9 oktober 2018

Veilig online - tips!

Als ouder speel je een grote rol in de bewustwording van kinderen bij online cyber secure gedrag. Hieronder vind je een aantal tips die je kunt gebruiken om samen met je kinderen de online veiligheid in huis te vergroten.

Verdiep jezelf in de virtuele wereld.

Facebook, Instagram, Snapchat en Twitter: soms houd je het als ouder niet allemaal meer bij. Begin daarom het gesprek en behandel je kind in het gesprek als de deskundige aan wie je vragen stelt en neem het serieus.

Maak samen een profiel aan.

Houd het luchtig en gezellig. Zoek samen een profielfoto uit en bedenk ook samen wie die foto mag bekijken. ‘Alleen voor vrienden’ is voor ieder sociale netwerk de veiligste optie.

Google samen jullie namen.

Welke informatie komt naar boven? Begin een gesprek over welke gevolgen deze informatie kan hebben voor bijvoorbeeld het vinden van een baantje in de toekomst.

Wijs je kind op het belang van privacy.

Kinderen hebben vaak niet door welke gevolgen hun acties online kunnen hebben. Maak ze daarom duidelijk dat je nooit persoonlijke informatie, zoals e-mailadressen, huisadressen of telefoonnummers, online moet plaatsen. Wijs je kind er ook op dat alles wat je online zet, voorgoed terug te vinden is. Zelfs als je denkt dat het weg is.

Denk ook aan de privacy van anderen.

Laat je kind ook weten dat het belangrijk is de privacy van anderen te respecteren, en dat ze dus niet zomaar foto’s van vriendjes of klasgenoten online mogen plaatsen of gênante foto’s via WhatsApp mogen verspreiden. Maak ze ervan bewust dat dit in sommige gevallen zelfs strafbaar is.

En respecteer de privacy van je eigen kind.

Vertrouw je eigen kind met het gebruiken van internet en zet zelf niet zomaar foto’s of uitspraken van je kind of kinderen online. Mede door jouw acties wordt het online imago van je kind bepaald.

Check de crèche, school of naschoolse opvang van je kind.

Hebben zij afspraken vastliggen in een protocol over privacy kwesties? Zo niet, breng het dan onder de aandacht. Als ze deze wel hebben, bespreek dan of deze afspraken nog van toepassing zijn op de hedendaagse ontwikkelingen.

Wat je normaal niet doet, moet je ook niet op het internet doen.

Maak hierbij een vergelijking die je kind begrijpt. Bijvoorbeeld: als jij op school geen gesprek zou voeren met die persoon, waarom zou je die persoon dan wel als vriend accepteren? Leg hierbij ook uit dat niet iedereen eerlijk is op het internet over wie hij/zij in het echt is.

Maak duidelijke afspraken met je kind over het internet- en telefoongebruik.

Let er daarbij wel op dat jij je als ouder ook enigszins aan deze regels houdt. Zo geef je het goede voorbeeld.

Wees ook kritisch op je eigen gedrag.

Dat begint bij het bewust worden van je eigen online gedrag. Wat deel jij allemaal op het internet? En mag iedereen deze informatie weten? Probeer te bepalen waar jouw grenzen liggen. Vergeet niet dat je kinderen, maar ook hun vriendjes en vriendinnetjes, ook jou online kunnen vinden.

Maak gebruik van de functie ‘ouderlijk toezicht’.

Als ouder wil je natuurlijk niet dat je kind zomaar met alles geconfronteerd kan worden wat het internet te bieden heeft. Veel verschillende platforms bieden de mogelijkheid van ‘ouderlijk toezicht’-functies aan, waardoor je het type medium kan filteren/blokkeren/beperken/controleren. Let wel op: dit is een hulpmiddel, en dus niet de oplossing. Begeleiding van kinderen bij het gebruik van (online) media blijft belangrijk. Kijk op Kijkwijzer.nl voor meer informatie over ‘ouderlijk toezicht’ en hoe je dit kunt instellen.

Deze tips zijn opgesteld door ALERT online, bekijk hun website voor meer informatie over online veiligheid.