Home » Forum » Groep 2 herfstkind

Groep 2 herfstkind

Top 3 nieuwe artikelen

  1. Rouwverwerking van je kind, lees hier hoe je kunt helpen.
  2. Thuis sporten met het gezin, check deze tips voor kinderen vanaf 8 jaar.
  3. Mijn kind is bang voor corona, wat kan ik doen? Je leest het hier.
27 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Loetje84
Groep 2 herfstkind

Ik zit een klein beetje met een dilemma en zou
geraag jullie advies of mening horen.

Mijn zoontje is van eind november. Hij is destijds begonnen in groep 1 en daarna gewoon door gegaan naar groep 2.
Hij is gelukkig op school en heeft allemaal vriendjes van groep 2. Hij doet daar niet onder van dus sociaal emotioneel doet hij het prima.

Nu heb ik van de week een gesprek gehad met de juf over zijn voortgang. Ze gaf aan dat het wat op begon te vallen dan hij met cijfer en letter herkenning wat moeite heeft. Ook blijven dingen niet altijd hangen. Als ze iets geleerd hebben kan hij het Smiddags bij navraag al weer vergeten zijn.
Ze geeft aan dat hij gewoon goed loopt qua ontwikkeling voor zijn leeftijd maar je ziet nu wel wat verschil met de kinderen van groep 2 die wat ouder zijn.
Het beleid van school is dat alle herfst kinderen nog een jaar kleuteren mits ze echt wel uitblinken in hun ontwikkeling.

Er moet wel bijgezegd worden dat ze vinden dat hij nog wat onzeker is op leer gebied. Als dingen hem niet lukken kan hij wat gefrustreerd raken.

Zoals het er nu naar uitziet zegt de juf dat de vind dat hij nog niet klaar is voor groep 3. We hebben daar nu nog geen beslissing over gemaakt want hij heeft tenslotte nog een half jaar.

Maar ik twijfel wel heel erg waar we goed aan doen in deze situatie. Zeker omdat hij dus wel gewoon goed mee komt sociaal emotioneel. Als hij verder ook nog heel speels was en meer aansluiting vond bij groep 1 kids dan was voor mij de keuze al makkelijker geweest. Dan zou ik gezegd hebben lekker nog een jaar.

Hij kan zich wel goed concentreren en rustig een werkje maken voor langere tijd.

Nu lees ik op internet ook verhalen dat groep 2 overdoen geen zin heeft.
Ik merk dat ik het lastig vind om te beslissen wat het beste voor hem is en waar hij goed aan zal doen.

AnneJ
Leerprestaties

Het is maar de vraag of de cognitieve prestaties van deze zoon omhoog gaan als hij blijft zitten. Het kan veel beter zijn dat je, als dat al mogelijk is op deze leeftijd, beter kijkt wat hem in de weg zit en daar op inzet. Hij zal niet het eerste kind zijn dat later dyslexie of dyscalculie of een ander leerprobleem (autisme?) blijkt te hebben. En dan heb je meer aan aansluiten bij de leerstrategie van een kind en op een speelse en gevarieerde manier extra aanbieden en oefenen, dan aan constateren en laten zitten.

Moeite met cijfer en letterherkenning. Dat kun je thuis ook gaan aanbieden. Dat kan profijtelijker blijken te zijn. En uiteraard op een speelse manier.
Ga je al naar de bieb? Dat kan al prima zijn op deze leeftijd om daar elke week een vast moment voor uit te kiezen.

Zoek een leuk telraam. En doe af en toe een vrijblijvend spelletje met cijfers. Wij deden dat vroeger op een schoolbord thuis, maar nu zou ik dat op de laptop doen. Ja, of misschien ook wel op een schoolbord. Dat staat ook in de kamer en iedereen kan zien of het leuk is wat je aan het doen bent.

Maak samen een weekkalender met kleurtjes en hang dat bij de eettafel. Hier had de school er een gemaakt en die hebben we direct opgehangen. Met een knijper verschoven we iedere dag naar de volgende dag.

We gebruikten die kalender ook voor de andere thuistaal, maandag in beide talen enzovoort, geschreven in latijn en in het andere schrift, zodat dat ook elke dag even meegenomen werd.

Kijk even goed waar je zoon goed op reageert en met plezier mee leert.

Enna M.
is niet aan jou toch?

Heeft de juf gezegd dat jullie als ouders mogen kiezen of je zoontje door mag naar groep 3 of niet?

twee dingen:
- kinderen ontwikkelen zich op deze leeftijd sprongsgewijs, dus er kan nog een hoop gebeuren in een half jaar.
- als je zoon daadwerkelijk moeite heeft met schoolwerk, wat is er dan erg aan om hem een jaar extra te laten kleuteren? Het lijkt me vervelender als hij volgend jaar niet kan meekomen met het schoolwerk (heeft ook zijn weerslag op het sociaal-emotionele aspect) en dan blijft zitten dan dat hij nu blijft kleuteren. Onzekerheid en frustratie bij tegenslag zijn ook tekenen van sociaal-emotionele onrijpheid.

En verder, zelf heb ik een novemberkind die cognitief absoluut niets te zoeken had in groep 2 en toen naar groep 3 (met deels groep 4 werk) is gegaan. Sociaal gezien kon hij ook goed mee met oudere kinderen. Maar ondanks dat hij het schoolwerk op zijn slofjes deed, is hij tot op heden jong in gedrag wat betreft werkhouding, verantwoordelijkheid nemen en dergelijke, en vorig jaar blijven zitten in 2vwo (is nu 14 jaar). Dus de 'tijdwinst' die in groep 2 is behaald is nu weer teniet gedaan.

AnneJ
Advies Onderwijsconsumenten

https://www.onderwijsconsument.nl/mag-mijn-kind-een-jaar-langer-kleuteren/

"Advies OCO

In het algemeen wordt een jaar langer kleuteren afgeraden. Maar het is goed om uw mening kenbaar te maken aan de school. Wanneer een kind op de basisschool blijft zitten, dan is het gangbaar dat er voor dit kind naar extra ondersteuning gekeken wordt. Met ouders is regelmatig overleg over die ondersteuning, die bijvoorbeeld kan bestaan uit extra begeleiding van een Remedial Teacher of deelname aan een training voor faalangstige kinderen.

Zoals de schoolgids aangeeft is het vanzelfsprekend dat ouders en school overleggen over beslissingen omtrent overgaan of zittenblijven (of doorkleuteren). Juist bij een jonger kind kan, mits goed beargumenteerd, de mening van de ouder veel gewicht in de schaal leggen. Geeft u vooral aan waarom u zich zorgen maakt dat de overstap van groep 2 naar groep 3 voor uw kind nog te vroeg komt. Misschien kan de school uw zorgen wegnemen.

De uiteindelijke beslissing over kleuterverlenging (zittenblijven) of overgaan wordt genomen door de school."

Loetje84
Gezamenlijke keuze

Uiteraard ligt de beslissing van het overgaan niet bij ons. Maar het gaat wel in samenspraak. Zij vanuit wat ze op school ervaren en wij vanuit huis.

Zij geven gaan dat hij dus feitelijk niet een jaar overdoet want hij heeft gewoon nog recht op een jaar.

We gaan hem thuis ook wat meer stimuleren zonder er druk op te leggen.

Pirata
Hmmm

Dit is gewoon doubleren. Recht op nog een jaar, hoezo? Alsof het een gunst is. Ze mogen wel met betere argumenten komen.
Daarbij kan het je ook geld kosten in de toekomst. Mijn eigen doubleur kost me een jaar extra schoolgeld (boven de 18=meer betalen). Dat had ik overigens vooraf wel ingecalculeerd bij hem. Maar om dat jaar nodeloos bij de kleuters al te verliezen... doubleren kan later ook nog.

Paasei
Positieve ervaring

Ik weet het, 'men' is tegenwoordig voor snel doorstromen. De oude 1 oktober grens bestaat niet meer, das meer 1 januari geworden. Haalt jouw kind dat niet, dan 'doubleert' het en heeft het 'ondersteuning' nodig.. Waarom..? Omdat het met 5 jaar nog een kleuter is..??

Kind hier is van half oktober en was ook traag met onthouden. Van alles dat hem niet interesseerde. Waar nogal veel van werd aangeboden in groep 2. Kortom, hij was gewoon een kleuter. We hebben dan ook in overleg met school besloten hem nog een jaar in groep 2 te laten. Hij was dus 6 toen hij naar groep 3 ging. En raad eens? Hij heeft de rest van zijn schooltijd, lager en middelbaar, in 1x en zonder problemen doorlopen en studeert nu aan de universiteit. En dat terwijl ik in de loop der jaren heel wat 'vroege leerlingen' in zijn klas heb zien vastlopen. Die zijn ondertussen niet zo 'vroeg' meer.

Ik wil niet zeggen dat snel doorstromen slecht is, voor sommige kinderen zal het prima werken. Maar ik wil wel een tegengeluid laten horen tegen de huidige doorstroom-tendens. Niet elk kind is daar aan toe, laat ze! En laat je als ouders niet bang maken!

En Pirata.. later van school kost meer..? Kinderbijslag vervalt met 18 jaar, maar voor kinderen die dan nog op het middelbaar zitten is er een financiele overovergangsregeling om de tijd tot b.v. studiebeurs te overbruggen.

aleid
Hier

de volgende ervaring: kind van eind september ging ondanks mijn twijfels ivm jonkheid door naar groep 3 want cognitief kon ie goed mee volgens de weinig ervaren kleuterjuf. In groep 3 zei de juf op een gegeven moment: hij had eigenlijk een jaar langer moeten kleuteren want, en nou komt het: kinderen die sociaal emotioneel wat jonger zijn kunnen beter langer kleuteren, gaat het cognitief wat moeilijker dan kunnen ze in het uiterste geval beter groep 3 overdoen.
Op de basisschool is regelmatig ook in andere klassen getwijfeld of hij niet een jaartje moest overdoen. Altijd won het cognitieve argument. Nu zit zoon, na driejarige vwobrugklas, in havo4 terwijl hij op zich wel de hersens heeft voor vwo. Argument; kind is nieuwsgierig, maar nog zo jong. Beter via havo naar vwo. Hoeft ie minder op zijn tenen te lopen.Niks mis mee, behalve dat zoon zelf niet zoveel zin heeft om na de havo nog naar het vwo te gaan. Ik zie hem nu nog niet, dan net 17 aan een hbo-opleiding beginnen. Maar goed, komt tijd, komt raad.
Ik zou dus zeggen: laat hem voorlopig doorstromen zolang hij sociaal-emotioneel goed mee kan en de twijfels over het cognitieve stuk natuurlijk niet té groot zijn. Maar hou beide goed in de gaten en ga ook af op je eigen gevoel.

Pirata
Paasei

Jazeker. Nu is ie met 17 naar het MBO. Anders was ie 16 geweest. Vanaf 18 betaal je daar schoolgeld. Dus nu mogen we dat 2 jaar betalen ipv 1 jaar.
Maar mijn punt is: het is doubleren. Er kan best een reden zijn, maar dan moeten ze dat hard maken.

Donna
Luxe

Twee van mijn kinderen zijn geboren in de herfst. Alletwee konden cognitief en sociaal-emotioneel door naar groep 3, maar ze waren dol op spelen. Ik vond het een luxepositie om, in samenspraak met de juffen, te kunnen kiezen voor wat het beste bij de kinderen pastte. Mijn kinderen hebben allebei ruim tweeënhalf jaar gekleuterd. Wij zijn nog steeds blij met die keuze. Al die onderzoeken over wat het netto oplevert zeggen ons niet zoveel, dat is pas relevant als de school en de ouders hierover het gesprek voeren. Mijn kinderen hebben een jaar extra kunnen spelen en het keurslijf een jaartje kunnen uitstellen. Dat is voor ons voldoende winst. Van doubleren is trouwens geen sprake, daar hoef je niet bang voor te zijn.

Voor andere kinderen past het weer beter om wel naar groep 3 te gaan. Er zijn net zo goed positieve ervaringen van kinderen die kort gekleuterd hebben. Kortom, het is belangrijk dat school en ouders goed kijken naar de (leer)behoeftes van het kind.

Donna
Zie link

In de paragraaf over herfstkinderen staan een aantal veel voorkomende misvattingen. Hier kun je teruglezen dat verlengen geen zittenblijven is.

https://www.poraad.nl/files/themas/onderwijsinhoud-_en_opbrengsten/broch...

De school moet haar keuze wel verantwoorden trouwens, maar dat lijkt me evident.

Sas
Natuurlijk is het wel doubleren.

Kind heeft straks heel groep 2 gedaan. En gaat dat nog een keer doen. De leerstof zal gelijk zijn. Misschien soms een extra werkje. Meer hoef je niet te verwachten in groep 2.

Wat Aleid zegt, vooral passend bij cognitieve problemen:
"kinderen die sociaal emotioneel wat jonger zijn kunnen beter langer kleuteren, gaat het cognitief wat moeilijker dan kunnen ze in het uiterste geval beter groep 3 overdoen."

Stel een kind is dyslectisch, dan is een tweede keer groep 3 echt leerzamer dan twee keer groep 2.

En natuurlijk is hij niet zo ver als de kleuters die een jaar verder zijn.
Maar je beschrijft dat hij goed past bij de groep 2 kleuters, zich goed kan concentreren. Er is wat twijfel over het aankunnen van de leerstof. En daar heeft hij nog maanden de tijd voor.

Sociaal emotioneel is doubleren dus niet nodig. Doubleren kan dan juist negatief werken. Dan is hij SE veel ouder dan de kleuters die volgend jaar in groep 2 zitten.

Kijk goed naar je kind. Hoe zou hij reageren als hij moet doubleren (dat zal hij echt wel door hebben, hoe je het ook noemt) en als hij gewoon meegaat.
Is er rond april een achterstand ten opzichte van de rest of hoort hij alleen maar niet bij de beste 20%.

Kenfan
Overdoen?

Als er ergens sprake is van de mogelijkheid voor adaptief onderwijs is dat de kleuterklas. En een vijfjarige is gewoon nog een kleuter met de korte spanningsboog die bij die fase hoort. Kleuters komen het beste uit de verf bij veel beweging, veel afwisseling en speels/handelend leren. En niet onbelangrijk: uit verschillende onderzoeken blijkt dat oudsten het in een groep gemiddeld beter doen dan jongsten, "groot" zijn versterkt het zelfvertrouwen.

Niet iedereen deelt die visie, en het aantal leerkrachten dat in staat is zo'n aanbod in de kleutersklas voor elkaar te krijgen daalt. Mijn schrandere december had zo'n juf die in kon spelen op elk kind. Bakstenen naar binnen haalde toen ze in de school aan het verbouwen, daar rekenoefeningetjes mee deed,de kinderen een muurtje liet metselen etc. Zoon heeft het zich daar in die 2 1/2 jaar geen moment verveeld. Dat was later wel anders, maar even goed heeft hij in zes jaar zijn atheneum gehaald en in 3 jaar zijn bachelor. Ik spreek dus alweer over een tijdje geleden.

Mijn beslissing zou afhangen van de kwaliteit van de kleutergroep. Als daar voornamelijk werkbladen worden uitgedeeld of cognitievie oefeningen in de kring en op de computer worden gedaan is het weer een ander verhaal.

Triva
Mijn ervaring

dateert van 12 jaar geleden, septkind. In groep 2 moest hij blijven zitten en ik zat allang hier op OO om te weten dat dat geen enkele zin had in zijn geval. Sociaal emotioneel zat hij bij de middenmoot maar qua schoolse zaken onderaan. Ik kreeg het niet voor elkaar en hij bleef zitten. Dat is wel makkelijk voor school als je niet een leerkracht hebt zoals hierboven bij Kenfan. De zoon van Kenfan liep natuurlijk ook niet qua schoolse zaken achter, die van mij wel, dus die van mij kon je straffeloos een half jaar gewoon mee laten doen met de rest of de slimme groepers 1. Hij kreeg zo geen enkele voorsprong in groep 2 dus ik ben zelf maar bezig gegaan met boekjes en woordjes.

Hij ging dus wel met een kleine voorsprong naar groep 3 maar met de kerst was die verdwenen en eind groep 3 lag hij al weer achter. In zijn geval was twee keer groep 3 vele malen beter geweest. Dat werd nog duidelijker omdat hij in groep 4 echt achter begon te lopen (hij haalde in okt M3 en toen vond de leerkracht dat hij 'op niveau' was en zette hem uit het leesgroepje voor extra begeleiding...) Begin groep 5 vroeg ik of ze niet dachten aan dyslexie (nee hoor....) en eind groep 5 ging ik zelf buitenschools hulp zoeken en begin groep 6 bleek het niet veel erger te kunnen qua dyslexie.

Met twee keer groep 3 was dat veel eerder ontdekt (begin groep 4 liep hij toch niet achter???? zucht....)

Ik denk dus dat sociaal emotioneel mét een goede kleuterjuf nog eerder een reden is tot zittenblijven dan achterlopen in schoolse zaken, dan heb je totaal niks aan nog een keer groep 2. Je moet voor je negende jaar leren lezen en daar schrap je meteen een jaar van weg!

Dees
Verschilt

Tja het verschilt. Wat het beste is weet ik niet. Sociaal gezien had mijn zoon prima nog een jaar kunnen kleuteren maar hij las al E3/M4 toen hij nog in groep 2 zat dan is het lastig want dan zou ik het in de kring weer hebben over het zoeken naar woordjes met de Rrrrr van rat.

Nu merk ik dat sociaal gezien hij (inmiddels in groep 4) nog steeds prima in groep 3 plaats kan nemen hoewel hij nu ook wat vaste maatjes in groep 4 heeft. Grappige is hij is bevriend met een jongetje in groep 4 en zijn 1 jaar jongere broertje uit groep 3. Je merkt gewoon dag hij bij beiden precies goed zit.

Een meisje wat sociaal goed was maar wel.erg onzeker heeft een jaar extra gekleuterd ze kende de cijfers en letters ook onvoldoende......inmiddelsbin groep 3 heeft ze nog steeds moeite mee te komen met de lesstof.

Ander meisje sociaal onzeker is blijven zitten didactisch laat ze thuis heel wat anders zien als op school heel naar.

Triva
Dees

"Een meisje wat sociaal goed was maar wel.erg onzeker heeft een jaar extra gekleuterd ze kende de cijfers en letters ook onvoldoende......inmiddelsbin groep 3 heeft ze nog steeds moeite mee te komen met de lesstof."

Ja hier was blijven zitten in groep 3 vele malen beter geweest maar men heeft het gevoel dat dat heel erg zielig is. Het zou namelijk niet zo opvallen als ze blijven zitten in groep 2. Nou het viel mijn zoon dus wel op, hij zat ook in een aparte groep 2 (geen 1/2) maar ook in een 1/2 hoor je het hele jaar tot de 'oudste kleuters' en opeens gaan die allemaal weg en blijf jij alleen over en moet je met die 'baby's' verder.

Dees
Nou ja

Tja hier werd dat veel beter gedaan, mijn buurmeisje had wel mazzel dat er nog een meisje bleef zitten. Zij waren dan niet de oudste kleuters meer maar de super oudste kleuters, dat was super stoer.

Maar goed een meisje dat met alle geweld van haar ouders door moest blijft nu extreem achteraan hangen. Maar ja de vraag is of ze bij zitten blijven wel mee had gekomen.

Triva
Dees

Ik wilde mijn kind ook door maar dan laten zitten zo nodig in gr 3 of liever nog 4. Dat is iets anders dan ouders die met alle geweld hun kind door willen hebben zonder dat in hun achterhoofd.

Dees
Hier niet

Nou ja dit kind dus niet.......want in groep 3 ging het ook niet goed en ze zit inmiddels in groep 4

Aagje Helderder
Ach ja

Bij een van de kinderen hier maakte de juf van groep 2 zich zorgen want een onderdeel van het voorbereidend lezen lukte niet. Kind kon prima letters lezen en na elkaar zetten maar er dan een woord van maken lukte niet. M-e-s, maar geen idee welk woord het is. En zo verder met alle andere woorden.

En juf dacht dat dat echt in groep 3 met leren lezen wel eens problemen zou opleveren. We moesten echt oefenen. Veel oefenen. We hebben dat niet gedaan (overlegd met een ib-er en een groep 3 juf die we privé kennen). Toen kind een half jaar later naar groep 3 ging, ging ze lezen en is daar nooit meer mee opgehouden.

Moraal van het verhaal: ook bij kinderen die geen leerprobleem hebben gaat de ontwikkeling niet altijd in 1 rechtopgaande lijn. Wat er nu nog niet is, kan er over een half jaar wel zijn. Nu is het nog te vroeg om al een beslissing te nemen voor over een half jaar.

Calenzia
Herfst kinderen

Ik heb zelf 2 kinderen van oktober en ook onze school werkt zo. Oktober grens en daarmee kleuteren alle herfstkinderen in principe bijna drie jaar, tenzij ze echt uitblinken, in dat geval stromen ze als groep 1 na de kerstvakantie door in groep 2. Het zijn combi klassen, waardoor dit geen probleem is.

Mijn kinderen hebben dus beide een extra jaar gekleuterd omdat ze van oktober zijn. Bij beide is het goed geweest dat ze een jaar langer gekleuterd hebben. Zoon heeft in dat extra jaar wat meer zelfvertrouwen opgebouwd. Daarnaast geen sterke motoriek en op die manier een jaar langer gehad om zijn fijne en grove motoriek te kunnen ontwikkelen. Dochter had qua leren prima een jaar eerder naar groep 3 gekund. Ze heeft zichzelf aan geleerd om te lezen eind groep 1 en hierdoor het hakken plakken overgeslagen. Ook liep ze in groep 1 al voor met rekenen. Nu is groep 5 nog steeds, rekenen heeft ze level werk. Maar dochter was als kleuter heel speels en ook nu komt ze in vergelijking met klasgenoten heel jong over. Wat dat betreft sluit ze beter aan bij kinderen die nu in haar klas zitten, dan kinderen een klas hoger.

Wat kleuter vriendschappen betreft. Deze gaan alle kanten op. Zeker kleuters zijn nog erg flexibel met wie hun vrienden zijn. Ook al heeft je kind nu vooral groep 2 vrienden, grote kans dat hij volgend jaar binnen no time nieuwe vrienden heeft gemaakt.

En als je verder doordenkt. Wat is nou dat ene extra kleuterjaar op een heel mensen leven? Is het echt zo erg dat als ze straks naar de middelbare gaan, dat ze dan al iets ouder zijn? Eerlijk gezegd vind ik het juist fijn dat mijn kinderen niet met net 11 al naar de middelbare moeten fietsen.

vlinder72
Calenzia

Jouw kinderen zouden als ze niet langer gekleuterd hadden met bijna 12 naar het VO zijn gegaan. Niet net 11 jaar.

Ik vind langer kleuteren niet eens zo'n probleem maar het gebeurt op zulke boterzachte argumenten. Nog zo speels, niet zo'n goede motoriek.

Ik heb na een flink aantal jaren behoorlijk wat kinderen extra zien kleuteren en een jaar zien blijven zitten. Dan zijn ze dus niet meer bijna 13 maar al bijna 14 als ze het VO beginnen en dat leeftijdsverschil is wel flink tussen alle net of bijna 12 jarigen.

Somsi s er namelijk wel echt een reden dat een kind zich langzamer ontwikkelt maar zie je dat pas echt in groep 3 of 4 (of nog later). En dan is dat extra kleuterjaar eigenlijk zonde geweest.

Pirata
Een jaar langer..

Een jaar langer aan je motoriek werken? Hoezo, gebeurt daar in groep 3 dan niks mee?
In groep 3 worden ze echt niet vastgebonden in de schoolbankjes hoor...

Pennestreek
Ervaring hier

Met een zoon van januari die dus bijna 3 jaar gekleuterd heeft. Die zwakke motoriek, zijn ADD en zijn ASS had hij toen nog steeds, die zijn echt niet over gegaan omdat hij lekker lang kon kleuteren. Hij liep cognitief ver voor, maar vanwege zijn geboortedatum was er nooit sprake van eerder door naar groep 3.Terwijl er dan waarschijnlijk eerder aan de bel was getrokken. Sociaal emotioneel had hij naar mijn idee ook beter bij een groep hoger gepast. Nu heeft hij altijd een hele leuke klas gehad, de groep erboven was veel minder leuk, dus wat dat betreft ben ik blij dat hij gewoon de gebruikelijke schoolcarrière heeft gehad. Maar een extra jaar kleuteren lost maar heel weinig problemen in de ontwikkeling op.
Dochter is van eind oktober. Dat is cognitief niet zo’n hoogvlieger als haar broer. Zij is na een klein jaar groep 1 doorgestroomd naar een combi 2/3. En dat was voor haar ideaal. Ze kwam al vroeg in contact met cijfers en letters, die anders totaal haar belangstelling niet hadden gehad. En in groep 3 was er extra tijd om te spelen. Het leerproces verliep veel soepeler omdat de grens tussen 2 en 3 (niet en wel lezen) veel minder abrupt was. Ik ben voorstander van dat systeem voor alle kleuters. Dochter heeft zonder veel moeite de mavo gedaan, daarna opgestroomd naar de havo en doet nu mbo4. Dat was zeer waarschijnlijk niet anders gelopen als ze 3 jaar had gekleuterd, terwijl dat op basis van haar interesse in leren en haar speelsheid niet raar geweest. Ze is nu, 17 jaar oud, trouwens nog steeds speels, zo is ze nou eenmaal, net zoals haar broer altijd heel serieus is geweest. Daar verandert een jaar extra kleuteren helemaal niets aan.

Pirata
nog even

Calenzia, je hebt het over kleutervriendschappen, en dat die alle kanten op gaan. Nou, mijn oudste heeft vanaf zijn 1e al dezelfde vrienden. Voor hem was het nogal schadelijk geweest als die door mochten naar groep 3 en hijzelf niet. Is nu 17 en gaat nog steeds met dezelfden om (ook al zijn die naar het VWO vertrokken en hij naar TL).
Je hebt het over je zoon en zelfvertrouwen opbouwen in het extra kleuterjaar. Bij mijn zoon was zo'n jaar een klap voor zijn ego geweest. Een goede school kan een kind ook zelfvertrouwen laten opbouwen in groep 3, zou ik zeggen.

Triva
Calenzia

Lees nog eens #14

Pirata
Triva

Eens. Mijn 2e zoon had overigens zelfs eeuwig kunnen doubleren en dan was ie nog steeds zo dyslectisch als een deur geweest (gaat na late dyslexiebegeleiding in groep 8 nu eindelijk als een speer in de 1e, wat een beetje kunnen lezen al niet doet met een mens...).