Off-topic discussies Off-topic discussies

Off-topic discussies

Lys Lionne

Lys Lionne

05-11-2008 om 11:17

Functie wegbezuinigd, mag dit zomaar?

Gisteren heb ik totaal onverwachts van mijn werkgever te horen gekregen dat mijn functie wordt opgeheven ivm slechte kwartaalcijfers. En wel per aanstaande maandag! Compleet overdonderd heb ik natuurlijk veel minder geprotesteerd dan dat ik zou doen als ik voorbereid was geweest op dit gesprek. Morgen of overmorgen is er een vervolg gesprek en hier wil ik me natuurlijk wél op voorbereiden. Wat is mij aangeboden:
Een functie die fysiek veel te zwaar is (heb ik direct geweigerd)
Een, nu nog onbestaande, functie die fysiek zwaar, maar ook compleet onzinnig en overbodig is. Naar mijn idee dus ook slechts tijdelijk is.
De functie die ik nu (nog) heb is 1½ jaar geleden ontstaan door een nieuwe werkwijze in het bedrijf en kwam precies op het moment dat ik in de ziektewet zat met een forse knieblessure. Deze blessure bleek dermate ernstig dat de Arbodienst het beter achtte mij voornamelijk zittend werk te laten doen en zo ben ik in mijn huidige functie 'gerold'. Dit advies van de Arbo heb ik overigens ook op papier, maar dat was mijn werkgever een beetje vergeten.
De vragen waar ik nu mee zit zijn de volgende:
-kan een werkgever op zo'n korte termijn een functie opheffen
-kan mijn werkgever mij verplichten werk te gaan doen dat afgeraden is door de Arbodienst.
-wat moet ik nu doen als ik volgende week op mijn werk kom en er is geen (passende) vervangende functie gevonden.
-kan mijn werkgever mij ontslaan als er geen passende fucntie voor mij is.
-stel dat ontslag mogelijk is en dus volgt, dan geldt er toch een opzegtermijn van 4 weken (staat in mijn contract). Maar wat moet ik dan in die weken gaan doen, aangezien mijn functie al niet meer bestaat en ik die werkzaamheden dus niet meer uit mag voeren.

Bah, heb mijn buik nu eigenlijk al vol van het hele gedoe, ben ook absoluut niet gemotiveerd om ander werk te gaan doen in dit bedrijf....maar ja, dat is waarschijnlijk waar zij op hopen: dat ik zelf ontslag neem. Doe ik niet hoor, maar ik ga nu dus echt niet met plezier naar mijn werk de komende tijd.
Zucht.

Naar laatste reactie
Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.
Tinus_p

Tinus_p

05-11-2008 om 11:25

Vakbond/rechtsbijstandsverzekering

Heb je die?

Tinus_p

Tinus_p

05-11-2008 om 11:27

Zeker geen ontslag nemen. Kopie advies arbo-arts aan je leidinggevende geven. Er op wijzen dat ziekteverzuim hem veel geld gaat kosten.

Lys Lionne

Lys Lionne

05-11-2008 om 11:38

Vakbond/rechtsbijstand

Tinus, rechtsbijstandverzekering heb ik wel, lidmaatschap vakbond niet. Ik weet echter niet of je bij je rechtsbijstandverz. ook alleen voor advies aan kan kloppen of hen alleen in kan schakelen voor een rechtzaak ofzo.
Kopie van het arbo-advies ligt inmiddels al bij mijn leidinggevende aangezien hij deze via e-mail opgevraagd heeft bij personeelszaken.
Ik zal mijn werkgever er inderdaad op wijzen dat eventueel ziekteverzuim hem meer kost dan mij op een(gezonde) manier aan het werk houden. Maar waar sta ik als hij dat aan zijn laars lapt? Ik zit er uiteraard niet op te wachten om daadwerkelijk uitgeschakeld thuis te zitten!

Rechtsbijstandsverzekering

Bel die verzekering, en wel zo snel mogelijk. Des te eerder weet je wat je van ze verwachten kan. En ik wijs ook maar weer even op het systeem van gefinancierde rechtshulp (voor zolang het nog duurt): www.rvr.org. Dit voor het geval de verzekeraar je niet naar genoegen zou bijstaan. Maar grote kans dat je bij de verzekeraar prima geholpen wordt, die dus eerst bellen.

Als je werkgever je functie wegorganiseert dan kan hij ontslag aanvragen om bedrijfseconomische redenen. Daarvoor moet hij een vergunning vragen bij het CWI - jij kan verweer voeren - en pas als hij die heeft kan hij opzeggen met inachtneming van die opzegtermijn.

Een vergoeding wordt daarbij trouwens niet standaard betaald, dat is alleen het geval bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter.

Je kan ook in onderling overleg besluiten uit elkaar te gaan, dan wordt meestal ook een vergoeding afgesproken. Je moet dan ook op nog wat andere dingen letten om er zeker van te zijn dat je WW-rechten geen gevaar lopen.

Werk dat door de arbo-arts als ongeschikt wordt beschouwd hoef je niet te accepteren (ervan uitgaande dat je medische toestand niet is verbeterd sinds dat arbo-advies, natuurlijk).

Algemeen advies: ga het gesprek in met een notitieblokje en pen, schrijf alles op, vraag om een schriftelijke bevestiging van eventuele voorstellen. Zeg op elk voorstel in het gesprek dat je erover na moet denken en advies moet inwinnen. Dan win je tijd voor overleg met bijv de rechtsbijstandsjurist.

Je kan niet per maandag op straat worden gezet, maak je geen zorgen.

Sterkte ermee,

Temet

Lys Lionne

Lys Lionne

05-11-2008 om 14:54

Gebeld

Ik heb contact gehad met de DAS en heb 'een zaak' aangemeld bij hen. Heb allerlei kopieën van contracten e.d door gestuurd en het advies gekregen schriftelijk bezwaar te maken tegen opheffing van mijn functie en verdere onderhandelingen wat op te schorten zodat zij zich in de zaak kunnen verdiepen. Dus morgen maar proberen om het vervolggesprek uit te stellen.
Mocht me dat niet lukken dan hoor ik graag nog tips van jullie hoe ik zo zelfverzekerd mogelijk dat gesprek in moet gaan.... Is het bijvoorbeeld verstandig om te melden dat ik advies heb ingewonnen bij de DAS of maak ik de hele situatie daar alleen maar meer beladen/vijandig mee?

Lys

Ik heb hiervoor al wat tips gegeven, waarvan de belangrijkste blijft: teken niets, en zeg niets toe. Wat er ook wordt voorgesteld, je gaat erover nadenken en ze horen nog.

Als een werkgever jou plompverloren meedeelt dat je functie per volgende week wordt opgeheven, en je het idee hebt dat men je zover wil krijgen dat je zelf opstapt, dan lijkt het erop dat men daar niet erg fatsoenlijk bezig is. In dat geval kan het zinnig zijn even te laten weten dat er een jurist naar de zaak gaat kijken, dan weet de werkgever dat-ie niet alles kan maken.

Er zijn vele werkgevers - vooral de kleintjes - die op een advocaat of andere rechtshelper reageren alsof ze door een slang zijn gebeten. Daar kun je maling aan hebben - omdat werkgever toch een hork is en de verhoudingen toch al zijn verpest - maar als je zo'n gevoelig type wilt sparen dan kan je ook neutraal zeggen dat je je nog moet bezinnen en dat je advies zult inwinnen. Wat voor advies, dat zeg je er dan niet bij.

Mijn idee is dat dit bij grotere en/of meer professioneel optredende werkgevers minder speelt, en zeker als je een professionele PZ-afdeling hebt: daar vat men het inschakelen van een jurist niet op als een persoonlijke belediging, en dan kan je rustig zeggen dat je nog met de DAS-jurist moet overleggen.

Groeten,

Temet

joer

joer

05-11-2008 om 16:21

Mijn tip

Beter is om niet meer alleen met je werkgever om de tafel te gaan zitten, maar direct samen met bijv. een jurist, een bemiddelaar, een persoon van de rechtsbijstand.

Laat hen het woord doen en voor jou onderhandelen ed. Zij kennen het klappen van de zweep en de wettelijke regeltjes.

Laat de communicatie (brieven ed.) ook vanuit je werkgever via hun lopen.

Uit ervaring weet ik dat je gewoon een persoon met verstand van zaken nodig hebt.

Succes! Groeten JOER.

Lys Lionne

Lys Lionne

05-11-2008 om 17:48

Temet

Ik werk bij een heel groot bedrijf (over alle filialen en vestigingen zo'n 13.000 werknemers), maar de gesprekken worden gevoerd met mijn direct leidinggevenden, dus niet door pz. Maar goed, ik kan daar dus gerust laten vallen dat ik (juridisch) advies heb ingewonnen.
Ik ben overigens niet zozeer bang dat ik maandag op straat kom te staan, maar meer dat ik een functie opgedrongen krijg die ik fysiek niet aan kan of waar ik me flink ongelukkig in ga voelen. Mocht ontslag volgen, dan heb ik gelukkig recht op WW en misschien zelfs een ontslagvergoeding, dus dat is wel een zorg minder.
Pen en papier gaan mee de bespreking in

angel3

angel3

05-11-2008 om 17:54

Oprotpremie

Ik zou vragen of PZ erbij komt zitten als getuige van de besprekingen en zeker niks toezeggen of tekenen. Ik zou denk ik een oprotpremie eisen, vervolgens kom je in de WW. Zo n bedrijf met 13.000 medewerkers heeft echt een risicoanalyse gemaakt en hebben potjes voor dit soort zaken. Ik zou proberen het onderste uit de kan te halen. Bij zo n hut wil je toch niet werken?

Nasha the first

Nasha the first

05-11-2008 om 19:05

Oprotpremie

is geen wettelijk recht, je kan het vragen, maar wat werkgever je ook geeft is meegenomen, er is geen wet waar je je eis op kunt baseren.....alleen via de kantonrechter worden vergoedingen (kantonrechtersformule) toegekend.....

Lys Lionne

Lys Lionne

06-11-2008 om 12:09

Thuis

Nou, ik ben vanmorgen naar huis gestuurd (betaald verlof) tot dinsdagmorgen. Dan verwachten zij me op het werk en verwachten dat ik de aangeboden functie gewoon uit ga voeren, ook al heb ik aangegeven deze fysiek niet aan te kunnen en zijn er ook brieven van de arbo waar dit uit blijkt. Als ik dinsdag weer aangeef fysiek niet in staat te zijn tot deze werkzaamheden wordt ik (tijdelijk) arbeidsongeschikt verklaard en willen ze dat ik meewerk aan een medische keuring. De brief waarin ik aangeef bezwaar te hebben tegen het opheffen van mijn functie is in ontvangst genomen, maar hij was er wel wat verontwaardigd over: we konden er toch zo ook wel uit komen?! Zoals aangeraden door jullie heb ik netjes aantekeningen gemaakt, heb ik geen toezeggingen gedaan maar het voorgestelde in beraad genomen, verteld dat ik hierover nog advies in ga winnen etc.
Wordt vervolgt...maar ik ga toch niet met een fijn gevoel het (onverwachts lange) weekend in.

Lys Lionne

Lys Lionne

11-11-2008 om 09:26

En alweer thuis

Zojuist een (kort) gesprek gehad met mijn werkgever. Er is momenteel geen ander werk dan datgene wat ze me al 'aangeboden' hebben. Ik heb wederom aangegeven dat ik deze werkzaamheden door mijn fysieke beperkingen niet kan uitvoeren en toen vertelde mijn werkgever dat hij mij dan maar ziek zou melden en dat ik naar huis kon om een afspraak met de arbo-dienst af te wachten. Zodoende ben ik dus weer thuis.
Ik voel me echt niet prettig bij hoe dit alles verloopt Ik ben dan ook al druk aan het solliciteren, want ook al wordt er nog wel ander passend werk gevonden, de jeu is er toch wel af daar....

Lys Lionne

Lys Lionne

12-11-2008 om 00:04

Gezegd hoor beemer

Uiteraard heb ik vanmorgen te kennen gegeven graag aan het werk te gaan. Altijd beter dan thuis moeten zitten en zeker op deze manier! Maar helaas kan ik de aangeboden werkzaamheden fysiek niet aan. Ik ben er overigens van overtuigd dat mijn werkgever op zich het beste met mij voor heeft, maar je bent toch wel met me eens dat de hele gang van zaken niet echt geweldig is? Je komt op je werk en hoort daar dat je de werkzaamheden die je doet niet meer uit mag voeren. Eigenlijk per direct.....(werk afronden en dan klaar). Dat geeft toch wel een rot gevoel.
Er is overigens wel degelijk een brief van de arbo-arts waarin staat dat permanent zittend werk aanbevolen wordt gezien de fysieke beperkingen. Er ligt echter ook een brief waarin dit weer tegen gesproken wordt, ik wordt daarin voor 100% arbeidsgeschikt gemeld (ik werkte toen nog niet mijn volledige uren omdat ik geen auto kon rijden en afhankelijk was van vervoer door een collega), eventueel ook voor mijn oude functie. De lichamelijke problemen zijn de afgelopen tijd helaas verergerd en daar heeft werkgever geen rekening mee gehouden, al was hij daarvan wel op de hoogte.
Om nog meer toestanden te vermijden ben ik inderdaad druk aan het solliciteren gegaan en ik hoop snel een nieuwe baan te vinden. Dat is tenslotte de vriendelijkste oplossing voor beide partijen!

Lys

heb je inmiddels al eens een gesprek met de DAS-jurist gehad?

Overigens: voor zover ik weet kan UWV ook een second opinion geven over de geschiktheid van aangeboden vervangende werkzaamheden. Dus je bent niet helemaal aan de luimen van de arbodienst overgeleverd. Vraag e.e.a. anders even na bij UWV (0900-9294, sofinummer bij de hand houden)

Groeten,

Temet

Lys Lionne

Lys Lionne

14-11-2008 om 00:14

Arbo

Vanmiddag bij de Arbo arts geweest en de man stelde mij in het gelijk: de aangewezen werkzaamheden zijn door mijn fysieke beperkingen niet uitvoerbaar. Hij heeft ook een duidelijk advies gegeven (richting werkgever) over wat ik wel kan en mag. Hij was het echter totaal niet eens met de ziekmelding. In feite ben ik niks meer of minder arbeidsongeschikt als vorige week. Dat mijn functie weg-bezuinigd is en er geen passend ander werk voorhanden is, mag geen reden zijn voor een ziekmelding. Als ze geen werk voor me hebben moeten ze maar een ontslagprocedure opstarten volgens die arts. Hij zou ook meteen contact opnemen met personeelszaken.... Morgen dus maar weer contact opnemen met mijn directe leidinggevende wat nu te doen.

Temet: ik heb (nog) geen mondeling contact gehad met de DAS, wel al meerdere e-mailwisselingen met advies. Morgen ga ik eerst weer contact opnemen met hen voor ik mijn werkgever ga bellen. Ik wil namelijk weten of ik nou wel of niet akkoord moet gaan met een ontslagaanvraag en hoe dat nou zit met zo'n ontslagvergoeding.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.