Ouders en School Ouders en School

Ouders en School

mijk

mijk

03-12-2018 om 20:38

Mag school voor niet Nederlandse ouders verplichte bijdrage eisen

ik ben voor nieuwe collega van mijn man even rond aan het kijken naar school voor zijn kijderen. Na aantal jaarcontracten ju 3 jarig contract. Kans bestaat dat ze daarna in ander land gaan wonen dus hij overweegt internationale school. We hebben er daar 1 van in die in de Nederlandse vertaling het heeft over een vrijwillige ouderbijdrage maar in het engels over een fee. We vinden ook alleen op de engelstalige site bedragingen ( richting 10.000 euro voor 2 kinderen per jaar en op de nederlandse site niks. Weet iemand of de regels voor de prijs van onderwijs anders zijn voor expats?

Mijk

vlinder72

vlinder72

03-12-2018 om 21:03

Volgens mij wel

Een international school is meestal een vorm van private onderwijs en daardoor altijd heel duur.

De kinderen kunnen ook naar een Nederlandse school. Dan is het onderwijs wel gratis. Een vriend van ons kwan weer in Nederland wonen met zijn vrouw uit een Afrikaans land en haar dochter. Dochter sprak geen Nederlands maar kwam op een Nederlandse school in een klas met allemaal buitenlandse kinderen (vooral vluchtelingen). Meisje sprak binnen een jaar Nederlands en ging daarna door in een reguliere school.

Willen deze expats persé een Internationale school met het bijbehorende internationale onderwijs dan zullen ze daarvoor moeten betalen.

mijk

mijk

03-12-2018 om 21:27

Dat snap ik maar op de Nederlandse site van dezelfde

school staat dus wel vrijwillige bijdrage. de tekst is in het nederlands dus anders. Het is uberhaupt een schoolvereniging dus met fors hoger lesgeld...

Ik heb ze ook op de schakelklas gewezen. Aarzeling zit hem vooral in de korte tijd van het arbeidacontract. Als het een ajar kost en dan blijf je voorgoed is het toxh anders dan het kost je een jaar en over 3 jaar kost het je weer een jaar...

de HSV zeker

Die heeft inderdaad twee afdelingen. De Nederlandse afdeling geeft wel tweetalig onderwijs, dus dat is dan wellicht een goede voordelige keuze.

voor een volledig overzicht van tweetalige scholen

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/tweetalige-basisscholen/

Tweetalige

Basisscholen bestaan ook, mogelijk een optie?

school heeft tweetalig en internationaal

tenminste als dat de school is waar je naar kijkt (ergens in een noordelijke stad?)

Het internationale department heeft inderdaad schoolgeld zoals jij omschrijft.
Het tweetalige deel is de Nederlandse basisschool - en daar geldt de bijdrage die als vrijwillige bijdrage wordt omschreven op de Nederlandse site.

Vermoedelijk hanteren een aantal scholen dit systeem ook in andere delen van het land.

Als ze voor de NL afdeling kunnen kiezen dan krijgen ze toch 2 talig onderwijs en zijn ze dus voorbereid op een overgang naar een (internationale) school bij een volgende plaatsing. Dochter had vroeger een (internationaal) vriendinnetje op die school wiens ouders deze keuze gemaakt hadden. Bijdrage is naar draagkracht op dit deel van de school.

mijk

mijk

04-12-2018 om 07:27

Ik was inderdaad tot die conclusie gekomen

het is gewoon een wat ongelukkige website. Je kunt dus ook in het nederlands zoeken naar internationale school en dan krijg je de financiele info over de gewone tweetalige school. Voor beiden gebruiken ze schoolfee. Vandaar mijn verwarring. Die ken ik wel. We hebben hier wat buurkinderen die daar heen gaan. Ik zal ze de opties voorleggen. Verder aan hun natuurlijk. Uit ervaring weet ik dat het feit dat het normaal vrijwel gratis is wat moeilijk te geloven is ;)

Mijk

Welke school?

Mijk, dat is ingewikkeld.
Vroeger waren Internationale scholen internationaa;, privé en te betalen. Tegenwoordig zijn het vaak afdelingen van gewone gesubsidieerde scholen.
Je zou eerst helder moeten hebben wat de status van de school is.
De school mag niet zelf op eigen houtje onderscheid maken tussen Nederlandse ouders en Expats.
Als de Nederlandse kinderen met een vrijwillige bijdrage in dezelfde klas komen, dan mogen Engels lezenden niet anders behandeld worden.

mijk

mijk

04-12-2018 om 08:25

een veetje van beide

achoolvereniging met 3 afdekingen gewoon tweetalig, internationaal en leonardo.

Tegemoetkoming

Expats kunnen vaak kosten als onderwijs voor hun kinderen declareren bij hun werkgever.
Hier werden de dure schoolpakketten van de wereldschool door de werkgever vergoed.
De public school was gratis maar preschool niet. De laatste werd ook vergoed.
De collega doet er verstandig aan bij zijn werkgever te informeren welke kosten hij kan declareren.

mijk

mijk

04-12-2018 om 09:31

Dat zit er sowieso niet in

werkgever is ook mans werkgever en dat is echt geen optie. Ik denk wel dat dat het enorme prijsverschil verklaard. Maar dit zal werknemer zelf moeten betalen. Maar hij krijgt van mij de scholen waar kinderen naar toe zouden kunnen en dan is het aan hem.

mijk

vrijwillig voor die specifieke afdeling

De 'fee' voor de internationale afdeling is vrijwillig. De school kan de inschrijving van het kind niet weigeren op basis van bereidheid om de fee te betalen. De school is echter ook niet verplicht om een kind in een klas van de internationale afdeling te plaatsen. Dus de 'fee' is voorwaarde voor toelating tot een bepaalde afdeling van de school, maar niet voor toelating tot de school.

Als de ouders geen 'fee' willen betalen, dan is de school nog steeds verplicht het kind in te schrijven en passend onderwijs te regelen. Passend onderwijs houdt in dat het onderwijs rekening moet houden met het niveau dat het kind heeft in Nederlands, rekenen, en andere vakken die bij het standaard Nederlands onderwijs horen. Passend onderwijs houdt NIET in dat het kind Engels moet krijgen op een niveau waar het straks wat aan heeft als het terug gaat naar zijn eigen land. Of dat het kind 'internationale' geschiedenis moet krijgen ipv Nederlandse geschiedenis.

Hoogstwaarschijnlijk zal de school - als de ouders geen 'fee' wilt betalen - je kind plaatsen op een 'gewone' afdeling. Als het kind onvoldoende Nederlands kan, kan de school echter ook een tijdelijke plaats regelen voor het kind in een schakelklas. Dan hoeven ze het kind pas te plaatsen als het kind het curriculum van de schakelklas voltooid heeft.

Als je eenmaal beloofd hebt om de 'fee' te betalen, dan ben je verplicht om die 'fee' te betalen voor dat specifieke schooljaar. Het schooljaar daarop kun je opnieuw kiezen wat je doet.

Als je kind al een tijdje op de internationale afdeling heeft gezeten en je wilt niet langer de 'fee' betalen, dan wordt je kind hoogstwaarschijnlijk naar een 'gewone' binnen die school overgezet. De schakelklas is op dat moment niet passend meer.

Het kan best zijn dat het verschil in aanbod tussen de internationale en de tweetalige afdeling het prijsverschil niet rechtvaardigt. Expats zijn daar niet zo kritisch op want de werkgever betaalt meestal het schoolgeld.

Dees

Dees

04-12-2018 om 11:06

Het kost ook meer

Het verschil is vaak dat op internationale scholen ook de eigen taal wordt aangeboden. De lessen zijn veelal in het Engels aangevuld met lessen uit het land waar de school gevestigd is en met lessen uit het land waar het kind vandaan komt.

Met name de taal en cultuur lessen over het land van herkomst maakt de kosten zo hoog. De klassen zijn vaak kleiner en er zijn voor die lessen vaak aparte docenten nodig.

geen schakelklas

En o ja, in de schakelklas is het kind dus vrijwel alleen met Nederlands leren bezig. Vanwege de gemengde afkomst van de kinderen wordt het Nederlands onderwezen door 'onderdompeling'. Geloof niet in de claims dat dit superieur zo zijn. Onderwijs dat ondersteuning biedt in de taal van herkomst is echt beter.

Van de Nederlandse schakelklassen hoor je dat ze vol zitten met analfabete kinderen uit Oost-Europa. Engelstalige kinderen zitten er helemaal niet in. Instructie in rekenen wordt niet gegeven, daarvoor zijn er teveel leeftijd- en niveauverschillen. Kinderen werken geheel zelfstandig aan rekensommen die zo makkelijk zijn dat er geen uitleg bij nodig is.

Mijn stiefdochter deed een Zweedse schakelklas. Daar was het beleid dat kinderen uitstroomden naar een klas een jaar lager dan waar ze zouden moeten zitten qua leeftijd. Daardoor kon ze na 6 weken al uitstromen. Daar was ze erg blij mee, want de schakelklas was niet leuk: de kinderen konden geen Engels, de kinderen konden geen Zweeds, de leerkrachten weigerden Engels te spreken, en rekenen was allemaal kale sommen maken zonder uitleg. Op de gewone school kon ze probleemloos samen spelen en samen werken met andere kinderen in een mix van Engels en Zweeds.
Maar sociaal geeft het echt problemen dat ze ouder is dan de nu zoveel ouder is dan andere kinderen in haar klas. En als je terug wilt naar je land van herkomst is het helemaal zonde dat je een jaar vertraging oploopt.

Maria

Maria

04-12-2018 om 11:29

GSV?

Gaat het om de Groningse school vereniging?

Maria

Maria

04-12-2018 om 11:34

schakelklas

@Syboor; wat je schrijft over een schakelklas is erg generaliserend (er wordt geen instructie gegeven voor rekenen) Dit gaat niet op voor elke schakelklas in Nederland.

Zelf adviseer ik ouders vooral te gaan kijken en een gesprek aan te vragen bij de directie van de school.
Pas dan kun je goed beoordelen of een kind op zijn of haar plek is en wat de (on)mogelijkheden zijn...

vlinder72

vlinder72

04-12-2018 om 12:02

syboor

Dat is ook niet onze ervaring met een schakelklas. Dochter van een vriend van ons kwam uit een Afrikaans land. Ze was 10 jaar. Ze sprak Engels en een paar Afrikaanse talen. In haar land van herkomst ging ze naar een Internationale school omdat het onderwijs daar beter was dan op plaatselijke scholen.

Zij stroomde op advies van de school in in een schakelklas. Inderdaad zat de klas vol vluchtelingen maar die waren zeker geen analfabete kinderen afkomstig uit Oost Europa. Het was een hele kleine klas waarin alle kinderen heel erg veel aandacht kregen. Ze kregen les over Nederland (dat was best handig voor een meisje uit een Afrikaans land), Nederlands en alle andere vakken. Ook gewoon rekenen.

Dit jaar is ze begonnen in een mavo/havo klas en dat vind ik ontzettend knap voor een meisje die nog maar 2 jaar in Nederland woont.

Bazar

Bazar

04-12-2018 om 12:23

Syboor, doet me denken aan..

Dat verhaal over die schakelklas en een jaar verliezen doet me denken aan een gezin dat naar Nederland zou verhuizen dat ik ken. Ik werd er door mijn werk op gewezen en mocht helpen met het vinden van scholen (een groep 8 en een 2e middelbaar), omgeving Utrecht. Na het vinden van een school in overleg met de moeder, zouden ze daar dan in de buurt een huis gaan kopen.

Dit gezin had net 8 jaar in Engeland gewoond, de kinderen spraken vloeiend Engels, gewoon als 'native speaker' (maar hadden een andere nationaliteit en ook nog een 2e taal). Ook zouden het slimme kinderen zijn en er waren goede rapporten uit Engeland. Gezien de ouders geloofde ik dat direct, al weet je dat nooit zeker natuurlijk. De ouders wilden geen internationale school omdat ze behoorlijk wat jaar in Nederland wilden blijven (of zelfs heel lang, dat wisten ze nog niet), de hele middelbare-schooltijd van de kinderen. Dus een Nederlandse school, iets liever wel tweetalig onderwijs.

Dus ik ging rondbellen, met als focus de middelbare school, vwo, liefst tweetalig. De twee scholen in Bilthoven, meerdere scholen in Zeist, meerdere in Utrecht: alle scholen wilden die kinderen eerst een jaar naar schakelklas sturen en daarna zouden ze van de schakelklas wel horen wat het niveau moest zijn en dan konden ze tenminste ook wat Nederlands.
Die kinderen zouden dus een jaar later naar de universiteit kunnen.
Per definitie een jaar blijven zitten terwijl het super ging op school altijd.
Ook zou zo'n school ergens ver in Utrecht niet zo handig zijn voor het definitief ergens settelen / huis kopen (nog niet zeker wat de middelbare school zou worden/ veel reizen is voor een groep-8-kind dat net geëmigreerd is ook niet zo fijn).
Ik zag die kinderen op een gegeven moment ook: twee leuke nerds (de dochter ook heel sociaal erbij), echt van die kinderen die heel veel lezen, heel veel weten, heel geïnteresseerd zijn en ook nog sportief en muzikaal....

Stom van die scholen, die zijn nu dus 2 slimme kinderen misgelopen. Alleen het Calscollege in Nieuwegein maakte tijd vrij voor een gesprek en we werden zeer hartelijk ontvangen. Na het zien van de rapporten werd dochter in de 2e toegelaten (tweetalig vwo) en zoon zou na een jaar zonder meer worden toegelaten tot 1vwo (hij doet inmiddels gymnasium op die school).

Behalve voor Nederlands halen die kinderen dus uitstekende cijfers en ze hebben nu geen jaar verloren. Huis gekocht, alles gesetteld en gelukkig geen schakelklas.

mijk

mijk

04-12-2018 om 12:26

Middelbare school

zou ik ook zo doen hier. Basisschool toch net weer anders. Maar ook hier speelt dat er ook huis bij moet komen.

Analfabete kinderen uit Oost-Europa

"Van de Nederlandse schakelklassen hoor je dat ze vol zitten met analfabete kinderen uit Oost-Europa"

Want in Oost-Europa is geen basisonderwijs en/of geen leerplicht? Daar hoor ik van op.

Groeten,

Temet

mijk

mijk

04-12-2018 om 14:28

het hangt van de definitie van analfabeet af

Als ik Russisch wil leren snap ik het alfabet ook niet ;) Ik ging hem negeren maar wij kennen inderdaad vooral heel erg hoogopgeleidde oost europeanen die niet altijd Nederlands spreken;) Dat maakt ze geen analfabeet..

Mijk

schoolgids

Je moet even de Engelse schoolgids dowloaden.
Daar vind je dat er verschillen zijn: er is 2 talig basisonderwijs, Internationaal onderwijs met een internationaal curriculum en HB onderwijs.
De kinderen van jouw kennis moeten zich kunnen inschrijven op het 2 talig onderwijs zonder verplicht te zijn tot een eigen bijdrage.

mijk

mijk

04-12-2018 om 17:04

Ja dat is handig dat je dat noemt

dat expliciete verschil heb ik nog niet duidelijk genoemd denk ik. En had ik zelf ook nog niet zo gevonden! Dank je!

Oost-Europese kinderen?

Op ons dorpsschooltje zitten genoeg kinderen met een (deels) Poolse achtergrond en zij draaien gewoon mee in het programma die voor alle kinderen geldt. Ik zie er weinig verschil in met Nederlandse kinderen. Soms blijven kleuters (met name de jongens) een jaar langer kleuteren omdat hun taal nog onder de maat is, al vind ik dat vaak de makkelijkste weg. Verder zijn er nu 2 kinderen uit Afrika en zij spraken een jaar geleden amper Nederlands of Engels (ze spraken wel Frans, maar dat spreekt bijna niemand hier), een jaar later kletsen ze je de oren van de kop in goed Nederlands met een Limburgse tongval. Je kan je collega er ook op wijzen dat kinderen qua taal sponzen zijn en dat ze nu de kans krijgen een andere taal te leren, die ervaring zou ik ze niet willen laten missen door alleen voor Engelstalig onderwijs te kiezen.

mijk

mijk

05-12-2018 om 11:52

engels is ook een tweede taal voor ze

daar hebben ze ook nog wat aan als ze over 3 jaar in een ander land zitten ;) dus op zich snap ik het wel. Werkveld van man is nogal internationaal. Als je langer hiet blijft is het toch anders...

Mijk

gaat niet alleen over engelstalig onderwijs

maar internationale school is ook een ander curriculum, waardoor je geen jaar kwijt raakt als je na verhuizing in een ander land naar een andere internationale school gaat.

schakelklas

In Bulgarije begint de leerplicht pas met 8 jaar. Het opleidingsniveau van de migranten uit Bulgarije die hierheen komen is beduidend lager dan het gemiddelde opleidingsniveau in Bulgarije zelf, ouders zijn zeer laag opgeleid en zien het belang niet van onderwijs en kinderen hebben al gauw 2-3 jaar achterstand nog bovenop de achterstand die ze hebben qua Nederlands.
En dan zijn er de Roma (zigeuners), die zich in land van herkomst meestal onttrokken hebben aan de leerplicht.

Polen zijn juist wel weer hoog opgeleid, en de migranten zijn gemiddeld hoger opgeleid dan de "thuisblijvers".

Reageer op dit bericht

Als je wilt reageren moet je eerst inloggen of je aanmelden.

Aanmelden