31 mei 2012 door Paul Bijlsma

Zittenblijven en van school gestuurd

Je mag pas van school worden gestuurd als een andere school je wil aannemen. In de praktijk gaat het vaak anders. Onderwijsinformatiedienst 5010 trekt aan de bel.

Honderden leerlingen dreigen komend jaar de boot te missen, doordat scholen hen zonder pardon van school sturen. Zij voldoen niet aan de criteria om over te gaan en mogen van school niet (meer) blijven zitten. Scholen mogen hen echter pas uitschrijven, wanneer zij op een andere school terechtkunnen. Dat blijkt in de praktijk veelvuldig mis te gaan.

Veel klachten

Binnenkort krijgen leerlingen in het voortgezet onderwijs van de school te horen of ze over gaan of moeten zittenblijven. Gelukkig gaan de meeste leerlingen over naar het volgende leerjaar. Het komt echter vaak voor dat zij de boodschap krijgen: "Niet voldaan aan de criteria." Als het goed is, volgt daarna het besluit "zittenblijven" of "de opleiding op een lager niveau vervolgen." Dat het vaak niet goed gaat, blijkt uit de vele telefonische en emailklachten die de advies- en informatiedienst 5010, voor ouders over onderwijs, hierover heeft ontvangen.

"Je voldoet niet aan de criteria om over te gaan, je mag niet (meer) blijven zitten, dus je moet een andere school zoeken, succes ermee", is de boodschap die honderden leerlingen hebben gekregen van de school. Dit terwijl de school de verplichting heeft om een andere school te vinden voor een leerling die nog leer- of kwalificatieplichtig is. Een leerling mag volgens de Wet op het Voortgezet Onderwijs pas worden uitgeschreven als een andere onderwijsinstelling bereid is de leerling aan te nemen.

Vlak voor de zomervakantie

Bijkomend probleem is dat leerlingen dit vaak net voor de zomervakantie te horen krijgen. De docentenvergadering, waar het definitieve besluit wordt genomen, vindt vaak in de laatste schooldagen voor de vakantie plaats. Tijd om een andere school te vinden is er niet. 5010 heeft veel ouders en leerlingen het advies gegeven om zich op de eerste dag na de zomervakantie te melden bij hun oude school. Zolang een leerling is ingeschreven bij de school, is die school verantwoordelijk voor het onderwijs.

Demissionair minister Marja van Bijsterveldt wil het aantal voortijdig schoolverlaters terugdringen naar 25.000 in 2016. Alle goede bedoelingen van de minister ten spijt, zorgen scholen voor voortgezet onderwijs hiermee voor een toename in het aantal voortijdig schoolverlaters, die er niet zou zijn als scholen zich aan de wet zouden houden.

Advies op maat

Ouders die dit schooljaar geconfronteerd worden met het hier beschreven probleem, kunnen contact opnemen met '5010' voor een advies op maat. De informatie- en adviesdienst 5010 is bereikbaar op schooldagen tussen 10.00 en 15.00 uur op het gratis telefoonnummer 0800-5010 en via www.5010.nl.