Off-topic discussies Off-topic discussies

Off-topic discussies

pop

pop

12-02-2013 om 12:31

Nieuwe paus

Ik vind het vreemd dat zo een conservatieve paus stopt. Ik vraag mij af of er een andere rede achter ligt (beginnende dementie zou ik redelijk vinden, maar daar zie je niets van)
Wat vinden jullie dat een (moderne) paus zou moeten realiseren ? Ik heb het moeilijk met hun ergens toch wel minachtende/discriminerende houding naar de vrouw ik de kerk. Ik apprecieer een groot deel van de normen en waarden van de kerk absoluut, maar begrijp dan toch weer niet hun visie naar condooms. In Afrika hebben ze veel zieltjes gewonnen, maar daarmee is ook een deel van hun cultuur daar verdwenen.
Ook heb ik grote moeite met de oorlogen welke meerdere (andere) godsdiensten voeren onder het mom van 'we vechten voor God'
Ik sta dus zeker achter het goede van de kerk, een aantal mooie waardevolle normen en waarden binnen de kerk, maar het discriminerende, neerbuigende duidelijk niet
Wat verwachten jullie van een nieuwe paus (zou er ooit een vrouwelijke paus kunnen komen ?)

Mijn mening

andere reden: hij treedt nu af omdat ie met pasen geen bloemen krijgt van Nederland; kijk op facebook pagina 'geen bloemen voor de paus' vanwege zijn uitspraken over homo's. Niet alleen dat ie discriminerend naar vrouwen is, maar ook naar homo's, dat ie hand boven 't hoofd hield van de .. die de holocaust ontkende, dat ie ... enz. ga maar door.
Van mij mag dat hele instituut opgedoekt worden en de rijkdommen die daaruit komen verdeeld worden onder de armen van deze wereld.
Mss zou ik van mening kunnen veranderen als er een zwarte jonge lesbische vrouw daar komt te zitten ... (zoals ik gisteren hoorde op tv :-)
(en nee, ik ben geen homo maar de haat die deze flutkerel uitkraamde, bah)

Maylise

Maylise

12-02-2013 om 17:51

Verwachting

Wat ik verwacht van een nieuwe Paus... lastig. In eerste instantie een Paus die meer grip heeft op de Curie. BXVI kon en wilde dat niet. JPII kon het wel maar wilde het vaak niet. Een krachtige interne leider dus in elk geval.
BXVI is een rustige, bescheiden man. Meer geleerde en leraar dan leider. Hij is misschien zelfs wat te rustig en bescheiden. Te veel mensen die vervolgens proberen om hun eigen machtspositie vast te stellen. JPII was daar beter in. Die bulderde gewoon dat het op die manier moest gebeuren en niet anders. Hij was veel meer op zijn gemak met de interne politiek. Echter zijn interesse daarin was minder groot waardoor er toch te veel machtsspel is geweest.
Dus ja misschien iemand die minder leraar is en meer leider. Een krachtige leider.
Waarmee ik niet wil zeggen dat BXVI geen goede leider is. Ik heb diepe bewondering voor zijn intelligentie, zijn bescheidenheid en zijn bezieling. Zijn theologische werken zijn ook voor een leek zeer toegankelijk maar ook diepgaand.

Verder verwacht ik dat de nieuwe Paus zich net zoals de huidige Paus en de vorige Paus in zal zetten voor de bescherming van het leven; vanaf ontstaan tot het natuurlijke einde. Deze zeer belangrijke boodschap moet blijven klinken.

Daarnaast vormt de situatie in Latijns Amerika ook zeker een uitdaging. De Kerk zal zich daar meer moeten inzetten. Vooral ook op het sociale vlak. De Kerk moet de groei van de evangelische kerken daar niet als bedreiging zien maar ook vooral als een mogelijkheid. De bezieling en overgave die deze kerken uitstralen, hun gemeenschapszin en de praktische hulp die zij bieden is iets waar we juist van kunnen leren. Maar het is wel belangrijk dat dit met een open houding gebeurd en dat juist die dingen ook in de RKK in Latijns Amerika sterker worden. Al is dit niet iets wat de Paus rechstreeks kan doen maar het is wel iets waar de aandacht op gericht kan worden.

Of het aftreden een goede zaak is weet ik niet. JPII droeg uit dat ook ouderdom en ziekte geen belemmering zijn voor de ambtsbeoefening. Juist door zijn lijden was hij dichterbij de lijdende mensen en bij de lijdende Christus. JPII is altijd een mysticus geweest en dit was hierin ook terug te zien. Het had ook nadelen want hierdoor kon hij minder goed leiding geven aan de dagelijkse zaken. Maar het beeld van de zieke Paus was een krachtig beeld en voor velen ook een symbool van hoop.

BXVI is een andere man. Minder mysticus. Minder gericht op bijvoorbeeld Mariale verering. Voor hem is het symbool minder belangrijk. Mede hierdoor is hij denk ik tot deze beslissing gekomen. Het komt niet helemaal onverwacht omdat hij uiteraard hier zelf in het verleden al over heeft gesproken. Het tijdstip komt wel onverwacht. Het is een beslissing die tegen de meeste tradities ingaat en daarom misschien juist wel een moedige beslissing. Blijkbaar is hij van mening dat wat hij te bieden heeft nu niet genoeg is. Of dat zo is kan ik niet beoordelen uiteraard.

De Paus heeft ooit gezegd toen hem gevraagd werd of het zwaar was om de zalige JPII op te volgen dat er behalve grote Pausen ook kleine Pausen nodig zijn. Dat is hoe hij zichzelf ziet. Hij heeft er geen moeite mee om toe te geven dat hij nu niet voldoet aan wat de Kerk nodig heeft.

Natuurlijk vergeleken bij JPII is het heel moeilijk om uit die schaduw te komen maar alleen al de geschriften die hij de Kerk heeft gegeven zijn een reden om hem niet als kleine Paus weg te zetten.

Maylise

Maylise

12-02-2013 om 18:08

Chiquita

De Paus heeft nooit de holocaust ontkent. Ik denk dat je in de war bent met Richard Williamson van de SSPX.
Een notaire organisatie waar fascime een ongezonde rol speelt. Een organisatie die geen enkele canonieke relatie heeft tot de RKK op dit moment vanwege grondige doctrine verschillen. Williamson is geexcommuniceerd maar is inmiddels oa vanwege zijn zeer extreme denkbeelden ook uit de SSPX gezet terwijl dat toch verder een clubje is waar extreem rechts gedachtegoed nog altijd wel een plaats heeft.

mirreke

mirreke

12-02-2013 om 18:28

Maylise, de paus heeft het niet ontkend

maar hij heeft wel die Richard Williamson weer in ere hersteld, terwijl die Williamson het wel heeft ontkend en nog steeds ontkent.

Ik ben het trouwens niet met je eens. De aftredende paus is een kamergeleerde, dat is waar, een zeer erudiet man. Maar tevens is hij (aarts)conservatief, erg recht in de leer zonder enige invoeling voor anderslevende groeperingen, tegen vrouwen in de kerk, heeft die nieuwe Nederlandse bisschop (naam even kwijt) gewijd, (waar we nog jaren last van zullen hebben, las ik in de Volkskrant), ziet de bijbel als leidend (ook letterlijk lijkt het) en niet als inspiratiebron maar echt als leidraad. Vandaar ook zijn conservatisme. Voordat hij paus werd was hij bijna 25 jaar leider van wat vroeger de Inquisitie was (jawel), nu heet het, even gezocht, Congratie voor de Geloofsleer. In Duitsland was zijn bijnaam de Pantzerkardinal, leuk hoor.

Deze man wilde zelf ook liever geen paus worden. Maar ja, wie wil dat wel?

Ik vind het allemaal bar en boos, mijn ouders waren erg moderne katholieken, mijn moeder mocht preken en was voor de vrouw in het ambt.
Ik vind zelf het instituut Katholieke Kerk niet meer van deze tijd. De mens Jezus Christus en zijn boodschap is helemaal verloren gegaan...

Kaaskopje

Kaaskopje

12-02-2013 om 20:00

Mirreke

Ik weet niet of je kunt zeggen dat het 'instituut' katholieke kerk niet meer van deze tijd is. Net als je bij protestanten diverse stromingen hebt, heb je bij katholieken ook meer stromingen, die de Paus niet als hun leider zien. Van de orthodoxe kerken zoals in Rusland en Griekenland weet ik eigenlijk niet zoveel en van de Anglicaanse kerk weet ik dat de pastoor mag trouwen. Of de opvattingen in die niet Paus-erkennende kerken beter gesteld is vraag ik mij af. Maar ik denk dat je de mensen die de rooms-katholieke kerk bezoeken tekort doet door te zeggen dat 'de mens Jezus Christus en zijn boodschap is helemaal verloren gegaan'. Als ze daar geen waarde meer aan zouden hechten, kwamen ze niet naar de kerk.

tonny

tonny

12-02-2013 om 20:04

Nederlandse katholieken

zijn veel minder 'recht in de leer' dan het grootste deel van de RKK, zover ik als niet-katholiek weet.

Leuk wat je vertelt Maylise, jij hebt informatie uit de eerste hand én je hebt familie in het Rome.

Prachtig vond ik het hoe Antoine Bodar gisteren stond te mopperen op de slechte verslaggeving.
Als het om een kerk gaat, roepen veel mensen maar wat, lijkt het wel, niet gehinderd door veel kennis van zaken of persoonlijke ervaringen, anders dan 'van horen zeggen'.

De hele kwestie van seksueel misbruik is afschuwelijk. Zonder meer. Elk seksueel misbruik is vreselijk, en in de kerk wordt het extra aangerekend omdat de waarden en normen overal bekend en beleden worden geacht. Kan me best voorstellen dat deze paus de kracht niet meer kan opbrengen om leiding te geven aan deze kerk die zoveel moeilijkheden het hoofd moet bieden.
Dat de kerk nog steeds niet enthousiast spreekt over condoomgebruik is niet zo eigenaardig - een losse seksuele moraal is op geen enkele wijze te rijmen met de kerkelijke leer; de visie gaat veel dieper dan condooms ja, condooms nee. Respectvolle onderlinge verhoudingen - daar gaat het om. En inderdaad, dat schuurt wel heel pijnlijk met alle misbruikkwesties die aan het licht kwamen.

Dat de paus aftreedt, is een verstandig besluit. Ik ben heel benieuwd naar de nieuwe paus. Hoop op iemand uit een ander werelddeel dan Europa. Nieuwe bezieling. Meer voeling met wat er leeft in de hedendaagse wereld.

Kaaskopje

Kaaskopje

13-02-2013 om 00:02

Nou tonny...

Ik weet niet of het de rk kerk bij condoomgebruik om respectvolle onderlinge verhoudingen gaat. Ik vind het tenminste een hele rare manier om dat te 'promoten'. De rk kerk keurt seks buiten het huwelijk af, dus wie dat wel doet moet maar op de blaren zitten. Daar komt het op neer. Ik vind dat weer respectloos van de paus. Want zelfs als je er niets aan kunt doen dat je partner met die blaren thuiskomt, mag je je er niet tegen beschermen.

mirreke

mirreke

13-02-2013 om 00:08

Kerk

Wat mij betreft is de kerk er voor de mensen, en niet andersom. Als mensen behoefte hebben aan condooms, dan moet de kerk die mensen niet een schuldgevoel aanpraten en ze verbieden.
En dat is dus ook precies wat ik bedoel. Als je goed leest over de figuur Jezus, dan was hij erg controversieel in die tijd. De kerkelijke leer heeft helemaal niets meer met de boodschap zelf te maken. Het misbruikschandaal is ook zoiets. Deze paus had veel meer kunnen doen, maar waarschijnlijk was hij vooral bezig met het imago van de kerk.

Mijn moeder zat vroeger in allerlei kerkelijke raden en overleggen, heeft gestudeerd onder Schillebeeckx en werkte enkele jaren hecht smet hem samen en met bisschop (later aartsbisschop Willebrands). Destijds leek er lucht en ruimte te komen, maar tegenwoordig wordt dat allemaal weer afgebroken.

Een kerk die tegen condooms zou zijn omdat dat zou staan voor een lichtzinnige moraal? Laat me niet lache, die kerk is niet gek en weet heus wel wat er speelt bij de gewone mens. Vaak zijn de priesters op de werkvloer die in Afrika zien hoe wanhopig er behoefte is aan voorbehoeding net zo ontdaan van deze verboden als ik zelf.
Denk aan Ierland waar een vrouw die een miskraam aan het krijgen was niet geholpen werd in een katholiek ziekenhuis (ze werd niet gecuretteerd) en daarom stierf.
Denk aan jonge meisjes die geen abortus mogen.

Bescherming van het leven? Schiet je dan niet je doel voorbij? En ook dit kan ik in de verste verte niet rijmen met wat ik van de boodschap van jezus heb meegekregen. En een kerk, die een vaak meedogenloos standpunt inneemt, die kan ik niet serieus nemen als ze vertegenwoordiger van deze boodschap.
Een zwarte vrouwelijke paus, dan begint het erop te lijken.

mirreke

mirreke

13-02-2013 om 00:17

In duitsland

krijg je in en het weekeinde geen morningafter pil. Die is alleen verkrijgbaar via een huisarts (en dan moet je dus geluk hebben) niet in een ziekenhuis. Hier in de buurt staat in de krant dat je dan gelukkig naar Nederland kunt waar deze zonder recept bij de drogist verkrijgbaar is.
Maar je zou dus maar zo'n Duits meisje zijn...
Dit is werkelijk iets waar ik zelf heel kwaad om kan worden. Een kerk, een stelletje oudere celibataire mannen (en dat dat celibaat helemaal niet goed is weten we nu allemaal heel goed) die dan voor vrouwen gaan zitten bepalen dat ze geen abortus mogen? En dat zou dan goed zijn? Waarom pikken we als vrouw dat eigenlijk nog? Waarom zijn er vrouwen die zich geroepen voelen dat te verdedigen? Ik voel mij totaal niet, nul komma nul, vertegenwoordigd door deze mannen met hun dorre liefdeloze opvattingen. Uiteindelijk gaat het ook in de kerk alleen om macht.

Maylise

Maylise

13-02-2013 om 00:54

Anticonceptie

Waarom er vrouwen zijn die dit verdedigen? Omdat ze ook geloven dat leven altijd bescherming verdient, ook als de omstandigheden waarin dit leven is ontstaan donker waren. Dat lijkt me een logische gevolgtrekking als je gelooft dat het leven vanaf het eerste begin leven is. Dan kan je niet de ene misdaad (verkrachting) vergelden met een andere misdaad (moord op het ongeboren kind). Man of vrouw zijn heeft daar weinig mee te maken.

Maylise

Maylise

13-02-2013 om 00:55

Tonny

Familie in Rome wel maar informatie uit de eerste hand nu ook weer niet. Zulke machtige connecties heb ik (nog?) niet :)

mirreke

mirreke

13-02-2013 om 11:59

Hmmm

Ik ben van de 'baas in eigen buik' opvatting...
En daar heeft man of vrouw zijn alles mee te maken. Mannen, de RK kerk, die voor vrouwen bepalen dat abortus niet mag. En dat door iemand aan te halen die juist niet conventioneel en veroordelend was, als je de verhalen mag geloven.

pop

pop

13-02-2013 om 12:05

Vrouw

Een vrouwelijke paus, daar sta ik achter, ik vind het onbegrijpelijk in wat een neerbuigende situatie de vrouw in de kerk gehouden wordt, echt discriminerend.
Een zwarte paus zou ik erg vinden.. om met je neus gedrukt te worden op het opdringen van de katholieke cultuur! Ik vind het erg dat missionarissen hun godsdienst opdrongen en de geheel eigen afrikaanse cultuur voor een deel hebben laten verdwijnen, Als een zwarte verkozen zou worden zou dat moeten zijn als hoofd van de oorspronkelijk echte africaanse cultuur, niet de opgedrongen katholieke cultuur, het was daar zo gemakkelijk 'zieltjes' te winnen :-(

mirreke

mirreke

13-02-2013 om 12:11

Eh, zwart

Het is niet perse zo dat de RKKerk westers is.In de tijd van de eerste christenen zijn de mensen naar alle windstreken uitgezworven. En ja, katholicisme is idd via missionarissenwerk uitgedragen, maar dat is vziw toch ook een beetje eigen aan religie. Het slaat al dan niet aan en wordt verbreid.
Verder is het zo dat zwart echt niet alleen maar in Afrika voorkomt natuurlijk.
Maar een vrouwelijke paus, ja het was het ideaal van mijn moeder, en ik zou het zeker een stunt vinden, maar in de huidige kerkelijke tijden: dream on! Sowieso is de hele structuur van de kerk gebaseerd op macht, en het buitensluiten van de vrouw.

mirreke

mirreke

13-02-2013 om 13:43

Lees ook het interview met petra stienen in de volkskrant van gi

Niet alleen over de paus, trouwens.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/12330/4-Uur-Nieuwsbreak/article/detail/3392681/2013/02/12/Petra-Stienen-Wat-verwachten-mensen-als-ze-voor-drie-euro-lasagne-kopen.dhtml

Petra Stienen: 'Wat verwachten mensen als ze voor drie euro lasagne kopen?'

Door: Sacha Kester − 12/02/13, 16:00

© ANP. Petra Stienen

Nieuwsbreak Heel Europa is in rep en roer omdat er paard blijkt te zijn verwerkt in voedsel dat als rundvlees werd verkocht. Wat vindt Arabiste Petra Stienen eigenlijk van het nieuws van vandaag? Aflevering zeventien van de dagelijkse rubriek 4 uur Nieuwsbreak.

Download die app, al was het maar om de paus dwars te zitten!
Heeft u zelf wel eens paardenvlees gegeten?
Dat vraag je aan de verkeerde want ik ben al 25 jaar vegetariër. Wat me opvalt, is dat er blijkbaar zo'n groot verschil is tussen koe en paard. Een beetje hypocriet vind ik dat wel. Als mensen een emotionele band hebben met een bepaald dier, wordt het plotseling wél erg om het te eten. Nog los van de vraag welk vlees ergens in verwerkt is: wat verwachten mensen als ze voor drie euro een lasagne kopen bij de supermarkt? Dat ze een kwaliteitsproduct krijgen?

Een hele andere discussie, die ook emotioneel is, gaat over de opvolging van de paus. Het zou dit keer misschien aan Afrikaanse paus kunnen worden, of iemand uit Latijns-Amerika. Heeft u nog een kandidaat uit de Arabische wereld?
Nee, eigenlijk niet. De katholieke kerk heeft natuurlijk niet zoveel volgelingen in het Midden Oosten. Terwijl Petrus, de rots waarop god zijn kerk bouwde, wel uit deze regio komt. Maargoed, nu moeten we dus een paus hebben die afkomstig is uit een gebied waar de groeimarkt zit? De kerk als een McDonalds, met een leider die afkomstig is uit een gebied waar de franchises het goed doen?

Wat zou een kandidaat-paus volgens u op zijn cv moeten hebben staan?
De paus bekleedt een ongelofelijk belangrijke positie; hij heeft vreselijk veel macht als het gaat om de grootste gebeurtenissen in een mensenleven: geboorte, huwelijk, seks, overlijden. Wat mij betreft moet de discussie veel meer gaan over de rol die een nieuwe paus kan spelen op het gebied van de bevolkingsproblematiek en het gebruik van voorbehoedsmiddelen. Een conservatieve paus ontneemt miljoenen jongeren het recht op fatsoenlijke seksuele voorlichting. De problemen die religieuze leiders met seksualiteit hebben, beperkt zich trouwens niet tot het katholicisme: ze spreken zich allemaal uit over hoe mensen zich in de slaapkamer horen te gedragen.

Vooral de seksualiteit van vrouwen ligt hierbij erg gevoelig.
Zeker! Maar wordt ook actie ondernomen tegen onrecht. Wat ik op dinsdag altijd als eerste doe, is kijken naar de tweets van mijn vriendin Kirsten van den Hul, die dan een column in het AD heeft. Vandaag heet die 'Zo'n vrouw met een zonnebril', over vrouwen die met geweld in aanraking zijn gekomen. Eén op de drie vrouwen ter wereld krijgt tijdens haar leven te maken met geweld, en heel vaak is dat seksueel geweld. Maar dat zijn dus zo'n miljard vrouwen. Wacht, ik lees even voor uit de column:

'Als al die vrouwen nou eens tegelijk lawaai gaan maken, zou er dan eindelijk iets veranderen? Eve Ensler, een Amerikaanse theatermaakster, denkt van wel. Zij nam vijftien jaar geleden het initiatief tot V-Day, een alternatieve Valentijnsdag om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Want, zo luidt een Chinees gezegde, als slapende vrouwen wakker worden, dan komen bergen in beweging.'

Vandaag wordt er trouwens in Egypte geprotesteerd tegen het seksuele geweld waar vrouwen slachtoffer van worden tijdens de demonstraties. Let wel: vrouwen én mannen protesteren hier samen tegen. Daar lees je in de berichtgeving dan weer weinig over.

Is er nog iets anders dat je vandaag is opgevallen?
Ja! Ik hoorde Latijns-Amerika correspondent Marjon van Royen vandaag op de radio (luisteren vanaf 53 minuten-red) en misschien klonk ze een beetje onsamenhangend. Kort daarna zie ik een tweet van Jan Dijkgraaf dat ze stomdronken moet zijn geweest. Later neemt haar vriendin Ingeborg Beugel het op Twitter voor haar op: Van Royen is doodziek, het was daar midden in de nacht en haar puppie was net opengereten. Zo zie je maar hoe snel mensen altijd zijn met hun conclusies. Tel toch eerst even tot tien.

Je bent vast ook nog iets tegengekomen dat mensen niet mogen missen?
Zeker! Ik kan iedere ouder die soms zijn iPad of iPhone kwijtraakt omdat de kinderen er weer mee vandoor zijn, aanraden om de app van dance4life te downloaden - al was het maar om de paus dwars te zitten! Hierop staat echt alles wat je wilt weten van seksualiteit. Het is voor jongeren, maar je steekt er zelf ook nog wat van op.

En wat betreft leuke nieuwtjes: ik hoorde dat Agneta, de blonde zangeres van Abba, weer met een nieuw album gaat komen. Ach! (Verzucht.) Abba! Ik kán niet wachten!

==================================

Wat ze zegt over voorbehoeding en religie, is ook mijn mening.

Tja

Ik ben niet kerkelijk en niet religieus. Voor mij is de paus een man, even bot gezegd, een man in een apenpakje. Tegelijkertijd besef ik dat deze man een enorme macht heeft, die hij ten goede of ten kwade kan aanwenden (en ja, ik besef dat de invulling van goed en kwaad subjectief is).

Ikzelf hoop op een progressieve paus die de huidige conservatieve wind kan wegblazen. Zodat met name vrouwen het in deze wereld wat minder zwaar te verduren krijgen. Wat dat betreft sluit ik me dus aan bij Mirreke.

Maylise

Maylise

13-02-2013 om 17:52

Vrouwelijke paus

Die schijnt er wel ooit geweest te zijn. Of het waar is weet ik niet. De data schijnen niet goed te kloppen maar ach het zou natuurlijk best kunnen. Er zijn wel vreemdere dingen gebeurd.

Maar goed een vrouwelijke paus. Dat kan kerkrechtelijke natuurlijk helemaal niet. Maar stel dat het wel zou kunnen. Vrouwen worden priester, bisschop, kardinaal en wie weet ook een keer paus. Wat verwachten mensen daar dan van? Een pausin kan net zo conservatief en orthodox zijn als een paus. Vernieuwingsbewegingen beginnen zelden aan de top. Zelfs al zou die vrouwelijke paus er zijn dan zal ze ongetwijfeld ook recht in de leer zijn. Verder is het natuurlijk een onmogelijkheid. Zelfs de toch meer vooruitstrevende Anglicaanse kerk heeft onlangs de vrouwelijke bisschoppen tegen gehouden (al was de cleris dan voorstander, juist de meerderheid van de leken was tegen)

Vrouwelijke priesters zijn kerkrechtelijk nu onmogelijk. Natuurlijk dat zou kunnen veranderen en wie weet gebeurd dat ooit maar dat gaan wij allemaal niet meer meemaken.

Bij een nieuwe paus verkiezing zijn er twee groepen die sowieso altijd teleurgesteld zijn: de liberale groep die hoopt op flinke vernieuwingen op alle vlakken & de zeer conservatieve groep die hopen dat alles wordt teruggedraait naar (ver voor) het Vaticanum II. De nieuwe paus zal een orthodox persoon zijn, recht in de leer die hoogstens wat accenten anders zal liggen en misschien met een wat meer charismatische en slimme manier van communiceren naar de buitenwereld.

JPII was minstens even conservatief als BXVI (zelfs nog wat meer op sommige vlakken) maar ja die bracht het natuurlijk allemaal net even wat beter. Hierdoor is er een soort onterechte tegenstelling ontstaan van de vlotte Paus tegenover de strenge Paus. Terwijl de verschillen in de leer minimaal zijn.

Kaaskopje

Kaaskopje

14-02-2013 om 00:09

Tjonge pop

Een zwarte kardinaal die op de lijst van kanshebbers staat, heeft er niets aan dat mensen met zo'n mening als de jouwe het verleden niet los kunnen laten en in hem alleen maar een slachtoffer van missiewerk kan zien. Daar doe je zo'n man tekort mee. Daarmee oordeel je over zijn geloof. Je kunt de geschiedenis niet meer terugdraaien en zo'n man weer in een Afrikaan die in allerlei goden en geesten gelooft terug toveren.
Los daarvan ben ik het met je eens dat missiewerk heel veel schade heeft aangericht.

Evenzo

Evenzo

17-02-2013 om 15:43

Toen de paus vertelde dat hij er mee ophield

Moest ik meteen denken aan mijn schoonfamilie (enorm katholiek) die nu weer alle foto's moeten omwisselen van De Paus. Hij staat daar veelvuldig tussen alle familiekiekjes ...

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.