Home » Columns » Onafhankelijk onderwijs advies gezocht

Onafhankelijk onderwijs-advies gezocht

Door:

Henk Boeke

Waar kun je terecht als je het niet eens bent met het advies van school, over het vervolgonderwijs van je kind? Dat is nog lang niet makkelijk, omdat er eigenlijk geen onafhankelijke instanties zijn.

Van de redactie

Voor Ouders Online is 'onafhankelijkheid' net zo belangrijk als eten en drinken. Ach, wat kan mij dat schelen, zult u denken. Ze doen maar. Tót het moment gekomen is dat u een conflict krijgt met de school van uw kind. Dan zult u heel anders piepen, en erkennen dat onafhankelijkheid net zo'n eerste levensbehoefte is als eten en drinken.

Waarom komen we daar nu opeens mee?

  • Ten eerste omdat veel ouders op dit moment bezig zijn met het kiezen van een middelbare school voor hun kind, wat niet altijd van een leien dakje gaat. Soms werkt de basisschool behoorlijk tegen. Dan ontstaat al snel de behoefte aan een onafhankelijke instantie, die kan bemiddelen of hulp kan bieden.
  • En ten tweede omdat "5010", het informatiepunt voor ouders met onderwijsvragen, sinds kort een uitbreiding heeft ondergaan, waarbij de onafhankelijkheid die tóch al niet optimaal was, nu nog problematischer geworden is.

Al met al wordt de behoefte aan een écht onafhankelijke instantie voor hulp en bemiddeling bij onderwijsproblemen steeds groter. We zullen dat uitleggen.

Vraagbaak 'Ouders en school'

We hadden het plan om per 1 april de Vraagbaak-rubriek 'Echtscheiding' te vervangen door een nieuwe rubriek over 'Ouders en school', waarin ouders vragen kunnen stellen over problemen die ze hebben met school. Degene die die rubriek zou gaan verzorgen, was afkomstig uit het onderwijs, en kreeg van ons een aantal proefvragen. Onder andere deze.

Onze dochter van 12 jaar zit in groep 8 en wil heel graag naar tweetalig onderwijs Havo. Wij staan hier als ouders helemaal achter. Ze is een van de weinigen op haar school die hier naartoe wil. Deze school is ook het verst verwijderd van onze woonplaats, maar dat kan haar niet deren. Ze vindt en nu eenmaal een superschool en is al volop aan het oefenen op haar Engels.

Sinds ze in groep 8 zit, heeft ze ook een behoorlijke sprong gemaakt in haar resultaten. Dat was duidelijk te zien op haar rapport, en we kunnen het thuis ook goed merken. Allemaal positief dus, zou je zeggen. Maar school denkt daar anders over. Zij blijven stug volhouden dat het advies voor haar vmbo T/Havo moet zijn.

Cito geeft ook Havo aan, maar school vindt haar niet zelfstandig genoeg en ze zou te veel aangespoord moeten worden. Op haar rapporten hebben we dit nooit terug gezien. Geen opmerkingen of slechte cijfers bij zelfstandig werken, concentratie, tempo, nakomen van afspraken. Uitsluitend G's + goed en 'RV's (= Ruim voldoende). Ook haar rapport was super. Vooral achten en G's, RV's en zevens.

Wij krijgen geen andere uitleg van school dan dat het toch echt aan haar werkhouding ligt. [...] Wij gaan uit van positiviteit en kansen. School ziet alleen bedreigingen en is negatief ingesteld. Wat kunnen we doen?

Het antwoord van onze medewerker-in-spe kwam erop neer dat de school toch echt wel goede redenen gehad zal hebben om zo'n negatief advies te geven, en dat de ouders hun dochter moeten steunen bij het verwerken van de teleurstelling. Citaat: "Uw dochter zal ook teleurgesteld zijn. Praat daar met haar over en zeg dat ze heel goed haar best heeft gedaan en doet. Belast haar niet teveel met al dit gedoe en blijf in haar aanwezigheid rustig in gesprekken over school en val de school ook niet openlijk af."

Tja... Voor iemand die zelf werkzaam is in het onderwijs, is het kennelijk toch te moeilijk om zich in te leven in de positie van de ouders.

Hoe had het dan wel gemoeten? Wij zijn geen onderwijsspecialisten, maar wat we wel weten is dat TTO-scholen vooral geïnteresseerd zijn in de motivatie van hun (toekomstige) leerlingen. Ons advies zou dus geweest zijn om gewoon naar die nieuwe school te gaan, en te vragen wat zij ervan vinden. Eventueel kunnen ze daar nog een nieuwe test doen.

We willen die Vraagbaak-rubriek 'Ouders en school' nog steeds dolgraag starten, maar niet met iemand die zelf afkomstig is uit het onderwijs. Dat werkt gewoon niet, zo blijkt.

5010

In "Balans Magazine" (tijdschrift over leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen) van maart 2008 lazen we dat de onderwijs-hulplijn "5010" zijn werkterrein heeft uitgebreid:

Sinds kort kunnen ouders bij het informatiepunt 50tien niet alleen terecht voor algemene vragen over onderwijs, maar ook voor vragen over dyslexie en over de leerlinggebonden financiering (LGF, beter bekend als 'het rugzakje'). Dit is het resultaat van samenwerking tussen diverse partijen onder regie van het Ministerie van OC&W. [cursivering Ouders Online]

Heel mooi. Daar kan iedereen zijn voordeel mee doen. Bel vooral naar 0800-5010 wanneer u meer wilt weten over dyslexie en rugzakjes. Of over concrete onderwijs-kwesties. Maar of het nou ook zo verstandig is om te bellen met vragen over de kwetsbare relatie tussen ouders en school, dat wagen we te betwijfelen. Want als de regie bij het Ministerie van OC&W ligt, hoe onafhankelijk is het antwoord dan nog?

Onze twijfel over de onafhankelijkheid van 5010 dateert al van eerdere datum, trouwens. De ouder-organisaties die erachter zitten (LOBO, NKO, Ouders & COO, en VOO) worden namelijk gesubsidieerd door het Ministerie van OC&W.

Wat dat soort subsidiëring betekent, weten we zelf maar al te goed. Want toen wij zelf ooit aanklopten voor overheidshulp (in 2002, via Kamervragen) bleek dat we best wat geld mochten hebben, maar dat we dan wel moesten stoppen met onze kritiek op Bureau Jeugdzorg, en dat we 10% van onze bezoekers moesten doorverwijzen naar het RIAGG. Omdat dat voor ons onacceptabel was, hebben we het subsidie-traject gestaakt, en hebben we besloten om écht onafhankelijk te blijven. Niet alleen van de commercie maar ook van de overheid.

Onafhankelijke hulp en advies

Al met al blijft dus de vraag waar ouders terecht kunnen voor onafhankelijke hulp en advies bij onderwijsproblemen. Wij weten het niet. Maar we doen wel ons best om die Vraagbaak-rubriek alsnog van de grond te krijgen, met iemand die écht onafhankelijk is.

Henk Boeke

was eindredacteur van Ouders Online tot 1 september 2018.

Naschrift: 

Hieronder een selectie uit de reacties die we ontvingen:

Mee eens

Ik kan dit helemaal onderstrepen! Onafhankelijkheid is soms ver te zoeken. Heb ook de nodige ervaring mogen onder vinden.

P. Vos

Zij-instromers

Scholen kunnen perfect communiceren met kinderen, maar hebben weinig kaas gegeten van communicatie met ouders. Ze bedoelen het vaak goed, maar het komt er zo autoritair uit dat je nekharen overeind gaan staan. Veel hangt af van de capaciteiten van de leerkracht.

Ik wacht de rubriek over ouders en scholen daarom met spanning af. Al was het maar om de verschillen in aanpak per school in beeld te krijgen. Mijn zoontjes zijn nog kleuters en de jongste komt niet mee en dan valt het al op hoe er op diverse scholen anders gedacht wordt.

Mijn vriendin, met ook een kindje dat niet meekomt, kreeg het advies: later eventueel groep 2 overdoen. Wij zelf krijgen het advies: nu groep 1 overdoen.

Het is moeilijk om de argumenten op hun waarde te schatten. Dat pleit er juist voor om wel iemand met een onderwijsachtergrond voor deze rubriek te vragen.

Ik zie jullie probleem. Is een duo misschien mogelijk? Zij-instromers in het onderwijs hebben vaak een open blik omdat ze in het bedrijfsleven gewerkt hebben. Is er in die hoek wellicht iemand te vinden? Veel succes!

[naam en adres bekend bij de redactie]

Boter bij de vis

Wat geweldig dat jullie zo principieel zijn in jullie onafhankelijkheid. In deze tijd van zogenaamd individualisme en consumentisme vergeten we vaak hoe belangrijk het is om goed georganiseerd voor gezamenlijke belangen op te komen.

Bij goed georganiseerd horen ook goede middelen, er wat voor over hebben, kortom: boter bij de vis. Dus ik ga jullie weer steunen.

Ik zou het overigens niet erg vinden als jullie in de nieuwsbrief af en toe herinneren aan het donateurschap, want volgens mij is het alweer een tijd geleden dat ik dat heb gedaan (drukke ouders).

Vriendelijke groeten & succes,

Fijtje Koets

Reactie Balans

Henk Boeke stelt zich op 28 maart jl op de website van Ouders Online de vraag of het nu wel zo verstandig is om naar Balans te bellen met vragen over dyslexie. Hij is bang dat Balans niet meer onafhankelijke antwoorden kan geven sinds het Steunpunt Dyslexie, dat door haar wordt beheerd, deel uit maakt van de samenwerking Ouderadvies 5010. Hij vreest dat de antwoorden verantwoord moeten worden naar het ministerie van OC &W. Ik kan hem gerust stellen. Dat is geenszins het geval. Balans is geheel vrij in het geven van advies aan ouders, ook van de ouders die in het kader van 5010 bellen met vragen over dyslexie.

Uit Balans Magazine, het tijdschrift van de landelijke oudervereniging Balans, waarvan Boeke blijk geeft een geinteresseerde lezer te zijn, had hij al op kunnen maken dat Balans niet aan de leiband van wie dan ook loopt.

Als voorbeeld daarvan verwijs ik naar het kritische commentaar dat onlangs te lezen was aangaande de samenwerking tussen ouders en onderwijs in de gemeente Schijndel. Daar bleken ouders die een school hadden voorgedragen voor de jaarlijkse Balans Award als voorbeeld van goede samenwerking tussen ouders en onderwijs een jaar later volledig in de kou te staan. Balans heeft deze situatie juist bij het ministerie van OC&W aanhangig gemaakt in plaats van een onderwijs wenselijk antwoord aan de ouders te geven.

De heer Boeke kan dus gerust zijn over de strijdbaarheid en onafhankelijkheid van Balans.

Ids Terpsta

directeur Balans

Onderwijsconsulent

Wij onderschrijven jullie zorg. We hebben onze dochter letterlijk suf moeten laten testen en zowat op de barricades moeten springen. Wij zijn vooral teleurgesteld in het speciaal onderwijs (Mytyl) en hebben nu het laatste jaar basisonderwijs voor elkaar met behulp van een onderwijsconsulent. Zonder deze stap was onze dochter naar Pro-VSO verwezen, zonder toetsing en onze instemming! Heel bizar.

Nu, een half jaar later, hebben we de volgende conclusies:

  • onze dochter heeft een enorme leerachterstand;
  • ze wil zeer graag leren en volgt 4 uur RT na haar lesdag (naast het huiswerk);
  • ze kan naar het VMBO-LWOO
  • je bent compleet aangewezen op de hulp en medewerking van leerkrachten.

[naam en adres bekend bij de redactie]

Reacties

Ik vind het triest te lezen

Ik vind het triest te lezen dat zo veel ouders problemen hebben met het zoek naar het juiste onderwijs. Ik weet uit ervaring dat de brutale mensen de halve wereld hebben in deze. Ga praten met grote scholengemeenschappen waar meer niveau's worden aangeboden. Maar ga ook zeer zeker praten met de basisschool zeker nu de cito resultaten later komen is de stem van de basisscholen doorslaggevend.

Alle columns in de serie Van de redactie