Home » Forum » Ouders en school » Advies basisschool straks weer samen met de eindtoets

Advies basisschool straks weer samen met de eindtoets

19 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Bermbrand
Advies basisschool straks weer samen met de eindtoets

De PO raad en VO raad hebben beiden (afzonderlijk) de Wet eindtoets PO geëvalueerd die in 2014 in werking trad waardoor sinds 2015 het basisschool advies leidend was voor de overgang van PO naar VO. Bovendien werd de eindtoets verplaatst naar later in het schooljaar. Doel van de wet was kort gezegd ‘vergroten kansengelijkheid’ voor achterstandsleerlingen.

De wet blijkt echter een negatief effect te hebben op het terugdringen van kansenongelijkheid. Daarom adviseren de scholenkoepels om het advies weer te baseren op alle informatie, ook op de eindtoets. De eindtoets wordt daarom weer vóór het uitbrengen van het schooladvies afgenomen. De heroverwegingen van het advies na de uitslag van de eindtoets eind mei vervallen dan.

De VO raad voegt daar aan toe: “Het schooladvies moet de functie krijgen van een startadvies in plaats van een diploma-advies.” De PO raad: “Uiteindelijk moet de eindtoets een doorstroomtoets worden om te komen tot een meer flexibele overgang van primair naar voortgezet onderwijs.” M.a.w.: het VO wil (en krijgt) straks meer ruimte om af te wijken van het basisschooladvies.

Begin 2019 volgt evaluatie van de wet door de Tweede Kamer. In het coalitieakkoord staat al dat het basisschool advies en de eindtoets weer moeten samenvallen en het onderwijsveld daar een voorstel voor moet doen, dat is nu gebeurt. Naar verwachting zal volgend schooljaar de eindtoets en het advies weer samenvallen.

https://www.vo-raad.nl/nieuws/overgang-po-naar-vo-eindtoets-voor-schoola...
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/eindtoets-moet-onderdeel-w...

Bermbrand
‘Pushende ouders’

Voorzitter Rinda den Besten wijdt de koerswijziging van de PO-raad aan ouders: “Het verplaatsen van de toets naar een later moment was aanvankelijk bedoeld om de lestijd in groep 8 zo goed mogelijk te benutten en om het meest recente beeld van leerlingen aan het middelbaar onderwijs te kunnen geven. De PO-raad vond dit aanvankelijk een goed idee. “Maar daar zijn we van teruggekomen, vanwege het verkeerde effect dat ouders gaan pushen bij de school om er een hoger advies uit te slepen.””
https://www.trouw.nl/samenleving/po-raad-wil-eindtoets-op-de-schop~af2f3...

K
Hier

Merk ik dat de afgelopen jaren plotseling veel meer leerlingen vanuit groep 8 naar de havo- of het vwo gaan. Er hebben zelfs meerdere scholen hun vmbo-afdelingen opgedoekt: een school biedt geen basis/kader meer aan, twee scholen voor alleen vmbo basis/kader/tl zijn geheel opgeheven en er kwam niets voor in de plaats. Heeft dat werkelijk te maken met pushende ouders na de eindtoets? Of is dat gewoon toeval en heeft dat in werkelijkheid een andere reden?
In hoeverre zijn de pushende ouders werkelijk een probleem?

Bermbrand
Doelstelling

In stedelijke gebieden wordt ruimer geadviseerd dan in landelijke gebieden. Vooral in Drenthe en Friesland zijn de juffen voorzichtig met het advies voor de middelbare school. In stedelijke gebieden worden kinderen met niet westerse migratie-achtergronden het vaakst verkeerd geadviseerd, meestal te laag maar zij worden ook regelmatig juist overschat. Adviseren over het vervolgonderwijs is subjectief en de mate van subjectiviteit neemt toe naarmate het kind minder op de juf lijkt, zo zei laatst een onderzoeker.

In Amsterdam is het aantal havo en vwo adviezen de laatste jaren gestegen en heeft inmiddels 57,5% van de achtstegroepers minstens havo advies. Dat is vooral het directe gevolg van de succesvolle aanpak van (zeer) zwakke basisscholen. Waren in 2007 nog 30 basisscholen (zeer) zwak, vandaag de dag zijn dat er nog 5. Betere basisscholen zorgen voor beter onderwijs en beter onderwijs leidt tot hogere adviezen. (Dat is ook een belangrijke reden van de mismatch tussen vraag en aanbod in Amsterdam met als gevolg loten voor de middelbare school: vmbo scholen hebben duizenden plekken over, op havo en vwo niveau is er juist krapte)

Er zijn ‘pushende ouders’ die het advies van hun kind omhoog willen krikken, ‘help mijn kind dreigt een te laag advies te krijgen’ is ook één van de populairste onderwerpen op dit forum. Maar dat lijkt me qua aantallen niet significant en daarmee niet de belangrijkste reden van de toename van havo en vwo adviezen. De kinderen die ‘te ruim’ geadviseerd zijn, hebben in ieder geval een kans om zich te bewijzen en verwachtingen, je gaat ernaar staan.

De belangrijkste reden is dat een hoger opgeleide bevolking een concrete doelstelling was. Inmiddels is drie op de tien van de Nederlanders boven de 15 ‘hoogopgeleid’. De meest verstedelijkte gebieden hebben de hoogst opgeleide bevolking. De beste voorspeller voor een havo of vwo advies is hoogopgeleide ouders. Zo gek is dat dus niet, een stijging van havo en vwo adviezen ten koste van vmbo.

Bermbrand
Utrecht

Utrecht is de gemeente met de meeste hoogopgeleiden. In deze stad is ruim de helft van de 15- tot 75-jarige inwoners hoog opgeleid. Van de vier grote steden behoort ook Amsterdam tot de top 10 gemeentes. Voor zowel Utrecht als Amsterdam geldt dat de aangrenzende gemeenten ook vaak een hoog percentage hoogopgeleiden kennen. In Rotterdam komt het aandeel hoogopgeleiden ongeveer overeen met het landelijk gemiddelde en in Den Haag ligt dit aandeel er iets boven.

Triva
Huh?

"Inmiddels is drie op de tien van de Nederlanders boven de 15 ‘hoogopgeleid"

Boven de 15? Rare ondermaat want met 15 hebben masr weinig mensen een diploma. Wat is hier nu de definitie van hoogopgeleid? Havo? HBO? Vreemd zinnetje...

Ginny Twijfelvuur
Hier staat dit Triva
Triva
Precies

Ik vind het nogal laag. Logisch als je met 15 begint en het gaat over hbo en wo. Start dan met een logische leeftijd: 25 ofzo.

Ginny Twijfelvuur
15 jarigen tellen niet mee

In deze statistieken. Want niet hoogopgeleid.

Ze worden echter wel gezien als beroepsbevolking (want mogen werken). En zo rekent het CBS.
Feitelijk zijn de percentage dus hoger, want veel van die 15 tot 25 jarigen met hoogopgeleide ouders tellen nu mee als niet hoogopgeleid, maar hebben we de potentie. Ze vertekenen dus het beeld.

M Lavell
En dan heeft het dus opgeleverd.....

Ik vind het zo bijzonder dat verandiringen in het onderwijs altijd weer leiden tot een verzwakking van de positie van leerlingen.
Waar vroeger die Cito in groep 8 als een dag des oordeelt werd gevreesd, zal het voortaan van groep 8 elk schooljaar hetzelfde feest zijn: Naar welk niveau “mag” ik volgend jaar?
Maar voortaan ook; Wie beslist dat? Op grond waarvan? Is dat wel eerlijk?
Nog even en we hebben elk jaar een Cito examen.

En die ongelijkheid, ja, die neemt alleen maar toe.

Bermbrand
Beiden

Het advies n.a.v. de evaluatie van de wet is dat het advies weer gebaseerd wordt op àlle informatie, niet alleen wat de juf denkt maar òòk op de eindtoets. Dus: niet alleen wat de juf geschikt vindt voor een kind maar ook wat uit een objectieve eindtoets rolt. Er was een kamerlid die gepleit heeft dat het hoogste van die twee (advies juf of score eindtoets) als leidend gegeven te nemen voor het vervolgonderwijs, maar daar zijn de scholenkoepels niet voor.

Vroeger: voor mijn oudsten telde de Cito toets nog mee. Het was (en is) een belangrijk moment, maar het werd niet als ‘dag des oordeels’ gevreesd. Alleen kinderen die naar een categorale school wilden, moesten binnen de bandbreedtes van hun advies scoren voor toelating. De kinderen die een ‘slechte dag’ hadden, te laag scoorden op de Cito toets en toch toegelaten wilden worden op een categorale school, gingen naar het ABC om een aanvullende (Nio) toets te doen en werden dan alsnog toegelaten.

Sinds 2015 zie ik veel leed bij de kinderen die door de juf te laag zijn ingeschat en pas na een goede eindtoets een heroverweging van het eerdere advies krijgen. Als het advies dan opgehoogd wordt, is het begin juni en zitten de aantrekkelijke scholen vol. Dit treft vooral de kinderen die beleidsmakers als ‘kansarm’ aanmerken.

Ik vind het daarom beter om de eindtoets weer mee te nemen in het advies. Uiteindelijk blijft dit wel allemaal gemor aan een bestand verkokerd schoolsysteem dat het belang van leerlingen een beetje uit het oog verliest.

MarSy
Bermbrand

Mij treft het woord verkokerd schoolsysteem, moet daar niet wat aangedaan worden? Los je daar niet de prob2in Amsterdam op?

In Rotterdam zijn de populaire scholen dit jaar allemaal met een extra brugklas begonnen, probleem van teleurgestelde kinderen een stuk kleiner gemaakt

Angela67
alleen om het advies te geven is o.k.

maar ik hoop dat scholen niet weer cito-scores gaan eisen.
dat is echt het allerergste effect . . .
dus ja, cito score mededelen maar middelbare scholen mogen het niet zien . .
privacy van de leerlingen enzo . .
scholen redeneren namelijk zoals verzekeringsmaatschappijen en willen dus alle risico's uitsluiten.
gr Angela

Bermbrand
MarSy

Ik begrijp niet helemaal wat je bedoeld maar dat in Rotterdam gewoon extra brugklassen worden gevormd om ook de teleurgestelde leerlingen tegemoet te komen is natuurlijk top. Maken die scholen ook ruimte voor de kinderen die na heroverweging van hun advies begin juni nog een passende school zoeken?

MarSy
Bermbrand

Dat weet ik niet, maar ik vind het een interessant fenomeen dat in Amsterdam onderwijs zo een groot probleem is op vo terwijl dat in Rotterdam echt anders is.

Hoe kan dat? Dat kan toch niet aan de populatie liggen of de pushende ouders of slechte leerkrachten?

Yvonne van G.
Verkokerde schoolblik

Deze wil ik toch even kwijt. Gister hoorde ik uit eerste hand en echt waar een bizar verhaal.
Kind van familie heeft een ouder met een tintje, de andere ouder is wit. Beide, hoogopgeleide ouders met hele goede banen zijn in Nederland geboren, de grootouders ook. Geen accent, gewoon Jan en Miep Modaal.
.
Kind is net 4 en zit sinds een maand of 3 in groep 1. Kind is daar stil en verlegen wat volgens de ouders komt door de overgang naar school en de drukke klas met 4! juffen. Het eind verslag van het kinderdagverblijf heeft het over een slim, open en prima in de groep passend kind. Bij de ouders, familie en vrienden is het kind ook zo. Beetje verlegen als er mensen zijn die het niet kent maar verder kletst, lacht en speelt het gewoon.

Dat even voor het beeld.

Moeder komt kind van school halen en krijgt van de juf een briefje over taallessen. Als ze vraagt waarom het kind taallessen moet volgen stelt de juf dat alle kinderen met een taalachterstand dat. aangeboden krijgt. Moeder weet niks van een taalachterstand en vraagt om meer uitleg. Ja, dat was voor alle kinderen met een buitenlandse ouder die niet goed Nederlands spreken.
Moeder slaat steil achterover want er wordt door beide ouders en alle grootouders vlekkeloos abn gesproken en niemand in de familie is van buitenlandse afkomst. Beide ouders en ook de grootouders hebben het kind al vaak van school opgehaald en ook met de juffen gepraat dus dat hadden ze kunnen weten. Het kind spreekt ook prima nederlands uiteraard.
Conclusie, niemand heeft naar het kind gekeken of ermee gesproken. Puur op het (hele lichte) tintje krijgt het kind extra taallessen aangeboden.
Gewoon te bizar voor woorden

Flavia
kansarm

; Dit treft vooral de kinderen die beleidsmakers als ‘kansarm’ aanmerken'

Het treft ook kinderen van scholen die bewust voorzichtig adviseren om te stimuleren dat kinderen het laatste stukje van groep 8 nog gemotiveerd bezig blijven omdat ze nog omhoog kunnen.
Ongeveer de halve klas van dochter kreeg in juni een hoger advies. 1 kind heeft nog van school kunnen wisselen, alle andere scholen zaten vol.

M Lavell
De kern van de ongelijkheid

Bermbrand "De kinderen die een ‘slechte dag’ hadden, te laag scoorden op de Cito toets en toch toegelaten wilden worden op een categorale school, gingen naar het ABC om een aanvullende (Nio) toets te doen en werden dan alsnog toegelaten."
Nou kijk en hier precies zit de ongelijkheid.
Natuurlijk deden of doen niet alle kinderen met een tegenvallende score een ABC toets. Dat is niet gratis. Zelfs de tram kost geld. Bovendien moet je het maar weten én het vertrouwen hebben dat die toets goed gemaakt wordt.
Last but not least: vervolgens ben je/was je overgeleverd aan het oordeel van de school:zal deze leerling van dit type met die cito-score en die nio-toets binnen onze categorale basisprincipes passen?
En ik zal je het antwoord op de vraag geven: Selectieteams zullen geheel lineair vaker witte kinderen van witte hoog opgeleide en goed verdienende ouders (laten we ze "bovenmensen" noemen) het voordeel van de twijfel geven dan enig van dat beeld afwijkend exemplaar.
Dát is namelijk de kern van de ongelijkheid. En die is er op alle niveau's.
Zo zijn in de afgelopen jaren de juffen gezwicht voor de bovenmensen en hebben ze het advies bijgesteld naar boven. Zo vaak zelfs dat dat tot nóg meer ongelijkheid heeft geleid: De bovenmensenenkinderen zijn vaker, nog vaker, doorverwezen naar hogere schoolniveau's terwijl het van dat beeld ook maar een beetje afwijkende mensenkind meer genoegen moet nemen met een advies voor de zekerheid: laten we maar laag beginnen want anders krijgt het kindje faalangst.
Dus ja, die toetsen gaan straks op weer precies dezelfde manier werken: Iedereen gelijk, maar sommigen toch wat meer gelijk dan anderen.
Voor de goede orde: ik ben helemaal niet tegen de Cito-toets of examen als bepaler.
Ik ben wel tegen de omwegen die sommige mensen daar dan weer bij krijgen.
Ik heb bovendien 0,0 vertrouwen in het beoordelingsvermogen van onderwijsmensen in de onderwijskansen van leerlingen.

Bermbrand
Miriam

“Natuurlijk deden of doen niet alle kinderen met een tegenvallende score een ABC toets. Dat is niet gratis.“
De toets bij het ABC in het voorbeeld was wel degelijk gratis en voor iedereen toegankelijk. Werd ook actief aangeboden on de kernprocedure en door de scholen zelf.

Desalniettemin ben ik het met je eens dat er kansenongelijkheid was, is en ook niet geheel zal verdwijnen met het toevoegen van een objectieve eindtoets.

Ik vind het voorstel dat niet meer alleen het advies van de juf bepaalt welk onderwijs je gaat volgen maar ook de objectieve eindtoets wel een verbetering voor wat betreft tegengaan van kansenongelijkheid. En daar gaat het om in deze draad.