16 maart 2002 door Justine Pardoen

Wel of niet prikken tegen meningokokken type C?

Moet je je kind laten vaccineren tegen meningokokken type C? Wat zijn de voor- en nadelen? Lees hier de vragen en de antwoorden.

Vraag: moet ik nu al vaccineren?

Eind dit jaar, begin volgend jaar, gaan alle gemeenten alle kinderen tot 19 jaar inenten. Kan het kwaad om zo lang te wachten? Nee, dat kan geen kwaad. Wanneer er geen uitbraak van meningokokken type C voorkomt in uw omgeving, is het niet nodig om het eerder te doen.

Het ministerie van VWS begrijpt de ongerustheid, maar benadrukt dat er op dit moment geen sprake is van een noodsituatie. Het besmettingsgevaar is niet groter dan normaal. Er is dus eigenlijk geen reden om nu naar uw huisarts te gaan voor een vaccin.

Vraag: wat zijn de voor- en nadelen?

Geen enkele vaccinatie beschermt 100% tegen een ziekte. De vaccinatie tegen meningokokken-ziekte dus ook niet. Maar: vanwege de ernst van de ziekte is vaccineren absoluut zinvol, omdat het meestal wel bescherming geeft.

Na elke vaccinatie wordt een kind een beetje ziek, dus ook na de vaccinatie tegen meningokokken. Dat is normaal en niet verontrustend. Het enige échte nadeel is dat vaccineren de kans op ziek worden zeer sterk verkleint maar nooit helemaal wegneemt.

De landelijke vaccinatie-campagne

Het ministerie van VWS treft voorbereidingen voor een landelijke vaccinatiecampagne waarin ieder kind tot 19 jaar een prik tegen meningokokken-C krijgt. In de tussentijd houdt het ministerie nauwlettend in de gaten of er gebieden zijn waar zich meer besmettingsgevallen voordoen dan normaal. Zo nodig worden maatregelen genomen. Dat kan in de vorm van het voorschrijven van antibiotica, of van een spoedvaccinatie, zoals kort geleden bijvoorbeeld gebeurd is in de Bommelerwaard en in Soerendonk.

Voor meer informatie over de landelijke vaccinatie-campagne tegen meningokokken type C, zie http://www.minvws.nl/normaal.html?folder=2&page=17321.

Plaatselijke GGD's

De uitvoering van het Rijks Vaccinatie Programma (RVP), en nu ook van de landelijke vaccinatie-campagne tegen mengitis, ligt in handen van de plaatselijke GGD's. Vaak hebben die een eigen website. De kwaliteit hiervan is zeer wisselend. Eén van de betere is de site van de GGD Flevoland, zie http://www.ggd-flevoland.nl/.

Nederlandse Meningitis Stichting

Bij de NMS (Nederlandse Meningitis Stichting) komen veel vragen binnen over de vaccins tegen de Meningokok groep C: welke vaccins zijn er en wat zijn de bijwerkingen? Wat kost het vaccin? Is mijn huisarts verplicht te vaccineren? Moet ik het huisartsenconsult en het vaccin zelf betalen of wordt het vergoed door de verzekering?

De vele vragen die het telefoonteam te verwerken kreeg, zijn gebundeld in een nieuwe brochure. Deze brochure is via de site van de NMS te downloaden. Zie: http://www.meningitis-stichting.nl

Tijdelijke info-telefoon

Ongeveer 4000 mensen hebben de afgelopen dagen gebeld met de informatielijn van het ministerie van VWS over meningokokken. U kunt dat ook doen: 0800-300 8051 (gratis). Als de informatie-behoefte afneemt, zal de hulplijn worden opgeheven.

De meest gestelde vragen over meningokokken

De meest gestelde vragen staan ook op de site van het ministerie van VWS. Mét de antwoorden: zie http://www.minvws.nl/normaal.html?folder=2&page=16156

Huisartsen

Huisartsen worden door het ministerie geïnformeerd. Vaak moeten ze de laatste gegevens ook even opzoeken. Daar hoeft u niet van te schrikken. Speciaal voor hen is er een website waar alle informatie up-to-date gehouden wordt: de site van de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding (LCI), zie http://www.lci.lcr.nl/nieuws/vaccininformatie%20huisartsen%20MenC.htm

Andere vaccinaties voor kinderen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu (VWS) is verantwoordelijk voor het beleid over het rijks-vaccinatie-programma (RVP). Zij informeren ouders ook via het Internet, met een speciale website over vaccinaties voor kinderen in het algemeen. Zie http://www.vaccinatie.minvws.nl

Op deze website wordt goed uitgelegd waarom verreweg de meeste artsen en werkenden in de ouder- en kindzorg (consultatiebureaus) vinden dat het goed is dat kinderen nu nog steeds worden ingeënt via het schema dat daarvoor is vastgesteld. Voor het RVP 2002, met entschema, zie: http://www.entadministraties.nl/rvp/igz2002.html.

Ook de site van de Landelijke Vereniging van Entadministraties (LVE) geeft informatie. Onder verantwoordelijkheid van de entadministraties worden drie nationale preventieprogramma's uitgevoerd, waaronder het Rijks Vaccinatie Programma (RVP) dat voorziet in vaccinatie tegen de infectieziekten difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib, bof, mazelen en rode hond. Op deze site zijn onder andere folders te vinden over inentingen voor 0- en 1- jarigen en voor 4- en 9-jarigen. Ook de bijsluiters van de verschillende vaccinaties zijn hier gepubliceerd. Zie: http://www.entadministraties.nl

Feiten over veiligheid

De website 'Immunofacts' (www.immunofacts.com) geeft uitgebreide (Engelstalige) informatie over tal van aspecten die met vaccineren te maken hebben. De site bevat een apart hoofdstuk over aangelegenheden die met de veiligheid van vaccins te maken hebben. Ook is op deze website uitgebreide informatie te vinden over de vaccinatieprogramma's in onder andere de Verenigde Staten, Canada en Australië. De site wordt gemaakt door het bedrijf Facts and comparisons, een uitgeverij die deel uitmaakt van Wolters Kluwer.

Kritische geluiden

Ouders mogen natuurlijk kritisch zijn. Het is goed om niet klakkeloos alles aan te nemen wat u voorgeschoteld krijgt. Kritische volgers van het RVP hebben zich verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Kritisch Prikken. Hun positie is te lezen op http://www.nvkp.nl.

Bezorgdheid versus paniek

Om een goede beslissing te kunnen nemen en om te voorkomen dat uw bezorgdheid met u op de loop gaat, is het belangrijk dat u zich goed informeert. Om u een beetje op weg te helpen, hebben we hierboven een aantal relevante web-adressen op een rijtje gezet.

Let op: paniek is geen goede raadgever. Bel daarom gerust uw huisarts als u zich zorgen maakt. Ook op het consultatiebureau of bij de GGD kunnen ze samen met u een goed afweging maken.

Twee kritische ouders maakten hun eigen afwegingen openbaar op http://www.geocities.com/vaccinatie. De makers van deze site zijn Annemarie van Osch en Erik van Hannen, bekend als actieve deelnemers aan de vaccinatie-discussies op het Forum van Ouders Online.

Lees ook: