Ben jij eigenlijk voorbereid op het ouderschap en je baby? Dit kun je doen

8 november 2008 door Mr. M.M. Wiersema

Wie is er aansprakelijk voor de schade die uw kinderen veroorzaken?

Zijn de ouders altijd aansprakelijk tot hun kinderen volwassen zijn? Nee. Het ligt ingewikkelder dan je op het eerste gezicht zou denken.

De aansprakelijkheid van ouders voor het gedrag van hun kinderen hangt onder andere af van de leeftijd van het kind. Hieronder leest u wat dat voor elke leeftijdscategorie betekent. Overal waar "ouders" staat, moet u eigenlijk lezen: degenen die het ouderlijk gezag uitoefenen. Behalve ouders kunnen dat ook voogden etc. zijn.

0 tot 14 jaar - Voor schade die veroorzaakt is door een kind dat nog geen 14 is, zijn de ouders altijd aansprakelijk.

14 en 15 jaar - Voor schade die veroorzaakt is door kinderen van 14 of 15 zijn in principe de ouders aansprakelijk, tenzij ze het foute gedrag van hun kinderen écht niet konden verhinderen.

In het laatste geval moeten de ouders aantonen dat hen geen verwijt treft. Dat kan moeilijk zijn, omdat ouders geacht worden hun maatregelen voor het voorkomen van ongelukken te verscherpen, naarmate het kind een groter gevaar oplevert.

16 en 17 jaar - Kinderen van 16 of 17 zijn in de eerste plaats zélf aansprakelijk en de ouders pas in de tweede plaats (als ze nalatig zijn geweest). Een geestelijke of lichamelijke tekortkoming is niet voldoende om onder de aansprakelijkheid uit te komen.

18 jaar en ouder - Een kind van 18 jaar of ouder is meerderjarig. Ouders zijn dan niet meer aansprakelijk voor de schade die deze kinderen veroorzaken of de schulden die ze maken.

Sommige mensen denken dat de aansprakelijkheid van ouders doorloopt tot de kinderen 21 zijn, maar dat is een misverstand. Die leeftijd van 21 jaar heeft betrekking op iets anders, namelijk de verplichting aan ouders om hun kinderen tot die leeftijd financieel te steunen. Het gaat dan om de kosten van levensonderhoud en studiekosten.

Bijzonderheden

  • Is de minderjarige zelf aansprakelijk, dan is in principe geen verhaal bij de ouders mogelijk. Hierop zijn echter uitzonderingen mogelijk tot dat het kind 18 jaar is geworden.
  • Als het kind niet thuis woont, kan de ouders minder snel een verwijt worden gemaakt, waarbij natuurlijk wel altijd voor een goede aansprakelijkheidsverzekering moet zijn gezorgd.
  • Als het kind verslaafd is, is het zaak om zoveel mogelijk beschermende maatregelen te nemen, zoals onder bewind stelling of curatele.