Off-topic discussies Off-topic discussies

Off-topic discussies

mirreke

mirreke

24-06-2010 om 17:50

Duitsland in de nrc (lang artikel)

Er staat een artikel in de NRC over Duitsland, Europa en kennis van ambtenaren wat mij zo ongelooflijk bekend voorkomt. Eerst maar het artikel:
Een Europese anti-slipcursus

Soros in Duitsland (Foto Reuters)

Een frontale aanval. Iets anders valt er niet te maken van de speech die superbelegger George Soros gisteren aan de Humboldt Universiteit in Berlijn hield. In het hol van de leeuw verweet Soros de Duitsers “de Europese Unie in gevaar brengt” met hun dogmatische benadering van het wegwerken van het begrotingstekort. In plaats van een verantwoordelijke rol op zich te nemen, die past bij de positie van Duitsland in de eurozone, trapt Duitsland op de rem.

Duitsland, stelt Soros, behandelt de rest van Europa zoals de Griekse herbergier Procrustes zijn gasten behandelde: zij die te kort waren voor het bed werden uitgerekt en van hen die te lang waren werden de benen afgezaagd.

De Duitsers hebben helaas niet door wat ze aan het doen zijn, meent Soros. Die kritiek sluit wonderwel aan bij een stijgende onrust bij Nederlandse ambtenaren over de onkunde op het Duitse ministerie van Financiën. Zij constateerden al eerder in de crisis dat de Duitsers geen idee hebben waar het mee bezig is, omdat het ontbreekt aan de de juiste mensen met de juiste kennis van zaken, zo vertelde een anonieme ambtenaar laatst.

Soros analyseert in zijn speech allereerst wat de vier structurele fouten zijn in de euro.

1. De grootste fout is het ontbreken van een gemeenschappelijk begrotingsbeleid.
2. Een minder bekende fout is volgens Soros het geloof in stabiliteit van financiële markten. Daar schreef hij al eerder een boek over. De kern van Soros’ kritiek: het is een verkeerde veronderstelling dat financiële markten altijd naar evenwicht tenderen. Er is een minstens zo grote kans dat financiële markten bubbels creëren. De introductie van de euro heeft voor zo;n bubbel gezorgd in landen die dankzij het vertrouwen in de nieuwe munt tegen zeer lage kosten geld konden lenen (Spanje, Griekenland) terwijl hun economische basis dat eigenlijk niet verantwoord maakte.
3. De euro wordt alleen beschermd tegen inflatie, en niet tegen de mogelijkheid van deflatie. De taak die de Europese Centrale Bank heeft gekregen bij de introductie van de euro (inflatie op of net onder de 2 procent houden) is daarmee asymmetrisch, stelt Soros, en dat komt omdat de Duitsers vanwege hun verleden doodsbang zijn voor inflatie. Daarom heeft het verdrag van Maastricht ook geen zogenoemde bailout clausule voor landen die in de problemen komen.
4. Het zwaarste defect aan de hele euro-constructie is dat er geen ruimte is voor fouten. Een land moet zich houden aan de criteria van het Verdrag, zonder dat er een mechanisme is om dat ook daadwerkelijk aan de lidstaten op te leggen. Nu veel landen in de eurozone de 3-procentsgrens al lang uit het oog verloren zijn, is de enige respons dat ze daar weer snel naar terug moeten keren, ongeacht of dat een spiraal van deflatie met zich mee gaat brengen. Daarmee wordt voorbij gegaan aan een belangrijke les uit de Grote Depressie van de jaren dertig. het gevolg kan zijn dat Europa een lange periode van stagnerende groei tegemoet gaat, die zal leiden tot ontevreden heid en sociale onrust.

Soros drukt de Duitsers op het hart de leidende rol die het land tot nu toe gespeeld heeft in Europa weer naar zich toe te trekken. niet door te laten zien dat het het hardst kan bezuinigen, maar door slim economisch beleid te voeren. Dat betekent volgens Soros niet alles op alles zetten om de meest concurrerende economie in de eurozone te blijven, maar juist flexibel te zijn. Sommige landen hebben nu eenmaal wat meer tijd nodig om uit de crisis te komen dan anderen. En ze hebben daar hulp van buiten voor nodig. Duitsland moet dus niet zijn tekorten terugdringen en weigeren de lonen te laten oplopen, dat werkt contraproductief voor de landen die nu in de grootste problemen zitten.

Soros gebruikte een mooie metafoor voor de marsroute die na Lehman (2008) succesvol is ingezet en nu ook weer navolging zou moeten krijgen:

”This required a delicate two phase maneuver – just as when a car is skidding, first you have to turn the car into the direction of the skid and only when you have regained control can you correct course.”

Wat dan wel te doen? Twee dingen zijn noodzakelijk voordat over beleid gesproken kan worden, meent Soros:

1. Het moet in Europa mogelijk worden om een stringenter begrotingsbeleid te combineren met een losser monetair beleid. Anders gezegd: overheden halen de teugels aan, terwijl de ECB ze juist laat vieren (bijvoorbeeld door rechtstreeks staatsobligaties op te kopen van probleemlanden, iets wat nu verboden is in het verdrag van Maastricht).
2. De huidige fase van de crisis is meer een bankencrisis dan een begrotingscrisis, omdat de Europese banken de crisis van 2008 nog niet goed hebben afgesloten. Toen markten hun twijfels begonnen te uiten over de kredietwaardigheid van overheidsschulden was dat de facto de solvabiliteit van de banken die zichzelf hadden volgeladen met staatsobligaties van de zwakke eurolanden die onder druk kwam te staan. Die konden vervolgens geen korte-termijn financiering meer aantrekken waardoor de markt voor commercial paper opdroogde en banken naar de ECB stopten om toch nog korte termijn financiering te krijgen en hun geld weg te zetten. banken zijn nu totaal niet in de positie om staatsobligaties te kopen, terwijl dat hard nodig is. Dat is volgens Soros de belangrijkste reden waarom de risicopremies op staatsobligaties uiteen zijn gaan lopen, het begin van de vicieuze cirkel waarin Europa nu verkeert.

Soros’ kritiek op het gebrek aan eenheid in Europa wordt onderschreven door Citigroup. Aandelenstrategist Jonathan Stubbs schreef gisteren in de Financial Times:

“In particular, it is important for global investors to realise that Europe is a region where one size does not fit all. Our economists expect ongoing economic underperformance from southern Europe relative to northern Europe over the coming quarters and years.”

“The problems in the south are allowing much of the north to be freeriders. Interest rates and the euro are set to be lower for longer. Getting exposure to the beneficiaries of cheap money is likely to be an important driver of performance.”

SITE_bezuiniging(2)

(klik voor grote versie)

Overigens is niet iedereen het eens met Soros (en Krugman en vele andere met name Amerikaanse economen) dat de Duitsers te hard op de rem trappen. Ralph Atkins van de FT meldt vandaag terecht dat Duitsland ondanks zijn bezuinigingspakket van 80 miljard nog steeds een expansief begrotingsbeleid voert, iets wat NRC enkele weken geleden ook al constateerde (zie kaart). En, minder verrassend, de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble verdedigt vandaag in een opiniestuk in de FT te vuur en te zwaard het ingezette beleid.

Op de komende G20 zal de discussie over bezuinigen of stimuleren mede dankzij de Duitsers centraal staan. Wat is de beste oplossing? Roept u maar.

mirreke

mirreke

24-06-2010 om 18:03

Allereerst

de link: http://weblogs.nrc.nl/eurocrisis/2010/06/een-europese-anti-slipcursus/
Ten tweede vind ik niet alleen de analyse over financiële situatie erg interessant, ook de opmerkingen tav. de Duitsers zelf die in dit artikel nog eens worden genoemd, onder andere over de ambtenaren op het Ministerie van Financiën die blijkbaar niet weten waar ze mee bezig zijn, vind ik erg herkenbaar.
Herkenbaar? Ja, want dit valt mij wel vaker op. Het feit (even zwart-wit gesteld) dat men hier (want ik woon er zelf) meestal geen overzicht over het geheel heeft, maar alleen inzage in een klein deelgebiedje, en daar vervolgens ook geen zeggenschap of beslisrecht over heeft. Het immer verwijzen naar een hogere instantie, die dan ook weer doorverwijst. Het zelf geen beslissingen mogen nemen, waardoor er niets gebeurt en vernieuwing uitblijft. De verbazing in Nld over die Duitse ambtenaren zou men wellicht niet hebben als er meer inzage bestond in hoe e.e.a. in Duitsland werkt. Namelijk hiërarchisch, hiërarchisch en hiërarchischer, wat al begint in het lager onderwijs.
Daarnaast denk ik dat niet onderschat moet worden dat er in Dld. veel onvrede bestaat over de euro, die de mensen in hun gevoel alleen maar geld maar vooral, en onderschat dit niet, zekerheid! heeft gekost. Want de Duitser hecht enorm aan zekerheid. Alles maar dan ook alles moet abgesichert zijn, en dit gaat ten koste van een boel creativiteit en spontaniteit. Ik maak mij soms serieus zorgen erover dat Duitsland wel eens zou kunnen besluiten uit de eurozone te stappen, omdat zij van onzekerheid collectief niet kunnen slapen.
Enfin, waarom dit bericht? Omdat ik sinds ik hier woon, nu ruim twee jaar, een totaal ander beeld van Duitsland heb gekregen, en omdat ik mij verbijster dat een modern land zo ouderwets kan zijn. Omdat ik denk dat een dergelijke grondhouding al in het onderwijs begint, waar mondigheid, zelfverzekerdheid en een eigen mening vormen over het algemeen vakkundig wordt ontmoedigt. Pas als je zodanig gevormd bent dat je zelf ook de heersende mening napapegaait, mag je die mening verkondigen.
Enfin, het bericht raakte me enorm.

mirreke

mirreke

24-06-2010 om 18:06

Interessant zijn ook

de reacties onder het artikel, dus op de nrc-site. Sommigen geven er blijk van idd. wat meer van de Duitse denkhouding te weten.

Waarom precies raakt het je zo?

Mirreke, ik zie je bericht eigenlijk nu pas. Ik ben economisch gewoon niet genoeg onderlegd om te weten wat in de huidige economische crisis wijsheid is. Ik kan als inwoner van Nederland alleen maar hopen dat grote landen als Duitsland en vooral ook Frankrijk de juiste aanpak vinden voor de huidige crisis en elkaar daarin ook vinden.

Wel lees ik in je bericht een sterke onvrede met de gang van zaken in je nieuwe thuisland. Je schrijft dat dit bericht je heel erg raakt en ik krijg de indruk dat dit komt doordat die super-hiërarchische structuur die in Duitsland blijkbaar gemeengoed is zoveel invloed heeft op jóuw leven en via het onderwijs ook op dat van je kinderen. Maar misschien heb ik het helemaal mis?

Chris

mirreke

mirreke

01-07-2010 om 13:53

Tja waarom

Ik zit er al een poosje over te piekeren, ben blijkbaar ook alleen in mijn fascinatie :-), maar het komt vooral omdat ik ook erg bezig ben met veranderingen in de maatschappij, dus als filosofisch probleem zeg maar. Waarom die 'ruk naar rechts', wat voor een impact heeft het wanneer veel buitenlanders in een lang wonen. Wij zijn hier natuurlijk ook buitenlanders, en het heeft op mij veel effect, en op de omgeving ook. Velen vinden het erg leuk, een positieve impuls, al die Nederlanders, maar er zijn er ook die zich geroepen voelen hun Duits zijn uit te dragen. En wat is dan Duits zijn, en waarin verschilt dat dan van bijvoorbeeld Nederlands zijn. En waarom wil/kan ik mij dan niet klakkeloos aanpassen (en daar heeft het dan raakvlakken op mensen uit andere landen die in Nederland zijn binnengestroomd). En ik denk ook dat we toch ook onderschatten welke verschillen een (grote) rol spelen bij Europa, dat verschillende landen soms echt een totaal verschillende opvatting hebben over bepaalde zaken, zelfs met een heel andere bril tegen zaken aankijken, waardoor je echt miscommuniceert.
Enfin, ben druk, het is warm, ik denk verder.
Nog even snel, ik heb een jaar zo'n beetje wel een angstgevoel gehad, alsof ik de verkeerde keuze had gemaakt, maar nu heb ik dat niet meer. Zoals wij invulling aan onze woonplek geven is het echt prima.

Ik snap het wel een beetje, denk ik

Je bent een buitenlander in het land waar je woont, en dat blijft zo. Hoe lang je er ook woont en hoe goed je je ook aanpast.

Ik snap ook heel goed dat het je aan het denken zet over de buitenlanders die in Nederland wonen. Dat die zich ook niet klakkeloos willen/kunnen aanpassen. En waarom je het niet volledig aanpassen gerechtvaardigd vindt als je zelf als Nederlander naar Duitsland immigreert, maar het als Nederlander in Nederland niet OK vindt als Turken die naar Nederland komen zo denken (ik zeg niet dat jij zo denkt, maar dat is wel hoe veel mensen het zien).

Ga zelf maar eens naar het buitenland en kijk wat het doet met je identiteit. Fijn in ieder geval dat het jullie per saldo nu goed bevalt op je nieuwe woonplek.

Chris

mirreke

mirreke

07-07-2010 om 23:55

Nou inderdaad!

Dat is waar wat je zegt. Het doet iets met je identiteit als je naar het buitenland verhuist. Niet dat die zomaar of klakkeloos verandert, maar die identiteit is niet meer zo vanzelfsprekend. Want je moet hem bv. verdedigen. En je ziet er ook kanten van die voor anderen niet zo leuk zijn. Of, en dat maak ik hier wel mee, kanten die je zelf niet zo leuk vindt, vinden anderen weer wel positief.
Dat deel in het proces is van mezelf. Maar er is ook een deel wat ik meer als sociologisch probleem zie, het grotere beeld wat ik van mezelf uitvergroot naar groepen. Net wat je zegt, ik begrijp buitenlanders in Nederland beter. Hoewel ik daar al vanaf mijn jeugd voor openstond, ook door mijn zeer ruimdenkende ouders. Toch is het nu ook anders omdat ik zelf ook een zelfde ervaring heb. Inderdaad wil ik mijn moedertaal niet kwijt, en wil ik dat mijn kinderen ook hun moedertaal blijven spreken, naast goed Duits natuurlijk. Inmiddels is ook uit onderzoek gebleken dat je moedertaal onontbeerlijk is voor het goed aanleren van een tweede taal. Dus alleen daarom al. Maar ook omdat ik niet wil dat ze die identiteit kwijtraken. En ze mogen best hun identiteit veranderen, er iets bij krijgen en natuurlijk iets afstaan misschien, maar je moet je achtergrond niet verliezen. Omdat je anders een onthecht, ontworteld mens wordt. En er zijn er ook hier erg veel die het maar raar en belachelijk vinden dat wij met onze kinderen gewoon Nederlands blijven praten. Gelukkig niet de mensen die ertoe doen, maar toch.
Enfin, ik blijf ermee bezig.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.