Home » Forum » Powerpointpresentatie zoon 17

Powerpointpresentatie zoon (17)

Dit wil je weten over zonbescherming!

Twee dermatologen geven alle ins en outs: lees het hier.

15 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Henk
Powerpointpresentatie zoon (17)

Mijn zoon heeft in 2013 op 11-jarige leeftijd teksten getwitterd die niet netjes zijn. Inmiddels gebruikt hij dat account al jaren niet meer.

Nu heeft een anonieme hotmailtroll foto's gemaakt van de 11-jarige zoon tweets, deze in een powerpaint presentatie geplakt, en naar alle mailadressen van de klas gestuurd.
Zoon kreeg deze dus ook gisteravond binnen.

Inmiddels beginnen ook leerlingen uit andere klassen dan zoon zich ermee te bemoeien en hem uit te maken voor "vuile flikker".
De powerpointpresentatie heeft inmiddels ook het hockeyteam bereikt waar vandaag uitspraken zijn gedaan over zoons 11-jarige tweets.
Maandag moet hij weer naar school maar hij zegt nu al dat hij dan ziek in bed ligt.
Ik ben erover aan het mailen met de mentor die zegt dat het een kwestie buiten schooltijd is en dat we de Twitter moeten verwijderen. Maar dat kan niet want het wachtwoord is kwijt en het mailadres werkt niet meer.

Wat kunnen we het beste doen in deze situatie?

Lente
Zucht.......

......

Henk
Sorry

Vanwaar deze reactie?

Hilde
Contact opnemen met twitter

....om het account te verwijderen. Beweeg hemel en aarde om email van destijds te achterhalen. Een student van mij heeft dat op die manier gedaan. Het kostte een paar jaar geleden 25 euro.
Verder vertellen op Hockeyclub en op school dat hij toen 11 was. Wie verspreidt zoiets van een 11 jarige van zo lang geleden?
School heeft er wel degelijk een boodschap aan, het manifesteert zich daar. Als mentor of school kun je je er niet meer zo vanaf maken, echt niet.

Henk
25 euro

Het is dus mogelijk om voor dit bedrag de pagina offline te halen zoals ik het begrijp. Wij hebben Twitter gemaild maar krijgen nietszeggende mails terug. Is wat jij noemt van 25 euro een specifieke dienst?

Henk
Lang geleden

Wij hebben wel een vermoeden dat het gaat om een vaste pester die al sinds 2012 mijn zoon pest en nu nog steeds in de klas zit. Maar hoe weet je het zeker en hoe bewijs je het?

tsjor
Bewijzen?

Voor wie moet je het bewijzen? op social media hoef je toch niets te bewijzen? Je kunt er ook onder zetten: deze powerpoint is gemaakt door......
Of je zoon met opgeheven hoofd laten rondlopen: 'ja, zo dom was ik toen ik 11 was. ik weet nu wel beter. Dat kan niet iedereen zeggen.'

Tsjor

Elizabeth
Volhouden

Het advies van Tsjor vind ik een goede!
Ik zou contact blijven houden met Twitter en je probleem nogmaals uitleggen.

De mentor heeft natuurlijk gelijk. Zoon was 11 toen hij die tweets plaatste. (Zat hij toen nog op de basisschool?) Twitter heeft een minimumleeftijd voor een account, die is 13 jaar. Jullie hadden dus ten eerste als ouders moeten voorkomen dat zoon een Twitteraccount had. Jullie hadden destijds, toen alle wachtwoorden en e-mailadressen nog bekend waren, de tweets en het gehele account kunnen verwijderen. Waar is jouw verantwoordelijkheid als ouder?

Verder is dit blijkbaar in het weekend gebeurd. Hockeyclub is ook geen school. Dit speelt zich af op telefoons die kinderen van hun ouders hebben gekregen of gekocht hebben van zakgeld, verjaardagsgeld of bijverdiensten uit een bijbaan. Ook dat heeft niets met school te maken.

@Emma
Elizabeth

Je hebt wel gelijk, zeker wat betreft de rol van de ouders. Alleen is de ppt in eerste instantie naar alle klasgenoten gemaild en pas later doorgestuurd naar de hockeyclub, dus de mentor heeft er wel degelijk een rol in.
En ja, mentoren moeten soms dealen met problemen die ouders misschien eerder hadden kunnen ondervangen :-(

Elizabeth
Ouders

Ik denk dat het vooral een kwestie is voor de andere ouders, van de jongeren die de Powerpointpresentatie hebben gekregen. Zij zijn verantwoordelijk voor de morele opvoeding van hun kinderen. Zij kunnen hun kinderen ook bewegen de mails te verwijderen. School heeft geen toegang tot de telefoons van leerlingen.

Ginny Twijfelvuur
Het gaat niet om de powerpoint

Het gaat om de reactie van de kinderen daarop. En daar heeft de mentor zeker een rol in.
En de hockeyclub ook.

Angela
Leermoment

Dit is een prima moment (voor de mentor) om met de kinderen te praten over dat alles wat je op internet zet openbaar is en lang niet altijd na verloop van tijd weg gaat. En je dus heel goed moet nadenken voordat je iets post op social media.
Jammer dat je zoon nu het slachtoffer is van deze shaming, maar niemand is heilig en hij zal vast niet de enige zijn met een verdwaald internetaccount waar schaamtelijke tweets op staan.

Er is trouwens ook een website die ooit alle twitteraccounts heeft geindexeerd, dus als je je eigen account hebt verwijderd moet je ook daar verzoeken je gegevens te laten verwijderen. (En er was nog een andere website die alle foto's op Twitter indexeerde)

Anoniem
Hier ook gehad

We hebben ooit afdrukken van Twitterberichten binnen gekregen die ons kind online had geplaatst in groep 8.
Ik wist zelf helemaal niet dat mijn kind een Twitteraccount heeft, hij had toen niet eens een smartphone.

Hoewel ik geschokt was om de teksten die mijn kind had geplaatst vond ik het wel fijn dat het zo is gegaan in plaats van dat een toekomstige werkgever de tweets zou vinden.
Mijn kind weet nu ook heel goed dat alles wat je online zet tegen je gebruikt kan worden en heeft daarom ook al een jaar of twee geen Facebook en Linkedin-account omdat niet iedereen alles over je hoeft te weten en je zo ook een hoop narigheid voorkomt.

AlisonH
School

Als mentor toch even een reactie. Het is zeker bij klassen met leerlingen van 17 jaar (!) uitdrukkelijk NIET de taak van de mentor (of de hockeyclub) om dit soort dingen op te lossen. Puur dat kinderen elkaar kennen via school maakt nog niet alles de verantwoordelijkheid van de school. Die is verantwoordelijk voor het onderwijs en het leerklimaat in de klas, niet voor wat deze bijna-volwassenen in hun vrije tijd doen. Mediawijsheid komt in de brugklas al aan bod en natuurlijk kun je dit als mentor bespreekbaar maken in de klas. Dat doe ik in de derde en vierde ook nog regelmatig want natuurlijk komt dit soort dingen wel vaker voor. Ook als het al dertig keer aan bod geweest is. En zoals wel meer dingen die zo vlot naar de school worden geschoven is het toezicht houden op het (online) gedrag van kinderen toch echt een taak van de ouders.

In deze situatie: ga met zeer grote spoed achter het verwijderen van dat account aan en stel je zoon voor dat hij in de klas aangeeft dat hij weliswaar nogal sneu bezig was toen hij 11 was maar dat zijn excuus was dat hij 11 was. Mensen die dit nu verspreiden zijn ook heel sneu en zouden beter moeten weten! Wat hij zeker niet moet doen is thuisblijven!

Maryam
School

Hier een reactie van een andere mentor dan hierboven.
Het is zeker niet dat alles wat er gebeurt tussen de kinderen bij de school gelegd kan worden. Wel is het zo dat de afgelopen jaren wij, als school, zelfs meermaals door (oud-)leerlingen, zijn benaderd omdat onze leerlingen problemen ondervinden door wat andere leerlingen over hen hebben geschreven. Inmiddels hebben we daar een
aangewezen persoon voor die zich bezig houdt met digitaal probleemgedrag van leerlingen, wat vooral bestaat uit gesprekken voeren met betreffende leerlingen en hun ouders en consequenties verbinden aan het gedrag. Deze persoon hebben wij ook aangewezen omdat we hebben gemerkt dat wat er online wordt gedaan en gezegd een verlengstuk is van wat ervoor of daarna op school gebeurt. Er zijn bij ons zelfs al meermaals leerlingen van school verwijderd na het doen van online uitingen die persoonlijk betrekking hadden op andere leerlingen en medewerkers, al ging het bij ons in alle gevallen om leerlingen die al een flink dossier hadden en dus zeker niet om incidenten.
In het verleden heb ik zelf ook leerlingen en ouders meermaals aangesproken op online uitingen.
In alle gevallen lijkt het te zijn dat ouders niet weten dat hun kind op Hyves, Twitter, Facebook, Instagram, Fok e.d. zit of heeft gezeten en in eerste instantie ontkennen dat hun kind hetgeen waar ik ze op aan spreek heeft geschreven. In de meeste gevallen zien ouders toch snel dat hun kind iets heeft gedaan wat echt niet mag. Een klein aantal gevallen verdedigt zich met dat hun kind gehackt zou zijn en neemt geen maatregelen. Echter, de meeste ouders reageren er wel heel goed op en meestal zijn de berichten snel weg, de accounts afgeschermd of zijn de gehele accounts verwijderd.
Ik ben ook eens begin 2012 met een aantal collega's gaan peilen hoeveel leerlingen daadwerkelijk online zorgelijk gedrag vertoont.
Van mijn mentorklas van 27 leerlingen heb ik toentertijd gevonden dat er 6 een Twitteraccount hebben waarvan slechts 2 signalen vertoonden van zorgelijk Twittergedrag. (Twee van de vier andere accounts waren afgeschermd en niet te controleren)Hyves werd door geen van de leerlingen meer actief gebruikt, Facebook had iedere leerling en was moeilijker te controleren op uitlatingen. Fora en andere media hebben wij niet gepeild omdat dat niet goed te doen is. Collega's hadden vergelijkbare statistieken.
Mijn twee leerlingen die zorgelijke berichten plaatsten op Twitter heb ik niet veel later ermee geconfronteerd met het hen tonen een afdruk van hun Twitteraccount, toen zijn de accounts afgeschermd en was dat ook weer voorbij.
De laatste twee-drie jaar is het vooral dat leerlingen naar me toe komen omdat ze hebben gezien dat Pietje een politicus heeft bedreigd op Instagram en zijzelf eerder ook dat soort berichten van Pietje ontvangen.
Ik kan me echt niet overal mee bezig gaan houden, maar wij hebben op school wel een gedragscode waarin staat dat op internet niet over de school wordt geschreven, ook niet over medeleerlingen en medewerkers, en dat we elkaar aanspreken op ongewenst gedrag, waardoor ik er wel toe gedwongen wordt om toch weer gesprekken aan te gaan.

Bij de zoon van Henk is het niet zozeer de Powerpointpresentatie die het probleem vormt, maar de reactie van de omgeving. Uit eigen ervaring weet ik dat kinderen die er heftig op reageren ook degenen zijn die als ik net de klas aan het werk heb gezet opspringen omdat er een papegaai langs het raam vliegt. Terwijl de rest van de klas dan niks heeft gezien.

Twitteraccounts kunnen overigens in veel gevallen worden verwijderd door die op te geven als "impersonificatie". Dat is hier meermaals gelukt wanneer leerlingen hun wachtwoord kwijt waren en gebruik hadden gemaakt van een kindermailadres.
Ik zou in ieder geval niet zoals een deel van de ouders van mijn mentorleerlingen doet ontkennen dat zoon de berichten heeft geplaatst met het excuus "ik ben toen gehackt".

Dit moet je weten over mondkapjes!

Belangrijke informatie over mondkapjes: Lees het hier.