Gezondheid Gezondheid

Gezondheid

Petitie bevolkingsonderzoek naar borstkanker

Hallo allemaal,

Ik wil jullie attenderen op een site waar een petitie ondertekend kan worden om het bevolkingsonderzoek naar borstkanker bij vruwen te vervroegen:

Borstkankeronderzoek vervroegen
Borstkankeronderzoek vindt pas vanaf 50 jaar standaard plaats. Vele vrouwen van ver onder de 50 jaar worden echter geconfronteerd met deze ziekte, die vaak door vervroegd onderzoek veel eerder ontdekt had kunnen worden. Natuurlijk is en blijft zelfonderzoek heel belangrijk, maar een mammografie laat meer zien dan een zelfonderzoek.Wij pleiten er dus voor om het borstonderzoek door middel van een mammografie tegelijk te laten starten en plaatsvinden met het maken van een uitstrijkje, dus vanaf 30-jarige leeftijd.

http://www.petities.nl/petitie/borstkankeronderzoek-vervroegen

Iedereen die erachter staat kan de petitie tekenen.

Groetjes Pham

Naar laatste reactie
Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.
Pluk53

Pluk53

02-02-2010 om 11:10

Economie

Kosten/baten, alles kan, maar wat levert het op? Wat worden de kosten per op deze manier vroegtijdig ontdekt geval van borstkanker? En is hier niet hetzelfde aan de hand als bij prostaatkanker: de echte kwaadaardige kankers voorkom je niet, die groeien te snel, zelfs bij jaarlijkse controles. Dan vind je alleen de "trage groeiers" die normaal gesproken toch wel door zelfonderzoek ed gevonden worden.

Amerika

In Amerika is dit al standaard, maar daar komt men er weer op terug.

Tirza G.

Tirza G.

02-02-2010 om 15:27

Ach ja

Ruim 75% van de vrouwen die een knobbeltje in haar borst heeft, vindt dat zélf en gaat er mee naar de huisarts. Bevolkingsonderzoeken detecteren niet zo bar veel. Het is een beetje schieten met een kanon op een mug.

Tirza

Kari1

Kari1

02-02-2010 om 16:00

Slechte actie

Sorry Pham, maar ik vind dit een enorm slechte actie. Waar is de onderbouwing??
En zijn er nog ideeën over hoe vaak dat dan zou moeten bij die 30-jarigen, ook iedere 2 jaar? Of misschien is het wel veel beter om dat ieder jaar of zelfs halfjaarlijks te doen, want anders kun je nog best wat missen immers.
Voordat een bevolkingsonderzoek een bevolkingsonderzoek mag worden moet het aan heel veel regels voldoen. Die betreffen zaken als een duidelijke aan te tonen gezondheidswinst voor degenen die meedoen (b.v. in hoever is er vooral sprake van lead time bias en/of lenght time bias), nadelen (aandeel vals-positieven!) die tegen de voordelen moeten opwegen, kostenbatenverhoudingen en nog véél meer. Dat is bijzonder ingewikkelde materie, en zelfs voor het huidige borstkanker-bevolkingsonderzoek bestaat er nog wel verschil van mening hierover.
Dat een stel vrouwen, niet gehinderd door enige kennis van zaken, vindt dat die minimum leeftijd omlaag moet...ik zou zeggen, zoek een andere hobby en laat dit over aan mensen die weten waar ze het over hebben.
Kari

Vic

Vic

02-02-2010 om 22:02

Nou, gevoelsmatig

Ik weet dat de statistieken zeggen dat borstkanker maar weinig voorkomt bij vrouwen onder de 50, maar ik ken toch aardig wat vrouwen die tussen hun 30e en hun 40e de diagnose kregen. Gevoelsmatig ben ik dus voor eerder onderzoek. Zelf ga ik (wegens omstandigheden) om de twee jaar en ik vind dat wel een prettig idee.

Nasha 1st

Nasha 1st

02-02-2010 om 22:02

Nou....

helaas heb ik al diverse mensen die NIET in de doelgroep vielen gezien met borstkanker, die wellicht met eerder onderzoek op tijd waren geweest.....

Kari1

Kari1

02-02-2010 om 22:34

Gevoel

bestaat natuurlijk. En omdat "gevoel" in dit soort gevallen (wel/geen bevolkingsonderzoek) een ontzettend slechte leidraad is bestaat er zoiets als onderzoek.
"helaas heb ik al diverse mensen die NIET in de doelgroep vielen gezien met borstkanker, die wellicht met eerder onderzoek op tijd waren geweest....."
??? Op tijd waarvoor? Zou mogen meedoen aan een bevolkingsonderzoek die kanker hebben voorkomen? Of bdoel je dat ze eraan overleden zijn? Kom ik bij mijn eerdere vraag: en om dat te voorkomen, met hoeveel tussenpauze zou er dan bij alle vrouwen vanaf 30 een mammografie moeten worden gemaakt? Bedoelt de petitie dat er dan iedere 2 jaar een onderzoek moet zijn? Dat is dan waarschijnijk echt te weinig. Want dan laat je wel heel veel aan het toeval over; ontstaat er iets als je net bent geweest dan kan dat lekker 2 jaar groeien. En waarom mogen de vrouwen van onder de 30 wél gewoon het risico lopen om niet mee te mogen doen? Ook die kunnen borstkanker krijgen.
Er zijn hele goede redenen waarom het bevolkingsonderzoek is zoals het is. Verdiep je er eens in. Natuurlijk kunnen er andere keuzen worden gemaakt, en voor andere keuzen kan ook best wat te zeggen zijn. Daar wordt ook steeds over nagedacht. Een vraag die er nu b.v. ligt is dat er wordt gekeken of de bóven-leeftijdsgrens niet omhoog moet. En misschien zijn er ook wel onderzoeken gaande om de ondergrens te verleggen. Maar zomaar roepen dat iedere vrouw vanaf 30 jaar mee moet doen "want daar komt ook borstkanker voor" - dat getuigt van erg weinig inzicht. Geeft niks, maar roep er dan niets over.
Kari

Kari1

Kari1

03-02-2010 om 08:29

En izar

Geld is natuurlijke een factor. Er is technisch heel veel mogelijk, maar er moeten financiële keuzen worden gemaakt en heel veel geld uitgeven voor iets wat een klein effect heeft is op nationaal niveau niet verstandig, dat geld kan dan elders veel beter worden besteed.
Dit gaat over meer dan geld, dit gaat over wat het beste is voor de doelgroep. Zoals er nu tegenaan wordt gekeken heeft iedere x-tijd een mammografie (halfjaarlijks? jaarlijks? tweejaarlijks? ) voor jonge vrouwen meer nadelen dan voordelen voor die groep. Veel bijwerkingen tegenover een zeer beperkte winst. Daarom gebeurt het niet. (Heb ik het niet over vrouwen in risicogroepen, die hebben een eigen onderzoeksprotocol.)
Kari

Zelf onderzoek

ik denk dat er meer gedaan kan worden aan instructies voor zelfonderzoek. Vooral ook dat jij, als vrouw, je lijf leert kennen, zodat je veranderingen opmerkt.

Ik denk dat dáár een boel winst te behalen is. Ik weet nog wel dat vroeger, bij pilgebruik, standaard uitstrijkjes werden gemaakt (was het niet jaarlijks??) op een gegeven moment is men daarmee gestopt juist omdat het meer gevaar opleverde. Vrouwen die klachten kregen en net een uitstrijkje hadden gehad wat goed was, bleven veel langer met hun klachten doorlopen.

Jakiro

Jakiro

03-02-2010 om 13:53

Bewust niet getekend

In de eerste plaats komt borstkanker nog altijd het minste voor bij jonge vrouwen onder de 50 jaar. Komt het wél voor bij vrouwen onder de 50 jaar is het een snelgroeiende tumor die meestal bij palperen wordt gevoeld. De regelmaat van eens in de 2 jaar is geen zekerheid dat alles ontdekt wordt.
Bij vrouwen boven de 50 jaar is het meestal wel een langzaamgroeiende tumor die in een vroeg stadium al gezien kan worden en 2 jaar later nog steeds niet palpabel kan zijn maar wel goed zichtbaar.
In de tweede plaats dien je rö-straling toe die op zichzelf ook schade kan toerichten. Nu is het een kwestie van tegen elkaar wegstrepen van voors en tegens en naar mijn bescheiden inzicht weegt het nadeel van het toedienen van rö-straling niet op tegen het voordeel (ontdekken van een tumor) over de gehele deelnemende bevolking gezien.
Ten tweede is het borstweefsel van een vrouw voor de overgang nog zo dens (veel klierweefsel) dat een mammografie moeilijk te beoordelen is. Je mist dus gewoon een heleboel. Niet voor niks dat in een ziekenhuis na een mammografie bij jongere vrouwen er bijna standaard een echografie gedaan wordt; het mammografie is onebtrouwbaar.
Met de komst van digitale mammografie is dit grotendeels opgelost, maar zolang de mammobussen niet digitaal werken blijft het probleem bestaan.
Naar mijn mening weegt het voordeel (aantal vroeg gediagnostiseerde mammaca) niet op tegen de kosten en stralentoediening.
Maar er is niemand die je tegenhoudt als je via de huisarts een mammografie vraagt omdat je knobbels/bobbels voelt en er niet uit komt of omdat er in de eerste/tweede graads familie veel borstkanker voorkomt.
Jakiro

Wel getekend

Zowel binnen mijn familie als binnen mijn werk (wijkverpleegkundige) heb ik al zoveel mensen meegemaakt die ruim onder de 50 waren en borstkanker kregen. Helaas kunnen hiervan het nog maar weinig navertellen, maar waren ze er absoluut eerder bijgeweest als ze eerder onderzoeken hadden gehad.
Ik hoorde een tijd terug dat er juist teruggekomen wordt op het borstzelfonderzoek. Dat dit toch niet betrouwbaar genoeg was ofzo. Maar van wie en wat weet ik niet meer. Ik zal het eens nazoeken (maar nu niet, want sta op het punt van vertrekken)

Kari1

Kari1

03-02-2010 om 15:40

Ha, jakiro

Ik dacht wel dat jij ook zou reageren.
"Komt het wél voor bij vrouwen onder de 50 jaar is het een snelgroeiende tumor die meestal bij palperen wordt gevoeld. De regelmaat van eens in de 2 jaar is geen zekerheid dat alles ontdekt wordt." Inderdaad. Het levert niet zo veel op als je vanaf 30 jaar iedere 2 jaar screent. Een screening is bedoeld om tumoren te vangen in het stadium van al wel zichtbaar maar nog niet voelbaar. De groeisnelheid van de tumoren bij jonge vrouwen is vaak dermate hoog dat dat stadium vrij kort is, je vangt er met screening dus maar weinig. Het ene deel is nog niet aanwezig of nog net niet zichtbaar en het andere deel is al voelbaar voordat de volgende screeningsdatum weer langskomt.
Wat Sonja zegt "maar waren ze er absoluut eerder bijgeweest als ze eerder onderzoeken hadden gehad." is dus helemaal niet zo absoluut maar nog maar zeer de vraag.
Over de densiteit: daar kan digitale mammografie idd een goed nut hebben. Maar dat zegt nog lang niet dat het daarom met gunstig resultaat toegepast kan worden in een bevolkingsonderzoek bij alle jonge vrouwen, zie boven.
Kari

Jakiro

Jakiro

03-02-2010 om 16:35

Sonja (en anderen met voorbeelden)

Wat nou als de mammografie van het bevolkingsonderzoek, als die bestaan zou hebben voor die leeftijdsgroepen waar jullie het over hebben, 22 maanden vóór de ontdekking van de tumor was gemaakt ? En dus gewoon in het reguliere traject had gezeten ?
Ik kan je bijna op een briefje geven dat het dan niet opgemerkt was.
Ja, als gespecialiseerd mammolaborant ken ik ook hele schrijnende gevallen van jonge vrouwen met borstkanker die het niet overleefd hebben. Ik ben er daarentegen van overtuigd dat in 99% van de gevallen regulier bevolkingsonderzoek geen verschil in de overlevingskansen had gemaakt.
Bijna alle tumoren waren zo snelgroeiend dat tussen de ontdekking en de OK al een grootteverschil zat (bij mammasparende OK's kregen wij als laborant de tumor terug voor controlefoto's), terugrekenend zou de tumor bij een mammografie 2 maanden eerder al niet opgemerkt zijn.
Eén van de grote kenmerken van een borsttumor zijn microcalcificaties, vaak is dit ook de reden dat iemand vanuit het bevolkingsonderzoek doorgestuurd wordt naar een mammapoli. Niet omdat de tumor en sich in beeld is, maar de microcalcificaties. Juist deze microcalcificaties is vaak afwezig bij jonge vrouwen met een borsttumor.
Overigens, en dat is dan weer een nieuwe discussie; ik had minstens 2x per jaar een jonge (onder de 50) man met borstkanker. Worden die vanaf nu ook opgeroepen voor het bevolkingsonderzoek ?
Het bevolkingsonderzoek stopt overigens bij 75. Moet die leeftijd ook omhoog dan ? De levensverwachting is ongeveer 7 jaar bij het ontdekken van een borsttumor op de leeftijd van 75 jaar dmv bevolkingsonderzoek (je bent er in een redelijk vroeg stadium bij op deze leeftijd). De vrouw komt dan uit op een gemiddelde levensverwachting van 82 jaar.
Moet die leftijd ook omhoog ? Zodat een vrouw van 78 nog door de narigheid van OK's, bestraling, chemo en oedeem-armen heen moet om misschien de leeftijd van 85 jaar te halen ? Zoveel inbreuk op de kwaliteit van leven om (misschien) over de gemiddelde leeftijd heen te gaan ?
De discussie over het bevolkingsonderzoek is met een verlaging naar 30 jaar nog niet klaar. Nog lang niet klaar.
Waarom geen mannen ?
Waarom geen vrouwen boven de 75 ?
Waarom geen meisjes van 14 tot vrouwen van 30 ?
Geestelijk gehandicapten wel of niet ?
Ik zou het wel met één andere wijziging eens zijn; niet de leeftijd van 50 jaar aanhouden, maar het moment aanhouden waarop een vrouw in de overgang komt + 2 jaar. Dat is voor de ene vrouw 40 jaar, voor een ander 56
Jakiro

Ja dat is zo

inderdaad hoeft het natuurlijk niet zo te zijn dat als "ze" er eerder bij waren geweest degene het wél hadden kunnen navertellen. Nee, da's inderdaad koffiedik kijken, verkeerd getypt.
Het kan natuurlijk wel, maar is niet met zekerheid te zeggen.
groetjes, Sonja

Jakiro

Jakiro

04-02-2010 om 00:23

Kari (ot)

Ben ik zo voorspelbaar ?
Dan wordt het weer tijd voor een andere nick
Jakiro

Hmmm

Ik kan het alleen maar eens zijn met Jakiro. Overigens, ik weet niet hoe het bij jou is, maar die mannen met mammacarcinoom die ik gezien heb, is vaak alleen al door te kijken duidelijk dat er iets mis is. Die mensen valt dat zelf ook op en gaan wel naar de huisarts (mag ik hopen). De afweging stralingsrisico vs pakkans mammaca vind ik echter wel wat ondergeschikt. Zo'n dosis geef je nu ook weer niet. Jakiro's andere argumenten zijn volgens mij wel zeer valide. (nog meer) goede voorlichting over zelfonderzoek heeft meer nut. Overigens vind ik het nog steeds opvallend dat een bepaalde groep vrouwen echt te lang wacht met aan de bel trekken door angst voor de uitslag. Kostbare weken/maanden worden daarmee verspeeld.

Kari1

Kari1

04-02-2010 om 16:01

Jakiro (o.t)

Een andere nick gaat je niet helpen, en bij mij ook niet vrees ik. Wij vallen meteen weer door de mand.
Kari

Helemaal eens

Ben het helemaal eens met Kari en Jakiro. Daarnaast denkt niemand na over de stress en nasleep van een vals positieve diagnose.

Er zijn jaarlijks veel vrouwen die terug moeten komen voor verdere testen en er is af en toe ook iemand die een borst laat afzetten waar later van ontdekt wordt dat er niets aan de hand was.

Dit is een van de dingen die meegenomen wordt in het maken van beslissingen over screenen van mensen van ziektes naas alle dingen die Kari en Jakiro ook al aankaartten.

Natuurlijk is het verschrikkelijk als jonge vrouwen sterven, maar iedereen elk jaar de scanner in is daar niet de oplossing voor.

Mariel

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.