Extra kleuteren of een vroege leerling?

Vanaf 4 jaar gaan kleuters voor het eerst echt naar de basisschool. In de kleuterklas leren ze veel nieuwe vaardigheden door middel van spel, maar ze leren ook zichzelf kennen, omgaan met anderen en zich uit te drukken. Kinderen gaan rond hun 6e levensjaar naar groep 3. Maar wat als jouw kind pas in de herfst of in de winter 6 jaar oud wordt? Is jouw kind dan een vroege leerling of kiezen jullie toch voor een jaar extra kleuteren? In groep 3 krijgen leerlingen les in lezen, schrijven en rekenen. Heeft het verlengen van de kleuterperiode op jouw kind een positief effect of is je kind klaar voor groep 3? 

Wat is een vroege leerling?

De meeste kinderen starten met 4 jaar op de basisschool. Dit houdt in dat sommige kinderen al direct na de zomervakantie op de basisschool beginnen, terwijl andere kinderen pas enkele weken of zelfs maanden later instromen. Wanneer de kinderen, na de zomervakantie, doorstromen naar groep 3 wordt dit verschil tussen vroege en late leerlingen wel duidelijker. Kinderen die voor de herfst 6 jaar worden zitten ‘op schema’, maar kinderen die in de herfst of zelfs in de winter 6 jaar worden, zullen worden beschouwd als vroege leerlingen. Zij zitten relatief korter op school en hebben minder lang gekleuterd. De overgang van de kleuterklas naar groep 3 is groot, daarom hangt het per leerling af wat een verstandige keuze is. De ontwikkeling van je kind is altijd leidend. 

Langer kleuteren of door laten stromen?

Vroeger hield men vast aan de verjaardagsdatum bij het door laten stromen van leerlingen naar groep 3. Alle kinderen die voor 1 oktober jarig waren, gingen automatisch door naar de volgende klas. Leerlingen die na deze datum 6 jaar werden, behoorden tot de groep die langer kleuterden. Dit wordt kleuterverlenging genoemd. Kinderen verschillen echter flink van elkaar qua ontwikkeling, kennis en vaardigheden. De verjaardags zegt hier minder over dan men vroeger aannam. Daarom houden scholen zich tegenwoordig niet meer zo strikt aan deze grenzen. Er zijn scholen die 1 oktober of 31 december aanhouden als grens, maar vaker wordt er naar het individu gekeken om te bepalen of een kind echt klaar is voor groep 3. 

Doorstromen naar groep 3

Viert jouw kind zijn of haar verjaardag tussen oktober en december? Dan kun je aan het einde van de kleuterperiode in gesprek met de leraar om te ontdekken wat een verstandige keuze is. Het welzijn van jouw kind staat altijd centraal. Je kind moet klaar zijn voor groep 3, waarbij er andere verwachtingen zijn dan bij een kleuter. Is jouw kind gemotiveerd om nieuwe vaardigheden te leren en nieuwsgierig naar letters en cijfers? Ook dat wordt met elkaar besproken, net als de zelfstandigheid van jouw kind.

Doorslaggevend bij het maken van de keuze

De sociaal-emotionele ontwikkeling is leidend voor de keuze om door te stromen naar groep 3 of toch langer te kleuteren. De meningen onder ouders en opvoedkundigen lopen sterk uiteen over dit onderwerp. Bovendien kunnen zij niet bepalen wat goed voelt voor jouw kind. Door in gesprek te gaan met school, kun je samen tot een weloverwogen beslissing komen. 

Handige vragen om te stellen aan de juf of meester

Door met de juf of meester in gesprek te gaan, kun je ontdekken of je kind zich in de klas vergelijkbaar gedraagt als thuis. Samen bespreek je de ontwikkelingen die jouw kleuter heeft doorgemaakt. Ook maak je een plan voor het komende jaar; waar liggen kansen en waar kun je rekening mee houden?

- Is mijn kind klaar voor de vaardigheden die in groep 3 worden aangeleerd? Waarom wel/niet?

- Op welke gebieden kan mijn kind groeien? Denk aan meer zelfvertrouwen, leren samenwerken of een betere concentratie.

- Hoe voelt mijn kind zich in de klas? Loopt het tegen bepaalde situaties, ervaringen en vaardigheden aan? Waar heeft mijn kind moeite mee en wat gaat er goed? Wat doet mijn kind graag in de klas en kun je mijn kind omschrijven? 

Vaak maak je voor de zomervakantie met elkaar een definitieve keuze. Je kind zal niet stil blijven staan tijdens deze periode, sterker nog; in de zomervakantie maken kinderen enorme sprongen in hun ontwikkeling door. Je kunt tijdens het gesprek met de juf of meester vragen of er wellicht gebieden zijn die je tijdens deze vakantieperiode kunt stimuleren om de overgang naar groep 3 soepeler te maken. Denk aan spelenderwijs letters ontdekken, de cijfers oefenen of regelmatig voorlezen. 

Is een jaar langer kleuteren slim?

Is jouw kind nog niet helemaal klaar voor groep 3? Dan is dat ook helemaal niet erg. Een jaar extra kleuteren komt vaak voor. Eén op de tien kinderen kleutert een jaartje extra en is na die periode vaak helemaal klaar en volop gemotiveerd om naar groep 3 te gaan. Kinderen kunnen zich in sprongen ontwikkelen; laat je verrassen en ontdek wat goed voelt voor jullie.