Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform

3 september 2010

Ouders Online - waar staan we ook alweer?

Bij de start van het nieuwe seizoen: nog even onze stokpaardjes en speerpunten.

Welkom bij de start van Ouders Online in het nieuwe seizoen! Vanaf vandaag gaan we u weer verwennen met nuttige en vermakelijke artikelen over ouderschap. Van opvoeding tot gezondheid, en van borstvoeding tot juridische zaken en seksualiteit. Kortom: alles wat met ouderschap te maken heeft.

Van deze gelegenheid willen we graag gebruik maken om weer even in herinnering te brengen waar we staan en wat we willen.

Ouders Online is een onafhankelijk journalistiek platform voor ouders, dat tevens als service-organisatie fungeert. Mooie termen allemaal, maar wat betekenen ze eigenlijk?

  • Onafhankelijk wil zeggen: onafhankelijk van de commercie (bedrijven zijn van harte welkom om te adverteren, maar redactie en commercie blijven strikt gescheiden) én onafhankelijk van de overheid. We ontvangen geen subsidies, en stellen ons waar nodig kritisch op.
  • Journalistiek betekent dat we geen actiegroep of belangenorganisatie zijn, maar dat we nieuwswaardige artikelen publiceren volgens het principe van hoor en wederhoor. Wat overigens niet wegneemt dat we de stem van ouders wel laten horen op alle plekken waar dat nodig is, tot de Tweede Kamer aan toe.
  • Platform houdt in dat we een ontmoetingspunt zijn, waar iedereen kan meepraten. Met name ons forum is daar bij uitstek geschikt voor. Volgend jaar zullen ook de reactiemogelijkheden bij onze artikelen worden uitgebreid.
  • Voor ouders betekent dat we alleen publiceren wat nuttig is voor ouders, en dat wij werken in hun (dus uw) belang. Ook professionals zijn van harte welkom om mee te lezen – al was het maar om te zien wat er speelt onder ouders, en wat onze deskundigen daarvan vinden – maar ouders zijn en blijven onze primaire doelgroep.
  • Service-organisatie houdt in dat we ook diensten leveren. Zowel gratis diensten (maandelijks beantwoorden we zo'n 2000 vragen van ouders) als diensten waarvoor betaald moet worden (zoals mobiele telefonie voor kinderen).

Dit alles realiseren we met vaste medewerkers, freelancers en vrijwilligers, en wordt bekostigd uit advertenties en spin-off activiteiten (zoals boekverkoop, lezingen, ouderavonden en advieswerk). Daarnaast is er de stichting Vrienden van Ouders Online die fondsen en donateurs werft.

Onze visie op opvoeding

Ouders Online heeft een nuchtere visie op opvoeding. Je doet wat je kunt, als ouders, maar meer kun je niet doen. Daar heb je echter wel goede informatie voor nodig (bijvoorbeeld: wat is normaal en wat niet?) en die informatie proberen wij te leveren.

Waar we ons sterk tegen afzetten, is het beeld dat ouders niet meer kunnen opvoeden, dat ze geen tijd meer hebben voor hun kinderen omdat ze te veel met zichzelf bezig zijn, en dat ze hun kinderen te veel in de watten leggen (uit schuldgevoel, of onvermogen, of onzekerheid, enzovoorts). Er gaat van alles mis in onze maatschappij, van agressie tot intolerantie en van onverschilligheid tot inhaligheid, maar daar liggen altijd meerdere oorzaken aan ten grondslag. Daar kun je nooit één partij als schuldige voor aanwijzen; noch de joden, noch de allochtonen, noch de ouders.

Onze visie op veiligheid

Ouders Online heeft een nuchtere visie op veiligheid. Shit happens. Risico's horen bij het leven, en er kunnen altijd dingen misgaan. Waar je volgens ons vooral voor op moet passen, is dat je de gevaren zóver terug probeert te dringen dat het er alleen maar nóg gevaarlijker op wordt.

Een simpel voorbeeld: door al die rubber tegels en zachte bedjes van houtsnippers kunnen kinderen zich nauwelijks meer een buil vallen. Met als gevolg dat ze niet meer leren wat 'gevaar' betekent, en hoe je daarmee om moet gaan. Dus áls het een keer mis gaat (wat onvermijdelijk is), dan gaat het ook echt goed mis.

Om dezelfde reden zijn we tegen digitale registratie-systemen als het elektronisch kinddossier, het elektronisch patiëntendossier en de centrale registratie van vingerafdrukken. In eerste instantie lijkt dat allemaal reuze handig, maar als er iets mis gaat dan gaat het ook meteen heel erg mis.

Onze visie op diversiteit

Ouders Online hecht grote waarde aan diversiteit. Of beter gezegd: diversiteit is er nu eenmaal, en wij beschouwen dat als gegeven, zonder dat we er iets aan zouden willen veranderen. Iedereen is anders, iedereen doet het anders, en niets of niemand is het beste. Dat geldt zowel voor kinderen als ouders als opvoedstijlen.

Wat de kinderen betreft: je hebt nu eenmaal lange kinderen en kleinere kinderen, zware en lichtere kinderen, rustige en drukkere kinderen, denkers en doeners, extraverte en introverte kinderen, kinderen die goed of slecht slapen, kinderen die goed of slecht ter been zijn, enzovoorts. Soms krijgen we de indruk dat ouders één (gemiddeld) type kind als ideaal hebben, maar zo werkt het niet. Alle kinderen zijn anders, en dat zul je moeten accepteren.

Wat de ouders betreft: ook die zijn er in allerlei soorten en maten. Autochtoon en allochtoon, religieus en atheïstisch, homo of hetero, rijk of arm, alleenstaand of met een partner, en ga zo maar door. Ouders Online bedient ze allemaal.

Tenslotte, wat de opvoedstijlen betreft: ook die kunnen enorm verschillen. En ook daarvoor geldt dat Ouders Online niet één opvoedstijl als alleen-zaligmakend propageert. Streng of tolerant, autoritair of meegaand, vanuit het geloof of vanuit het hart, alles kan. Het enige wat wij doen, is de voor- en nadelen van al die stijlen op een rijtje zetten. Vervolgens kan iedereen zijn eigen keuzes maken.