20 maart 2009

RIVM vertoont paniekreactie

Het RIVM is dermate in paniek over de geringe opkomst voor de hpv-vaccinatie dat ze nu al anonieme e-mails rond gaan zenden. Dat lijkt ons niet verstandig.

De afgelopen week ontvingen we de volgende e-mail:

Op uw website heb ik een artikel gelezen over 'vaccineren of niet'. Nu hebben wij zelf een website waarop ouders en meiden informatie kunnen lezen over de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

Zou u een link naar onze website willen plaatsen?

www.prikenbescherm.eu

Met vriendelijke groet,

Taco Oost

Huh? Wie is Taco Oost? Wat voor website heeft hij gemaakt? En waarom zouden wij een link moeten plaatsen naar www.prikenbescherm.eu terwijl we dat al lang gedaan hadden?

Perplex

De mail was afkomstig van het domein "meul.nl". Als je dat intikt in je browser, kom je terecht bij het internet-marketing bedrijf Perplex. Hebben zij www.prikenbescherm.eu gemaakt, zoals meneer Oost claimde? Nee. Maar ze waren wel ingehuurd door het RIVM (de instantie die de hpv-vaccinatie uitvoert), om nog wat linkjes naar hun site te genereren.

Wij stonden perplex. Sinds wanneer stuurt de overheid – of de instanties die daaraan verbonden zijn, zoals het RIVM – anonieme e-mails om hun doelen te bereiken?

Reactie RIVM

Roel Coutinho, de baas van het RIVM, reageerde als volgt:

Wij hebben inderdaad besloten actiever het internet op te gaan omdat daar allerlei onjuiste en alarmerende berichten circuleren over het hpv-vaccin. Dat heeft kennelijk ook nadelen. Goed dat u dat signaleert, we zullen kijken hoe we dit kunnen corrigeren!

Oftewel: "We zijn zó bezorgd over de negatieve berichtgeving dat we alles in het werk stellen om alsnog zo veel mogelijk meisjes aan de hpv-injectie te krijgen."

Ondoordachte paniekreactie

Het heeft alle schijn van een ondoordachte paniekreactie. De opkomst is minder dan 50% en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dan maar een anonieme e-mail campagne. Maar daarmee maken ze het alleen nog maar erger natuurlijk.

Ouders Online is helemaal niet tegen die vaccinatie (we zijn volkomen neutraal) dus waarom dan zo'n heftige anonieme actie? Kennelijk is een neutrale houding nog niet goed genoeg. Wie niet voor ons is, is tegen ons. Heel jammer, dat het RIVM de zaken zó op scherp probeert te zetten.

Lees ook: