Home » Columns » Rivm vertoont paniekreactie

RIVM vertoont paniekreactie

Door:

Redactie Ouders Online

Het RIVM is dermate in paniek over de geringe opkomst voor de hpv-vaccinatie dat ze nu al anonieme e-mails rond gaan zenden. Dat lijkt ons niet verstandig.

Van de redactie

De afgelopen week ontvingen we de volgende e-mail:

Op uw website heb ik een artikel gelezen over 'vaccineren of niet'. Nu hebben wij zelf een website waarop ouders en meiden informatie kunnen lezen over de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

Zou u een link naar onze website willen plaatsen?

www.prikenbescherm.eu

Met vriendelijke groet,

Taco Oost

Huh? Wie is Taco Oost? Wat voor website heeft hij gemaakt? En waarom zouden wij een link moeten plaatsen naar www.prikenbescherm.eu terwijl we dat al lang gedaan hadden?

Perplex

De mail was afkomstig van het domein "meul.nl". Als je dat intikt in je browser, kom je terecht bij het internet-marketing bedrijf Perplex. Hebben zij www.prikenbescherm.eu gemaakt, zoals meneer Oost claimde? Nee. Maar ze waren wel ingehuurd door het RIVM (de instantie die de hpv-vaccinatie uitvoert), om nog wat linkjes naar hun site te genereren.

Wij stonden perplex. Sinds wanneer stuurt de overheid – of de instanties die daaraan verbonden zijn, zoals het RIVM – anonieme e-mails om hun doelen te bereiken?

Reactie RIVM

Roel Coutinho, de baas van het RIVM, reageerde als volgt:

Wij hebben inderdaad besloten actiever het internet op te gaan omdat daar allerlei onjuiste en alarmerende berichten circuleren over het hpv-vaccin. Dat heeft kennelijk ook nadelen. Goed dat u dat signaleert, we zullen kijken hoe we dit kunnen corrigeren!

Oftewel: "We zijn zó bezorgd over de negatieve berichtgeving dat we alles in het werk stellen om alsnog zo veel mogelijk meisjes aan de hpv-injectie te krijgen."

Ondoordachte paniekreactie

Het heeft alle schijn van een ondoordachte paniekreactie. De opkomst is minder dan 50% en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dan maar een anonieme e-mail campagne. Maar daarmee maken ze het alleen nog maar erger natuurlijk.

Ouders Online is helemaal niet tegen die vaccinatie (we zijn volkomen neutraal) dus waarom dan zo'n heftige anonieme actie? Kennelijk is een neutrale houding nog niet goed genoeg. Wie niet voor ons is, is tegen ons. Heel jammer, dat het RIVM de zaken zó op scherp probeert te zetten.

Redactie Ouders Online

 

Naschrift: 

De directeur van het RIVM zond ons de volgende reactie:

L.S.

Graag reageer ik op het bericht op jullie website over de 'paniekreactie' van het RIVM. De betekenis die gegeven werd aan mijn reactie per e-mail is namelijk niet juist. Ook de suggestie dat het om een paniekreactie gaat, is niet juist. We stellen niet alles in het werk om zoveel mogelijk meisjes alsnog een HPV-injectie te laten halen. Ouders en meisjes kunnen zelf beslissen of zij een HPV-vaccinatie gaan halen.

Wat we wel proberen is ouders en meisjes zoveel mogelijk te voorzien van wetenschappelijk onderbouwde informatie, zodat zij een op feiten gebaseerde keuze kunnen maken en zich niet laten leiden door 'Indianenverhalen'. Om de informatie onder de aandacht te brengen hebben wij, naast allerlei andere activiteiten, inderdaad een bedrijf ingehuurd om mensen achter websites te vragen een link naar prikenbescherm.nl te plaatsen. Het is voor ons gewoonweg niet haalbaar zelf allerlei sites te benaderen. Dat niet duidelijk was dat zij in opdracht van het RIVM de link aanvroegen, is niet de bedoeling geweest en wij hebben gevraagd of het bedrijf dit wil aanpassen.

Het hoort tot de taak van het RIVM wetenschappelijk onderbouwde informatie over het Rijksvaccinatieprogramma te verstrekken. Dat we nu bij de HPV-vaccinatie actiever op internet zijn dan bij andere vaccinaties uit het programma, heeft te maken met het feit dat de doelgroep op internet actief is. In principe krijgen meisjes en hun ouders die voor die vaccinatie in aanmerking komen thuis informatie en een uitnodiging, met een verwijzing naar meer informatie op www.prikenbescherm.nl. Daarnaast willen we dat de website via internet goed kunnen vinden. Linken vanaf andere sites kan daarbij helpen.

Excuses als jullie daar ongemak van hebben ondervonden.

Met vriendelijke groet,

Roel Coutinho

Directeur Centrum Infectieziektebestrijding - RIVM

P.S. Ouders kunnen ook telefonisch vragen stellen via 0800 - 30 18 051.

Lees verder

Alle columns in de serie Van de redactie