Home » Forum » Dyslexie onderzoek

Dyslexie onderzoek

15 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
pjwa
Dyslexie onderzoek

We hebben de CITO uitslagen binnen. Onze dochter scoort op bijna alle onderdelen vanaf groep 3 al een E oftewel een V. Omdat school dacht dat ze overvraagd werd hebben we een IQ onderzoek bij haar laten uitvoeren. Hier komt een normaal IQ uit zowel performaal als verbaal. Ze heeft trouwens ook de diagnose ADD vanwege haar concentratie. Hier heeft ze medictie voor geslikt en het werkte averechts. Het meisje werd er erg ziek van....

Ze zit in groep 5 en doet spelling op groep 4 niveau. Nu haalt ze hier een C-score voor.
Verder heeft ze voor de DMT toets (alle kaarten) een E. Met veel begeleiding scoort ze nu met AVI Cito een E4. Rekenen scoort ze een D. Hier heeft ze voornamelijk moeite met het automatiseren tot 20, splitsen, klokkijken en tafels.

Wie weet of ze nu door de C-score op M4 niveau nog in aanmerking kan komen voor een dyslexie onderzoek.

Volgende week hebben we een gesprek op school. Is het reeël met deze gegevens om van de leerkrachten te verwachten dat we er op staan om een dyslexie onderzoek? De leerkrachten doen écht heel veel voor haar qua instrucie e.d.

Dyslexie zit bij ons van beide kanten in de familie.

Milcham
Nee

Althans, niet vergoed. Wil je het zelf betalen dan kan dat altijd. Een van de voorwaarden is dat er ondanks begeleiding geen groei is en dat is er wel én er mag geen sprake zijn van comorbiteit. Aangezien er al een diagnose is, ga je dit onderzoek niet vergoed krijgen.
Heeft ze op haar eigen lijn wel groei? Je zit halverwege het schooljaar dwz vijf maanden onderwijs. Heeft ze vijf maanden groei ook al is het volgens cito onvoldoende, dan zou ik me minder zorgen maken dan wanneer er cognitief stilstand is.

Flanagan
Houding school

Als dyslexie in de familie voorkomt, is de kans groter dat school mee gaat in het proces tot een dyslexieonderzoek. Ze geven nu al veel instructies en zullen zelf ook wel inzien dat ze zonder al die extra instructies lager zou scoren. Ze hebben vast meer ervaring met dyslectische leerlingen.
Ze zullen ook gezien hebben dat de andere vaardigheden haar ook moeilijkheden opleveren.
Één C betekent niet dat alles op hold staat tot de volgende toets. Het hangt er ook van af hoe de IB-er haar situatie in een verslag verwoordt. Vroeger moest een school een leerling zes maanden gemonitoord hebben. Wacht het gesprek eerst af.

Pirata
Die toets

Ze hadden haar de toets van groep 5 moeten geven. Anders kan ze niet op niveau getest worden.
Ze moeten nu toch dossier gaan opbouwen met als doel vergoede dyslexietest. Dat kan wèl als die ADD onder controle is. En wie weet lukt dat toch.
Hier heeft school zo lang getut (geen dossier opgebouwd) dat mijn zoon pas in groep 7 getest is (uitslag: ernstig dyslectisch).
Overigens, als er uit een zelfbetaalde test ernstige dyslexie komt, kun je ook voor vergoede behandeling in aanmerking komen.

Triva
Idd

Ze moet de M5 toets maken voor een reëel beeld!

Aagje Helderder
Zeker

Moet ze die toets maken op het groep 5 niveau voor het reële beeld.

Maar blijf helaas staan de ze vziw op grond de bestaande diagnose ADD niet in aanmerking komt voor het vergoede traject. Het kan dan wel dat je haar laat testen, maar dan moet je dat idd zelf betalen.
In principe bestaat een dyslexieonderzoek uit de combinatie intelligentietest en dyslexietest. Je hebt al een iq-test. Vraag is hoe oud deze is. Mss is deze nog geldig en hoeft alleen de dyslexietest te worden afgenomen. Dat zou de kosten weer kunnen drukken.
Alleen, als je niet in het vergoede traject zit, krijg je bij een vastgestelde dyslexie ook dyslexiebegeleiding niet vergoed. Moet je dus of kijken wat de school aan hulp kan bieden of eventueel overwegen zelf begeleiding te betalen.

Aagje

Pirata
Mmm

Ik heb dat laatste nagevraagd, het kan dan onder voorwaarden wel vergoed worden.

AnnaNiem
Label

Ze loopt nu een jaar achter qua spelling op normaal. Blijft dat zo en dan kun je dat als gegeven beschouwen. Ze loopt dan geen verdere achterstand op. Dat is al heel mooi. Nu de vraag of ze nog wat kan inlopen.

Kan ze door het dyslexie-label betere en andere voorzieningen krijgt dan die ze op basis van ADD kan krijgen? Ook met ADD kan ze extra tijd, hulpmiddelen etc. krijgen. Waarschijnlijk maakt school daar al gebruik van. Het gaat je immers vooral om de juiste begeleiding en of die vanuit de ADD-pot of dyslexie-pot komt, is niet van belang. Dus kan de school andere en extra middelen inzetten als er ook het label dyslexie geplakt wordt? Of blijft het hetzelfde en denkt school dat de huidige begeleiding afdoende is om geen verdere achterstand op te lopen en wellicht zelfs wat in te lopen.

Op onze school komt er elke week een dyslexiejuf voor kinderen met gediagnosticeerde dyslexie. Deze juf is in dienst van de koepelorganisatie en zit dus elke dag op een andere school om kinderen te helpen. Ik weet dat ze ook wel eens meekijkt bij kinderen met het vermoeden van dyslexie om haar visie te geven aan de school. Loopt er bij jullie school of als bovenschoolse voorziening vanuit de koepelorganisatie een dergelijk iemand rond die er naar kan kijken en bijvoorbeeld vanuit ADD-label met haar mag werken? Of gebeurd dat al?

Als je echt een label nodig hebt voor betere begeleiding dan kan degene die add en haar iq heeft vastgesteld ook iets voor haar doen. Ze heeft wellicht een meervoudig probleem waar hun verder onderzoek naar moeten en kunnen doen. Met verwijzing vanuit de psycholoog of de huisarts lukt het misschien wel omdat voor haar welzijn (niet meetbaar, doet het altijd goed) beter is om dyslexie nader te onderzoeken om verdere achterstand te voorkomen, adequater te begeleiden, passender onderwijs te kunnen geven om zo haar vaardigheden, zelfvertrouwen en zelfbeeld te vergroten. Klinkt heerlijk wazig, maar via de psychische hoek kom je er misschien ook. Het doel heiligt de middelen.

Sowieso loopt de hele jeugdzorg via de gemeente en valt dyslexie-onderzoeken daar ook onder. Je zou de casus dan ook aan hun voor kunnen leggen als je er samen met school en psycholoog er van overtuigd bent dat dat onderzoek er moet komen.

Aagje Helderder
Pirata

Je hebt het over wat ik zei dat je geen vergoeding krijgt voor dyslexiebehandelingen als je de diagnose hebt verkregen buiten het vergoede traject? Jij hebt informatie dat dit onder voorwaarden wel gebeurt? Dat zou mooi zijn zeg. Ik vond dat destijds al krom: als je wel de diagnose hebt maar geen recht op behandeling.

Blijft de vraag of ze willen vergoeden bij een meervoudige diagnose. Ook dat zou ik trouwens toejuichen want geen behandeling voor iets krijgen omdat je ook al iets anders hebt, vind ik ook raar.

Aagje

Mette
Vergoeding

in geval van ADD kan wel, als de ADD voldoende onder controle is en niet meer belemmerend werkt voor onderzoek en behandeling.

Mette
En

mij staat bij dat een niet vergoed onderzoek wel kan leiden tot vergoede zorg, als de uitkomst ernstige enkelvoudige dyslexie is.

Volgens mij geven sommige zorgverzekeraars ook een vergoeding bij niet vergoede zorg.

Mette
Niet

door de gemeente vergoede zorg, uiteraard.

Pirata
Ja

Ik heb dat gevraagd aan de dyslexiebehandelaar van mijn zoon. Zij zei dat als er uit een dyslexieonderzoek ernstige enkelvoudige dyslexie komt, dat er dan een vergoed traject is. Ik wist dat overigens ook niet, anders had ik mijn zoon veel eerder laten onderzoeken. Dat ie zo dyslectisch was als een deur had ik al lang gezien. :-(
Je moet wel bij een erkend dyslexie-instituut laten onderzoeken, wat daar onder valt weet ik niet.

Alleen in dit geval zit het probleem hem in het "enkelvoudig". Eerst moeten de overige problemen van de baan zijn, of onder controle. Mogelijk hebben die ook invloed op de lees- en spellingprestaties, zegt men. Maar eigenlijk vind ik het zwaar onrechtvaardig, zodra je een extra etiketje hebt, dan kun je de vergoede behandeling vergeten. Terwijl een ADHD-er of ASS-er natuurlijk ook heel veel baat kan hebben bij de behandeling.

Syboor
Omrekenen

Als je Google'd op 'tussenopbrengsten LVS' vind je hoe je die groep 4 score kan omrekenen. Bijvoorbeeld deze http://www.sbzw.nl/userfiles/citotabellendecember2017.pdf

Bij een C score op de M4 hoort een vaardigheidsscore van 213 - 236 (spelling 3.0) Bij de M5 staat dat je een E score krijgt als je tussen de 59 – 246 scoort. Jouw dochter's score valt dus binnen dat gebied, en daarmee behoort ze tot de zwakste 10% leerlingen van groep 5

Het criterium voor dyslexie-onderzoek is dat ze moet behoren tot de zwakste 10% van de leerlingen voor spelling en de zwakste 16% voor lezen. Er is geen eis dat je een E-score moet halen op de CITO, dat is slechts een VOORBEELD dat tussen haakjes als toelichting op de eis dat het kind tot de zwakste 10% van de leerlingen moet behoren.

Over het algemeen zijn E scores niet heel nauwkeurig. De leerling heeft soms zo weinig vragen goed dat het toeval (welke woorden zijn toevallig geselecteerd voor deze versie van de toets, welke van die woorden zijn toevallig aan bod gekomen in de les...) een grote rol gaat spelen. Die M4 waar ze een III op heeft gescoord (dus precies gemiddeld), die is juist hartstikke betrouwbaar. Die vaardigheidsscore is betrouwbaar en is echt voldoende onderbouwing voor een dyslexie-onderzoek.

Syboor
Masterplan dyslexie

Het masterplan-dyslexie geeft trouwens antwoord op een zeer vergelijkbare vraag:

>Hoe beoordeel ik leerlingen die gedoubleerd hebben?

Bij doubleren telt de (didactische) leeftijd door. Normaal heeft een leerling eind groep 4 een didactische leeftijd van 20. Is hij in groep 3 of 4 een keer blijven zitten, dan is zijn didactische leeftijd 30. Laat deze leerling de toets voor E4 maken, want de spellingcategorieën van groep 5 heeft hij nog niet gehad. De vaardigheidsscore van deze leerling – niet de ruwe score! – beoordeelt u met de normtabel van E5, die aansluit bij zijn didactische leeftijd. Dit kan omdat spellingtoetsen uit het Cito-LOVS dezelfde onderliggende spellingvaardigheid meten. (Download voor meer achtergrond de richtlijn voor doublures)

Bron: http://masterplandyslexie.nl/nl/pages/faq.html#faqitemid36

Feitelijk is de dochter van pwja op het vak spelling gedoubleerd (ze doet groep 4 werkt terwijl ze qua leeftijd in groep 5 zit). Het masterplan-dyslexie geeft dus aan dat ze groep 4 toetsen moet doen en dat de score naar groep 5 omgerekend moet worden.