Home » Forum » Groot verschil verbale en symbolische intelligentie bij nio test

Groot verschil verbale en symbolische intelligentie bij NIO test

3 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Ikbenhet!
Groot verschil verbale en symbolische intelligentie bij NIO test

Zoon van 12 jaar gaat na de vakantie naar de middelbare school. Heeft kaderadvies gekregen en wij denken dat dat wel klopt. Middelbare school wil NIO test doen omdat zijn scores op rekenen en BL erg ver uit elkaar liggen en hij sowieso wisselend presteert (behalve rekenen, dat is altijd laag). Test is inmiddels afgenomen en uitslag is vandaag -per mail- met ons gedeeld. Verbale intelligentie rond havo niveau (106), symbolische intelligentie op niveau praktijkschool (71). Op zich geen verrassing dat er sprake is van een verbaal/performaal kloof, maar schrik toch wel van het enorme verschil. School gaat lwoo aanvragen begreep ik, omdat ie gemiddeld onder de 90 uitkomt.

Ik wil sowieso even contact met school hierover. Met name over wat zij gaan doen om hierop te anticiperen. Maar ik vraag me af, is een dergelijk verschil in verbale en symbolische intelligentie echt zo schokkend als ik nu voel, of valt het mee en komt het vaker voor? En op welke manier zou school hiermee rekening kunnen houden/mee aan de slag kunnen? Ik denk sowieso opletten dat ze hem niet overschatten en structuur en ondersteuning bieden op gebied van planning en overzicht. Maar iemand nog andere tips of ervaringen?

AnnaNiem
Verschil

Bij de wisc-lll van mijn dochter scoorde ze 129 op verbaal en 91 performaal. Door het grote verschil mag er geen totale IQ afgegeven worden en mag de uitslag niet gebruikt worden. Dus grote verschillen; het komt voor. De 129 is tegen het hoogbegaafde (130+) en 91 is bijna laaggeletterdheid (90-). Dit zijn de grenzen van de wisc lll, de uitkomst en uitleg van de nio kan wellicht anders uitgelegd worden. Daarnaast heeft mijn dochter een motorische ontwikkelingstoornis en kenmerken van ADHD.

In de praktijk merken we bij mijn dochter een wisselende werkhouding, meer moeite met rekenen (al scoort ze nog steeds bovengemiddeld) en moeite met planning. Mijn dochter is pas 10, zit in de plusklas, is versneld op de taalvakken en krijgt verlengde instructie bij rekenen en ondersteuning bij plannen. Maatwerk dus.

Lwoo kan je zoon dat ook geven. Ik weet alleen niet of de nio en het advies van de basisschool voldoende is voor lwoo. Ook biedt niet elke middelbare school lwoo aan. Daarnaast weet ik niet of het nu niet wat laat is, zo aan het einde van groep 8. Controleer dus ook dat hij ondersteuning krijgt die de basisschool nu aangevraagd heeft. Praat met de middelbare school, hij is immers al aangemeld, of ze hem ondersteuning kunnen geven en wat ze gaan doen.

@nnemoon
Hier ook

Hier ook een zoon met een score van verbaal 104 en performaal 74. Hij zit op VMBO kader met LWOO. Hij gaat volgend jaar naar de vierde. Wiskunde gaat goed maar hij heeft nog steeds heel veel moeite met rekenen. Gelukkig telt rekenen niet mee op zijn rapport.

Staar je niet blind op LWOO. Een school mag zelf bepalen hoe zij dit aan bieden. Dit kan in de vorm van kleinere klassen, bijlessen, huiswerkbegeleiding of cursussen om een leerling beter te laten leren. Iedere school doet het dus op zijn eigen manier. Het is dus verstandig dat je weet waar jou kind straks aan toe is.

Ik denk ook dat er veel gevraagd wordt van jou als ouder. Zoek uit wat voor hem het beste werkt. Denk aan samen leren of een planning voor hem maken. Probeer hem zoveel mogelijk zelf te begeleiden. Jij kent hem het beste en weet wat hij nodig heeft.

Leerachterstand wegwerken, hoe doe je dat?!

Lees hier of je kind een achterstand heeft en wat je kunt doen.