1 oktober 1999

Maximaal scoren

Met religie, royalty en seks kun je scoren. Maar wij doen het anders.

Jezus Christus!, gilde de prins. Haal die hand van mijn knie! Kijk, daar scoor je mee. Iedere bladenmaker en iedere bestseller-auteur kent het principe: religie, royalty en seks, dat zijn de drie ingrediënten voor succes. In dat zinnetje van zonet zijn al die ingrediënten aanwezig, dus dit artikel kan al niet meer stuk.

Tot zover de theorie, nu de praktijk. Eerlijk gezegd herkennen we onszelf nauwelijks in dat basisprincipe van succesvol uitgeven. Okee, we hebben wel eens een produkttest kinderbijbels gedaan, we zijn dol op de toneelstukken van Ton Vorstenbos, en het dagblad de Telegraaf schreef ooit: op het Internet heb je kinderporno, bestialiteit en Ouders Online. Maar om nou te zeggen dat religie, royalty en seks de kern van Ouders Online vormen... Nee.

Sterker nog: het concept scoren komt helemaal niet voor in ons vocabulaire. Het enige wat we willen, is een site van topkwaliteit maken, waar zo veel mogelijk ouders baat bij hebben, steun van ondervinden en plezier aan beleven.

Precies zeven woorden

Behoorlijk geschokt waren we daarom kortgeleden, toen we een bericht ontvingen van een boze lezeres, wier vraag voor de Vraagbaak 'Opvoeding en gedrag' niet beantwoord kon worden. Het ging over stotteren en de inzender had kans gezien om in precies zeven woorden een hele ziektegeschiedenis te beschrijven ("Mijn Kind stottert alleen in bepaalde periodes." - punt). Na deze gedegen anamnese volgden diverse vragen. U begrijpt: met dit soort minimale informatie kunnen onze deskundigen weinig beginnen, dus dan sneuvelt zo'n vraag.

De vraagsteller in kwestie had echter weinig begrip voor onze beslissing en mailde terug:

"Waarmee maar is aangetoond dat het weinig zin heeft deze site te bezoeken. U beantwoordt slechts vragen waarmee u kunt scoren."

Er zijn van die momenten dat we denken: we sluiten de site, we trakteren onszelf op een pond coke van het geld dat we daarmee uitsparen, en we sturen al die ellendelingen voor straf een abonnement op de Ouders van Nu. Dat zal ze leren.

Intens genieten

Gelukkig zijn er ook momenten van intens genieten. Zo is onze verhuizing naar een nieuwe host (het bedrijf dat onze techniek verzorgt) succesvol verlopen, zijn we eindelijk af van die rammelende Microsoft-software (leve Linux!) en hebben we nu een prachtig nieuw forum dat ondanks zijn kinderziektes al meer dan 400 berichten per dag oplevert. Dát is pas scoren! Net als die zuig- en sabbel-prijsvraag van de afgelopen maand, die vele honderden nuttige en praktische inzendingen opleverde, waar elke jonge ouder zijn voordeel mee kan doen. Er zijn van die momenten dat we denken: dáár doen we het voor.

Pleegkinderen

Mocht onze kroonprins de liefde van zijn leven getroffen hebben, dan heten we hem en zijn toekomstige eega hierbij alvast van harte welkom. Bijvoorbeeld om stoom af te blazen als het koninklijke zaad geen doel blijkt te treffen (forum-rubriek "Zwanger worden"), of om te lezen hoe pleegkinderen je leven kunnen verrijken (het nieuwe dagboek "Crisis-kind" van Mariska Botman).