8 maart 2003 door Henk Boeke

You win some, you lose some

Daar zijn we weer! Na twee maanden radiostilte sluipen we op kousenvoeten bij u terug. Met ingang van 1 maart kunt u weer vragen stellen aan onze deskundigen, en lezen wat zij daarover te melden hebben.

Maar helaas is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Hieronder leest u de laatste stand van zaken.

We waren verbijsterd. Eind februari heropenden we zonder speciale ophef onze Vraagbaken, om nieuwe kwesties bijeen te sprokkelen voor de artikelen die u vandaag kunt lezen. Al na anderhalve minuut (!) verscheen de eerste vraag. Hoe kon die vraagsteller in godsnaam weten dat we weer paraat stonden? Geen idee. Kennelijk had hij of zij voortdurend zitten wachten tot we weer beschikbaar waren. Natuurlijk wisten we wel dat onze Vraagbaken in een belangrijke behoefte voorzien, maar dat het zó erg was, dat wisten we echt niet.

Inmiddels zitten we al bijna weer op het oude gemiddelde van een paar honderd vragen per week (die allemaal persoonlijk beantwoord worden). Dankzij de Stichting Kinderpostzegels kunnen we daar tot 1 juni mee doorgaan.

Zo goed als het gaat met de Vraagbaken, zo slecht gaat het met de overige artikelen. Daar kunnen we nog steeds niet mee doorgaan, bij gebrek aan geld. Aanvankelijk zag het ernaar uit dat we een overheidssubsidie zouden krijgen omdat een kamerbrede meerderheid van het parlement dat wilde, maar het Ministerie van VWS voelt er niets voor. De ambtenaren vinden dat onze financiën onvoldoende transparant zijn (heel vreemd, omdat we braaf alle jaarverslagen hebben aangeleverd waar men om vroeg) en omdat ze geen vertrouwen hebben in onze levensvatbaarheid (tja, daar was die steun nu juist voor nodig).

Kortom: you win some, you lose some. Tot 1 juni kunnen we weer even vooruit met de Vraagbaken, en daarna zien we verder. We blijven ons best doen om ook de overige activiteiten gefinancierd te krijgen. En we houden u op de hoogte!