Vakantie winnen voor het hele gezin? Doe nu mee met onze leuke actie!

23 september 2011 door Esther Storm

Wat hebben ouders geregeld als ze wegvallen?

Laat u uw kinderen goed verzorgd achter als er iets met u gebeurt? Waar heeft u wel en niet over nagedacht? Hierbij de resultaten van onze enquête.

Je moet er niet aan denken, maar het kan gebeuren dat je onverwacht overlijdt. Wat heeft u geregeld als u alleen achterblijft met de kinderen? En wie gaat er zorgen voor de kinderen als u en uw partner (of ex-partner) zijn overleden? Ouders Online en Independer.nl onderzochten dit afgelopen zomer. Hieronder een samenvatting van de resultaten.

Voogdij

Als beide ouders overlijden, moet iemand anders voor de kinderen zorgen. Met een testament kun je daar invloed op uitoefenen. Wat hebben ouders geregeld?

  • 39% heeft hun voogdijwensen in een testament laten vastleggen;
  • 14% is wel van plan om de voogdij officieel te regelen maar heeft dit nog niet gedaan;
  • 47% heeft geen plannen om de voogdij officieel te regelen.

Opvallend is dat ouders van 41-45 jaar de voogdij vaker hebben geregeld dan jongere ouders.

Als ouders wel een voogd hebben aangewezen, noemen ze als aanleiding:

  • de geboorte van het eerste kind (52%);
  • de geboorte van een volgend kind (7%);
  • een andere aanleiding (41%).

Let op: een voogd beheert het vermogen van de kinderen en ziet erop toe dat ze worden verzorgd en opgevoed. De voogd hoeft dat dus niet per se zelf te doen. In principe wordt de voogd die in het testament is aangewezen voogd over de kinderen, tenzij deze weigert. Maar de rechter kan van het testament afwijken. Bijvoorbeeld als de ouders zijn gescheiden en de ex-partner niet als voogd is aangewezen, maar wel voor zijn of haar kinderen wil en kan zorgen.

Financiën

Wanneer één van beide ouders overlijdt, speelt er vaak een heel ander probleem: de achterblijvende ouder kan er fors in inkomen op achteruit gaan. Hoe betaalt u dan de huur of de hypotheek, de (extra) kinderopvang en het levensonderhoud van uzelf en de kinderen?

We wilden weten hoeveel ouders daarvoor iets hebben geregeld:

  • 71% heeft een overlijdensrisicoverzekering afgesloten.

Opvallend is dat ouders mét een partner vaker een overlijdensrisicoverzekering hebben afgesloten dan ouders zónder partner. Dat is begrijpelijk, maar het kan slecht uitpakken. Want als uw ex-partner overlijdt, bent u ook de alimentatie kwijt.

Overige resultaten:

  • in 63% van de gevallen stelde de hypotheekverstrekker het afsluiten van een overlijdensverzekering verplicht;
  • in 67% van de gevallen hebben ouders een overlijdensrisicoverzekering afgesloten die uitkeert als een van beide partners overlijdt.

Let op: een overlijdensrisicoverzekering keert uit na het overlijden van de verzekerde(n). Maar alleen als de verzekering nog loopt. Overlijdt de verzekerde ná de looptijd, dan krijgen de nabestaanden niets. Overigens zijn er naast de overlijdensrisicoverzekering nog andere regelingen die het verlies aan inkomen deels kunnen opvangen. Denk hierbij aan de Anw (Algemene nabestaandenwet), het wezenpensioen en het partnerpensioen.

Geen verband tussen voogdij en overlijdensrisicoverzekering

Uit het onderzoekt blijkt geen verband tussen het regelen van de voogdij en het hebben van een overlijdensrisicoverzekering. Ouders mét een overlijdensrisicoverzekering hebben de voogdij ongeveer even vaak geregeld als ouders zónder zo'n verzekering.

Dat zou erop kunnen duiden dat ouders de voogdij belangrijker vinden dan een overlijdensrisicoverzekering.

Risico's

Uiteraard moet iedere ouder zelf weten of hij/zij de voogdij regelt in een testament. Ook bepaalt u zelf of u een overlijdensrisicoverzekering afsluit of niet, als u niet verplicht was om die af te sluiten. Maar er kleven wel risico's aan als u niets regelt. Ga daarom goed na wat de (financiële) gevolgen zijn van het voortijdig wegvallen van een of beide partners (of een ex-partner). En besluit dan of en wat u ervoor wil regelen.

Bij het opstellen van een testament kan de notaris u helpen. Wilt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten of er meer over weten? Kijk dan op Independer.nl.

We danken u nogmaals voor uw medewerking! De bioscoopbonnen zijn inmiddels verzonden.