Off-topic discussies Off-topic discussies

Off-topic discussies

Maure

Maure

22-10-2010 om 21:25

Wrakingsverzoek proces wilders toegewezen

Het tweede wrakingsverzoek van Moszkowicz is wel toegewezen. Wat vinden jullie hiervan?

Hoe hartgrondig ik het ook oneens ben met Wilders, ik vond dit terecht. De eerste opmerking van de rechter vond ik al kantje boord, maar een getuige beinvloeden kan natuurlijk echt niet. Dus nu kan het hele circus weer opnieuw beginnen...

Massi Nissa

Massi Nissa

23-10-2010 om 08:50

Mijn eerste gedachte was

...en wat kost dat wel niet, een heel tweede proces? Laten we ophouden met deze schijnvertoning die W. alleen maar meer stemmen gaat opleveren als martelaar van het vrije woord.
Groetjes
Massi

Xerxes

Xerxes

23-10-2010 om 10:21

Shocking

De wraking is aan de ene kant shocking en aan de andere kant hoopgevend. Het is shocking dat de betreffende rechters hun vooringenomenheid laten merken, maar heel verrassend is dat niet. Als je je hier in discussies mengt en probeert een zekere objectiviteit te bereiken, kom je al snel posters tegen die zich erop voor staan dat ze Wilders en z'n stemmers met alle middelen bestrijden en zich eigenlijk totaal niet willen verdiepen in wat die mensen beweegt.

Dat zie je dan terug in zo'n rechter. Van Tom Schalken valt het me zeker tegen. Ik ken die man nog van vroeger, heb 'm wel eens geinterviewd. Als je nou weet dat het hele land meekijkt of alles wel ordelijk gebeurt, waarom ga je dan zo slordig met de regels om?

Hoopgevend, omdat er dan toch weer een wrakingskamer is die de misstanden erkent en ingrijpt.

Wilders spint er allemaal garen bij, maar dat begrepen jullie ook al. Z'n stemmers voelen zich nog meer gesterkt in hun idee dat heel Nederland een corrupte linkse samenzwering is. En dat is slecht voor ons allemaal.

Wat het kost doet er niet toe. Het gaat hier om zeer grote belangen.

Links verzet zich natuurlijk niet voor niets met hand en tand, het wordt steeds duidelijker dat we middenin een grote maatschappelijke omwenteling zitten. In Nederland en in heel Europa. Hoezo geen gidsland meer?

Balen voor onze linkse medeburgers, maar denk maar zo, als het je echt zo hoog zit kun je altijd nog emigreren naar Marokko of Turkije.

Sancy

Sancy

23-10-2010 om 10:46

Xerxes

"Het is shocking dat de betreffende rechters hun vooringenomenheid laten merken, maar heel verrassend is dat niet."
De stelligheid waarmee jij hier stelt dat 'rechters hun vooringenomenhei laten merken' is bovenmatig. Dat is niet waarom het wrakingsverzoek is toegewezen. Zie daarvoor de uitspraak van de wrakingskamer, LJN BO1532. De samenvatting daarvan:
De rechtbank wijst het verzoek tot wraking toe. De beslissing van de rechtbank om de getuige niet te horen lijkt in strijd met de geldende jurisprudentie. Daarom vindt de wrakingskamer de vrees van verzoeker dat de beslissing van de rechtbank getuigt van een zeker mate van vooringenomenheid, ook in het licht van de eerdere incidenten, begrijpelijk.

Emma B

Emma B

23-10-2010 om 11:51

Xerxes

Xerxes, mensen die geen verantwoording (willen) dragen, klagen. Dat vind ik heel toepasselijk voor een hele grote groep Wildersstemmers en zelfs voor Wilders zelf. In grote en in kleine dingen.
Daarom heb ik in eerdere discussies heel duidelijk laten weten dat ik me niet wens te verdiepen in wat "de" Wildersstemmer bezig houdt.

Emma B

Emma B

23-10-2010 om 11:57

Helderder geformuleerd

Mensen die geen verantwoordelijkheid nemen, klagen.

Xerxes

Xerxes

23-10-2010 om 12:09

Sancy

Nou, Sancy, jij ben wel heel erg van de komma's.

"hun vooringenomenheid" is inderdaad een heel klein beetje anders dan "een zekere mate van vooringenomenheid".

Maar je moet wel een ongelofelijke kommaneuker zijn om daar een postje aan te wijden....

Sancy

Sancy

23-10-2010 om 13:08

Pijnlijk xerxes

""hun vooringenomenheid" is inderdaad een heel klein beetje anders dan "een zekere mate van vooringenomenheid"."
Je mist het punt. Dat is pijnlijk duidelijk in je reactie.
Het gaat er niet om dat er vooringenomenheid zou bestaan, of in welke mate die aan het licht komt. Het gaat om de *vrees* van de verzoeker dat de bewuste beslissing *misschien* gebaseerd is op een *mogelijke* mate van vooringenomenheid. Die vrees is *niet onbegrijpelijk*. Dat wil niet zeggen dat er nu vaststaat dat die vrees terecht is, en er inderdaad vooringenomenheid in het spel is. Dat is niet aangetoond. Rechters (ook die van de wrakingskamer) zijn doorgaans veel strenger voor zichzelf dan voor de partijen die zich tot de rechtbank wenden.
"Maar je moet wel een ongelofelijke kommaneuker zijn om daar een postje aan te wijden.... "
Ha, je kent me he? Ik ken jou ook :-)

Massi Nissa

Massi Nissa

23-10-2010 om 14:11

Xerxes, vraagje

Ik meen uit jouw postings op te maken dat jij vindt dat 'links' de kop in het zand steekt. Ik hoor die gedachte natuurlijk heel vaak om me heen, het is bon ton om te verkondigen dat het halve land oogkleppen op heeft. Mijn vraag is, is dat wel zo? Kom jij regelmatig "linkse" mensen tegen die glashard ontkennen dat er een probleem is met bepaalde groepen allochtone jongeren? Dat eerwraak problemen veroorzaakt voor jonge moslima's? Dat het in Vogelaarwijken lang niet altijd leuk wonen is? Ik ken die mensen namelijk niet.
In mijn ogen is het verschil links-rechts ueberhaupt een lastige verdraaiing van de feiten (ik ben zelf links in sommige zaken, rechts/liberaal/libertarisch in andere), maar als je die kloof dan toch wilt zien, is de kwestie waarom alles draait niet de vraag of er wel of geen problemen zijn, maar hoe je die zou kunnen benoemen en oplossen. Wilders' manier van benoemen staat veel mensen niet aan (in mijn ogen terecht, zie artikel 1 van de grondwet). En vwb die oplossingen: daar hoor je zelden iets over, van wie dan ook. Merkel liet zich daar ook niet over uit toen ze mopperde over het mislukken van de multiculturele samenleving. Tenenkrommend, want mopperen is zo makkelijk, maar wat schiet je ermee op? O ja, alles mag nu gezegd worden. Hiep hiep hoera, wat een overwinning voor de democratie. Een hartverwarmende stap vooruit op de brede weg der beschaving.
Groetjes
Massi

sp

sp

23-10-2010 om 14:35

Psies

opnoemen van problemen kunnen we allemaal, maar denk nou eens in oplossingen?

In het geval van de rechtzaak, ik vind het wel goed dat alle schijn van vooringenomendheid wordt tegengegaan, ook al ben ik het niet eens met Wilders, ook hij behoort een eerlijk en fair proces te krijgen.

Xerxes

Xerxes

23-10-2010 om 15:18

Massi

Het verbaast me ook een beetje dat ik als ik zo'n opsomming maak als jij nu doet, een heleboel weerwerk krijg. Terwijl ik idd dacht dat we het er over eens waren dat er flinke problemen zijn.

Wilders is een eikel, maar een behoorlijk deel van de Nederlanders ziet hem blijkbaar als de manier om duidelijk te maken dat er iets moet gebeuren aan de immigratie van grote aantallen mensen die eigenlijk niks hebben met de westerse cultuur. En hij heeft wel degelijk een oplossing: stop de immigratie.

Het eerste wat de vorige kamer met z'n 'linkse' meerderheid deed was een generaal pardon aannemen. Daar werd vervolgens opzichtig de vingers bij afgelikt. Dat waren 26000 al afgewezen asielzoekers die er zomaar even bijkwamen.

Dus of links de problemen nou erkent of benoemt, het heeft er toch alle schijn van dat de oplossingen in meer van hetzelfde worden gezocht. De asielzoekersrijen namen weer toe onder het oude kabinet. (logisch: Die denken er komt nog wel zo'n pardon)

Ik vind links dus een veel groter probleem dan rechts, want links wil de kraan openhouden en in mijn optiek is de grootte van de problemen rechtsstreeks verbonden met het aantal niet-geintegreerde immigranten.

In discussies hier krijg ik dan weer tegengeworpen dat het logisch is dat mensen hier naartoe willen. Natuurlijk is dat logisch. Mensen willen ook wel in mijn huis wonen, ook logisch, is een mooi huis. Maar dat kan niet want ik woon er al en ik wil er alleen mensen bij hebben die ik uitkies.

Xerxes

Xerxes

23-10-2010 om 15:20

Kraan dicht

"opnoemen van problemen kunnen we allemaal, maar denk nou eens in oplossingen?"

Eerst eens de kraan dicht, dan kunnen we beginnen met dweilen.

"In het geval van de rechtzaak, ik vind het wel goed dat alle schijn van vooringenomendheid wordt tegengegaan, ook al ben ik het niet eens met Wilders, ook hij behoort een eerlijk en fair proces te krijgen."

Dat siert je.

sp

sp

23-10-2010 om 17:06

Kraan dicht?

ja, die gaat dicht, maar wel weer bij de zwakkeren. Wajong/wsw en natuurlijk bij het speciaal onderwijs (zie ook zorgenkinderen). Dat is dan wel dweilen, maar met een andere kraan open. Het levert niks op, alleen maar meer problemen, maar het staat los van dit topic.

Mijn eerste gedachte was

...'wat zal er in de Amsterdamse rechtbank achter de schermen nu verschrikkelijk hard worden gevloekt'

Gevloekt door de rechters die nu dit pakje op hun bord krijgen en dus het hele verhaal ook nog eens mogen gaan aanhoren (twee dagen non stop Moskowicz, ik geef het een mens te doen - nog mazzel dat Wilders zelf zijn mond houdt), en gevloek bij de rest van de organisatie want nu houdt het beveiligingscircus nog wat langer aan.

Op zich goed dat dit is toegewezen. Inderdaad, iedere schijn van partijdigheid moet vermeden worden, en zeker in deze zaak. Maar dodelijk vermoeiend is het wel.

Overigens hoorde ik een aantal strafrechtjuristen op mijn werk zo ongeveer wedijveren in het neersabelen van Schalken - hoe hij het toch in zijn hoofd haalde om überhaupt meer dan een 'goedenavond' uit te wisselen met iemand van wie hij wist dat die drie dagen later als getuige zou worden gehoord.

Dit geheel los van de vraag of die rechter werkelijk zou hebben geprobeerd die Jansen te beïnvloeden. Hij had gewoon niet met hem moeten praten.

Groeten,

Temet

Tijgeroog

Tijgeroog

23-10-2010 om 22:36

Ik ben bang dat Xerxes een ander soort kraan bedoelt. Eentje waar geen geld uitkomt, maar mensen...

Xerxes

Xerxes

24-10-2010 om 08:11

Soep

Of om PvdA-er Ien Dales aan te halen:

Je kunt geen soep koken als iemand er continu koud water bijgooit.

Massi Nissa

Massi Nissa

24-10-2010 om 08:42

Die kraan

Xerxes, ik heb helemaal niet de indruk dat 'links die kraan open wil houden', behalve voor schrijnende gevallen uit oorlogsgebieden. Het ligt wel wat ingewikkelder. Je kunt een Nederlander (iemand met een Nederlands paspoort) niet bepaalde basisrechten, zoals trouwen met iemand uit een ander land, ontnemen op grond van 'grenzen dicht' beleid. Je kunt het wel ontmoedigen, wat nu al op grote schaal wordt gedaan, en wat naar ik hier en daar hoor ook effect heeft.
De kraan zal nooit helemaal dicht gaan. We zijn Noord-Korea niet. Maar dat-ie onder 'links' wijd open staat, lijkt me een loze kreet. Bovendien, wanneer hebben we voor het laatst een links kabinet gehad?
En over die 26.000: misschien heb ik het mis, maar als ik me goed herinner ging het om mensen die door allerlei tussendoor ingevoerde regels tussen wal en schip vielen. Het was een maatregel die duidelijk eenmalig was, om de uitwassen van een overgangssituatie tegen te gaan. Zo heb ik het tenminste begrepen.
Hoe dan ook, uiteindelijk zullen we hoogopgeleide buitenlanders moeten aantrekken om onze economie draaiende te houden (aangezien Nederland Kennisland een wassen neus is).
Groetjes
Massi

Massi Nissa

Massi Nissa

24-10-2010 om 19:11

Drommels, dank je

Ik schaam me dat ik dan weer te lui was om even te Googlen, heel fijn dat jij het rechtzet. Ik zat met vage termen als "Schengen" in mijn hoofd, maar het draaide dus in feite om mensen die te lang in onzekerheid moesten zitten terwijl anders was afgesproken.
Groetjes
Massi

Tinus_p

Tinus_p

25-10-2010 om 09:48

Non-besluit van rechtbank fout

Sancy:
"Het gaat er niet om dat er vooringenomenheid zou bestaan, of in welke mate die aan het licht komt. Het gaat om de *vrees* van de verzoeker dat de bewuste beslissing *misschien* gebaseerd is op een *mogelijke* mate van vooringenomenheid."
Zie ook de rea van Temet. Je hebt wel gelijk, maar ik krijg de indruk dat het echte probleem net iets anders was, namelijk de weigering van de rechtbank om een besluit te nemen over het horen van Hans Jansen. Terwijl de jurisprudentie blijkbaar zegt dat die getuige gewoon gehoord had moeten worden. Vooringenomen of niet, dat besluit (of eigenlijk niet-besluit) was fout.

Overigens; ik riep hier 2-3 jaar geleden al, dat het buitengewoon dom was om Wilders te willen vervolgen. Hij zou er garen bij spinnen, ongeacht de uitspraak, en de nederlandse moslims zouden het grote slachtoffer zijn. Inmiddels is het nog erger; ook de nederlandse rechtspraak, die na de 2 van Putten en Lucia de berk al de nodige deuken had opgelopen, krijgt een paar forse klappen. Er wordt geklaagd dat Wilders de rechters niet mag zwartmaken -maar dat doen die rechters op dit moment vooral zelf, het zijn de eigen belsuiten van de rechters die leidden tot wraking, en daarmee tot imagoschade.

Tinus_p

Tinus_p

25-10-2010 om 09:50

Massi

Massi:
'Ik hoor die gedachte natuurlijk heel vaak om me heen, het is bon ton om te verkondigen dat het halve land oogkleppen op heeft. Mijn vraag is, is dat wel zo? Kom jij regelmatig "linkse" mensen tegen die glashard ontkennen dat er een probleem is met bepaalde groepen allochtone jongeren?"
Ja. Emma B bijvoorbeeld hier op OA. Niet dat zij de enige is, wel één van de actiefste.

Tinus_p

Tinus_p

25-10-2010 om 09:53

Emma b

Emma B:
"Daarom heb ik in eerdere discussies heel duidelijk laten weten dat ik me niet wens te verdiepen in wat "de" Wildersstemmer bezig houdt."
Tsja, moet je toch eens doen. Dit haal ik gewoon maar even uit een ander draadje (ook voor Massi;-) 'de gewone man', in deze rubriek:
http://www.ouders.nl/cgi-bin/TMMforum/FRshowpost.cgi?sinds=2&template=1&actueel=1&usrkey=67531411757903738980&archief=0&thread=160903&forumsel=33&forum=33&post=2619937
Knurf (tegen Kiki):
"Met domweg ontkennen haal je het probleem niet weg hoor. De besturen van svYL en RKDEO klagen steen en been, en dat jouw vader (vroeger?) ergens scheidsrechter was, doet daar niks aan af.

'Ik snap gewoonweg niet waar die onvrede vandaan komt

Ik vergeet nooit meer dat ik bij een klant in Wehl zat en alles was de schuld van de buitenlanders'

Ik snap het wel. Dat komt door mensen zoals jij. Ik vertel heel contreet over EEN probleem bij de voetbalclubs, en JIJ beweert meteen dat ik buitenlanders de schuld van allls geef. Daarmee maak je niet alleen mijn terechte (!) punt van de voetbal belachelijk, en voel ik me niet gehoord. Bovendien druk je mij nu, als alles-behalve-Wilders-stemmer, prompt in een racistische hoek waar ik absoluut niet thuis hoor"

Nog even over die wrakingskwestie

Een aardig stukje over deze materie staat op de site van het NRC:
http://weblogs.nrc.nl/rechtenbestuur/2010/10/24/desastreuze-afloop-voor-proces-wilders-aanzien-rechtspraak-in-gevaar/

Groeten,

Temet

Xerxes

Xerxes

25-10-2010 om 17:34

Andersom?

Je kunt de zaak ook andersom bekijken: Brengt de onafhankelijke rechtspraak de onafhankelijkheid van de wetgevende macht in gevaar door een kamerlid te vervolgen voor zijn politieke uitspraken?

Kiki

Kiki

25-10-2010 om 18:49

Naah tinus

Wil je even heel gauw ophouden met zeggen/impliceren dat ik problemen ontken. Wat een kolder. Dat zeg ik helemaal niet en dat heb ik ook nooit gezegd. Nou ga ik metareageren, omdat jij mijn berichtjes uit zijn verband rukt

Ik zeg alleen, heel duidelijk dat het mijns inziens geen cultuurprobleem, geen etnisch probleem, maar een achterstandsprobleem.

En niet dat ik twee draadjes door elkaar wil halen (wat jij overigens wel doet en ik nu dus ook) Ik gaf het voorbeeld van de Duindorpse voetbalclubs met Nederlandse aso's, die zelfde problemen hebben als kennelijk RKDEO met allochtonen.

Ik geef/gaf taalprojecten op zwarte scholen, ik heb geholpen met een pilotprogramma om gehandicapte Islamitische kinderen die weggestopt worden (in achterstandssituaties) weer naar buiten toe te krijgen, ik heb vrijwilligerswerk gedaan in blijf van mijn lijfhuizen, in mijn kinderdagverblijf heb ik mijn taalprojecten niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders van die kinderen.
Ik geef opvang aan ouders die met inburgeringscursussen bezig zijn. In elk (zakelijk) project wat ik oppak probeer ik te kijken hoe ik de leefbaarheid van mensen kan verbeteren, hoe ik mensen uit hun achterstandssituatie kan krijgen, hoe de demografie in een wijk is en de segregratie, zodat ik op mijn bescheiden manier iets kan oppakken ter voorkoming ervan.

Ik zie genoeg ellende, ik zie genoeg overlast, ik zie genoeg rotzooi bij allochtonen, maar ik zie ook, net zo veel en nu ga ik herhalen, ellende, overlast en rotzooi in Nederlandse achterstandswijken (die dan ineens volksbuurten heten)

En dan ga jij hier vertellen/impliceren dat ik mijn ogen sluit voor onmin.

Kiki

Kiki

25-10-2010 om 18:49

En ..

Ik stem helemaal niet links

Emma B

Emma B

26-10-2010 om 20:16

Kiki en tinus

ik geloof al een hele tijd dat Tinus zelf degene is in deze discussie die geen enkele ervaring irl heeft met zowel de pvv-stemmer als met willekeurig welke asociaal of allochtoon . Volgens mij heeft ie zijn info uit de media en woont en leeft hij veilig in een heel beschermde omgeving:-)

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.