Zo kun je jouw kind begeleiden bij hun topsport

Ieder kind heeft zijn of haar eigen talenten. Het is aan het kind zelf, de ouders, leraren en begeleiders om die talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld ontzettend goed zijn in een bepaalde sport. Zo goed zelfs dat er op hoog niveau wordt gesport. Dit geeft jouw zoon of dochter de kans om de talenten optimaal te ontwikkelen, maar het vraagt wel veel van jouw kind. Hoe kun jij als ouder jouw kind begeleiden bij hun (top)sport? Hoe zorg je dat het leuk blijft en dat ze een gezonde balans vinden tussen hun privéleven en hun passie? Wij geven 5 praktische tips om jouw kind optimaal te begeleiden bij hun topsport.

Behartig hun belang

Wanneer jouw kind op hoog niveau sport, zal er veel begeleiding en contact zijn met persoonlijke coaches en de club. Dit betekent echter niet dat jij als ouder geen essentieel onderdeel uitmaakt van het team rondom jouw kind. Het is juist belangrijk dat jij als ouder het welzijn van jouw kind behartigt. Als moeder of vader zie jij beter dan wie dan ook wat de impact is van de topsport op het leven van jouw kind. Jij kunt zien of jouw kind gelukkig en gezond is én je hebt het recht om op de rem te trappen wanneer jouw kind wordt overvraagd.

Ondersteuning van je kind bij topsport 

Als topsporter heeft jouw kind te kampen met veel verwachtingen, onzekerheden en prestatiedruk. Sporten op hoog niveau is veeleisend en dat kan behoorlijk veel impact hebben op jouw kind. Bied waar mogelijk ondersteuning, advies en een luisterend oor. Dat kan een wereld van verschil maken. Wees ook alert op angsten, grensoverschrijdend gedrag, pesten, somberheid en onzekerheden. Deze problemen komen veel voor bij kinderen en dat is binnen de topsport niet anders.

Blijf motiveren

Jouw zoon of dochter is misschien een topsporter, maar hij of zij is ook gewoon een kind. En kinderen horen nu eenmaal opstandig en eigenwijs te zijn. Er zal misschien een tijd komen dat jouw kind geen zin meer heeft. Dat hij of zij liever naar een feestje gaat of op zijn of haar kamer wil gamen. Dat is heel normaal en soms is dat ook gewoon nodig. Maar blijf als ouder ook realistisch. Als dit echt de passie van jouw kind is, zul je op deze momenten op een positieve manier moeten motiveren. Soms heeft jouw zoon of dochter echt dat zetje nodig om de focus en drive weer te vinden.

Investeer tijd in de topsport van je kind

Topsport vergt niet alleen van jouw kind veel tijd en moeite. Ook als ouder zul je de nodige uren moeten investeren voor de sport van jouw zoon of dochter. Jij bent de chauffeur voor trainingen en trips, de coach tijdens de oefeningen thuis en de cheerleader tijdens wedstrijden. Bovendien zorg je er thuis voor dat alles op rolletjes loopt en dat er qua voeding wordt voldaan aan de behoeften en voorschriften voor jouw topsporter. En dit is allemaal ontzettend belangrijk. Kinderen hebben deze support en motivatie van hun ouders nodig om sporten op topniveau mogelijk te maken. Maar waak er wel voor dat alles in huis om de sport van jouw kind draait. Vergeet jezelf, jouw partner en de andere kinderen niet, de topsport van je kind gaat niet voor alles.

Hecht belang aan de opleiding

Voor jouw kind kan sport de hele wereld worden. Vrije tijd, vrienden en school kunnen er soms wel eens bij inschieten. Het is echter als ouder belangrijk dat je het nut van een goede opleiding wel blijft benadrukken en de studie blijft stimuleren. Topsport biedt veel mogelijkheden, maar een goede basisopleiding is onvervangbaar. Blijf dus zeker hameren op het huiswerk en studeren voor tentamens. Ga eventueel op zoek naar een opleiding waarbij school en sport goed wordt gecombineerd. Het draait allemaal om een gezonde balans tussen de topsport van je kind en alle andere aspecten van het leven.