Home » Artikelen » Vng vergeet ouders bij transitie jeugdzorg

VNG vergeet ouders bij transitie jeugdzorg

Door:

Redactie Ouders Online

Volgens de nieuwe Jeugdwet mogen ouders zelf een plan van aanpak opstellen bij opvoed- en opgroeiproblemen. De VNG was dat even vergeten.

Ouderorganisaties hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) erop gewezen dat in de draaiboeken en stappenplannen voor de gemeenten ten onrechte geen aandacht wordt besteed aan het recht van ouders om zelf een plan van aanpak op te stellen bij opvoed- en opgroeiproblemen. In een open brief aan VNG-directeur Jantine Kriens roepen ze de VNG op om daar alsnog iets aan te doen.

Bij de behandeling van de Jeugdwet in de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen dat ouders het recht geeft om een familiegroepsplan op te stellen, tenzij dat in strijd is met de belangen van het kind. "In de factsheets, handreikingen en andere ondersteunende documenten die de VNG haar leden biedt, staat nergens hoe de gemeenten deze wettelijk vastgelegde fundamentele verandering moeten inbedden, vormgeven en uitvoeren," aldus de ouderorganisaties Transitie Jeugdzorg Ouders, Ouderkrachtvoortkind en Ouderplatform Rijnmond.

Een VNG-woordvoerder zegt dat ook de VNG het familiegroepsplan belangrijk vindt, en dat de communicatie daarover moet worden verbeterd. Ook zal worden uitgezocht welke documenten aangepast moeten worden.

Bron: Binnenlands Bestuur

Redactie Ouders Online

 

Naschrift: 

De houding van beleidsmakers tegenover ouders wordt goed verwoord door ene Bert, die reageert op het artikel in Binnenlands Bestuur: "Eigen kracht en het eigen plan van ouders" is een geweldige visie. Als de ouders eigen kracht en een eigen plan hadden, dan waren ze niet in de problemen gekomen." (En zo gaat het nog een tijdje door.)

De redactie van Ouders Online staat overigens volledig achter de inhoud van de open brief. Het is immers wel de bedoeling dat de wet gewoon wordt uitgevoerd, en dat gemeenten goed geïnstrueerd moeten worden hoe ze dat moeten aanpakken.

Meer over

Lees verder