 475 33 00 www.sgj.nl Bereikbaar: elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur. Christelijke jeugdzorg.

Verlies, verdriet en rouwverwerking

Ouders van een Overleden Kind (OOK) Ga naar de website, kies 'Direct hulp' en u wordt teruggebeld door een lotgenoot. www.oudersoverledenkind.nl Bereikbaar: dag en nacht via de website De Vereniging Ouders van een Overleden Kind (OOK) is een zelfhulporganisatie van ouders van een overleden kind, die begrip en medeleven willen bieden aan lotgenoten.

Stichting Achter de Regenboog 0900 - 233 41 41 www.achterderegenboog.nl Bereikbaar: elke ochtend behalve woensdag, van 9 tot 11 uur. Hulp voor rouwende kinderen en de mensen daar omheen.

Ambulatorium 030 - 253 44 62 www.ambulatorium.nu Bereikbaar: tijdens kantooruren Het Ambulatorium is een hulpverleningsinstituut van de Universiteit Utrecht, onder andere gespecialiseerd in rouwverwerking.

Steunpunt Ouders Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg 06 – 4566 3586 https://www.kinderpalliatief.n... Bereikbaar: elke werkdag tussen 09.00 en 20.00 uur. Ouders/verzorgers kunnen hier terecht met ingewikkelde vraagstukken rond de kwaliteit van leven van hun kind (0 t/m 23 jaar) bij ernstige ziekte.

Verslaving

Alcohol Infolijn 0900 – 19 95 www.alcoholinfo.nl Bereikbaar: op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Informatie van het Trimbos-instituut.

Drugs Infolijn 0900 - 19 95 www.drugsinfo.nl Bereikbaar: op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Informatie van het Trimbos-instituut.

Ouders van druggebruikers 0900 - 515 22 44 www.lsovd.nl Bereikbaar: op werkdagen van 10.00 tot 22.00 uur. Telefonische hulpdienst voor ouders en partners.

Gamen Infolijn 0900 - 19 95 www.gameninfo.nl Bereikbaar: op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Informatie van het Trimbos-instituut.

Roken Infolijn 0900 – 19 95 www.rokeninfo.nl Bereikbaar: op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Informatie van het Trimbos-instituut. [Voorheen noemden we hier Stivoro. Deze organisatie is opgeheven.]

Kindermishandeling en huiselijk geweld

AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) Het AMK bestaat niet meer. Per 1 januari 2015 is deze dienst samengevoegd met het Steunpunt Huiselijk geweld (SHG). Het geheel heet nu 'Veilig thuis'.

Veilig thuis (voorheen AMK) 0800 – 20 00 [Geen algemene website beschikbaar. Allemaal versnipperd per gemeente] Hulplijn voor het melden van kindermishandeling, seksueel misbruik en huiselijk geweld, én voor het inwinnen van advies.

Sexting, etc.

Helpwanted 020 - 261 52 75 helpwanted.nl Zijn er naaktfoto's of seksueel getinte video's van je kind in omloop gekomen, en wil je weten hoe je die foto's weg kunt krijgen, en wat je verder kunt doen? Kijk dan eerst op de website van HelpWanted. Daar staan nuttige tips en instructies. Kom je er zo niet uit, of wil je aanvullend advies, dan kun je ze bellen.

Lees ook: