Off-topic discussies Off-topic discussies

Off-topic discussies

Ellen Wouters

Ellen Wouters

04-02-2009 om 23:18

Friezen in de zaal?

Voor een cadeautje (ding met opdruk) ben ik op zoek naar een heel korte friese tekst, dus een uitdrukking of gezegde, die met kinderen te maken heeft.

Via een volkskrantblog vond ik al Jins eigen fleis en bloed is mear as jild en goed (Je eigen vlees en bloed telt meer dan geld en goed), maar die vind ik wat serieus. Kent iemand er nog een die wat vrolijker of grappiger is?

Vertaling erbij graag ;-).

Groet, Ellen

Deze?

Echt grappig vind ik ze ook niet, maar wel leuk, de spreuken die ik in mijn jeugd vaak zag.
De tiid hâldt gjin skoft (de tijd schaft niet, houdt geen pauze)
As 't net sile wol moat men lavearje (Als zeilen niet lukt, moet je laveren)
As 't net kin sa't moat, dan moat it mar sa it kin (Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan)
Foar de kofje net eamelje (voor de koffie niet zeuren)
Pikerje net, it komt dochs oars (pieker niet, het loopt toch anders)
Overigens heb ik nog een site voor je gevonden. Misschien dat je hier wel wat leuks vindt (ik wil best iets vertalen): http://www.fryskeside.nl/mainframe_bestanden/frysk_best/fsk_index4.htm
Van die site vond ik deze erg leuk: As 't bigjint to friezen, ûntteije de Friezen (Als het begint te vriezen, ontdooien de Friezen)

Nabrander

Ik weet niet of hij erop past, maar de spreuk op zich is wel geinig:
Gjin nijs yn'e krante, sei Douwe, it binne deselde letters fan altiten, se steane allinne mar wat oars. (Geen nieuws in de krant, zei Douwe, het zijn dezelfde letters als altijd, ze staan alleen een beetje anders)

Oh wacht

Iets met kinderen, daar had ik even overheen gelezen. Komen er een paar:
Ien âlder kin better seis bern ûnderhâlde, as seis bern ien âlder (één ouder kan beter zes kinderen onderhouden dan zes kinderen één ouder)
Memmedrift is in snieflok yn april (exacte vertaling moet iemand anders even geven...)

Bellefleur

Bellefleur

05-02-2009 om 10:23

Niet passende friese spreuken.

Roke jo geiten ek? Nee? dan stiet jo skuorre yn e brân.

Roken uw geiten? Nee? Dan staat uw schuur in brand.

Mei ik jo wat freegje? Doge jo wol?

Elts hâldt syn protter foar in lyster
Een ieder vindt zijn spreeuw een zanglijster.
Een ieder vindt zijn eigen (kind) het beste.

En ik zoek nog even verder, want ik amuseer me suf :-)

Mems eigen lytse pop, der kin gjin oar bern tsjin op. (Ieder kind is moeders mooiste, zeg er dus nooit iets lelijks van)

Doge

De vertaling van "Mei ik jo wat freegje? Doge jo wol?" luidt: Mag ik u wat vragen? Deugt u wel?
Maar in het Nederlands is daar geen fluit aan, vind ik. Het is er eentje uit een serie T-shirts, daar ook uit de veel leukere: I am no bloody tourist! Ik wenje hjir (ik woon hier)

Snieflok

Dank. Ik wist niet helemaal wat ik met die memmedrift aan moest :-) Het spreekwoord was nieuw voor me, maar ik vind 'm mooi.

Protter

Volgens mijn vader en mijn woordenboek is de Nederlandse tegenhanger van de zegswijze "elk mynt syn protter in lyster te wêzen" "elk meent zijn uil een valk te zijn". Protter is een lief koosnaampje voor een klein kind, maar in dit spreekwoord vind ik het echt meer een spreeuw, zonder knipoog naar peuter/kleuter.

Bellefleur

Bellefleur

05-02-2009 om 13:28

Genista,

Ik denk niet dat je 'doge' kunt vertalen met deugen. Het betekent meer 'ben je wel normaal? Ben je wel geestelijk gezond?' Dat maakt de opmerking nog grappiger.

En verder : 'lekker Beppe sûkerbôlle'. En foar de wyn is elts in hurdrider. De vertaling van de eerste weet ik niet zo goed. Het heeft iets met knusheid te maken. De letterlijk vertaling is: lekker oma, suikerbrood. Tsja. De tweede is wat logischer: met de wind mee kan iedereen hard schaatsen.
En we dwalen steeds verder af van het draadje. Het is 'by Dokkum om'....

Lekker beppe...

Ja, wat er met die sûkerbôle van Beppe is... :-) 't Is nooit mijn spreekwoord geworden.
En je hebt gelijk Bellefleur, "doge" kun je niet helemaal vertalen met "deugen". 't Blijft een leuke spreuk, daar niet van. Een T-shirt waard :-)
Groeten van een Friese Drent, die zelfs met de wind in de rug niet fatsoenlijk schaatsen kan...

Ellen Wouters

Ellen Wouters

05-02-2009 om 13:58

Mems eigen lytse pop, der kin gjin oar bern tsjin op

Dat is voorlopig mijn favoriet ;-). Keep them coming!

margje van dijk

margje van dijk

05-02-2009 om 14:09

Niet echt een spreuk

Als een spreuk niet lukt misschien mooie woorden of zo? Het fries heeft van die mooie woorden.

Tsiere en bongelje (Tsiere = ruziemaken, Bongelje = rondhangen (?), mijn beppe zei altijd: "Hâld no ris op te tsieren bongeljen!" - oftewel, hou eens op met dat ruziemaken en ..."!).

"Gjin bargebiten!" - geen ruzie maken!

Buoartersguod = speelgoed, ook zo'n mooi woord (spreek uit: bwartersgwot).

Earrebarre = ooievaar (spreek uit: jerrebarre)

"In bjusterbaarlik barren" - een verbijsterende gebeurtenis

Kun je misschien nog iets specifieker zijn in hoe die kinderen in het verhaal moeten staan? Dan kunnen we misschien zelf een spreuk met mooie woorden verzinnen of zo....

Margje

margje van dijk

margje van dijk

05-02-2009 om 14:11

Mem har

Ik ken het spreekwoord niet maar ik vind hem wel schattig! Alllen zou ik het anders zeggen: "Mem har eigen lytse pop, dêr kin gjin oare bern tsjin op".

In het Fries zeg je niet snel 'mems' als je "mam's ..." bedoelt. Friezen zullen altijd zeggen 'mem har', "mem haar...".

Maar als het een bestaande uitdrukking is moet je er natuurlijk niets aan veranderen.

M

Margje

Ik vind dat je helemaal gelijk hebt met Mem har lytse pop. Ik kende de uitdrukking ook niet, maar ik hij kwam al googlend bovendrijven. Hij loopt ook ritmisch veel mooier zoals jij hem formuleert.
"Mem har eigen lytse pop, dêr kin gjin oare bern tsjin op." Kan zo op een tegeltje :-)

En...

met de vertaling die ik van de lytse pop had meegekopieerd ben ik het ook niet helemaal eens. Het gaat niet speciaal over moeders mooiste, het gaat erover dat er gewoon geen andere kinderen opkunnen tegen Mem har eigen lytse pop. Mooi of niet mooi :-)

Bennikki

Bennikki

05-02-2009 om 21:54

Bernewrald

Deze hadden mijn opa en oma op een tegeltje:

De bernewrâld, sa tear, sa fyn,
Dpêr leit de hele takomst' yn

Niet spectaculair, maar ik vond 'm altijd wel poëtisch. Mijn pake (en mijn heit) leefden ook echt voor (hun) kinderen.

Margje, dat bargebyten, is dat een wijdversprijd gezegde? Want dat zeiden ze thuis bij mijn vriendin ook altijd, ik heb het verder nooit meer gehoord, moest er altijd zo om lachen. Vriendin had naam die op die (nick?)van jouw leek, vandaar..

Groeten,
Bennikki

Bargebyten is wel algemeen

Wij hoorden het thuis ook, bij mijn vriendin met Friese ouders ook. Net als Gjin Babbeleguchjes.

Suzanne

Suzanne

06-02-2009 om 11:40

Waarop komt het?

Als het op een kledingstuk komt, vind ik deze ook wel heel grappig:
Wat myn eagen sjogge, ferniele myn hantsjes.

Geweldig

Ik zie ik hier een nieuwe succesvolle kinderkledinglijn ontstaan ('Berne' oid?).

Die laatste tekst wil ik trouwens zelf ook wel op een t-shirt. Beetje onzinnig, want ik heb niet echt een band met Friesland, maar ik vind 'm wel erg leuk

Groeten,

Temet

Suzanne

Suzanne

06-02-2009 om 12:17

Temet (beetje o.t.)

Ik zag de tekst op de volgende site, er staan hele leuke teksten tussen vond ik, zoals 'Soe ik letter krekt sa eamelje as ús beppe?'en 'Ik flieberje krekt sa as ús pake!':
http://www.heitenmem.nl/forum/viewtopic.php?t=955&sid=60f8894e1fd685d31841737c35d5c381

hemuul

hemuul

09-02-2009 om 11:30

Is het voor het kind?

is het shirt waarop de tekst komt, bedoeld voor een kind? toen onze dochter (half-fries) een baby was, hadden wij twee shirtjes met friese teksten voor haar. op de ene stond 'lyts & leaf'(wat ik wel een aardige merknaam zou vinden voor kinderkleding, maar dat terzijde)en op de andere 'smoarrige barg' - de precieze spelling weet ik niet meer, maar het betekent zoiets als vies varkentje of smeerpoets. Vooral toepasselijk in de periode van eerste hapjes.

Ellen Wouters

Ellen Wouters

09-02-2009 om 13:33

Shirt

Het komt inderdaad op een shirtje. Ik heb er intussen een paar heel mooie gezien, maar ik kan ze niet allemaal vertalen. Betekent lyt nou letterlijk mooi?
En wat betekent Ik flieberje krekt sa as ús pake! ?

Groet, Ellen

Lyts = klein

spreek uit als liets.
Ik flieberje krekt sa as ús pake hebben wij ook op een slabbetje, het betekent "ik kwijl net zo erg als Pake (opa)". eamelje is zeuren (voor de tegenhanger van Beppe :-) )

tonny

tonny

09-02-2009 om 16:07

Leuk! (beetje o.t.)

ik verwonder me dat ik als niet-Friese al deze mooie opschriften kan lezen ;) Ben weliswaar getrouwd met een Fries, maar we komen zelden in zijn geboorteprovincie.

Wat een grappige ideeën komen er langs! Laat je nog even weten wat je gekozen hebt?

tonny

hemuul

hemuul

09-02-2009 om 19:20

Ellen

sorry, ik vergat het te vertalen, lyts is inderdaad klein, en leaf is lief. Vandaar lyts & leaf.

Ellen Wouters

Ellen Wouters

10-02-2009 om 19:33

Tonny

Die van die lytse pop is het geworden. Die van die barg vond ik ook wel grappig, maar omdat ik de moeder niet erg goed ken weet ik niet of-ie niet verkeerd kan vallen.
Alle opa's en oma's zijn wijlen, dus de beppes en pakes vallen af.

Groet, Ellen

tonny

tonny

10-02-2009 om 19:49

Leuk zeg!

en jouw vraag heeft heel wat cadeautjes-inspiratie opgeleverd!

tonny

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.