30 augustus 2013 door Marie Louise Wibier

06. Cito op een holletje

Marie Louise Wibier neemt ons mee in de wereld van de basisschool. Leerzaam voor beginners, herkenbaar voor gevorderden.

In deze aflevering: hoe kom je aan een onvoldoende voor begrijpend lezen, en hoe kom je er weer vanaf?

Onze zoon wordt in groep 4 ijverig ge-cito-toetst. Eerst had hij een prachtig rapport, maar daar gaat nu de allereerste D in komen. De op één na laagste score. Dan scoor je ruim onder het landelijk gemiddelde en dat moet de juf met de ouders bespreken. Zo is het protocol.

Het blijkt om 'begrijpend lezen' te gaan. Ik ben verbaasd. Mijn zoon gaat namelijk als een speer met lezen. De juf snapt het eigenlijk ook niet. "Hij was wel heel snel klaar met de toets." We maken een afspraak.

Ik praat met mijn zoon. Nu komt 't erop aan of ik begrijpend kan luisteren. Hij wordt wat boos, omdat hij niet begrijpt dat hij een toets niet goed gemaakt zou hebben. De juf heeft niets tegen hem gezegd. Hij is altijd een van de eersten met inleveren en dan krijgt hij een opgestoken duim van de juf.

Mijn man gaat op gesprek bij de juf. Nu is het zaak dat hij begrijpelijk uitlegt. Ze is verbaasd dat wij die D met onze zoon hebben besproken. "Maar hij moet toch weten dat het niet goed is gegaan, zodat hij de kans krijgt om zich te verbeteren?" Mijn man legt uit dat onze zoon snelheid als speerpunt ziet. Hij gaat hierdoor vast slordig werken. De juf is vatbaar voor deze uitleg. Het klopt dat hij soms vragen vergeet te beantwoorden.

Nu is het niet meer aan ons, maar aan de juf, of zij begrijpend kan praten. Bij elke Cito-toets herinnert ze onze zoon er nu aan dat het geen wedstrijdje is wie het eerste klaar is. Hij heeft genoeg tijd om alle vragen te beantwoorden. En als je klaar bent, nog even kijken of alles is ingevuld.

Dan komt het rapport. Mijn zoon wil het meteen inzien. Hij lacht. "Zie je wel, nu heb ik een A voor begrijpend lezen!" Ik ben zo mogelijk nog trotser dan hij. Hij heeft geluisterd, het advies opgevolgd en zichzelf verbeterd.

Als mijn man en ik ooit in groep 8 bij de vervolgkeuze van zijn school moeten discussiëren over die D voor 'begrijpend lezen' in groep 4, dan heeft onze zoon het ons wel heel gemakkelijk gemaakt.