Home » Artikelen » Telefonische hulplijnen

Telefonische hulplijnen

Door:

Redactie Ouders Online

Voor elk probleem is er wel een telefonische hulplijn. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden. Correcties en aanvullingen kunt u sturen naar hulplijnen@ouders.nl

Algemeen

Sensoor (voorheen: Federatie SOS Telefonische Hulpdiensten)
0900 - 07 67
www.sensoor.nl
Bereikbaar: 7 dagen per week, 24 uur per dag (ook chatten).
Voor iedereen die ergens mee zit en erover wil praten.

Adoptie

Stichting Adoptievoorzieningen
030 - 233 03 40, keuze 3
www.adoptie.nl
Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 9.30 tot 12.30 uur.
Telefonische advieslijn voor adoptieouders, geadopteerden, familie, leerkrachten en andere professionals die te maken hebben met adoptiegezinnen.

Loga - Landelijke Oudervereniging Gezinsproblematiek Adoptie
0348 - 40 19 17
030 - 29 31 056
www.logadoptie.nl
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur.
Loga is een oudervereniging van, voor en door adoptieuders met probleemkinderen.

Borstvoeding

La Leche Leage (LLL)
0111 - 41 31 89
www.lalecheleague.nl
Bereikbaar: in principe 24 uur per dag.
Voor vragen over borstvoeding, informatie-bijeenkomsten en publicaties.

Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN)
0343 - 57 66 26
www.borstvoedingnatuurlijk.nl
Bereikbaar: in principe 24 uur per dag.
Via dit nummer worden namen en telefoonnummers van contactpersonen doorgegeven die je vervolgens kunt bellen.

De Borstvoedingslijn
0900 - BORSTVOEDING (0900 - 2677886)
www.borstvoedingslijn.nl
Bereikbaar: 's avonds (vanaf 18 uur), 's nachts, in het weekend, en op feestdagen.
Telefonische hulplijn voor borstvoedingsvragen op onmogelijke tijden.

Opvoeding en gedrag

Opvoedtelefoon
De Opvoedtelefoon is opgeheven per 1 januari 2006. De dienstverlening is overgenomen door Korrelatie (tegenwoordig: MIND-Korrelatie.)

MIND-Korrelatie
0900 - 1450
www.mindkorrelatie.nl
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9 tot 18 uur.
MIND-Korrelatie beantwoordt opvoedingsvragen.

Let op: woont u in het buitenland, dan is het 0900-nummer onbruikbaar. In dat geval kunt u bellen naar: 00 31 - (0)33 - 422 01 00. Maar chatten kan ook natuurlijk (via www.mindkorrelatie.nl).

Balans
0900 - 202 00 65
www.balansdigitaal.nl
Bereikbaar: op werkdagen van 9.30 tot 13.00 uur.
De vereniging Balans is gespecialiseerd in vragen over gedragsproblemen, leerproblemen en ontwikkelingsproblemen, zoals: ADHD, ADD, PDD-NOS en dyslexie.

Hulplijn Radicalisering
06 - 818 935 29
www.hulplijnradicalisering.nl
Bereikbaar: tijden onbekend
Een hulplijn voor ouders en familieleden, die zich zorgen maken over hun kind dat (misschien) aan het radicaliseren is. Een initiatief van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN).

Meerlingen

Meerlingentelefoon
0900 - 633 75 464
www.nvom.net
Bereikbaar: op maandag van 09.00 tot 11.15 uur.
De Meerlingentelefoon is bedoeld voor iedereen die te maken heeft (of krijgt) met tweelingen en drielingen, inclusief de meerlingen zelf. Alle vragen zijn welkom. Deze hulplijn wordt georganiseerd door de NVOM (Nederlandse Vereniging voor Ouders van Meerlingen).

Stiefproblematiek

Stichting Stiefgezinnen Nederland
aparte telefoonnummers per regio
www.stief.nl
Bereikbaar: op werkdagen van 19.00 tot 21.00 uur.
Hulplijnen voor iedereen die in een stiefgezin leeft of ermee te maken heeft. Deze nummers kunt u bellen als u vragen heeft, of als u met iemand wilt praten over stiefproblematiek.

Jeugdzorg

Advies en Klachten Bureau Jeugdzorg (AKJ)
088 - 555 1000
www.akj.nl
Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
Per 1 januari 2015 is de jeugdzorg overgegaan naar de gemeenten. 'Bureau Jeugdzorg' bestaat dus niet meer. (De oorspronkelijke bureaus jeugdzorg kunnen nu al dan niet worden ingehuurd door de gemeenten.) Het landelijke advies en klachtenbureau (AKJ) bestaat echter nog wel, maar nu als project van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Het AKJ informeert, adviseert en ondersteunt iedereen met vragen of klachten over jeugdzorg en jeugdhulp.

Stichting KOG
023 - 532 12 23
www.stichtingkog.info
Bereikbaar: ma, vr en za van 9.00 tot 10.30 uur.
Particulier informatiepunt voor kinderen, ouders en grootouders over jeugdzorg. KOG legt de regels uit, adviseert, geeft namen van geschikte advocaten, en verleent (voor zover mogelijk) praktische hulp.

Juridische zaken

Het Juridisch Loket (voorheen: Bureau Rechtshulp)
0900 - 8020
www.juridischloket.nl
Bereikbaar: op werkdagen van 09.00 tot 20.00 uur.
Bij Het Juridisch Loket (voorheen Bureau Rechtshulp) kan iedereen terecht voor gratis informatie en advies over juridische zaken.

Jurofoon
0900 - 1411
www.jurofoon.nl
Bereikbaar: op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur.
Gratis voor leden. Anders: 90 cent per minuut (max. 30 euro)
De Jurofoon geeft juridische adviezen en biedt rechtsbijstand met korting.

Notaristelefoon
0900 - 346 93 93
www.notaris.nl
Bereikbaar: op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur.
De Notaristelefoon beantwoordt algemene vragen op diverse notariële gebieden, zoals: testamenten, erfenissen, het kopen van een huis, of het regelen van de voogdij. Vragen over tarieven kunnen niet beantwoord worden, omdat die per notaris kunnen verschillen.

Financiële zaken

Belastingtelefoon
0800 - 0543
www.belasting.nl
Bereikbaar: maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur.
vrijdag: 08.00 - 17.00 uur.
Dit is het nummer van de Belastingdienst voor vragen van particulieren.

Kinderbijslag
www.svb.nl
De Sociale Verzekeringsbank (SVB), die over de kinderbijslag gaat, heeft geen centraal telefoonnummer. Kijk voor de nummers van de regionale vestigingen op de site en kies 'Adressen' (bovenaan).

Onderwijs en school

Ouders & Onderwijs (voorheen 5010)
vanaf vaste tel.: 0800 - 50 10 (gratis)
vanaf mobiele tel.: 0900 - 50 10 123 (45 cent per gesprek)
https://www.oudersonderwijs.nl/over-ouders-onderwijs/contact/
Bereikbaar: op schooldagen van 10.00 tot 15.00 uur.
Hier kun je al je onderwijsvragen stellen, bijvoorbeeld over doorkleuteren, zittenblijven, pestproblemen, ruzie met school, dyslexie, enzovoorts. Deze hulplijn is overgenomen door de stichting 'Ouders & Onderwijs'.

Steunpunt Passend Onderwijs
0900 - 20 20 065
www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
Het Steunpunt Passend Onderwijs (van de oudervereniging Balans) geeft informatie aan ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.

Pestweb
0800 - 282 82 80
www.pestweb.nl
Bereikbaar: zie openingstijden op de website.
De hulplijn van Pestweb kun je bellen voor informatie en hulp bij problemen met pesten op school.

Pharos
0900 - 899 60 15
www.pharosnl.nl
Bereikbaar: zie openingstijden op de website.
Pharos, de vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen, beantwoordt vragen over hoogbegaafdheid.

Seksualiteit en ongewenste zwangerschap

Fiom
073 - 612 88 21
www.fiom.nl
Bereikbaar: van 09.00 uur tot 13.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Ben je zwanger of moet je in je eentje zorgen voor je kind? De Fiom helpt je verder, ook als je nog niet zeker weet of je het kind wel of niet wilt krijgen of houden. Mocht je besluiten tot abortus, dan zullen de mensen op het Fiom-bureau je begeleiden en steunen. Ook als je de baby wilt afstaan, kan de Fiom je vertellen wat je moet doen.

Gay & Lesbian Switchboard
020 - 623 65 65
www.switchboard.nl
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 22.00 uur.
zaterdag en zondag van 16.00 - 20.00.
Informatielijn voor alle vragen met betrekking tot homoseksualiteit. Van coming out tot sport, uitgaan en gezondheid.

MIND-Korrelatie / Rutgers Nisso
0900 - 1450
www.seksualiteit.nl
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9 tot 18 uur.
MIND-Korrelatie heeft het beantwoorden van vragen over seksualiteit overgenomen van de Rutgers Nisso Groep.

VBOK - Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind
0900 - 202 10 88
www.vbok.nl
Bereikbaar: 24 uur per dag.
De VBOK biedt hulp aan vrouwen die door een onverwachte zwangerschap in de problemen zijn geraakt. Ook voor vrouwen die problemen hebben met de verwerking van een abortus of miskraam en ouders die een kind met een handicap verwachten.

NVSH
0900 - 92 12
www.nvsh.nl
Bereikbaar: op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur.
De NVSH biedt hulp, informatie en advies op het gebied van seksualiteit en relaties.

Gezondheid

Aids | Soa (Seksueel overdraagbare aandoeningen)
0900 - 204 204 0
www.vrijsoavrij.nl
Bereikbaar: 24 uur per dag voor informatie; op werkdagen van 14.00 tot 22.00 uur voor een persoonlijk gesprek.

Anorexia en Boulimia Nervosa (Vereniging WEET)
088 - 0185 888
weet.info/weet-lotgenotenlijn
Bereikbaar: zie website
Via dit nummer kun je lotgenoten bellen.

Eetproblemen (Stichting JIJ)
010 - 737 0794
www.stichting-jij.nl
Bereikbaar: maandag, dinsdag en donderdag tussen 10 en 12.00 uur
Via dit nummer kun je ervaringsdeskundigen bellen.

Brandwonden-informatielijn
0900 - 044 00 44
www.brandwonden.nl
Bereikbaar: tijdens werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur.
De brandwonden-informatielijn is speciaal opgezet voor mensen met brandwonden en hun directe omgeving.

Geneesmiddelen-infolijn (KNMP)
www.apotheek.nl
Telefoonlijn opgeheven in 2010. Voor vragen over medicijnen: bel uw apotheek (of raadpleeg de website, die nog wel bestaat).

Hersenvlies-ontsteking: Nederlandse Meningitis Stichting
06 - 36 58 58 26
www.meningitis-stichting.nl
Bereikbaar: 24 uur per dag (in noodgevallen).
De Nederlandse Meningitis Stichting (NMS) is voor ouders in dringende gevallen dag en nacht bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer.

Psychische nood

Psychische Gezondheidslijn
De Psychische Gezondheidslijn (van het Fonds Psychische Gezondheid) is opgeheven. De dienstverlening is overgenomen door MIND-Korrelatie.

MIND-Korrelatie
0900 - 1450
www.mindkorrelatie.nl
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9 tot 18 uur.
MIND-Korrelatie beantwoordt vragen over psychische gezondheid, waaronder depressies (ook bij kinderen).

VMDB (Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen)
0900 - 5 123456
www.vmdb.nl
Bereikbaar: dagelijks van 09.00 tot 21.00 uur.
Voor mensen met een manisch-depressieve stoornis en hun familie en vrienden.

Pandora Depressielijn
0900 - 612 09 09
www.stichtingpandora.nl
Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en 19.00 tot 21.00 uur.
Biedt gelegenheid tot praten met lotgenoten over depressies.

Borderline
030 - 276 70 72
www.stichtingborderline.nl
Bereikbaar: ma. en do. van 10.30 tot 14.30 uur, wo. van 11.30 tot 15.30 uur.
Voor lotgenoten-contact, informatie en advies.

Angst, Dwang & Fobie Stichting
0900 - 200 87 11
www.adfstichting.nl
Bereikbaar: werkdagen van 9.00 - 13.30 uur en maandag- t/m donderdagavond van 19.00 - 20.30 uur.
Hulp aan mensen met fobieën, hyperventilatie, dwangneurosen en depressies.

Christelijke hulpverlening

Chris
078 - 631 23 00
www.chris.nl
Bereikbaar: 24 uur per dag.
Christelijke hulplijn voor kinderen en jongeren. Onlangs gefuseerd met Stichting De Hoop (www.dehoop.org)

EO-Nazorg
0900 - 647 48 49
www.eo.nl/nazorg
Bereikbaar: op werkdagen, 's morgens tussen 10 en 12 uur en 's middags tussen 2 en 4 uur.
Voor iedereen die ergens mee zit en erover wil praten.

SGJ - Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn
033 - 475 33 00
www.sgj.nl
Bereikbaar: elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur.
Christelijke jeugdzorg.

Verlies, verdriet en rouwverwerking

Ouders van een Overleden Kind (OOK)
Ga naar de website, kies 'Direct hulp' en u wordt teruggebeld door een lotgenoot.
www.oudersoverledenkind.nl
Bereikbaar: dag en nacht via de website
De Vereniging Ouders van een Overleden Kind (OOK) is een zelfhulporganisatie van ouders van een overleden kind, die begrip en medeleven willen bieden aan lotgenoten.

Stichting Achter de Regenboog
0900 - 233 41 41
www.achterderegenboog.nl
Bereikbaar: elke ochtend behalve woensdag, van 9 tot 11 uur.
Hulp voor rouwende kinderen en de mensen daar omheen.

Ambulatorium
030 - 253 44 62
www.ambulatorium.nu
Bereikbaar: tijdens kantooruren
Het Ambulatorium is een hulpverleningsinstituut van de Universiteit Utrecht, onder andere gespecialiseerd in rouwverwerking.

Uitvaart Informatie Hulplijn
0800 - 44 44 000 (gratis)
www.uitvaartinformatiehulplijn.nl
Bereikbaar: dag en nacht.
Een gratis telefoonnummer waar iedereen terecht kan met elke denkbare vraag over alles wat te maken heeft met overlijden, uitvaart en nazorg.

Verslaving

Alcohol Infolijn
0900 – 19 95
www.alcoholinfo.nl
Bereikbaar: op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.
Informatie van het Trimbos-instituut.

Drugs Infolijn
0900 - 19 95
www.drugsinfo.nl
Bereikbaar: op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.
Informatie van het Trimbos-instituut.

Ouders van druggebruikers
0900 - 515 22 44
www.lsovd.nl
Bereikbaar: op werkdagen van 10.00 tot 22.00 uur.
Telefonische hulpdienst voor ouders en partners.

Gamen Infolijn
0900 - 19 95
www.gameninfo.nl
Bereikbaar: op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.
Informatie van het Trimbos-instituut.

Roken Infolijn
0900 – 19 95
www.rokeninfo.nl
Bereikbaar: op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.
Informatie van het Trimbos-instituut. [Voorheen noemden we hier Stivoro. Deze organisatie is opgeheven.]

Kindermishandeling en huiselijk geweld

AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling)
Het AMK bestaat niet meer. Per 1 januari 2015 is deze dienst samengevoegd met het Steunpunt Huiselijk geweld (SHG). Het geheel heet nu 'Veilig thuis'.

Veilig thuis (voorheen AMK)
0800 – 20 00
[Geen algemene website beschikbaar. Allemaal versnipperd per gemeente]
Hulplijn voor het melden van kindermishandeling, seksueel misbruik en huiselijk geweld, én voor het inwinnen van advies.

Sexting, etc.

Helpwanted
020 - 261 52 75
helpwanted.nl
Zijn er naaktfoto's of seksueel getinte video's van je kind in omloop gekomen, en wil je weten hoe je die foto's weg kunt krijgen, en wat je verder kunt doen? Kijk dan eerst op de website van HelpWanted. Daar staan nuttige tips en instructies. Kom je er zo niet uit, of wil je aanvullend advies, dan kun je ze bellen.

Redactie Ouders Online

 

Reacties

Wij hebben een zoontje van 5

Wij hebben een zoontje van 5 jaar die al ruim 2 jaar om de 2 à 3 weken +/- 5 dagen ziek is met hoge koorts. Tussen de koortaanvallen is het een opgewekt , vrolijk, en (erg) beweeglijk kind . Hij heeft altijd goede eetlust maar heeft voedselallergie.
We lopen momenteel naar een allergoloog, maar laatst werd toch zachtjes gezegd dat er wat anders aan de hand is gezien de aanvallen blijven aanhouden, ongeacht seizoenen, ongeacht weersomstandigheden....Het gaat gewoon door. We hebben ook gedacht dat hij te druk was voor zichzelf, dat zijn eigen lichaampje het niet aankan. (het is een taaie doordouwer). Nu denken we aan een koortssyndroom. Heeft iemand ervaring ?

Dit was een beetje een

Dit was een beetje een ongelukkige plek om je bericht te plaatsen. Weinig mensen zullen het zien. We raden je aan om de tekst te kopiëren, en opnieuw te plaatsen, maar dan op het forum, in de rubriek 'Gezondheid'.

Hebben jullie overigens ook al een kinderarts geraadpleegd? Dat lijkt ons wel belangrijk...