Nieuw: Ontdek nu alle events en workshops bij jou in de buurt op het Ouders Eventplatform
Kinderopvang Kinderopvang

Kinderopvang

Lees ook op
Minet

Minet

13-04-2009 om 09:42

Ontwikkelingen gastouderopvang 2010

Op 27 februari heeft het Kabinet haar nieuwe plannen voor de gastouderopvang in 2010 bekend gemaakt. Ondanks toezeggingen in het verleden van Staatssecretaris Dijksma en de coalitiepartijen om meer rekening te houden met ouders en gastouders pakken de nieuwe plannen nog slechter uit. De nieuwe plannen brengen de toekomst van de gastouderopvang in gevaar.
Het komt erop neer dat het maximale toeslagbedrag in 2010 wordt teruggeschroefd van 6,10 euro naar maximaal 2,50 euro per kind per uur. Ouders mogen maximaal 12 uur per week declareren, terwijl 85% van de ouders meer dan 12 uur per week gebruik maakt van gastouderopvang. Als de gastouder in de loop van 2010 voldoet aan extra criteria, kan de ouder aanspraak maken op een toeslag van 4,00 euro per kind per uur. Dit is nog steeds een verlaging van 33% van de toeslag. Om in aanmerking te komen voor de 4 euro moet de gastouder onder andere aan de volgende criteria voldoen: Zij moet slagen voor een toets op MBO niveau 2 (kosten ong. 500 euro), de opvang moet bij de gastouder thuis plaatsvinden en de opvanglocatie moet een inspectie ondergaan van de GGD inspecteur, naast de reguliere bezoeken van het gastouderbureau.
Het Platform Kwaliteit Gastouderopvang is verbijsterd over deze plannen van het Kabinet. Het afschaffen van de gastouderopvang is dan wel van tafel, maar de regeling wordt voor ouders zo alsnog onbetaalbaar gemaakt. Tegelijkertijd worden er veel hogere eisen gesteld aan de gastouder, hoewel het voor hem of haar bijna onmogelijk is een passende vergoeding te vragen, omdat het toeslagbedrag voor ouders zo drastisch wordt teruggebracht.
Uit onderzoek is gebleken dat bij de huidige voorstellen bijna de helft van de bijna 100.000 gastouders stopt met het aanbieden van gastouderopvang. Als gevolg daarvan geeft ook de helft van de 100.000 gezinnen die gebruik maken van gastouderopvang aan dat een van de partners minder gaat werken of stopt met werken. Vaak omdat men niet van een andere vorm van opvang gebruik wil of kan maken.
De Tweede Kamer heeft inmiddels de mogelijkheid gehad om vragen te stellen over de voorstellen en aanstaande dinsdag besluit zij of ze op korte termijn over deze wet gaat stemmen. U en wij hebben het afgelopen jaar al veel van ons laten horen aan de politiek, in de media en op onze website.
Toch vragen we u om juist nu het uur U nadert, nog één keer van u te laten horen. U kunt op www.gastouderpetitie.nl direct een mail sturen aan Kamerleden en het Kabinet dat u het niet eens bent met deze plannen. Wij roepen u op om van u te laten horen!
Wanneer u zelf een goed idee hebt om actie te voeren tegen deze Kabinetsplannen kunt u een e-mail sturen aan [email protected].
Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, houden wij u op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
De leden van het Platform Kwaliteit Gastouderopvang

Naar laatste reactie
Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.
Brianna F

Brianna F

13-04-2009 om 09:53

Huh?

Ik zal wel niet slim overkomen, maar begrijp ik goed dat als de gastouders aan bepaalde criteria voldoet, de ouder toeslag krijgt?
Hier snap ik niks van. Wat krijgt de gastouder dan?
Het gaat alleen maar over bedragen die ouders krijgen en daar wordt m.i. veel misbruik van gemaakt o.a. met grootouder/oppasconstructies.
trouwens de bedragen die ik zie staan voor oppassen lijken mij normaal.

Minet

Minet

13-04-2009 om 10:18

Brianna

De gastouderburo's zullen hun prijs blijven bepalen, dus ook het bedrag dat de gastouder krijgt. Echter, de vraagouders kunnen straks nog maar toeslag krijgen over 2.50 of in het gunstige geval 4.00 euro per uur. Met als gevolg dat de vraagouder dus een groot deel van het uurtarief dat het gastouderburo vraagt uit eigen zak moet betalen zonder dat daarover een vergoeding vanuit de kinderopvangtoeslag tegenover staat.
Vraagouders zullen dus veel minder vaak deze dure vorm van kinderopvang kiezen.
Of de gastouderburo's moeten hun uurtarief dusdanig gaan verlagen waardoor gastouders niet langer meer dit werk zullen blijven doen omdat ze er bijzonder weinig mee verdienen.

Brianna F

Brianna F

13-04-2009 om 10:35

Dus

Dus als dit allemaal doorgaat heft het elkaar min of meer op. Gastouders stoppen ermee, waardoor gastouderbureaus noodgedwongen moeten sluiten, ouders geen opvang meer hebben, moeders weer thuisblijven en we terug zijn in de jaren 50.
(Even kort door de bocht)

Minet

Minet

13-04-2009 om 11:03

Inderdaad

Je nam de bocht juist

Hetty,*

Hetty,*

13-04-2009 om 21:11

O fijn

krijgen we nog langere wachtlijsten op de bso en kdv
Groetjes Hetty,*

Minet

Minet

14-04-2009 om 09:04

Je stem al laten horen?

hetty, hier reageren voorkomt jouw wachtlijstangst niet, je kunt beter reageren via de website, genoemd in mijn eerste posting.
Groetjes, Minet

Inge N

Inge N

15-04-2009 om 19:56

De bedoeling van deze wet

Mijn inziens ontgaat jullie de bedoeling van de nieuwe wet voor gastouderopvang. Nu is het zo dat iedereen gastouder kan worden. Aan leidsters in een KDV worden wel eisen gesteld. De vergoede bedragen zijn hetzelfde.
Dit is de voornaamste reden dat er nu een prijswijzing komt. Voor een gastouder met een juiste opleiding krijg je straks €4,00. Voor de gastouders die niet de test gehaald hebben/ willen doen krijg je straks nog €2,50 en maximaal 12 uur per week vergoed.

Minet

Minet

16-04-2009 om 09:48

Inge?

Waar lees jij dat ons de bedoeling van de wetswijziging ontgaat? En wie bedoel je met 'jullie'?

Heel jammer!

Ik ben erg tegen deze nieuwe wet.
a) dit gaat tegen het streven in om meer moeders aan het werk te krijgen
b) het werkt zwart werken in de hand
c) meer kinderen zullen naar bso/kdv gaan (en de wachtlijsten waren al langer).

Daarnaast hebben ze aan de radboud universiteit onderzoek gedaan naar stress reactie van kinderen (van 3 maanden) die op het KDV komen. Uitslag van dit onderzoek is voor mij een reden om voor een gastouder te kiezen, en niet voor een kdv. Uiteraard zullen er goede kdv's tussen zitten (neem dit niet te zwaar, de persoon die dit onderzoek uitvoert heeft haar dochter ook op het kdv zitten), maar mijn voorkeur voor gastouder opvang wordt hierdoor zeker sterker.

Enne... is zie echt niet in waarom een gastouder een opleiding zou moeten hebben. Dat hebben ouders immers ook niet . Feit dat onze gastouder (via het gastouderbureau) een EHBO cursus heeft gedaan, vind ik wel weer erg prettig!

Onze gastouder komt bij ons thuis (en onze kinderen niet bij haar). Onze gastouder is een lieve oma van 65 (niet de oma van de onze kinderen overigens), die nu echt geen MBO opleiding meer zal gaan volgen schat ik zo in, en bovendien zou dat niet helpen om 4 euro vergoed te krijgen, omdat we de kinderen dan naar haar zouden moeten brengen (wat een regel!). Aangezien zij in een ander dorp woont dan wij, is dat dus niet haalbaar (omdat twee van de 3 kinderen ook uit school gehaald moeten worden).

Heel jammer, deze voorstellen... Ik hoop van harte dat ze hier van terug gaan komen.

www.gastouderpetitie.nl

Groetjes, Petty

Minet

Overigens Minet,
heb ik uiteraard de petitie getekend , en een brief naar de kamerleden gestuurd waarin in een deel van mijn bovenstaande betoog heb neergezet. (gisteravond gedaan nadat ik deze voorstellen las, dus ietwat te ongenuanceerd ben ik bang ;-/)

Groetjes, Petty

suus36

suus36

16-04-2009 om 12:04

Opa en oma

Wat ik zo irritant vind in deze discussie dat er gedaan wordt alsof alleen maar opa's en oma's onder deze regeling vallen. Staat bijv. in het AD van vandaag. Kan me voorstellen dat mensen dan denken dat het een wat vreemde regel is. Maar ik heb gewoon een gastouder, die geen verwante is en haar brood verdient met dit werk. Ik vind het ook echt heel erg dat de regeling zo veranderd. Hier kan ik nu echt van wakker liggen. Zij gaat waarschijnlijk stoppen met oppassen. Waar breng ik in godsnaam mijn kinderen onder op dezelfde vertrouwde fijne manier?

Dat de MO groep het heel goed vindt dat deze regel wijzigt zegt me trouwens niets. Zij vertegenwoordigen toch kinderdagverblijven etc. NOgal wiedes dat zij gastouderopvang niets vinden.

Bovendien qua professionaliteit vind ik het kinderdagverblijf ook niet om over naar huis te schrijven. Mijn oudsten gingen daarheen, maar het is niet voor niets dat ik naar een gastouder zocht. Ik vond het kinderdagverblijf veel te massaal, de leidsters zaten meer met elkaar en met ouders te kwekken dat dan ze met de kinderen bezig waren etc.

Maar goed, ze moeten ergens op bezuinigen natuurlijk.

Groetjes,
Suus

Helaas

Er wordt vanuit gegaan dat kinderen die nu naar een gastouder gaan, onder de nieuwe wet naar een BSO of KDV kunnen. Nog afgezien van de wachtlijsen, zijn er altijd kinderen voor wie een BSO ongeschikt is. Allereerst indien de ouders wisselende vroege en late diensten hebben. Daarnaast kinderen voor wie een BSO ongeschikt omdat het kind daarin ondersneeuwt.
Zelf ben ik moeder van een zoon van bijna zes met Downsyndroom. HIj zit nu op een KDC en gaat in september naar een ZMLK school. Het speciale onderwijs hoeft geen BSO te regelen. Naar een gewone BSO kan hij absoluut niet. Via de AWBZ is heel moeilijk een indicatie voor BSO te krijgen. (mevrouw het is uw eigen keus om met zo'n kind te blijven werken.... grrrrrr)
Hij gaat nu naar een gastouder die net een beetje extra kan en wil doen. Zoals zindelijkheidstraining voorzetten, gebaren gebruiken etc. Als dit wegvalt geeft dit een groot probleem, waarvoor ik geen oplossing weet.

Judith en suus

Judith, is er voor jouw zoon geen speciale regeling, iets met een rugzakje ofzo?

Ik weet dat een vriendin van mij op kinderen met een handicap gepast heeft, en daar erg goed voor betaald kreeg, omdat dit buiten de gewone gastouder opvang om ging. Die ouders hadden hier dus een budget voor, wat gesubsidieerd werd.

Suus, ik heb de indruk dat die opa's en oma's precies het probleem zijn. Nu bedoel ik dat niet negatief, want ik zou willen dat wij een opa en/of oma in de buurt hadden wonen die konden oppassen.
Echter, een poos terug hoorde ik een interview met Balkenende, waarin hij zei dat ze de gastouderopvang flink zijn gaan subsidiëren om meer moeders aan het werk te krijgen. Het resultaat: weinig extra werkende moeders, maar veel geld uit de kas door die subsidie. Ik heb de indruk dat al de opa's en oma's die voorheen vrijwillig oppasten of voor heel weinig geld, nu oppassen op kosten van de overheid. Ik heb hier zelfs iemand van een gastouder bureau gehad die hoopte dat ik over zou stappen, en dit gastouderbureau ging uit van het maximaal terug te ontvangen bedrag (6.10 per uur per kind) en van opa's en oma's die mij vervolgens ook nog geld terug konden schenken, zodat het mij uiteindelijk niks zou kosten. Hij zei dat ik fout bezig was, omdat ik mijn gastouder geen 18.30 per uur betaalde!

Dat vind ik dan wel weer krankzinnige bedragen (dat verdien ik zelf ook niet . Bovendien kan onze gastouder ons niks schenken, want ze is geen familie van ons. Dit vond ik dus echt een gastouderbureau die misbruik maakt van de subsidie regelingen. En door dit soort bureaus, hebben nu straks al de gastouders en mensen die hier gebruik van maken een probleem.

Groetjes, Petty

Brianna F

Brianna F

16-04-2009 om 14:28

Ja judith

Mijn vriendin heeft voor haar gehandicapte dochter een PGB waaruit ze de oppaskosten betaald en die zijn stukken royaler dan voor een "gewone" oppas.

Pgb

Klopt, je kan het van je PGB doen alleen is het probleem dat daar ook ontzettend op bezuinigd wordt en je dus niet kan aankomen met ik wil een pgb voor de oppaas maar het meer moet gooien op begeleiding bij vrije tijd e.d. En dan kan het aantal uren weleens te weinig worden. We gaan in ieder geval het pgb-traject nu toch al in, dus dit neem ik wel mee
Judith

Vic

Vic

16-04-2009 om 19:39

Jamaar

Vonden jullie het ook niet een klein beetje vreemd dat oma's en opa's die voorheen gratis oppasten, nu ineens massaal een gastoudercontract lieten opstellen? Ik ken in mijn omgeving zelfs een oma die de betaalde kosten vervolgens voor de helft weer terug gaf aan haar dochter van wie ze de kinderen opving.

An-nA

An-nA

16-04-2009 om 20:06

Misbruik

Ook ik ken helaas dit soort "gevallen". Jarenlang heb ik vroeger het KDV betaald en derhalve weinig salaris overgehouden, ik wilde echter graag mijn baan houden als de kinderen naar de basisschool zouden gaan. In mijn omgeving zijn nu een aantal "bekenden" die de opa's en oma's (hun ouders dus) op hun kinderen op laten passen en daarvoor subsidie ontvangen. De opa's en oma's in kwestie hebben het geld niet nodig en geven het vervolgens weer terug aan hun kinderen. Dubbel verdiend op deze manier. Kun je leuke dingen van doen......ik kan me daar echt heel kwaad om maken. Dit gaat dus ten koste van een hele boel anderen die wel oprecht met de subsidie omgaan.

Precies

Vic en an-na,

dit is dus precies wat ik bedoel met gastouderbureaus (en ouders, opa's en oma's) die misbruik maken van de subsidies. Dít zou aangepakt moeten worden, en niet de gastouderopvang in het algemeen!

Petty

Jun

Jun

17-04-2009 om 13:32

Judith

Hier hetzelfde probleem. kind met autisme en een fantastische gastouder die hem bij mij thuis opvangt. Totdat hij 12 jaar is krijgen we geen budget in het PGB voor opvang. Want tot 12 jaar is de opvang onze eigen verantwoordelijkheid. De gespecialiceerde opvang zou meer kosten dan mijn salaris (of dat van mijn man). En het PGB wat we nu krijgen hebben we hard nodig voor de doelen waarvoor ze bedoelt zijn. Ik wil best de normale bijdrage voor opvang willen betalen die elke ouder doet, maar het extra voor de specialisatie zou ik graag vergoed krijgen. Nu redden we het net met de gastouder, maar ze kan echt geen 4 andere kinderen gaan opvangen.
Misschien tijd voor aktie voor vergoedingen speciale opvang?
Groetjes jun

Speciale opvang

Hoi Jun
Wat fijn dat jij ook voor je zoon een goede gastouder hebt! Ja, het probleem lijkt wel niet te bestaan. De ouders die ik ken hebben of hun werktijden ( en inkomsten!!) drastisch aangepast of zijn gestopt met hun werk of hebben een vitale oma die bijspringt. Maar binnen het reguliere circuit is gewoon niets te vinden. Ik zou ook graag gewoon een bijdrag betalen voor een BSO en de extra plus dan via het PGB vergoed zien. En dat het gewoongoed zou zijn dat bij twee werkende ouders een kind dus sowieso een aantal dagdelen BSO-plus vergoed zou krijgen.
Ik ben aan het bedenken hoe we het probleem verder onder de aandacht zouden kunnen krijgen. Dus als er nog meer ouders met dit probllem zitten, laat het aub weten
Groeten, Judith

Minet

Minet

27-04-2009 om 08:13

Goede afloop!

Alleen subsidie voor oma met diploma
DEN HAAG – Alleen gastouders die voldoen aan door de overheid op­gestelde opleidings- en kwaliteitsei­sen, komen vanaf volgend jaar nog in aanmerking voor het gesubsidi­eerd opvangen van kinderen. Dat heeft het kabinet gisteren beslo­ten.
De maatregel moet een einde ma­ken aan misbruik en oneigenlijk gebruik van kinderopvangsubsidie. Voortaan kunnen ouders alleen nog subsidie krijgen voor een offi­cieel kinderdagverblijf, of voor een ‘formele gastouder’. Hieronder val­len kleinschalige crèches, maar ook individuele gastouders die in eigen huis kinderen opvangen. De­ze gastouders moeten wel over een kinder-EHBO-diploma be­schikken en kunnen aantonen dat zij in staat zijn voor kinderen te zorgen. Ook opa’s, oma’s, buren en kennissen kunnen zich op deze voorwaarden als gastouder laten re­gistreren, en dus gesubsidieerd kin­deren opvangen, blijkt uit het kabi­netsbesluit.
De subsidie voor zowel gastouders als kleinschalige, particuliere crèches gaat vijf euro per uur be­dragen. Voor opvang op officiële kinderdagverblijven blijft de over­heidssubsidie gehandhaafd op 6,10 euro per uur. Staatssecretaris Dijks­ma wilde aanvankelijk de subsidie op kinderopvang door particuliere gastouders helemaal afschaffen, na­dat die al was teruggeschroefd naar 2,50 euro per uur.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.