Off-topic discussies Off-topic discussies

Off-topic discussies

Nasha 1st

Nasha 1st

21-06-2010 om 20:18

Demissionair kabinet?

Ik wist niet dat die nog zulke beslissingen konden nemen?

Anticonceptiepil uit het basispakket

DEN HAAG - De anticonceptiepil voor vrouwen ouder dan 21 jaar verdwijnt uit het basispakket. Dat geldt ook voor de mondzorg voor 18- tot 21-jarigen en hulpmiddelen als rollators, looprekjes en krukken.

Verder komt er een eigen bijdrage van 10 euro voor wie een beroep doet op de logopedist, ergotherapeut of diëtiste. Bij de fysiotherapie komen twaalf behandelingen voor rekening van de patiënt, nu zijn dat er nog negen. Dat zijn enkele maatregelen die het demissionaire kabinet maandag bekend maakte om greep te houden op de stijgende kosten in de gezondheidszorg. De wijzigingen gelden vanaf volgend jaar.

Vanaf dit jaar wordt er 1,4 miljard euro meer uitgegeven dan begroot, becijfert demissionair minister Ab Klink (Volksgezondheid). Dat komt onder meer door overschrijdingen van honderden miljoenen in de tandartszorg, in ziekenhuizen, bij medisch specialisten en in de AWBZ. Klink vermindert de totale pot met geld voor langdurige zorg (de AWBZ) met bijna 300 miljoen euro en haalt overschrijdingen terug bij de ziekhuizen en specialisten.

De komst van de eigen bijdrage voor logopedie, ergotherapie en dieetadvies bespaart volgens de bewindsman 60 miljoen euro. Door anticonceptie alleen nog te vergoeden voor jonge vrouwen tot 21 jaar bespaart Klink 32 miljoen, het schrappen van de looprekjes en krukken scheelt 21 miljoen euro en de maatregel voor de mondzorg voor jongvolwassenen scheelt 100 miljoen euro. Klink volgt hiermee het advies van het College voor Zorgverzekeringen.

Verder mogen medicijnen tegen depressie beperkt worden voorgeschreven, wat ook weer 20 miljoen moet opleveren. De eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg wordt uitgebreid. Volgens Klink is het onvermijdelijk dat mensen voor bepaalde vormen van zorg een eigen bijdrage gaan betalen.

Rompkabinet

Het kabinet is ook niet demissionair maar het is een rompkabinet. Mag dus lopende zaken verder afhandelen, maar moet bij besluiten wel toestemming aan de oppositie vragen. Bij een demissionair kabinet heeft het hele kabinet ontslag genomen, bij een romp kabinet alleen een gedeelte, in dit geval PVDA.
Dus vandaar dat onderwerpen die niet erg controversieel zijn gewoon nog aangezwengeld kunnen worden en daaruit kunnen beslissingen genomen.

Nasha 1st

Nasha 1st

21-06-2010 om 21:18

>>Dat zijn enkele maatregelen die het **demissionaire kabinet** maandag bekend maakte < <

Maar er staat toch echt, demissionair....

Tja

Niet alles wat de media schrijft is waar. Voor zo ver ik weet hebben we geen demissionair kabinet, maar een rompkabinet. Google anders maar even op kabinet Balkenende gevallen.

Tinus_p

Tinus_p

21-06-2010 om 21:38

Heu

We hebben wel degelijk een demissionair kabinet.

Het punt is, dat er puur juridisch niet zoiets bestaat als een 'demissionair' kabinet. Een minister is een minister.

Verder

Ik had ook in het begin begrepen dat het kabinet niet demissionair verder zou gaan, maar op een iets andere manier, dus wel een kabinet dat meer beslissingen mag nemen dan een demissionair kabinet. Of heb ik nou iets niet begrepen?

Tinus_p

Tinus_p

21-06-2010 om 21:43

Onzin

De nos is wat kort door de bocht.

Op dit moment hebben we ene demissionair rompkabinet. Maar juridisch maakt dat niets uit, want een minister is een minister. In theorie 'mag' dit kabinet alles.

een demissionair rompkabinet? Dat kan niet. Bij een demissionair kabinet heeft het hele kabinet ontslag genomen en bij een rompkabinet een gedeelte van de coalitie.

Herstel

kan dus wel, maar wat ik bedoel is dat volgens mij een rompkabinet (of een dem. rompkabinet) meer mag dan een dem. kabinet. Volgens mij is een dem. romp kabinet niet hetzelfde als een dem. kabinet.

Kaaskopje

Kaaskopje

21-06-2010 om 22:11

Sharon

Er is even sprake geweest van dat het kabinet met het CDA en CU door zou gaan als rompkabinet, maar voor zover ik weet is dat niet doorgegaan en is het dus een demissionair kabinet met 2 partijen in plaats van de oorspronkelijke 3. Het verbaast mij ook wel een beetje dat deze ´setting´ vergaande beslissingen mag nemen, maar dit is meer mijn onwetenheid blijkbaar.

Aha

Dat is het dan Kaaskopje. Ik ging al aan mezelf twijfelen, maar ik heb even stil gestaan ;) Heel erg veel aan mijn hoofd gehad, dus dat is me een beetje ontgaan ;)
Tja, je kan er over discussieren of wat Nasha aanhaalt een vergaande beslissing is. Ik meen begrepen te hebben dat ze wel besluiten mogen nemen over lopende zaken die niet controversieel zijn... Dus ze mogen beslissen als ze kunnen rekenen op meerderheid van de 2e kamer

cqcq

cqcq

22-06-2010 om 13:43

Geen wet

De tweede kamer gaat hier niet over. Wat er wel en niet vergoed wordt door de zorgverzekering wordt door een amvb (een algemene maatregel van bestuur) geregeld. Dit maakt het mogelijk om flexibeler te reageren op bijvoorbeeld budgetoverschrijdingen. Om de tweede en eerste kamer niet helemaal buitenspel te zetten wordt er soms gekozen voor een 'voorhangprocedure'. Dat wil grofweg zeggen dat de regering de nieuwe regel eerst in concept naar de kamer(s) stuurt zodat die er nog op kunnen reageren. (of bijvoorbeeld in een motie de regering kunnen adviseren om de maatregel niet in te voeren).

Wat er nu aan de hand is, is dat de nieuwe concept AMVB ( die regelt wat en hoeveel er vergoed wordt in het kader van de verplichte zorgverzekering) in het kader van een voorhangprocedure naar de eerste en tweede kamer is gestuurd.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/06/21/aanbieding-aan-eerste-kamer-van-ontwerpbesluit-houdende-wijziging-enkele-besluiten-i-v-m-diverse-maatregelen-2011.html

cqcq

cqcq

22-06-2010 om 19:10

En wat meer is..

Een deel van deze aangekondigde bezuinigingen kan blijkbaar zelfs 'gewoon' met een ministeriële regeling geregeld worden. Hiervoor is niet eens een kabinetsbesluit nodig. Dat kan de minister gewoon in zijn eentje beslissen.

(en ik begrijp het deels ook wel, de kamer heeft destijds zowat alles wat nog in behandeling was controversieel verklaard, bezuinigd kan er op dit moment dus alleen via die zaken die geregeld kunnen worden d.m.v. amvb's of besluiten van de minister.

Daar zitten op zich best controversieel zaken bij. Zoals bijvoorbeeld het uitkleden van rugzakjes die gebruikt worden op het SBO). Of bijvoorbeeld hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt. Allemaal zaken die niet vastliggen in wetten, maar in de daarop gebaseerde AMVB's of ministeriële regelingen. Dat zijn dus zaken waarop de kamer relatief weinig invloed heeft.

En dan

kan de Tweede Kamer een minister ook altijd nog om uitleg vragen. Dat hebben ze voor de aangekondigde bezuinigheden in de zorg ook gedaan. Wordt volgende week in de Tweede Kamer over gesproken.

cqcq

cqcq

22-06-2010 om 21:34

Ze kunnen erover praten..

maar er niets aan doen...

(tenzij ze met een initiatiefwet komen, maar dat kost gewoon meer tijd).

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.