Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

1 oktober 2019

Vroege diagnose bij voedselallergie belangrijk

Voedselallergie komt vaak voor in het eerste levensjaar. “Tijdige herkenning én begeleiding vanuit de eerste lijn is van groot belang”, benadrukt dr. Berber Vlieg-Boerstra. “Vroege diagnose en het aanbieden van de juiste voeding kan namelijk veel allergie-ellende voorkomen.”

Er zijn diverse invalshoeken om een voedselallergie in het eerste levensjaar te herkennen. “Zo is het van belang om te weten of er in de familie allergie voorkomt. Zo ja, dan is dit een eerste signaal. Daarnaast bieden de directe symptomen aangrijpingspunten zoals roodheid, voedselweigering, direct spugen of zwellingen.”

Helaas is geen enkel symptoom specifiek voor allergieën. “Wanneer een kind direct reageert, bijvoorbeeld bij inname van melk, dan is de verdenking hoog. Bij vertraagde reacties wordt het al veel moeilijker.” Gevolg is dat een voedselallergie regelmatig te laat wordt gediagnosticeerd. “Dat is met name het geval bij de maagdarmuitingen. Dit komt omdat er zo veel redenen zijn waarom een kind moet spugen of diarree heeft.”

Vroege herkenning

Niettemin is vroege herkenning om meerdere redenen van wezenlijk belang, geeft Berber aan. “Voor ouders is het echt een enorme last als zij alsmaar een ziek kind hebben en niet weten waardoor het komt. Ook worden kinderen vaak onnodig behandeld met medicatie zoals antibiotica omdat ze minder weerstand hebben. Daar komt bij dat, wanneer het stellen van de diagnose te lang duurt, het kind een voedselaversie kan ontwikkelen. Kinderen krijgen dan een negatieve associatie met voeding, wat onder meer impact kan hebben op de groei- en smaakontwikkeling.” Daar blijft het niet bij. “De inzet van voeding in het jonge leven beïnvloedt de microbiota in het maagdarmkanaal. Deze bacteriën hebben een belangrijke functie en sturen onder meer het immuunsysteem de goede kant op.”

Allergie voorkomen

Er is nog een geheel andere reden waarom vroege diagnostiek er echt toe doet. “Vroege introductie van pinda en ei helpt pinda- en ei-allergie te voorkomen. Verder zijn er steeds meer aanwijzingen dat van een tijdige introductie van goede voedingsmiddelen een preventieve werking uit gaat. Goede, diverse voeding van hoogwaardige kwaliteit in het eerste levensjaar draagt zeer waarschijnlijk bij aan de preventie van allergische ziekten zoals eczeem. Met een uitgekiende samenstelling kun je hierdoor het doorzetten van de allergische ontwikkeling wellicht voorkomen. Ook borstvoeding biedt hiertoe wellicht mogelijkheden, want dan kan de moeder een speciaal gezond dieet volgen. Al met al zijn er dus best veel redenen waarom een tijdige diagnose ertoe doet.”

Vermeende allergie

Nu is niet alles wat het in eerste instantie lijkt. Regelmatig blijkt er na allerlei onderzoek niets aan de hand te zijn. “We spreken dan van een vermeende allergie. Dáár de vinger opleggen vereist eveneens goede diagnostiek.” Dit is overigens niet eenvoudig. “Ouders komen met een vermeend idee naar je toe en leggen hun ideeën op tafel. Dan is het aan de hulpverlener om te komen tot een nieuwe conclusie. Dit vereist kennis van zaken.” Veel ouders laten zich echter niet zomaar overtuigen. “Ik raad aan om in eerste instantie goed de tijd te nemen om hen aan te horen om vervolgens je eigen analyse te geven en daarbij aan te haken op hun verhaal. Opmerkelijk is dat zij dan vaak hun eerdere veronderstelling vergeten.”

Dr. Berber Vlieg-Boerstra, senior diëtist OLVG en Hanzehogeschool Groningen, en tevens werkzaam in een eigen praktijk, Vlieg en Melse Diëtisten, is gespecialiseerd in voedselallergie, lid van DAVO (Diëtisten Alliantie Voedselovergevoeligheid) en één van de oprichters van INDANA  International Network for Diet and Nutrition in Allergy.

Bron: Vroeg