Home » Forum » Ouders en school » Geen citos afgenomen in groep 3

Geen cito's afgenomen in groep-3

9 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Lucy3
Geen cito's afgenomen in groep-3

Beste allen,

Kan (en mag) het onderwijstechnisch gezien dat ouders aan het eind van groep-3 bij een discussie over al dan niet zitten blijven, de Cito-toetsresultaten opvragen, en dan te horen krijgen dat er het hele jaar geen toetsen zijn afgenomen, want "kind kan dat niet"? (School stuurt aan op speciaal basis onderwijs)

Is het niet vanuit de inspectie verplicht om toetsen af te nemen om de voortgang te monitoren? En mocht toetsen inderdaad niet mogelijk blijken, dan moet dit toch bij de eerste de beste gelegenheid met de ouders besproken worden, lijkt me?

Dank en groet, Lucy

V@@s
cito toetsen zijn niet verplicht

Bovendien kan school door methodegebonden toetsen ook een goede indruk krijgen van de voortgang van je kind.

Als je denkt dat kind veel meer kan dan het op school laat zien, dan zou ik buiten school om laten testen.

Als kind het op school niet op methodegebonden toetsen laat zien, dan lijkt mij de kans klein dat hij het wel op citotoetsen laat zien.

clowntje
heb je er nooit eerder naar gevraagd?

Het lijkt me niet dat je kind nu plotseling slecht presteert, maar dat het over het hele jaar al wat minder gaat. Heb je dan nooit eerder gevraagd naar uitslagen van toetsen? Waar heb je het in de 10 minuten gesprekken dan over gehad?
Dit klinkt misschien heel beschuldigend, maar zo bedoel ik het niet. Het gaat mij er meer om dat ik het vreemd vind dat dit blijkbaar het hele jaar niet ter sprake is gekomen. Van school uit vreemd, maar ook vanuit jou als ouder. Je vraagt toch naar de resultaten, als daar zorgen en/of vragen over zijn?

Lucy3
Maar is er geen informatieplicht?

Dank voor je bericht. Ik vraag dit namens een bevriende ouder die in grote tijdnood zit vanwege de druk die school op haar legt om voor de vakantie een beslissing te forceren.

Zij heeft het kind nu inderdaad aangemeld voor citotoetsen bij een testinstituut, maar dat kan pas over een paar weken. Kinds rapport, dat naar ik aanneem is gebaseerd op de methode gebonden toetsen, zou volgens bevriende onderwijzeres goed genoeg moeten zijn om over te gaan naar groep-4.

Maar wat vind je dan van het feit dat school de ouders niet op de hoogte heeft gesteld, zelfs als het niet verplicht is?

V@@s
handelingsplan?

Heeft school geen handelingsplan opgesteld? Voor school een leerling kan doorverwijzen moeten ze eerst laten zien wat ze zelf gedaan hebben om de leerling binnen school te helpen.

Ik zou als ouders in elk geval een kopie van het complete schooldossier vragen.

Lucy3
Reden van mijn verontwaardiging

Mijn eigen dochter is inmiddels 14, call me stupid, maar toen zij naar school ging, ging ik er van uit dat alles goed met haar ging omdat juf mij vertelde dat "het steeds beter ging", en ze alles voldoende op haar rapport had.

De Cito-resultaten kwamen niet op het rapport, en ik was argeloos omdat het zogenaamd goed ging.

Totdat een ouder mij op het hart drukte eens de Cito scores op te vragen, bleek dat ze alles op d en e niveau had staan. Mijn dochter is op 4-jarige leeftijd geadopteerd, en had dus geen reguliere leerlijn, met taalverwerving, hechting etc. Toch vond school het blijkbaar niet de moeite waard mij van de slechte scores op de hoogte te stellen, ze hadden haar blijkbaar gewoon op een heel lage leerlijn gezet en vonden het wel best, terwijl het een heel intelligent kind is. Dat heeft haar zo'n schade toegebracht wat betreft zelfvertrouwen etc. Vandaar mijn verontwaardiging over de gang van zaken bij mijn vriendin.

Tijgeroog
Rapport

"Kinds rapport, dat naar ik aanneem is gebaseerd op de methode gebonden toetsen, zou volgens bevriende onderwijzeres goed genoeg moeten zijn om over te gaan naar groep-4."

Helaas werkt dat niet altijd zo, rapport hoeft niet op toetsen gebaseerd te zijn. Vriendje van zoon had redelijke cijfers voor technisch lezen, altijd, maar kwam vervolgens wel in een bijspijker- groepje, tot zijn grote verontwaardiging. Navraag leerde dat de leerkrachten een onvoldoende op z'n rapport erg demotiverend vonden.

Lente
Ik zou niet alleen de cito toetsen laten afnemen

Die opdracht is al gegeven begrijp ik. Ik zou ook in het algemeen het niveau laten toetsen, los van de citotoetsen. Daar zijn methodes voor, andere dan de lesmethode van school.
Maar misschien wordt dat al gedaan.

Qua communicatie heeft de school zeker te kort geschoten. Misschien hebben zij tussendoor wel iets gemeld maar is dat niet zo zwaar gebracht dat de ouders dit oppakten. Maar dat blijft slecht communiceren.

V@@s schrijft dat de kans klein is dat een kind het wel laat zien op de citotoetsen, als het met de methodetoetsen niet goed gaat. Die voorbeelden zijn er wel. Elk kind is anders.

Hooikamp
Cito geeft niveau aan

Een d of e score is niet slecht zolang een kind maar voldoende groeit op zijn vaardigheidscore. Cito uitslagen geven heel raar beeld. Je kan beter opptrap invullen met vaardigheidsscore.