Gezondheid Gezondheid

Gezondheid

Astma patient

Astma patient

09-11-2011 om 12:46

Aanvullende premies nog hoger

Vanochtend in de krant een bericht dat de aanvullende premies nog hoger worden omdat er steeds minder mensen aan mee gaan doen.

De marktwerking in de zorg. Toen het ziekenfonds werd afgeschaft werd er toch gezegd dat de zorgaanbieders zouden gaan concureren en dat de zorg goedkoper zou worden. Snapt iemand het nog?

Naar laatste reactie
Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.

Ach p

Weet je wat de praktijk is? Dat je als chronisch veel kostend persoon in het begin voor een verzekeraar hebt gekozen omdat ze toen nog iedereen accepteren moesten. Daarna is je mogelijkheid tot wisselen tamelijk beperkt geworden, omdat de verzekeraars nu kans zien om je te weigeren of fors hogere premies te vragen. Al vanaf het begin heb ik gezegd, dat de zorgverzekeringen zich gewoonweg niet lénen voor marktwerking. Daar ben ik steeds meer van overtuigd geraakt. Maar we zitten er maar mee

Het is mede een gevolg van het uitkleden van het basispakket. Want als je dan nog verzekerd wilt zijn (omdat je wel iets moet, als chronisch patient), móet je wel aan de aanvullende verzekering. En die juist die aanvullende pakketten laten de gezonde mensen dan maar liggen.

Belle Époque

Belle Époque

09-11-2011 om 19:51

Astma patient

In mijn meest cynische momenten denk ik dat dit uitrooksysteem vooral is bedacht om de drempel naar zorg zo hoog mogelijk te krijgen. Wie het kan betalen kan toch nog een leuke bijdrage leveren aan onze economie, wie het niet kan betalen heeft pech gehad en met een beetje geluk gaan al die mensen die het niet kunnen betalen (en dus van geen enkel nut zijn voor de VVD-maatschappij) vanzelf voortijdig dood.

We doen gewoon net alsof het er niet is, en mocht er toch iemand zijn die nog kracht genoeg heeft om te protesteren, dan doen we het gewoon af als links gedoe.

Makkelijk zat.

In plaats van toch nog wat geld erin pompen (en dan bedoel ik rechtstreeks, niet naar een opgepimpt gebouw en een duur management dat van toet'n noch blaoz'n weet), zodat die mensen weer een beetje de kracht hebben om hun steentje bij te dragen aan de maatschappij (betaalbare zorg, PGB, etcetera) kan je ze beter maar op deze manier uitroken... Als je maar geen last van ze hebt.

Maar zo werkt marktwerking toch?

Iets wordt duurder, minder mensen schaffen het aan, dus totale kosten worden door minder mensen gedeeld, dus zal het per deelnemer nog duurder worden.

In het Nederlandse systeem heeft de politiek voor ons er voor gekozen het solidariteitsprincipe los te laten en de marktwerking z'n gang te laten gaan.

Uiteindelijk krijgt Karl Marx gelijk met zijn Verelendung.

Izar, het is volledig de schuld van de overheid

Marktwerking hoort niet bij zorgverzekeringen. Voor zorgverzekeringen is het solidariteitsprincipe inderdaad nodig. Maar de politiek heeft bedacht dat marktwerking heilig is, want als het voor koelkasten en auto's zo werkt, waarom dan niet voor zorgverzekeringen en de post? Omdat dat heel andere gebieden zijn. Zorg en post enz moeten voor iedereen even toegankelijk en goed geregeld zijn en dan werkt die markt niet. De politiek had beslist niet moeten willen dat die marktwerking kwam en ze hadden nog veel minder het basispakket moeten uitkleden. Nu zitten er een aantal met de gebakken peren. En het aantal mensen met peren wordt groter, maar de stapel gebakken peren per persoon groeit ook.

Izar

Maar ik wil gewoon dat een árts bepaalt of en welke behandeling/medicatie ik nodig heb. Bij marktwerking in de zorgverzekering gaat de verzekeraar dat bepalen.

Nou

In theorie heb je gelijk. Maar in de praktijk zie ik helaas gewoon wat anders. De uitholling van het basispakket is het belangrijkste probleem, dat ben ik met je eens. Maar dat de marktwerking voor mensen die veel zorg nodig hebben (bijvoorbeeld chronisch zieken) alleen maar heel slecht is, staat voor mij als een paal boven water. Er is niets te kiezen, blijf zitten waar je zit en probeer zo min mogelijk op te vallen, dan krijg je de minste klappen.

Misschien wel eens een leuke casus voor radar?

Pak een paar chronisch zieke patienten, van die veel-geld-kostende, en probeer eens under cover om voor hen een betere ziektekostenverzekering te krijgen dan die ze nu hebben.

Evenanders

Evenanders

12-11-2011 om 12:39

Marktwerking

Ik ben chronisch ziek en ben voor (gereguleerde) marktwerking in de zorg en ben het dus met Izar eens.
Ik denk dat de marktwerking van de gezondheidszorg zoals nu vorm gegeven de kwaliteit van de zorg kan verbeteren EN de zorg goedkoper kan maken, want dure zorg is niet altijd de beste zorg. Het kan ook onnodige zorg, te veel zorg of onjuiste zorg zijn.

Ik heb wel het probleem met de aanvullende verzekering. Deze is door mijn verzekeraar behoorlijk uitgekleed en ook nog duurder geworden. Het paradoxale in mijn geval is dat ik een slechte ben voor mijn verzekeraar, omdat ik elk jaar veel kosten heb, maar die worden vrijwel allemaal uit mijn basispakket vergoed. Dus ik overweeg inderdaad om die dure aanvullende verzekering op te zeggen. Overstappen is geen optie, aangezien ik alleen voor hele beperkte aanvullende verzekeringen geaccepteerd word (eigenlijk heel raar aangezien ik zo weinig beroep doe op die aanvullende verzekering).

Evenanders

Evenanders

12-11-2011 om 19:32

Geen vast salaris

Het merendeel van de specialisten heeft nooit in loondienst gewerkt. Vroeger declareerde men ook, alleen via een andere systematiek.
En ik heb dezelfde problemen als jij met de aanvullende verzekering.

Evenanders

Evenanders

13-11-2011 om 13:01

Nu wel, in de toekomst?

Nu wel, maar ik heb zo'n dure aanvullende verzekering niet voor niets. Zo komt het bij mijn ziekte regelmatig voor dat er medicijnen worden voorgeschreven die niet standaard vergoed worden. In mijn aanvullende verzekering zit de vergoeding van dat soort medicijnen tot een bepaald bedrag. Ik gebruik dit soort medicijen momenteel niet, maar er kan een moment komen dat ik ze wel nodig heb. En zo zitten er wel meer dingen in mijn aanvullende verzekering die ik momenteel niet gebruik, maar in de toekomst wel nodig kan hebben. Dus ik moet elk jaar weer de afweging maken of de extra premie nog wel de moeite is in verhouding tot de risico's die ik loop. Tot op heden was het antwoord ja en dus zit ik aan de hoge kosten van de aanvullende verzekering vast. Dit jaar moet ik de berekening nog maken, dus ik weet niet hoe dit gaat uitpakken. En omdat ik niet fatsoenlijk kan overstappen is het vrees ik of de dure aanvullende verzekering of geen aanvullende verzekering.

Izar

Ik vind dat het geld in de zorg verkeerd wordt uitgegeven. (NB: ik formuleer dus bewust met "ik vind dat".) Ik schreef eerder al, dat ziekenhuis en gezondheidscentra geen managementpaleizen moeten worden. Dat is dus wél een gevolg van de marktwerking: er komen meer managementlagen en -aanhangsels. Daar gaat best veel geld in zitten. Buiten dat moet er tegenwoordig zoveel omheen gebeuren. Systemen die tijd en energie vreten. Dat gaat ten koste van de pure zorg. Ik hoor mijn vrienden en familie, die in het ziekenhuis werken, vloeken en tieren vanwege het ontoegankelijke (interne en inmiddels verplicht geworden) EPD en de onevenredige hoeveelheid tijd die dat kost. Ik hoorde één voorbeeld van een radiologisch laborant, die een uur per dag (!!) kwijt is aan het verplichte in- en uitloggen. Ik hoor mensen die in de thuiszorg (wijkverpleegkundige) werken balen van de manier waarop het georganiseerd is. Zij zijn niet blij en de patienten zijn niet blij, want ze hebben geen vaste adressen meer en de overdracht is niet briljant - ze moeten steeds wielen opnieuw uitvinden. Ze wíllen wel graag een band opbouwen en persoonlijker zijn, maar dat kan niet. Dat kost tijd en kwaliteit van de zorg, maar het is een gevolg van de marktwerking.
En dan noem ik het (landelijk) EPD ook maar even. Zie eens hoe ontíegelijk veel geld daarin is gaan zitten. Volkomen verkeerd uitgegeven geld naar mijn opinie. PGB dito, het moet anders, maar niet afgeschaft.
Marktwerking is géén oplossing, maar we zitten er nu eenmaal mee en wat de politiek zeer zeer beslist moet doen, is het basispakket niet verder uithollen, maar juist weer wat aanvullen. En onder geen beding de verzekeraars meer invloed laten krijgen in de zorgverlenende instellingen!!

Maar izar

Door de opgelegde marktwerking worden ziekenhuizen geacht te concurreren - en dan moeten ze tegelijkertijd ook nog geacht worden fris, vrolijk en spontaan samen te werken? Dat ze het niet willen, verbaast me niets.
En waarom ik niet wil dat de verzekeraars teveel inzage en invloed krijgen? Omdat het ze helemaal niet om mijn zieleheil te doen is en al evenmin om mijn gezondheid. De verzekeraar maalt om geld.

Nee, dat zeg ik juist niet

Ik zeg dat je niet kunt verwachten dat ziekenhuizen graag willen samenwerken als ze juist geacht worden te concurreren. Ja, specialisten zijn ook soms koninkjes in hun koninkrijkje, ik weet het wel. Maar het is net zo raar om ziekenhuizen via marktwerking te dwingen met elkaar te concurreren en dan samenwerking te verwachten als bijvoorbeeld van Ford en Peugeot verwachten dat ze samenwerken. Die worden ook geacht te concurreren. Nou, dat doen ze dus ook.

Samenvatting

Concurrentie afdwingen is samenwerking tegengaan. Dat bedoel ik te zeggen

Izar

Sorry, heel kort want ik heb deze dagen idioot weinig tijd. Maar het wríngt toch gewoon. Instellingen met elkaar laten concurreren en tegelijkertijd met omwegen ze tot samenwerking dwingen. Ja, er zijn vast constructies voor te verzinnen, maar als je samenwerking wilt, moet je naar mijn overtuiging niet tegelijkertijd een stevige concurrentie gaan afdwingen. Dat knarst met elkaar, dat wil niet.

Ik zie...

... dat blijkbaar ook niemand anders concrete dingen aandraagt. Izar, ik gaf al aan dat ik vind dat een substantieel bedrag in mijn ogen verkeerd wordt uitgegeven. Daar zie ik wel mogelijkheden. Voor het overige zou ik me er meer in moeten verdiepen om concrete voorstellen te doen. Maar dat nut zie ik niet zo. Niet alleen te weinig tijd en toch geen mens die er iets mee doet (dus steek ik mijn energie nu even in alles wat er momenteel in mijn gezin/familie/school speelt), maar vooral ook omdat ik iedere keer weer frustratie moet zien af te schudden om alles wat er fout gaat. Extra onderzoekjes, die totaal onnodig blijken te zijn, maar die wel geld kosten. Andere flaters die geld kosten, er gaat zoveel geld naar overbodigheden. Laat ze dat organiseren. Wellicht dat er dan nog wel zicht komt op waar je verder nog kunt besparen.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.