29 november 2002 door Henk Boeke

Nieuws van het overlevingsfront

Zal Ouders Online het redden? Zijn we er volgend jaar ook nog? Hieronder leest u de laatste ontwikkelingen.

Het mag eigenlijk een wonder heten dat u deze week nog nieuwe artikelen krijgt. Uw redacteuren waren permanent in touw met het te woord staan van journalisten, het geven van tekst & uitleg aan potentiële redders, en het frequenteren van radio-studio's. Om nog maar te zwijgen van het voeren van onderhandelingen, het voeren van crisis-beraad, en het voeren van onze kinderen.

Voor het geval u niet weet waarom dat allemaal nodig was: we hebben aangekondigd dat we per 31 december echt gaan stoppen als er geen oplossing komt voor onze financiële problemen. En dat geeft heel wat gedoe. Hieronder vatten we onze belevenissen van de afgelopen dagen voor u samen.

Steun uit de Kamer

Wie het nieuws een beetje gevolgd heeft, weet inmiddels dat er Kamervragen over Ouders Online zijn gesteld. Het CDA vroeg bij monde van Kathleen Ferrier of de regering wel weet dat Ouders Online de beste ouders-site van Nederland is, en of men op de hoogte is van het feit dat Ouders Online het loodje dreigt te leggen. En zo ja, of de regering bereid is om daar wat aan te doen. (En zo nee, waarom niet.) Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich inmiddels via persoonlijke e-mails aan ons steun-comité KOOA – Keep Ouders Online Alive – solidair verklaard.

De redactie is zeer verguld met deze parlementaire steun, maar toch valt er vooralsnog niets te juichen. Ten eerste zijn er nog geen beslissingen genomen, en ten tweede is nog niet duidelijk wat de aangekondigde steun in de praktijk betekent. Zullen we een fijn bedrag op onze rekening gestort krijgen? Waarschijnlijk niet. Zo werkt dat niet. Maar wat dan wél? De Stichting Vrienden van Ouders Online denkt hard mee. We wachten met belangstelling af wat er gaat gebeuren.

Steun van de Consumentenbond

Afgelopen week vertelden we bij TROS Radio Online dat we aan de praat zijn geraakt met de Consumentenbond, over een mogelijke samenwerking.

Dat is – potentieel – een geweldige match, omdat onze doelstellingen naadloos samenvallen. Maar ook hier geldt hetzelfde als bij de steunbetuigingen uit de Kamer: we zijn er heel blij mee, maar er is nog niets geregeld. Er is uitzicht op redding maar het is nog geen redding.

Een complicerende factor is dat er nog meer partijen bij de (mogelijke) samenwerking betrokken zijn dan alleen de Consumentenbond en Ouders Online. Er moet nog heel wat water door de zee stromen om al die partijen op één lijn te krijgen.

Andere vormen van steun

De afgelopen week werden we niet alleen platgebeld door de media, maar ook door allerlei mensen die allerlei vormen van hulp aanboden. Hieronder vatten we de meest voorkomende aanbiedingen (en onze reactie daarop) voor u samen.

 • Hosting

  We kregen gemiddeld vijf aanbiedingen per dag van partijen die het beheer van onze computers wilden overnemen. 'Iedereen was er', van de meest obscure bedrijfjes tot de allergrootste spelers van Nederland.

In alle gevallen hebben we duidelijk gemaakt dat we de aangeboden hulp zeer op prijs stelden, maar dat hosting niet ons probleem is. Ten eerste vormt het beheer en het onderhoud van onze computers maar 10% van onze begroting, en ten tweede heeft onze eigen host, Info.nl, inmiddels toegezegd de maandelijkse rekening voorlopig terug te brengen tot een symbolisch bedrag (dank!).

 • Vrijwilligers

  Waarom zet u de site niet voort met vrijwilligers? Ook die (pijnlijke) suggestie werd ons de afgelopen week meerdere malen gedaan.

We werden hier tegelijkertijd heel boos en heel droevig van. Heel boos omdat je natuurlijk niet zomaar 'de beste ouders-site van Nederland' wordt. (De kwalificatie is niet van ons maar van Vrij Nederland). Het idee dat je dezelfde kwaliteit ook wel kunt behalen met vrijwilligers, is een regelrechte belediging voor onze medewerkers. Het idee dat je een top-seksuologe als Sanderijn van der Doef wel even kunt vervangen door een willekeurige vrijwilliger... dat gaat werkelijk alle perken te buiten. Om nog maar te zwijgen van onze kinderartsen, onze kinderpsychiater, onze taalkundigen, onze pedagoog annex psycholoog, onze lactatiekundige, onze zwaar opgeleide forumbeheerders... stuk voor stuk de absolute top van Nederland! Het is gewoon te dol voor woorden.

Maar behalve boos werden we ook droevig. Want wat is het basiskenmerk van vrijwilligers? Dat je ze niet betaalt. We vinden het niet prettig om het alsmaar te moeten herhalen, maar de redactie van Ouders Online ziet al zes jaar af van salaris. Aangezien we dagelijks van 9 uur 's ochtends tot 2 uur 's nachts in touw zijn om ons werk te doen, blijft er vrij weinig tijd over om nog geld te verdienen, zoals u wellicht begrijpt. We doen daar niet zielig over, want we hebben er zelf voor gekozen, maar kom ons dan niet aan met het heil dat vrijwilligers zouden kunnen brengen.

 • Advertising, online marketing, enzovoorts

  Het aantal online advertentie-makelaars dat ons hun diensten aanbood, is ontelbaar. Met alle respect voor hun bezorgdheid over ons wel & wee hebben we keer op keer geduldig uitgelegd dat we daar echt niets mee opschieten.

Kort samengevat: Ouders Online is een communicatiemedium en geen marketing-instrument. Dat betekent dat we weinig te bieden hebben voor commerciële partijen: de persoonsgegevens van onze bezoekers beschermen we met ons leven, en onze onafhankelijkheid is ons heilig. Dan blijft er helaas weinig over... (behalve advertenties, maar die hebben we al).

 • Toegangsgeld

  Tenslotte nog iets over de telkens terugkerende suggestie om gewoon geld te vragen voor onze diensten. Tja. Als we net zoiets waren als een krant, een tijdschrift of een bioscoop, dan konden we ons daar nog wel wat bij voorstellen. Maar dat zijn we niet.

Ouders Online is meer dan alleen maar wat artikelen (20.000 inmiddels) en een forum. We beantwoorden bijvoorbeeld vele honderden hulpvragen per week. Dat zie je niet op de site; dat merk je pas als je door ons geholpen wordt. Kort en goed: als wij toegangsgeld zouden gaan vragen voor de site, dan zou het aantal vraagstellers gedecimeerd worden. Daarmee zou onze werkdruk afnemen, maar het aantal gevallen van pedagogische verwarring en medische verwaarlozing zou waarschijnlijk toenemen. Ouders bij wie iets fout gaat, weten dat namelijk zelf verdomd goed. Ze schamen zich daar zó ontzettend voor, dat ze niet makkelijk naar een hulpverlener van vlees en bloed gaan. Maar ze komen wel bij ons, omdat dat lekker anoniem is. En wij kunnen ze – meestal – op weg helpen.

We wensen u, als vanouds, veel interactief leesplezier. Geniet ervan zolang het nog kan...