Home » Forum » Ouders gezocht

Ouders gezocht!

3 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
marieke verhaaf
Ouders gezocht!

betaald bericht

Ouders gezocht!
Om mee te denken en te praten over een actieve en gezonde leefstijl van de jeugd

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) wil mensen aan het sporten en bewegen krijgen om gezondheid, participatie en leefbaarheid te bevorderen. Voor de doelgroep jeugd bestaat een specifiek programma. Binnen dat programma wordt het project Ouderbeïnvloeding uitgevoerd.

Uit onderzoek is gebleken dat de invloed van de sociale omgeving een belangrijke factor voor gedragsverandering is. Voor de jeugd zijn belangrijke beïnvloeders onder andere de ouders. Ouders kunnen op twee manieren het gedrag van hun kinderen beïnvloeden. Enerzijds als rolmodel, anderzijds door stimulerende prikkels te geven.

Meestal blijft de invloed beperkt tot korte prikkels in de vorm van een ouderbijeenkomst of het sturen van brieven. Meestal zijn deze prikkels weinig effectief. Tegelijk ligt het gevoelig om vanuit de rol van professional, ouders aan te zetten tot ander (voorbeeld)gedrag.

In het project Ouderbeïnvloeding probeert NISB onder andere een strategiebeschrijving te ontwikkelen voor professionals in de zorg, het onderwijs en de wijk om het gedrag van de jeugd (in het primair onderwijs) ten aanzien van een actieve en gezonde leefstijl te beïnvloeden.

Om input te verzamelen voor een dergelijke strategiebeschrijving organiseert NISB op 9 juni 2009 een expertmeeting. Voor deze expertmeeting worden mensen met diverse achtergronden uitgenodigd. De exacte inhoud van de expertmeeting is op dit moment nog niet bekend maar centraal staat de vraag op welke wijze ouders invloed kunnen uitoefenen op het gedrag van hun kinderen als het gaat om een actieve en gezonde leefstijl.
Uiteraard kunnen ouders op deze expertmeeting niet ontbreken! Daarom is NISB op zoek naar ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd die het leuk vinden om op 9 juni mee te praten en te denken over dit onderwerp.

De expertmeeting zal centraal in Nederland plaatsvinden en duurt van ongeveer 10.00u tot 14.30u en is inclusief een lunch.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de expertmeeting, meld u dan aan bij Marieke Verhaaf via marieke.verhaaf@nisb.nl of bel: 0318-490956. Voor meer informatie kunt u uiteraard ook contact opnemen.

Van de Forumbeh...
En nog even omhoog

Deze draad mag nog even omhoog. Wie wil kan zich nog aanmelden.

Ouders Online

marieke verhaaf
Aanmelden kan nog steeds!

NISB is nog steeds op zoek naar ouders die willen deelnemen aan een expertmeeting over de invloed die ouders op hun kinderen (kunnen) hebben.

Onderwerp gesloten

Wat leert je kind in groep 1?

En dit is wat je kind al moet kunnen voor hij naar groep 1 gaat: lees het hier.