Gezondheid Gezondheid

Gezondheid

Vic

Vic

13-06-2009 om 16:20

Niet-reanimeren verklaring

Mijn opa is de afgelopen jaren diverse malen ernstig ziek geweest. Tijdens zijn voorlaatste ziekte heeft hij een niet-reanimeren verklaring opgemaakt. Geheel onverwacht herstelde hij toen weer. Vorige week bleek dat hij (weer) een longontsteking had. In grote paniek en met veel toeters en bellen is hij naar het ziekenhuis vervoerd en daar aan de beademing gelegd. Mijn vader, die erbij was, was het daar niet mee eens en vertelde dat er een verklaring was. Blijkbaar zat die niet in het dossier van het (vaste) ziekenhuis. Uiteindelijk heeft mijn opa een week aan de beademing gelegen. Donderdagmiddag is hij er vanaf gehaald en donderdagnacht overleden.
Hoewel we er als familie achteraf blij om zijn dat hij niet in die panieksituatie vorige week is overleden, vraag ik me toch af of het ziekenhuis correct heeft gehandeld. Geldt zo'n niet-reanimeren verklaring ook voor beademen alleen, en hoort die verklaring niet in het dossier aanwezig te zijn?

Naar laatste reactie
Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.
Puck2

Puck2

13-06-2009 om 16:45

My two cents

Allereerst gecondoleerd met het overlijden van je opa.
Ik denk puur als leek dat reanimeren iets anders is dan beademing toepassen. Bij reamimatie wordt het hart van een patiënt met een hartstilstand d.m.v. hartmassage of electroschokken weer op gang gebracht. Bij jouw opa is daar volgens jouw posting geen sprake van geweest en ik denk dan ook dat een niet-reanimeren-verklaring niet van toepassing is. Een niet-behandelen-verklaring zou wel van toepassing zijn geweest.
En als je opa in het ziekenhuis is opgenomen waar hij bekend was dan lijkt me dat die verklaring in zijn dossier hoort te zitten tenzij er een geldigheidstermijn (bijv. per ziekenhuisopname of per jaar) aan die verklaring zit. Maar dat is iets wat zomaar in mij opkomt, geen idee of dat in werkelijkheid ook zo is.

Dirkje

Dirkje

13-06-2009 om 21:16

Vic (lang)

Allereerst gecondoleerd met het overlijden van je opa. Sterkte met alles in deze tijd.
Nu een wat technisch verhaal. Wat betreft jouw vraag kan ik de situatie op afstand niet helemaal goed inschatten. Het al of niet blijven bestaan van een non-reanimatie afspraak hangt het er van af waarom die is gemaakt.
Is de afspraak gemaakt omdat iemand zelf aangaf niet meer gereanimeerd te willen worden in welke omstandigheid dan ook, dan mag er daarna niet meer geranimeerd worden, tenzij de patiënt die afspraak zelf herroept. Een non reanimatie afspraak is in dat geval namelijk een wilsverklaring en die moet gerespecteerd worden.
Wordt de non-reanimatie afspraak gemaakt omdat een arts oordeelt dat reanimatie om medische reden kansloos en/of zinloos is, dan kan het zijn dat die medische reden later in de tijd vervalt, omdat de situatie van de patiënt verbetert. In dat geval zal een arts de non reanimatie afspraak intrekken. Beide situaties moeten trouwens wel met de patiënt besproken worden.
Non reanimatie is iets anders dan een ic beleid. Je kunt als patiënt aangeven dat je niet op een ic behandeld wil worden. Dan wil je ook niet beademd worden. Ook artsen kunnen aangeven dat behandeling op een ic in een bepaalde situatie niet wenselijk, zinloos of kansloos is.
Wat betreft jouw opa krijg ik de indruk dat de non reqanimatie zijn eigen wens was en dat hij die na zijn laatste ziekte heeft laten bestaan. Maar ik kan niet inschatten of de 'behandeling' die hij heeft ondergaan valt onder reanimatie of niet. Was dat wel het geval, dan had het ziekenhuis moeten weten dat dit niet de bedoeling was en had er niet geranimeerd mogen worden.
Als het niet om reanimatie ging dan had opa de behandeling trouwens kunnen weigeren, als hij daartoe in staat was. Was hij dat niet en was er niemand die dat namens hem mocht doen, dan moesten artsen volgens mij behandelen.
Probleem is altijd dat niet iedereen op de hoogte kan zijn van een non reanimatieverklaring. Kun je die niet tonen aan ambulancepersoneel, dan moeten ze uitgaan van de wens om wel gereanimeerd te worden. In die zin is het verstandig om een non-reanimatieverklaring bij je te dragen.
Groet en nogmaals sterkte,
Dirkje

Jacoline29

Jacoline29

14-06-2009 om 07:32

Reactie van een bhv er

In eerste instantie:Gecondoleerd.

Even antwoord:
Als de niet reanimatie verklaring niet onder ogen komt van een arts of hulpverlener,is de arts of hulpverlener verplicht om iemands leven te redden.Er staat een foto en een duimafdruk op.Dit heb ik vorige maand te horen gekregen bij mijn herhaling BHV en levensreddend handelen.
Jouw opa had geen verklaring om niet behandeld te willen worden.Dus hebben ze in het ziekenhuis juist gehandeld,hoe vervelend het ook is.

Zelf is mijn moeder nu bezig met diverse verklaringen.
Er zijn er tegenwoordig 4.
Niet behandelen,nog een niet behandelen,maar iets anders dan nr 1,een niet reanimeren en een euthanasie verklaring.Alles in 4 voud invullen met handtekening.
1 voor jezelf,1 voor de arts,1 voor het ziekenhuis en 1 voor in het geval van mijn moeder voor het verzorgingshuis.

sterkte met alles

Vic

Vic

15-06-2009 om 09:19

Reacties

Dank voor jullie reacties. Ik ben er nog niet achter waarom mijn opa behandeld is ondanks die verklaring. In ieder geval is in een later stadium, op de ic, wel weer code 2 in zijn status toegevoegd, met de toevoeging dat er niet méér behandeld moest worden dan ze tot dan toe deden. Op het moment dat hij van de beademing af ging was het beleid dat alleen nog morfine toegediend zou krijgen. Achteraf zijn we toch heel blij dat het zo is gelopen. Bij de opname was opa bij kennis en heel erg opstandig en in paniek. Ik kan me goed voorstellen dat het heel onduidelijk was wat er aan de hand was, en dat de artsen in eerste instantie hebben besloten hem stabiel te krijgen. Daardoor heeft iedereen nog rustig afscheid van hem kunnen nemen.

Kari1

Kari1

16-06-2009 om 09:21

Vic

Fijn dat iedereen er vrede mee kan hebben hoe alles is verlopen, dat geeft goede herinneringen.
Maar nog even dit: "Ik ben er nog niet achter waarom mijn opa behandeld is ondanks die verklaring."
Ik denk dat het antwoord in principe heel simpel is en al door anderen hierboven ook gegeven. "Tijdens zijn voorlaatste ziekte heeft hij een niet-reanimeren verklaring opgemaakt." en hij is idd niet gereanimeerd. Hij is behandeld, maar dat is iets anders.
Kari

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.