1 september 2014

VNG vergeet ouders bij transitie jeugdzorg

Volgens de nieuwe Jeugdwet mogen ouders zelf een plan van aanpak opstellen bij opvoed- en opgroeiproblemen. De VNG was dat even vergeten.

Ouderorganisaties hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) erop gewezen dat in de draaiboeken en stappenplannen voor de gemeenten ten onrechte geen aandacht wordt besteed aan het recht van ouders om zelf een plan van aanpak op te stellen bij opvoed- en opgroeiproblemen. In een open brief aan VNG-directeur Jantine Kriens roepen ze de VNG op om daar alsnog iets aan te doen.

Bij de behandeling van de Jeugdwet in de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen dat ouders het recht geeft om een familiegroepsplan op te stellen, tenzij dat in strijd is met de belangen van het kind. "In de factsheets, handreikingen en andere ondersteunende documenten die de VNG haar leden biedt, staat nergens hoe de gemeenten deze wettelijk vastgelegde fundamentele verandering moeten inbedden, vormgeven en uitvoeren," aldus de ouderorganisaties Transitie Jeugdzorg Ouders, Ouderkrachtvoortkind en Ouderplatform Rijnmond.

Een VNG-woordvoerder zegt dat ook de VNG het familiegroepsplan belangrijk vindt, en dat de communicatie daarover moet worden verbeterd. Ook zal worden uitgezocht welke documenten aangepast moeten worden.

Bron: Binnenlands Bestuur