Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

7 september 2009 door Miriam Lavell

Wat gaat er veranderen dit schooljaar?

Wat gaat er allemaal veranderen dit schooljaar? Miriam Lavell praat u bij. Met tips en trucs hoe je het beste met die veranderingen om kunt gaan.

Het schooljaar is weer begonnen. We kunnen ons weer koesteren in een voorspelbare dagindeling van ochtendstress en avondfile. Dat heeft iets rustgevends, omdat je weet wat je kunt verwachten. Maar met school weet je het maar nooit. Daarmee kun je van alles verwachten...

Veranderingen op de school van uw kind

Om te beginnen kunnen er specifieke veranderingen zijn die voor uw eigen school gelden. Wat scholen doen, mogen ze namelijk grotendeels zelf bepalen. De lengte van de schooldagen, het rooster, de bestemming van het schoolreisje, het aantal leerkrachten per klas, fusies met andere scholen, de plek waar uw kind les krijgt... Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan veranderen.

Tips:

  • raak niet in paniek. De meeste kinderen kunnen best tegen een stootje;
  • overleg met de MR (medezeggenschapsraad) van uw school. Veranderingen moeten door de MR zijn goedgekeurd. Is dat niet zo, dan moeten de plannen even in de ijskast;
  • veranderingen in het schoolrooster moeten eerst aan alle ouders worden voorgelegd, voordat ze kunnen worden ingevoerd.

DUO-brieven niet weggooien!

Let op uw brievenbus en vraag uw studerende kinderen hetzelfde te doen. Vanaf 1 januari 2010 gaat u namelijk post ontvangen van DUO, een club die u nog niet kent maar die wel belangrijk is.

DUO is een samenvoeging van:

  • het Cfi, die de bekostiging van onderwijsinstellingen verzorgde;
  • de IB-groep, die u kent van de studiefinanciering.

DUO staat voor: 'Dienst Uitvoering Onderwijs'. Ze gaan zich bezig houden met:

  • het verstrekken van tegemoetkoming schoolkosten en studiefinanciering aan scholieren en studenten;
  • het innen van lesgelden en studieschulden;
  • het erkennen van diploma's;
  • het organiseren van schoolexamens, staatsexamens en inburgeringsexamens;
  • aanmelding, selectie en plaatsing in het hoger onderwijs.

Het probleem van DUO is dat de naam zo weinig onderscheidend is. Even Googelen en je vindt een rijk aanbod aan regenlaarzen, kerstdiners, klapschaatsen en achtergrondmuziek onder die zelfde naam. Dus voor je het weet liggen de brieven van DUO bij het ongewenste reclamedrukwerk.

Ook de privacy-waakhond CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) vreest verwarring. Zie: Basisregister onderwijs.

Voorlopig geen 'Passend onderwijs'

Kent u die mop van Passend onderwijs? Het ging niet door. Na jaren van hoop en vrees voor een nieuw stelsel dat een oplossing zou moeten bieden voor de duizenden kinderen die jaarlijks thuis zitten zonder onderwijs, is het afgeblazen. Het werkt niet.

Leerkrachten en ouders voelen zich gepasseerd. De staatssecretaris komt er niet uit met de schoolbesturen, en maakt even pas op de plaats. Een 'heroverweging', heet dat netjes.

Dit betekent niet dat er niks zal veranderen. Er kan zelfs nog meer veranderen dan voorzien, of de veranderingen kunnen uit een onverwachte hoek komen. We houden u op de hoogte.

Meer informatie: Passendonderwijs.nl.

Kerndoelen voor het speciaal onderwijs

Scholen hebben 'kerndoelen', oftewel datgene wat kinderen aan het eind van de basisschool moeten beheersen. Voor het speciaal onderwijs waren er tot voor kort geen aparte kerndoelen. Volgens sommigen omdat dat gewoon niet kan (qua taal en rekenen, etc.). Voor veel kinderen is thee leren zetten al heel wat. Volgens anderen omdat er voor het speciaal onderwijs helemaal geen aparte doelen nodig zijn. Ook leerlingen op speciale scholen kunnen best leren rekenen en lezen, is hun idee.

De laatsten hebben gelijk gekregen, zo blijkt uit het 'Besluit kerndoelen WEC'. Het zijn precies dezelfde kerndoelen als die er al waren voor de reguliere basisscholen, maar dan aangevuld met extra doelen, afhankelijk van de handicap. Zoals gebarentaal. Hé! Dat lijkt wel Passend onderwijs! Gewoon onderwijs met extra's, afhankelijk van de handicap.

Meer informatie: Staatsblad, 23 juni 2009.

Gelijke behandeling voor het onderwijs

Per 1 augustus 2009 is de Wet Gelijke Behandeling (wgb) ook van toepassing op het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Eindelijk!

Sinds de invoering van het rugzakje, dat eigenlijk bedoeld was om passend onderwijs te realiseren, kwamen steeds meer ouders en leerlingen in de problemen. Bijvoorbeeld omdat de school ze niet meer wilde hebben (door hun indicatie). Of omdat de school juist niks wilde doen zónder indicatie.

Voor beide groepen is de aanpassing van de wgb een oplossing. Scholen zijn hierdoor verplicht om redelijke aanpassingen te doen. Wie er niet uitkomt, kan terecht bij de Commissie gelijke behandeling. Zie: Commissie gelijke behandeling.

Verbetering binnenklimaat: grijp uw kans

Ergert u zich al jaren aan de vieze of bedompte lucht in de school van uw kind? Grijp dan uw kans!

Staatssecretaris Dijksma heeft 100 miljoen uitgetrokken voor verbeteringen aan het binnenklimaat van basisscholen. Scholen moeten het wel zelf aanvragen bij hun gemeente. En scholen die het 't hardst nodig hebben, krijgen voorrang.

Dus: vraag de MR, de directie, en het schoolbestuur hoe het met de aanvraag zit. Verzamel klachten van ouders en kinderen en bezorg die bij de directie, met een kopietje aan de gemeente. Blijf vriendelijk zeuren hoe het ermee staat, ook bij de wethouder van onderwijs.

Gemeenten hebben tot 1 december de tijd om een aanvraag in te dienen. Zie verder: Scholen, grijp je kans!