29 september 2006 door Henk Boeke

Respéct, man!

Ouders Online is er voor álle ouders: links, rechts, autochtoon, allochtoon, rijk, arm, homo, hetero, christelijk, islamitisch of geheel van God los. Jammer dat dat soms niet goed begrepen wordt.

Soms steekt een vader zijn huis – inclusief vrouw en kinderen – in de hens, waarna achteraf bekend wordt dat deze familie bekend was bij de hulpverlening. Het was een risico-gezin. Ook verslaafde ouders, ouders die onder de armoedegrens leven, en ouders die geen woord Nederlands spreken, zijn waarschijnlijk 'risico-gezinnen'.

Tot zover kunnen we het begrip 'risico-gezin' nog wel begrijpen. Maar wie schetst onze verbazing toen we afgelopen week hoorden dat ook christelijke ouders in Zuid-Holland tot de risico-gezinnen gerekend worden. Dit werd ons gemeld door een medewerker van de HGJB (Hervormd Gereformeerde Jeugdbond). De hulpverlening in Zuid-Holland, en misschien ook wel elders in Nederland, heeft dat zo bedacht, omdat deze ouders 'moeilijk bereikbaar' zijn. Dat is een risico.

We vielen echt van onze stoel, toen we dat hoorden. Wijzelf zijn namelijk ook moeilijk bereikbaar. Ons 06-nummer is geheim (omdat we ook wel eens ongestoord in de file willen staan), en we kijken nauwelijks of geen tv, omdat we daar domweg de tijd niet voor hebben. Zijn wij dan ook een risico-gezin?!

U begrijpt: toen wij dit hoorden, ging ons medeleven geheel uit naar de beller. Maar dat medeleven begon toch wel wat te wankelen, toen duidelijk werd waarvoor hij nu eigenlijk belde. Hij wilde weten waar wij staan, qua levensbeschouwing.

Eerst begrepen we die vraag niet goed, want wat doet dat er nou toe? Ouders Online is er voor álle ouders: links, rechts, autochtoon, allochtoon, rijk, arm, homo, hetero, christelijk, islamitisch of geheel van God los. Want zindelijk worden, leren praten en puberen, dat doen toch al hun kinderen? Dat schept een band, zou je zeggen, die door alle geledingen heen gaat.

Maar gaandeweg werd het probleem wat duidelijker. De beller had een probleem met een van onze artikelen. En wel met onze bespreking van kinderbijbels.

Ooit hebben we een overzicht gegeven van beschikbare Kinderbijbels, om ouders te helpen bij de geloofsopvoeding van hun kinderen. Omdat de redactie van Ouders Online zelf niet goed thuis is in die materie, hadden we een gast-auteur ingehuurd die daar wél goed in thuis is. Namelijk: een moeder die 'kindernevendiensten' leidt, wat vroeger 'de zondagschool' heette. Een expert bij uitstek, dachten we.

Maar de medewerker van de HGJB was niet blij met die bespreking. Sterker nog: hij vond de bespreking getuigen van 'disrespect'. Wij hadden geen respect getoond voor de christelijke medemens, omdat onze gast-auteur sommige kinderbijbels wat ouderwets en uit-de-tijd had genoemd. Tja...

Het klonk een beetje als die Marokkaanse jongetjes die iedereen lastig vallen, en dan "Respéct, man!" gaan roepen, als je hen aanspreekt op hun gedrag. Heel jammer, vooral omdat we juist zo respectvol dachten te handelen, door iemand uit de eigen gelederen die kinderbijbels te laten bespreken.

Maar niet getreurd: We blijven vasthouden aan ons uitgangspunt dat Ouders Online een ontmoetingspunt voor alle ouders moet zijn.