6 februari 2004 door Henk Boeke

Mijn Kind Online

Ouders Online heeft samen met Planet Internet (KPN) een website gemaakt om u te ondersteunen bij de Internet-opvoeding van uw kinderen. Redacteur Henk Boeke vertelt waarom dat nodig is.

Het zal u waarschijnlijk ontgaan zijn, maar vrijdag 6 februari was het de Europese dag voor Internet-veiligheid. Tja, het is ook niet makkelijk om op te vallen tussen de Europese dag van de fiets (13 januari) en de Europese dag van de houtbouw (9 mei).

Toch is het wel jammer dat die dag weinig bekendheid heeft gekregen, omdat het om een belangrijke kwestie gaat. Onze kinderen blijken namelijk in groot gevaar te zijn, als ze zich op het Internet begeven. Dat begrepen we althans van Pascal Hetzscholdt van de groep Digitaal Rechercheren van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).

Stuitende filmpjes

Hetzscholdt hield een inleiding op de bijeenkomst "To filter or not to filter" die georganiseerd was door de Safe Internet Foundation (SIF). Hij toonde daarin een serie stuitende filmpjes, die beschikbaar zijn via het web. Kinderporno, seks met lijken, snuff-movies (seks gevolgd door moord), iemand die overreden wordt door een trein, een Tsjetsjeen die een Rus de keel doorsnijdt (in close-up), een trailer van de nieuwste Tarantino, enzovoorts.

Ouders Online was aanwezig bij die bijeenkomst, en was diep geschokt. Niet zo zeer vanwege die filmpjes, want dat die bestaan dat weten we wel. Waar we werkelijk geschokt door waren, was de tendentieuze en bang-makerige aanpak. Alsof je bij elke muisklik op dit soort pulp zou stuiten. Hetgeen natuurlijk helemaal niet het geval is.

Angst is een slechte raadgever

Door de nadruk te leggen op de uitwassen, zaai je angst, en angst is altijd een slechte raadgever. Denk maar eens aan al die meesters en juffen die deze week hun uiterste best doen om hun leerlingen duidelijk te maken dat ze niet bang hoeven te zijn voor de CITO-toets, maar dat ze gewoon hun hoofd erbij moeten houden. Zouden zij ze bang maken, dan zouden ze die toets een stuk slechter maken.

Nee, wat er écht nodig is, is goede informatie, om je taken als opvoeder goed uit te kunnen voeren. Geen filmpjes waar je van moet overgeven, maar een neutrale uitleg over de wérkelijke gevaren (zoals slaaptekort door te lang chatten, en emotionele problemen door virtueel pesten).

We juichten daarom het initiatief van Planet Internet van harte toe, toen men ons vroeg om te helpen bij het opzetten van een site voor ouders, waarop ze alles kunnen vinden wat nodig is om hun kinderen te begeleiden op het Internet.

Mijn kind online: website, forum en vraagbaak

De site werd afgelopen vrijdag gelanceerd, onder de naam Mijn Kind Online. In aansluiting daarop hebben we zelf een nieuwe Forum-rubriek geopend, onder dezelfde naam, om u gelegenheid te geven onderling ervaringen uit te wisselen. Voor zover u behoefte heeft aan ondersteuning door deskundigen, kunt u terecht op de vraagbaak van de site Mijn Kind Online.

Ga kijken, en vertel ons wat u ervan vindt. We zijn benieuwd naar uw reacties, zowel positief als negatief. Vooral suggesties voor verbetering zijn van harte welkom. Blijf ons kritisch volgen! Eind februari hoort u meer over dit project, als de resultaten beschikbaar komen van een groot onderzoek onder ouders en kinderen, over veilig internetten.