10 februari 2014

Van Cito-toets naar Entreetoets

Misschien is dit het laatste jaar van het Cito-circus. Of niet? Mét praktische tips voor deze Cito-week.

Deze week maken 165.000 leerlingen van groep 8 de Cito-toets (officieel: de Eindtoets Basisonderwijs. Het Cito maakt meer toetsen dan alleen die Eindtoets). 200 vragen die je toekomst kunnen maken of breken; als leerling of als school. Want niet alleen de kinderen worden erop afgerekend, maar ook de school zelf. Voor basisscholen is de gemiddelde Cito-score een soort rapportcijfer voor de kwaliteit van het onderwijs geworden. Zo was het nooit bedoeld, maar inmiddels werkt het wel zo.

Naarmate de Cito-scores belangrijker werden, nam ook de kritiek erop toe. Onderwijskundigen wezen bijvoorbeeld op het gevaar van 'teaching for the test', oftewel: dat scholen hun leerlingen trucjes gaan aanleren om de Cito-toets goed te maken, in plaats van echt onderwijs te geven.

Cito in april

Om aan die kritiek tegemoet te komen, wordt vanaf volgend jaar (2015) de eindtoets niet meer in februari afgenomen, maar in april, als de inschrijvingen op de middelbare scholen al binnen moeten zijn. Daardoor kunnen middelbare scholen niet meer selecteren op Cito-scores, en telt vooral het advies van de basisschool.

Op zich lijkt dat een gunstige ontwikkeling, omdat daardoor dat hele Cito-circus met de bijbehorende Cito-stress en de peperdure Cito-trainingen (denk aan 300 à 600 euro per kind) de nek wordt omgedraaid. Maar mogelijk gaat dan de aandacht - bijvoorbeeld qua trainingen - verschuiven van de Eindtoets naar de Entreetoets die in groep 7 wordt afgenomen. (Er zijn er meer: ook in de groepen 5 en 6 kunnen Entreetoetsen worden afgenomen, in het kader van het leerlingvolgsysteem.)

En dat is óók geen aantrekkelijke gedachte. De Entreetoets van groep 7 is immers vooral bedoeld om te kijken waar een kind nog zwakke plekken heeft, waardoor die in groep 8 nog bijgespijkerd kunnen worden. Advertenties voor Entreetoets-trainingen hebben we trouwens al gezien, dus misschien wordt het een kwestie van lood om oud ijzer. (Entreetoetsen trouwens zijn ook te koop op Martkplaats, omdat ze de laatste jaren niet gewijzigd zijn. Maar dat zal ongetwijfeld gaan veranderen. Kassa voor het Cito-instituut.)

Praktische tips

Een tijdje geleden vroegen we aan ouders met Cito-kinderen wat bij hen het beste werkte. Dat leverde de volgende praktische tips:

  • doe wat je hart je ingeeft; dat is altijd beter dan welke tip van buitenaf dan ook. Vaste regels zijn er niet; elk kind vereist zijn eigen benadering;
  • relativeer zo nodig de betekenis van de Cito-toets. Leg uit dat het slechts een hulpmiddel is bij de schoolkeuze, en niet meer dan dat;
  • maak er desnoods een grap van: "Hoe minder je scoort op de toets, hoe minder huiswerk later, haha!"
  • blijf kalm en heb vertrouwen in je kind. Het is zijn of haar toets en niet de jouwe;
  • vermijd onnodige stress. Kom in deze periode dus niet aan met ziekte, scheiding of andere narigheid;
  • zorg voor voldoende afleiding. Een verjaardag in de Cito-periode is mooi meegenomen;
  • maak er een feestje van. Haal desnoods elke avond pizza of een McDonalds Happy-meal. Een beetje in de watten leggen kan geen kwaad;
  • onzekere kinderen mogen best een beetje aangespoord en aangemoedigd worden ("Ah joh, je kúnt het!");
  • ál te ontspannen kinderen kun je oppeppen door ze een leuk cadeautje in het vooruitzicht te stellen.

Succes gewenst!