1 februari 2000

Hellend vlak

Ouders Online groeit als kool. Met diverse vormen van scheefgroei als gevolg.

Ouders Online heeft sinds haar eerste aflevering (in mei 1996) een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Van een simpele site met weinig pretenties, tot hét informatie- en ontmoetingspunt voor alle Nederlandstalige ouders. Dat klinkt pretentieus, maar pretenties spelen hier geen rol. Het zijn de cijfers die het zeggen. Zoals: 1,7 miljoen pageviews (opgevraagde pagina's) per maand, zo'n 500 nieuwe forum-berichten per dag, en een sterke toename van het aantal instanties dat Ouders Online wil gebruiken voor van alles en nog wat. Van beleidsvoorbereiding tot vraagbaak. Da's heel mooi allemaal, maar het heeft wel vreemde gevolgen.

Wat ons opvalt (en ook zorgen baart), is dat er op meerdere fronten scheefgroei gaat optreden. Een onschuldig voorbeeldje om te beginnen.

Nederland is vergeven van de hulpverleners en de instellingen voor jeugdzorg. Dat is bekend. Minder bekend is dat dit aantal inmiddels zo groot is geworden, dat zelfs de politieke partijen door de bomen het bos niet meer zien. Belt me daar vorige week een medewerker van de SP, afdeling Heerlen, die nota bene aan óns moet vragen waar hij met een wanhopige bezoeker van zijn spreekuur heen moet, bij wie ten onrechte een paar kinderen uit de ouderlijke macht zijn ontzet. Is dat scheef, of is dat scheef? (We konden die SP-bons en zijn cliënt gelukkig wel helpen, maar het voelt raar. Moeten wij nu opeens de shit gaan opruimen die de professionals veroorzaken?)

Minder onschuldig

Dan een wat minder onschuldig voorbeeld. Konden we in 1997 nog evenveel vrouwen (55%) als mannen (45%) onder onze bezoekers rekenen - nu, naarmate het Internet steeds meer emancipeert zeg maar, drukken de vrouwen een steeds sterker stempel op de site, met name op het Forum.

Eind januari ging het zelfs zo ver, dat er al heftige beroering ontstond toen we alleen maar aankondigden dat we een aparte Forumrubriek voor vaders zouden gaan starten. (Op 1 februari is die rubriek er wel gekomen, natuurlijk. We wilden juist een daad stellen, om de verhoudingen weer wat recht te trekken.)

Gezelligheid kent geen tijd (en geen plaats)

Ander voorbeeld. Ouders Online is grofweg te verdelen in twee hoofd-onderdelen: datgene wat informatief van aard is (zoals het Magazine en de Leeszaal), en datgene wat interactief van aard is (zoals het Forum). Ook hier is het een en ander scheefgegroeid. Terwijl het informatieve deel steeds zwaarder wordt (degelijker, informatiever, deskundiger), wordt het interactieve deel steeds lichter (meer gezelligheid, meer gekeuvel, meer wissewasjes).

We hebben ooit het tij trachten te keren, door een aparte Forumrubriek "Gezèllug!" toe te voegen. We hoopten daarmee 'het vluchtige en vederlichte' een eigen plek te geven (onder een venijnig-ironische naam, maar dat zag niemand), zodat er in de overige rubrieken weer meer ruimte zou komen voor inhoudelijke discussies. Maar helaas, onze opzet mislukte. Gezelligheid kent geen tijd, en kennelijk ook geen specifieke plaats.

Opleiding en banksaldo

Dan iets wat je nooit hardop mag zeggen, want politiek niet zo correct, maar de sterke toename van het Internet-gebruik brengt een merkbare 'sociale verbreding van de Internet-populatie' met zich mee, wat weer tot gevolg heeft dat het niveau van sommige discussies duidelijk is gedaald. Wij durven het wél ronduit te zeggen, ten eerste omdat bij Ouders Online alles bespreekbaar is, en ten tweede omdat we daarmee eigenlijk niets anders doen dan herhalen wat anderen al openlijk op het forum hebben uitgesproken. (Het werd ze natuurlijk niet in dank afgenomen, maar ook dat hoort erbij.)

Let op: iedereen is even welkom; opleiding en banksaldo spelen hier geen enkele rol. Maar als 'sociale verbreding' tot gevolg heeft dat oud-gedienden gillend het pand gaan verlaten, dan is er iets mis. Ouders Online is er namelijk voor iedereen, herhalen we nog maar eens.

Onze maatregel tegen de genoemde ontwikkeling is overigens dat we nóg strenger gaan optreden tegen discussies van te laag allooi. U bent gewaarschuwd.

Knuffels op het Forum

Wat is het belang van een knuffel voor uw kind? Is het een kroel, om in slaap te komen, of een kameraad, die overal mee naar toe gaat? Dat is de vraagstelling in de speciale Forumrubriek 'Knuffels' die we op 6 februari 2000 openen, samen met beelden kunstenares Machteld Teekens. Uw reacties worden -- anoniem -- gebruikt voor een tentoonstelling over knuffels volgend jaar maart in Rotterdam. Deel uw ervaringen in deze tijdelijke Forumfrubriek.

Leuk!

Tot slot een ontwikkeling die ons voor de verandering heel blij heeft gemaakt, en waarvan de gevolgen nu eens gewoon leuk zijn.

De explosieve groei van het aantal forumberichten legt een onevenredig zware druk op ons redactionele werk, waardoor andere, minstens zo nuttige taken noodgedwongen blijven liggen. Als oplossing hiervoor hadden we bedacht: het aantrekken van een extra kracht, afkomstig uit 'de gemeenschap'. Zoiemand moet het forum en de bijbehorende cultuur immers door en door kennen. Eén voorzichtig opgeworpen balletje, verstopt in een berichtje van de forumredactie, leverde meteen al ruim voldoende reacties op om weer een tijdje vooruit te kunnen. We verheugen ons op de toekomstige samenwerking en we zijn zielsgelukkig met zo veel steun & bijval. Dank...