Off-topic discussies Off-topic discussies

Off-topic discussies

Moniek

Moniek

06-03-2013 om 18:33

Hoe zit het met de plannen om verzorgingshuizen te sluiten?

Mijn moeder is toe aan een verzorgingstehuis. Maar ik hoor allerlei stemmen opgaan over sluiting daarvan. Welke termijn moeten we dan aan denken?

nathalie

nathalie

06-03-2013 om 21:25

Niet te zeggen

Dat hangt helemaal af van de urgentie. Vinden jullie zelf dat ze er nu wel aan toe is of heeft ze al een indicatie gekregen? En voor welk zorgzwaartepakket dan?
Het wordt steeds moeilijker om in een verzorgingshuis te komen, het zijn nu echt alleen nog de hogere pakketten die in aanmerking komen en de rest moet het doen met hulp thuis. Albana weet daar wel veel van, je kunt een rubriek zoeken waar ze zit en het aan haar vragen.

Tonny

Tonny

07-03-2013 om 00:12

Geleidelijk

Wat ik me herinner uit bijdragen van Albana is dat de normen voor het wonen in een verzorgingshuis geleidelijk strenger worden, binnen nu en twee jaar of zo. Dus in elk geval nu met spoed een indicatie aanvragen !

Scheiding wonen en zorg

Nu zijn de veranderingen nog maar minimaal. Er is sinds dit jaar een scheiding gekomen in wonen en zorg. Voorheen had je 1 pakket, afhankelijk van je zorgzwaarte de zorg maar het 'wonen' en de kosten daarvan zaten er altijd bij in.
Sinds 1 januari zijn die gescheiden...wel met een uitloop van 2 jaar...Dus huizen die dat gescheiden pakket niet kunnen bieden zullen binnen nu en 2 jaar w.s. opgeheven/vervangen/aangepast gaan worden.
Om die scheiding daadwerkelijk door te voeren zijn niet alle woningen die nu in gebruik zijn geschikt. Er moet een eigen gas/water/energiemeter zijn en b.v. mogelijkheden voor eigen kabelaansluiting. En dat moet dan appart in rekening worden gebracht gewoon door het bedrijf dat het levert (de kabelmaatschappij, het gasbedrijf etc.). Ook moeten de woningen een andere bestemming krijgen in het bestemmingsplan van de gemeente. En dat laatste is het ingewikkelste. Zonder ander bestemmingsplan én een eigen adres kunnen al die leveranciers je geen water/energie etc. leveren.
Let dáár dus op als je een verzorgingshuis uitzoekt.
Zijn het appartementen met een eigen ingang, adres, meters? Dan blijven ze open. Is het een kamer met een iniminie keukentje/badkamer in een gemeenschappelijk gebouw dan zal ze binnen nu en 2 jaar moeten verhuizen. Misschien komt er nog een verlenging omdat het niet te realiseren is in praktijk...maak er 3,4 jaar van. Maar wonen met maar een paar buren in een gebouw dat half leegstaat lijkt me ook niet alles.
Qua zorg zal de indicatie oplopen, maar kom je nu in verzorgingshuis dan val je nog onder de oude normen.
Vorig jaar kon je met indicatie 2 t/m 5 nog opgenomen worden. Nu is dat 3 t/m 5. 4 en 5 is wat eerst verpleeghuiszorg was. Voor indicaties kun je zoeken op CIS. Dat is de commmisie die indicaties stelt.
Hier zie je een kort voorbeeld van die indeling:
http://www.sensire.nl/onze_diensten/wonen_met_zorg/onze_huizen/indicatie.aspx
Hier kun je meer vinden over ontwikkelingen in de AWBZ: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-wet-bijzondere-ziektekosten-awbz/ontwikkelingen-in-de-awbz
Ik weet niet in hoeverre jouw moeder eraan toe is? Welke indicatie ze heeft en hoeveel hulp ze al nodig heeft?
Een andere oplossing zou kunnen zijn een PGB aanvragen. Dan kan je zelf de zorg inkopen.
groeten albana

tonny

tonny

07-03-2013 om 11:02

Overgangsfase

er zal op termijn wel een andere vorm van beschermd wonen worden ontwikkeld voor mensen die in het nieuwe beleid een 'te lichte' indicatie krijgen.

En 'te lichte' mensen in het verzorgingshuis zullen ook niet worden weggestuurd, heb ik begrepen, in deze overgangssituatie.

In het huis waar ik bij de receptie werk zijn verbouwingsplannen. Dat zullen misschien meer verzorgingshuizen doen, en zo appartementen maken die passen in een nieuw beleid.

Moniek

Moniek

07-03-2013 om 17:21

Dank

Dank jullie voor de reacties, ik heb er wat aan. Ze heeft allang een indicatie en het is nu ook nodig. We gaan ervoor want ze is al 93.
Moniek

Let je wel op?

Op de dingen die ik aangaf? Ik zou niet afgaan op beloftes van verbouwplannen die er evt. zijn...Die plannen hebben alle huizen 'oude stijl' maar de overgangsfase waar tonny het over heeft is 2 jaar geleden al ingegaan en een aantal dingen zijn nu al 'verplicht' en er is nu nog een uitloop (dat wil zeggen dat ze nog financieren en sommige dingen door de vingers zien als je daar nog niet aan voldoet) maar over 2 jaar is dat al afgelopen.
'Oude opnames' dus mensen die nog opgenomen zijn voor 1 januari dit jaar vallen onder de oude regels en zullen dus niet omdat ze 'te licht geindiceerd zijn' worden gedwongen weer zelfstandig te wonen, maar wordt je vandaag opgenomen dan val je al onder de nieuwe regels. Daarvoor is het dus al te laat.
Als je moeder dus een indicatie van 3 of hoger heeft zit ze 'goed'.
De clou is ook dat de rekening wel gepresenteerd gaat worden. Omdat wonen en zorg gescheiden is moet je gewoon vanaf dan huur betalen, gas, water etc. Je kan ook huursubsidie aanvragen. Er moet appart worden betaald voor eten, drinken en gezamelijke voorzieningen (b.v. een receptie, schoonmaak etc.).
Ook loopt de eigen bijdrage behoorlijk op de komende jaren, zeker als je nog een eigen huis hebt en dus 'geld' of dat nu in de vorm van stenen is of op de bank dat maakt niet uit.
Er moet dus zo goed als zelfstandig gewoond worden in woonzorgcentra binnen nu en 2 jaar.
De verzorging wordt betaald zoals nu thuiszorg. En er zijn enkele gezamelijke voorzieningen (zoals maaltijdverstrekking) omdat dat voorzien is in de indicatie die je dan hebt.
Eigenlijk is dat nu al een feit. dat moet dus nu al.
Maar de uitloop is 2 jaar. En voldoe je binnen die 2 jaar niet aan de voorwaarden, heb je de voorzieningen niet op orde, hebben ze geen eigen adres. Dan is het afgelopen en mag je geen nieuwe opnames meer opnemen.
Het zorgkantoor moet voor nieuwbouw en verbouw toestemming geven en het aantal zorgplekken voor ouderen is in alle gemeentes met ong. 40% gedaald. Dat zijn de 'zwaardere indicaties'. De lichtere indicaties daarvoor bestaan geen zorgplekken meer, die moeten zelfstandig blijven wonen. Door de daling blijven er ook gewoon minder kamers/appartementen over.
Heeft een huis nu 120 kamers, dan zullen ze w.s. alleen toestemming krijgen voor rond de 50 appartementen b.v. of voor 30 appartementen en 20 plekken in groepswoningen ofzo.
Woonzorgcentra en verpleeghuizen die nu nog 'vage plannen' hebben om te verbouwen of nieuw te bouwen, daar zou ik niet te hard op rekenen. Dat is al rijkelijk laat...en het is maar zeer de vraag of ze dat nog wel voor elkaar krijgen. Die zorplekken zijn in hun gemeente w.s. al vergeven aan anderen. En geeft het zorgkantoor geen toestemming dan krijg je geen financiering en ook geen toestemming van de gemeente die het bestemmingsplan moet aanpassen en is het einde verhaal. Er komt een opnamestop en via natuurlijke weg zal er terugloop ontstaan tot er maar een paar over zijn en dan zorgt het zorgkantoor ervoor dat die paar voorrang krijgen ergens anders in een ander huis dat wel op tijd was.
Die huizen nieuwe stijl, met gescheiden wonen en zorg zijn er. Een heleboel hebben het allang doorgevoerd. Bij onze stichting zijn ze 4 jaar geleden al begonnen om rekening te houden met dit scenario. En 80% is al aangepast.
groeten albana

tonny

tonny

08-03-2013 om 09:42

Tja, die rekening

mijn moeder woont al zes jaar in een verzorgingshuis. Heeft haar hele leven een zeer bescheiden inkomen gehad en geen enorm spaarbedrag, ruim onder de norm wat 'opgemaakt moet worden'.
Haar buurvrouw wel, en die is nu woest dat ze meer moet betalen. Ze praat er alle dagen over. Had meer aan haar kinderen willen nalaten, en nu zal de erfenis maandelijks slinken. Ze is al 94, er blijft vast nog wel wat over, maar ja, ze vindt het erg zuur.
Op zich is het niet vreemd meer te moeten betalen als je meer hebt. Je inkomen is er voor je levensonderhoud, ook als je op hoge leeftijd bent. Niet per definitie voor nabestaanden, ook al is dat lang vanzelfsprekend geweest.

Wat zelfstandig wonen betreft, ik denk dat men dan toch zal moeten zorgen voor meer 'aanleunwoningen', zodat mensen bijvoorbeeld binnen het pand naar een restaurant kunnen lopen, naar de kapper, pedicure, dat soort zaken. Zelfstandig wonen en zelfstandig wonen is twee.

tonny

tonny

08-03-2013 om 09:51

Nieuwbouw

een van mijn schoonzussen is receptioniste bij een verzorgingshuis wat nu wordt afgebroken, waarna er een nieuw wordt gebouwd. Een aantal bewoners moet tijdens die bouw elders met twee personen op één kamer wonen! Naar bijverschijnsel in deze overgangsfase.

In een naburig dorp werd onlangs ook een verzorgingshuis afgebroken en nieuw gebouwd, maar dan alleen voor mensen met hogere indicaties - de anderen kregen een appartement zoals Albana beschrijft. Hele omschakeling voor deze mensen. Sowieso is verhuizen een heel gedoe, maar helemaal als je op hoge leeftijd bent - het werkt niet positief op het mentale welzijn.
Daar hebben veel ouderen sowieso mee te maken. Bij heel lang zelfstandig wonen gebeurt het nogal eens dat mensen door een crsissituatie via ziekenhuis en kortdurende opvang binnen enkele maanden met veel verschillende mensen en veel verschillende woonsituaties te maken krijgen. Oud worden valt niet mee als je mankerende raakt.

mantelzorger

mantelzorger

08-03-2013 om 09:51

Het gaat nog veel verder

Vanaf 2016 is het alleen nog mogelijk in een tehuis te komen met een ZZP5. In feite is iemand met die indicatie dan bijvoorbeeld flink dementerend en niet eens meer in staat om in een verzorgingstehuis te verblijven, maar zal naar een verpleeghuis moeten. Tot dat moment wordt men geacht thuis met Thuiszorg en mantelzorg te kunnen doormodderen.
Mijn dementerende moeder is net met een ZZP4 naar een tehuis met dagbesteding gegaan omdat het echt niet meer ging thuis, of ik had ontslag moeten nemen en de hele dag bij haar thuis moeten gaan redderen.

Resataurant/kapper/pedicure (tonny)

Restaurant/kapper en pedicure? Ik denk dat je het toch té rooskleurig inziet. Alleen met zzp 4 en 5 en over 2 jaar alleen nog zzp 5 heb je 'recht op' verstrekking en hulp bij de maaltijd (b.v. opwarmen). Daarvoor heb je in pricipe geen restaurant nodig. Idem dito met b.v. koffie zetten of drinken indoen. En met zzp 4 ben je al behoorlijk 'afhankelijk' neem dat maar van mij aan.
Dat betekent eigenlijk dat de mantelzorg zelf maar voor dat eten moet zorgen....B.v. het laten bezorgen door de slager of een cateraar en zelf betalen ook nog.
Huizen die wél een restaurant 'bieden' daar heb je gewoonweg geluk mee. Dat wordt w.s. betaald uit het budget van de 'zwaardere incicaties' ( 5 en 6). Die er dus wel 'recht' op hebben, gecombineerd met een dag opvang b.v.
Dat is creatief managen. Maar niet iets waar je recht op hebt. Welzijn is voor de lagere indicaties helemaal uit het pakket gehaald. Alleen bij de ADL heb je nog een beetje begeleiding en verder niet.
De kapper en pedicure kan je aan huis laten komen, kost wel wat meer...maar dat moet je ook zelf betalen.
Dat is allemaal het gevolg van dat scheiden van wonen en zorg. Eten, de kapper etc. is geen zorg en ook geen wonen. Zorg is écht alleen maar zorg. Dus wassen,aankleden, tanden poetsen en ienieminie begeleiding (drinken inschenken, meelopen naar buurvrouw)en ieneiminie huishouden. En wonen is écht alleen maar wonen, huur, gas water licht. De hele rest komt bij de mantelzorg. Dus eten, kapper, kabel, telefoon, hulp bij adminsitratie, naar de dokter, naar de apotheek, urine naar huisarts brengen, boodschappen...etc.etc.
Sommige huizen bieden 'service' in de vorm van een restaurant waar je zélf voor de koffie moet betalen, of broodmaaltijd (ook betalen), in de vorm van de mogelijke huur van een allarmsysteem (ook betalen) waar de algemene ruimtes worden schoongemaakt (ook betalen) Waar ze vrijwilligers inschakelen voor han en span diensten die anders de mantalzorg zou moeten doen etc.etc.
Heb je dat geld niet en zijn die vrijwilligers of mantelzorgers er niet, dan heb je pech. Daar komt het op neer. En dat is over 2 jaar al een 'feit'.
groeten albana

tonny

tonny

09-03-2013 om 10:12

Betalen

Tuurlijk, een restaurant, de kapper etcetera moet je betalen, allicht, maar het is voor een leefbaar bestaan uitermate praktisch als ouderen er met de rollator drempelloos en inpandig heen kunnen lopen en ik vind dat we als samenleving ervoor moeten zorgen dat zulke woonsituaties blijven bestaan of gaan ontstaan.

Het wordt toch wel een heel verdrietig leven als je als oudere jarenlang thuis met magnetronmaaltijden en je koffieapparaat in je eentje zit te koekeloeren.

nathalie

nathalie

09-03-2013 om 11:26

Ja tonny

dat vind ik ook hoor, heb het zien gebeuren en ben blij dat oma nu lekker in een verzorgingshuis zit met hulp en aanspraak en activiteiten drempelloos en inpandig bereikbaar. Thuis kon ze de deur niet meer uit.
Maar de overheid wil ons anders doen geloven, want wat hebben ouderen nu liever dan niét naar een tehuis maar thuis blijven? Met magnetronmaaltijden en minimale HH hulp naar je eigen koffiezetter koekeloeren. Die als je een beetje geluk hebt nog zelf kunt bedienen en anders maar niet. Het ouderenparadijs, als we de overheid moeten geloven!

MimiKok

MimiKok

09-03-2013 om 15:15

Verkeerde beeldvorming

Jarenlang heeft het verzorgingshuis in het verdomhoekje gezeten. Mensen die nooit of te nimmer hun ouders zouden 'wegstoppen' in een tehuis. Ouderen zelf die riepen 'als ik naar zo'n tehuis moet dan moeten ze me maar een spuitje geven.' Tja bewoners zijn meestal wel tevreden. De tendens was echter altijd dat het thuis toch beter was. Nu krijgt men wat men wil.
Ik ken een bejaarde vrouw die geen maaltijden wou van tafeltje dekje omdat dat niet lekker zou smaken, zelf koken ging niet meer. Het draaide er dus op uit dat ze tot haar grote verdriet naar een verzorgingshuis moest (niet alleen vanwege het niet kunnende koken hoor) Uiteindelijk is ze daar erg opgeknapt en ze is ook nog blij dat ze er zit. Ik vind het vreselijk jammer dat deze voorzieningen nu gaan verdwijnen. Ik heb ook het gevoel dat het een beetje onze eigen schuld is doordat het verschijnsel verzorgingshuis zo negatief neergezet werd door ons mensen. Ik zou er best aktie voor willen voeren om de verzorgingshuizen, misschien in efficientere vorm, te laten voortbestaan.

Fiorucci

Fiorucci

09-03-2013 om 18:39

Nathalie

Er zijn toch echt ouderen die bedanken voor de eer. Mijn opa wordt 98 deze week, en woont zelfstandig. Met zijn boeken, dvd, tv en koffiezetter en familie vermaakt hij zich prima en hij wil echt niet naar een verzorgingstehuis of aanleunwoning. Hij heeft een mooi pensioen dus de maaltijden laat hij bezorgen door een particulier bedrijf ala tafeltje dekje, mijn tante doet wat hand en span diensten en zijn hulp komt twee keer per week. En die is ook nog zo slim dat hij met haar hele gesprekken heeft over geschiedenis en politiek. Hij wil echt niet anders dan dit.

nathalie

nathalie

09-03-2013 om 21:05

Ja maar fio

Dat kán bij jouw opa dan ook, waarom zou die uit huis gaan. Maar er zijn straks veel ouderen die thuis zitten te verpieteren omdat ze daar niet meer wegkomen, en een plekje in een tehuis is er dan niet voor ze. Ze zien te slecht om te lezen of tv te kijken, zijn te doof om muziek te luisteren, familie woont ver weg, buren hebben het druk met hun eigen leven, zelf koffiezetten lukt niet meer (te ingewikkelde handeling, te slechte handen, te slecht zicht verzin het maar). Niet overdreven hoor zo zat mijn schoonmoeder erbij en wat zijn we blij dat ze vorig jaar nog naar het verzorgingshuis mocht! Dit jaar al zou haar zorgpakket niet zwaar genoeg zijn geweest.

Emmawee

Emmawee

09-03-2013 om 22:03

Inderdaad

Fio, je opa heeft geluk. Overigens, een groot deel van de ouderen heeft geluk, brengt de ouderdom thuis door met wat kwaaltjes en hier en daar wat hulp en sterft vervolgens op hoge leeftijd na een kort ziekbed.
Het is een misvatting dat jouw opa niet naar een verzorgingstehuis of aanleunwoning gaat omdat hij dat niet WIL. Het is zo, omdat hij dat niet HOEFT. Overigens is hij op deze leeftijd wel kwetsbaar en zou hij zomaar in de situatie terecht kunnen komen dat er veel meer hulp nodig is. Echt, het is meer geluk dan wijsheid, of zoals jij zegt: "bedanken voor de eer".
Groeten, Maw.

Fiorucci

Fiorucci

10-03-2013 om 09:48

Emmawee

Het is niet zo dat opa het zelfstandig redt, en dat schrijf ik toch ook, hij heeft veel hulp. Hij mag naar een verzorgingshuis, de huisarts biedt het regelmatig aan. En hij wil echt niet. En ik snap jullie redenering, maar een verzorgingshuis is ook niet ideaal natuurlijk. Er zijn legio ouderen die leven zoals jij beschrijft, Nathalie, en die toch echt niet willen. En dat is wellicht niet altijd even verstandig, dat weet ik, ik heb ook in de thuiszorg gewerkt.

nathalie

nathalie

10-03-2013 om 09:59

Zit anders fio

De huisarts kan dat leuk aanbieden maar die heeft daar helemaal niets over te zeggen, dat doet het CIZ en die hebben hun eigen normen. En zoals jij beschrijft dat hij functioneert komt hij echt niet in aanmerking voor een indicatie. Vorig jaar waarschijnlijk al niet maar dit jaar zeker niet meer. Dan moet je echt véél hulpbehoeftiger zijn, verpleeghuisachtig.

Ja zo zit het...

Het gaat zo worden en die ontwikkelingen gaan zeer snel of wil de overheid heel snel...Dat een verzorgingshuis ongeveer vergelijkbaar wordt met een 'thuissituatie'. Je huurt een appartement en aan de hand van je indicatie krijg je zorg. Allerlei dingen die nu nog 'centraal' geregeld zijn en waar je in het verleden 'recht' op had in een verzorgingshuis vervallen.Nu zitten we in de eerste fase. Mensen krijgen nu al apparte rekeningen voor wonen (tenminste als dat kán waar ze wonen en anders moet het zowiezo over 2 jaar verplicht) én de indicatie is behoorlijk opgeschroefd. Volgend jaar gaat dat nog verder. Er word 75% bezuinigd op de WMO. En daardoor vervallen veel vergoedingen. Je moet ze dan zélf betalen. Huishoudelijke hulp is de eerste. Of je betaald het zelf of je krijgt nog maar zéér minimale huishoudelijke hulp. Zeg maar net genoeg om niet te vervuilen.
Krijgt je opa dus nu 2 ochtenden huishoudelijke hulp, vanaf volgend jaar is dat dus w.s. 1 uurtje.
Ook vergoedingen (gedeeltelijk is dat nu) voor eten vervallen. Nu kun je afhankelijk van je indicatie daar een aanvulling voor krijgen. Vanaf volgend jaar niet meer. En eten laten brengen is echt heel veel duurder dan zelf koken. Als je dat dus niet meer kan heb je mooi pech. Ook aktiviteiten zijn al voor een groot deel vervallen. Je kunt dat alleen nog krijgen als je 'complexe' problemen hebt. B.v. dementerend én gedragsproblemen én psychische problemen. Of lichamelijk gehandicapt én dementerend. Voor alleen dementerend dus niet meer. Er zijn al de nodige dagopvangen, zorgboerderijen etc.etc. gesloten.
Ook dingen in verzorgingshuis, centraal geregeld, zoals receptie, TD, aktiviteiten komt géén vergoeding meer voor. Een lampje kapot? Bel je dochter maar of draai er zelf 1 in, de t.v. doet het niet? Bel de winkel maar. Er zullen ook minder dingen centraal te regelen zijn, rekeningen krijgen mensen gewoon 'thuis' er hoeft dus adminstratief ook minder geregeld te worden. Eigenlijk alles wat je als oudere thuis zélf moet regelen, moet in een verzorgingshuis ook zelf betaald worden. Daar komt het kortgezegd op neer. Of er dus een kapper komt zal afhangen van wat die kapster verdient. Ze moet de ruimte 'huren' en dan genoeg inkomsten hebben om er ook nog wat aan over te houden anders zal het er niet zijn.
Die kans zit er alleen in als er een zeer groot aanbod van ouderen is. En dat is er meestal niet omdat het aantal cliënten enorm ingeperkt is. Dat is per gemeente ongeveer minder dan de helft. Dat betekent wil je dat bieden dan moet je een groot aantal ouderen op dezelfde plek vlak bij elkaar laten wonen. B.v. een verzorgingshuis en 3 flats met zelfstandig wonende ouderen (koop en huur) én een aantal groepswoningen. En dan is het nog maar de vraag of ál die ouderen wel gebruik gaan maken van die kapster. Want ze zijn vrij in hun keuze...Ze kunnen dus ook naar een andere kapper of zich door hun schoondochter laten knippen.
Ik werk in zo'n verzorgingshuis 'nieuwe stijl' en wij merken nu al de concurentie van andere aanbieders. Wij zijn dan wel klaar voor de nieuwe manier van vergoeden (ook financiëel dus) maar om centrale voorzieningen in stand te houden gaat nog een hele klus worden.
Bij ons wordt gekookt, er is een restaurant dus. Dat kan allemaal nét uit als álle cliënten bij het restaurant hun eten zouden afnemen. En daarbij wat klanten uit de 'wijk' en dan kan het personeel dat daar werkt betaald worden. Maar er komen folders in de bus van de diepvriescentrale en de slager en de carteraar en enkele cliënten nemen daar hun eten af. Is precies even duur (die aanbieders zijn natuurlijk ook niet dom) en 't is weer 's wat anders. Of ze nemen half/half. De ene keer van die diepvriescentra en de andere keer in het restaurant. Heb je die gratis magnetron van de diepvriescentrale én de gezelligheid van het restaurant.
Maar als die trend doorzet, zal het restaurant niet de openingstijden kunnen bieden die ze nu hebben. Ze zullen eerder moeten sluiten, of later open.
Dan vervalt het gezellige 'samen koffie drinkuurtje' waar toch veel cliënten behoefte aan hebben omdat ze zich eenzaam voelen en hun dag niet vol krijgen.
Want vergoedingen bestaan daar niet (meer) voor.
Zo simpel is het.
groeten albana

Fiorucci

Fiorucci

10-03-2013 om 12:29

Nathalie en albana

Zoals ik al schreef, opa heeft de mazzel van een goed pensioen, hij betaalt de hulp en zijn eten uit eigen zak.
Overigens kan huisarts het aldaar wel degelijk regelen, in zijn woonplaats zijn aanleunachtige woningen waarbij extra hulp, ala verzorgingstehuis voorhanden is wanneer nodig. Althans, nu nog. In zijn woonplaats is er gelukkig veel betere thuiszorg voorhanden dan bijv. in mijn woonplaats. Ik begrijp jullie punt en uitleg helemaal. Maar jullie het mijne niet..:)) Het gaat mij er puur om dat dergelijke instellingen niet het utopia zijn voor iedere oudere. De een fleurt er op en komt er in een warm bad, de ander is wars van bemoeizorg en kwijnt er weg. Dat is mijn punt. Het is niet zaligmakend voor elke oudere.

Fiorucci

Fiorucci

10-03-2013 om 12:31

Nog een voorbeeld van mijn oma, die woonde in een aanleunwoning, en werd zo moe van het geroddel,geruzie, en achterbakse gedoe etc onder de bewoners daar. Ze heeft echt vaak eens goed spijt gehad van haar verhuizing daarheen.....

O dat geloof ik best hoor

Ik heb zelf ook zo'n overgrootopa gehad. Die heeft tot zijn 98 ste zelfstandig gewoond en om precies te zijn 2 weken in een partiulier verzorginsghuis doorgebracht en overleed toen (gelukkig maar). Overigens was hij daar om te 'logeren' niet om er te blijven. Maar hij was van de fiets gevallen...
Maar het is nog nooit zo geweest dat je naar een verzorgingshuis 'moest'. Als de zorg zelf kan organiseren op een andere manier (of betalen) was het ook prima. Maar met de regelgeving nu heb je heel vaak tot je enorm afhankelijk bent gewoonweg geen andere keus meer. Je moet het grotendeels zelf organiseren en erger nog ook betalen. En als je dat geld niet hebt is het dus zeer minimaal.
Met name dat laatste daarbij voorzie ik allerlei problemen...vooral met mensen die niet voldoende sociale contacten hebben om die minimale zorg aan te vullen...Die b.v. geen kinderen hebben en amper uit huis kunnen. Bij ons zijn genoeg wijkbewoners die elke dag bij ons komen eten, maar niet als er ook maar een minimale kans op gladheid is. Dan durven ze niet...bang om te vallen. Mensen die vereenzamen, mensen die dan maar niet die medicatie nemen die de dokter voorschrijft omdat ze niet weten hoe ze bij de apotheek moeten komen, mensen die ongezond eten omdat ze zelf geen fatsoenlijke maaltijd meer kunnen maken, mensen bij wie de hygiëne afneemt etc.etc.
'Vroeger' kregen we zulke mensen ook wel eens binnen...b.v. nadat ze gevallen waren. Dat we ze moesten weken in bad b.v. om het vuil weg te krijgen. Vaak het gezicht en handen nog wel toonbaar (daar kunnen ze zo bij), maar wel met ingegroeide voetnagels en dan niet een beetje maar écht erg. Of met kleding die aan hun lichaam vastzat doordat ze het al jaren droegen.
Dat soort dingen gaan weer gebeuren.
groeten albana
Overigens bestaan aanleunwoningen al sinds dit jaar niet meer. Dat zijn nu zelfstandige woningen waar de wijkzorg komt. Dus geen hulp meer van het verzorgingshuis ernaast.
groeten albana

tonny

tonny

11-03-2013 om 10:20

Aanleunwoningen

hebben een andere benaming, maar ze staan hier nog wel fysiek naast het verzorgingshuis (eraan vast gebouwd) dus de mensen kunnen bij alle weertypen veilig en drempelloos naar het restaurant en naar de kapper lopen ;) En de mensen wijkzorg heeft het kantoor in het pand van het verzorgingshuis. Vlakbij dus.

Fiorucci

Fiorucci

11-03-2013 om 11:08

Albana

Maar het is nog nooit zo geweest dat je naar een verzorgingshuis 'moest'. Ha, vlak de kinderen niet uit,hoor, onder emotionele dwang zijn er echt mensen terecht gekomen in verzorgingstehuizen.
(De aanleunwoningen zijn hier in de wijk nog actueel, overigens niet naast een verzorgingstehuis, maar een zelfstandig complex. Met noodknoppen door het huis, een bereikbare receptie, inpandige kapper en pedicure en maaltijdservice. Binnendoor kunnen de ouderen naar de huisarts/apotheek lopen, en het winkelcentrum is letterlijk 20 meter buiten lopen, hooguit.)

Ja hoor nog 2 jaar

Nu nog wel. Maar over 2 jaar is dat toch écht afgelopen. Zullen ouderen die géén indicatie hebben en op een alarm drukken daar gewoon een rekening voor krijgen en als ze bij de receptie om iets vragen (al is het een telefoonnnummer) idem dito.
Alleen zzp 5 en 6 krijgen een vergoeding voor een alarm dat in direct contact moet staan met de verzorgende (dus geen receptie ofzo ertussen die doorgeschakeld).
Er is gewoon zonder indicatie géén budget meer voor zulke dingen. Dus komt het voor eigen rekening. Meeliften op algemene budgetten bestaat niet meer. Er zijn geen algemene budgetten meer. Alles gaat per indicatie, per minuut, per handeling, per persoon. Zoveel budget is er. Niks meer en niks minder.
Er kan dus ook alleen een receptie bemand worden als er ook voor betaald wordt, door de mensen die er gebruik van maken. Voor een receptie ís er niet eens een indicatie. Dat zal van b.v. service kosten moet worden betaald. Die dus bovenop de huur komen. En het is maar zeer de vraag of iedereen daar wel aan wil en kan betalen.
De WMO zou het kúnnen vergoeden zulke algemene zaken. Maar vooralsnog zijn ze dat niet van plan. Die hebben ook maar beperkt budget.
Enkele algemene zaken neemt de WMO wel over. B.v. algemeen rolstoelgebruik. Voor aanschaf en onderhoud van een paar rolstoelen die voor algemeen gebruik zijn is dan ook geen budget meer in een verzorginshuis, serviceflat of wat dan ook. Die 'taak' neemt de WMO wel over.
Sorry ik heb het niet bedacht. Maar het is gewoon zo. Als je het niet geloofd moet je wat googelen kom je het overal tegen.
groeten albana

Laatste berichten..........

Afgelopen week schijnen de eerste rekeningen volgens de nieuwe manier van betalen van zorg bij mensen in de bus gevallen te zijn. Wat bij sommigen voor een schokeffect heeft gezorgd. Er zijn mensen die rekeningen van 2000 Euro in de bus hebben gekregen van het CAK. Mensen in verzorgingshuizen dus....Die een te lage indicatie hebben volgens de 'nieuwe normen'. Ik vermoed dat er volgende week ofzo wel de nodige ophef over zal ontstaan in de media b.v.
groeten albana

nathalie

nathalie

15-03-2013 om 10:24

Hè?

Hoge rekeningen op basis van een te lage indicatie volgens de nieuwe normen? Die nieuwe normen zijn van belang bij de instroom, je komt er minder makkelijk in dan vorig jaar, je moet slechter zijn, maar als je er eenmaal zit mag je blijven zitten.
En de rekeningen (eigen bijdrage) zijn volgens mij nog steeds op basis van inkomen en vermogen. En ja die kunnen nu flink hoger zijn omdat dat vermogen eerder niet meetelde en nu wel, maar dat heeft niet te maken met de indicatie waarmee je er ooit ingekomen bent.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.