Home » Forum » Ouders en school » Max aantal zorgkinderen per klas

Max. aantal "zorgkinderen" per klas?

24 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
maggietel
Max. aantal "zorgkinderen" per klas?

Bestaat er iets als een max.percentage voor zorgkinderen per klas?? Dochter zit in groep 4 in een klein klasje van 15 kinderen (daarnaast nog een groep 4 met 19 kinderen). Punt is dat er nogal veel "probleem" kinderen in zitten (in beide klassen), die uiteraard veel aandacht krijgen/nodig hebben. Vaak genoeg draait dit de laatste tijd helaas uit op heel veel negatieve aandacht, bijv. juf moet kind letterlijk vangen om medicatie in te laten nemen, kind bijt een klasgenoot, kind schopt/slaat klasgenoten en juf, school belt ouders en die weigeren kind op te halen, stoelen vliegen door het lokaal etc. etc. Het gaat in totaal om 6/7 van de 15 kinderen, een aantal van deze kinderen hebben een diagnose en een aantal niet maar veroorzaken zeker zoveel problemen.
Soms ben ik best bezorgd (en op het schoolplein te horen ik niet alleen) om de weerslag die dit heeft op de rest van de klas. Neem van mij aan dat ik hier niet mee wil zeggen dat al die kinderen gemakshalve maar van school af moeten of zo (heb zelf een zoon in groep 8 met adhd op dezelfde school). Maar zo'n 30 a 40% in een klas lijkt me wel erg veel en bijna niet te doen in het reguliere onderwijs. Binnenkort zijn er weer 10-minuten gesprekken en ga ik uiteraard nogmaals mijn bezorgdheid uiten.

Massi Nissa
Ligt aan de juf

Ik krijg nu vast veel boze reacties, maar als ik heel eerlijk ben, ligt het aan de juf of het wel of niet gaat. Ik werk op een school waar in elke groep uitsluitend kinderen met een labeltje zitten, vaak tot wel zestien in een groep. Of dat werkt of niet hangt bijna volledig af van wie er voor die groep staat.
Daarnaast vind ik sommige dingen uit jouw posting heel bevreemdend. Hoezo willen ouders hun kind niet ophalen? Dat lijkt me dan een probleem voor de directie. En dat is punt nummer twee: die juf moet dubbel en dwars gesteund worden door haar direct leidinggevende(n). Het klinkt niet best wat je beschrijft, weet je zeker dat dit allemaal ook echt zo gebeurd is of wordt het op het schoolplein verfraaid?
Groetjes en sterkte (voor jou, dochter en juf)
Massi

anna van noniemen
Er is geen norm

sterker nog, de Samen Weer Naar School regeling wil het liefst alle zorgkinderen op het regulier houden (lees, goedkoper) en zelfs al zou er een norm zijn van max 3 kinderen, wat wil jij dan als ouder van een zorgkind gaan doen dat school die norm hanteert? Daarmee geef je dus impliciet aan dat deze kinderen in jouw ogen beter op het speciaal onderwijs af zijn....

maggietel
Massi nissa en anna

Helaas is het echt de waarheid die ik hierboven beschreef (van betreffende ouders, de juf en ook regelmatig van de kinderen vernomen). De klas had vorig jaar nagenoeg dezelfde samenstelling en zeker dezelfde problemen. Een paar kinderen zijn verwisseld met de andere groep 4 maar dat heeft weinig tot geen verbetering opgeleverd. Ik heb met name vorig jaar meerdere gesprekken met de juf gehad omdat onze dochter thuis weer ernstige driftbuien kreeg, puur uit onmacht en niet kunnen verwerken wat er in de klas allemaal gebeurde. Ze vond het bijv. erg zielig voor de juf dat de kinderen zo vervelend deden.
De ouders willen betreffend kind echt niet ophalen als het finaal uit de hand loopt, moeder zegt letterlijk op het schoolplein "ik neem de telefoon gewoon niet op als het de school is die belt en dat heb ik ook met mijn ouders/schoonouders afgesproken, ze zoeken het zelf maar uit met hem". Kind heeft diagnose adhd/odd, krijgt volgens moeder zo nu en dan medicijnen maar ze is het "gedoe" zat. Daarnaast zitten er nog een paar met adhd (met diagnose, en vrij ernstige gedragsproblemen) en een aantal die makkelijk aan te steken zijn om mee te doen om de boel op stelten te krijgen.
En Anna, de reactie die jij geeft is ook hetgeen mij enigszins terughoudend laat zijn om dit hoger op te spelen op school. Ik heb tenslotte zelf ook een kind met adhd (maar zonder gedragsproblemen in deze zin) op deze school en dat zal ook zeker "tegen" me gebruikt gaan worden. Maar ik heb het gevoel dat ik toch aan mijn dochter "verplicht" ben om mijn best te doen voor haar een "veilige" schoolplek te eisen. Maar aan de andere kant heb ik met een aantal van de kinderen die de problemen veroorzaken ook zeker te doen omdat de ouders het probleem niet zien/bagataliseren en de school ook niet structureel een oplossing biedt.

Vera*
Switchen

Als je het echt niet (meer) ziet zitten om je dochter nog vier jaar in deze groepssamenstelling te laten functioneren dan zou ik een andere school zoeken.

Sandra
Bij je zelf houden

Maggietel,
Ik zou jouw zorgen zeker bespreken op school. Maar houd het 'klein', houd het bij jullie zelf. Jij gaat niet over die andere kinderen, jij gaat over jouw eigen kind. Wat signaleer je bij jouw kind, welke zorgen heb je daarover? Dat is een goede basis om in gesprek te gaan. Volgens mij zit je namelijk helemaal niet te wachten op een duidelijke norm (aantal zorgleerlingen per klas), je wilt gewoon dat je dochter lekker in haar vel zit en het goed doet op school. Wat kan de school doen om daarvoor te zorgen?

M Lavell
Dit klopt niet

Magietel:"Bestaat er iets als een max.percentage voor zorgkinderen per klas??"
Nee.
Maggietel:"Dochter zit in groep 4 in een klein klasje van 15 kinderen (daarnaast nog een groep 4 met 19 kinderen). Punt is dat er nogal veel "probleem" kinderen in zitten (in beide klassen)"
Dat zijn bijzonder kleine klassen. Hoe komt dat? Gaat het hier over een SBO school?
Maggietel:"De ouders willen betreffend kind echt niet ophalen als het finaal uit de hand loopt,"
Wat is het probleem, één bepaald kind, of een hoog percentage zorgleerlingen? Overigens: Als het hier om een SBO school gaat, dan is het aantal zorgleerlingen vanzelfsprekend hoog, maar het aantal leerlingen per klas laag. Zo laag als jij beschrijft.
Maggietel:"Daarnaast zitten er nog een paar met adhd (met diagnose, en vrij ernstige gedragsproblemen) en een aantal die makkelijk aan te steken zijn om mee te doen om de boel op stelten te krijgen."
Gaat het misschien zelfs om clusteronderwijs? Kinderen met adhd belanden niet zo snel in een SBO school.
Maggietel:"Maar ik heb het gevoel dat ik toch aan mijn dochter "verplicht" ben om mijn best te doen voor haar een "veilige" schoolplek te eisen."
Dat is het nadeel van alle kinderen met een aandoening apart plaatsen. Dan krijg je vanzelf adhd klassen en dat levert eerder versterking van de problematiek op.
Maggietel:"Maar zo\'n 30 a 40% in een klas lijkt me wel erg veel en bijna niet te doen in het reguliere onderwijs."
Maggietel:"Maar zo\'n 30 a 40% in een klas lijkt me wel erg veel en bijna niet te doen in het reguliere onderwijs. Binnenkort zijn er weer 10-minuten gesprekken en ga ik uiteraard nogmaals mijn bezorgdheid uiten."
SBO (de vroeger lomschool) is ook regulier onderwijs. Dat is eigenlijk de crux van weer samen naar school: de lomschool bestaat nog maar heet anders en wordt door de gewone basisscholen in stand gehouden.
Ik kan me niet voorstellen dat jouw kind op een gewone school zonder bijzondere bedoelingen zit. Misschien is het wel een voorloper van 'passend onderwijs'. Een proefschool (of klas) die gemaakt is door het samenwerkingsverband. Twee groepen 4, een van 19 en een van 15, komt niet voor in het gewone regulier onderwijs. Dat wordt een groep 4 van 34 leerlingen, of 1 groep 4 en een combinatieklas van een leerling of 5 uit groep 4 met een hoger of lager jaar.
Ik denk dat de klas van jouw dochter helemaal geen reguliere school/klas is, maar een voorloper van het afschaffen van het clusteronderwijs.
Overigens: Massi Nissa heeft gelijk, het ligt aan de leerkracht. Helaas betekent dat niet dat alleen exeptioneel onhandige exemplaren het uit de had laten lopen. Het betekent dat alleen exeptioneel goede exemplaren het in de hand kunnen houden.
Groet,
Miriam Lavell

Guinevere
Opleiding leerkracht

Ik vind in elk geval dat een leerkracht extra bagage moet meekrijgen in zo'n geval. Zou trouwens ook al nuttig zijn bij één "zorgenkind" in de klas.
Het kan best zijn dat een deel van de problemen wordt veroorzaakt door een verkeerde aanpak van de problemenkinderen.
Als dit hele verhaal inderdaad niet overtrokken is, dan zou ik eerder met de directie willen praten dan met de leerkracht. Ik vind dit geen zaak tussen één ouder en de leerkracht, maar tussen de directie en de leerkracht.

M Lavell
Niet overtrokken

Ik vrees dat het niet overtrokken is, dat er inderdaad een gewone niet extra geschoolde leerkracht met deze kinderen zit, maar dat het tegelijkertijd wel degelijk om klassen met een bijzondere missie gaat en dat dat niet aan de ouders is verteld, of dat maggietel dat in het bijzonder gemist heeft.
Nogmaals: zulke kleine klassen is niet normaal. Van het reguliere budget is dat niet te betalen. Er is extra geld. Ik vermoed dat dat uit het potje 'voorlopers onderwijsopmaat' komt.
De uitwerking van dit idee wordt daarmee meteen ook scherp: De scholen gaan in het samenwerkingsverband zelf speciaal onderwijs organiseren. Het heet echter niet zo, dus voor ouders en leerlingen wordt het extra onduidelijk waar je zit of waar je terecht bent gekomen.
Groet,
Miriam Lavell

Hes@
Nou ja zeg!

Mirjam,

je roept wel erg gemakkelijk dat dit geen normale klas kan zijn. Mijn dochter zat vorig jaar in een groep 4 met 17 kinderen en de paralelklas had er 18. Dit jaar zijn ze inderdaad 1 groep 5 geworden met veel te veel kinderen. Een school kan er bewust voor kiezen de groepen 3 en 4 klein te houden zodat de basis goed gelegd wordt.

M Lavell
Wie betaalt dat?

Hesa, dat lijkt meer op een ongeluk dan op beleid. Simpele vraag: Wie betaalt die kleine klassen? (aanvullende vragen: zijn ze er dit jaar weer, hoe groot zijn de kleuterklassen, hoe groot zijn de klassen van de bovenbouw).
Groet,
Miriam Lavell

cqcq
School....

Wie betaalt dat: school natuurlijk. Hier ook veel verschil in klassegrootte binnen de school. School heeft de voorkeur om geen combinatieklassen te hebben. Bij ons komt het dus ook voor dat er bijvoorbeeld 2 groepen 3 zijn van ieder zeventien kinderen, en daarboven een groep 4 van dertig kinderen. Er wordt dan bewust voor gekozen om geen combi 3/4 te maken waardoor alle klassen kleiner zouden kunnen zijn.

Het is een keus en beleidsvrijheid van school.

T&T
Miriam (ot)

Gaat het cluster onderwijs verdwijnen dan?
Daar maak ik me nl grote zorgen over gezien de ontwikkelingen hier in de buurt met fusies van scholen. Ik wil daar nu even niet te ver op ingaan, maar heb ik iets gemist in de ontwikkeling van het cluster onderwijs? (vooral cluster4)
Tess

M Lavell
Niet zo ot

cqcq:"Bij ons komt het dus ook voor dat er bijvoorbeeld 2 groepen 3 zijn van ieder zeventien kinderen, en daarboven een groep 4 van dertig kinderen."
Dat kan een keer voorkomen, per ongeluk (wisselende instroom per jaar), hoewel de keuze om groep 3 niet samen te stellen of extra groot te laten zijn en groep 4 wel, dan weer een beleidskeuze is.
Dat zie je dan ook terug in de andere klassen. Die zijn extra groot. Het omgekeerde: de leerlingen bij elkaar in groep 3 en uit elkaar in groep 4 is een veel gekker verschijnsel.
Maar merk op wat Maggietel zelf zegt:"De klas had vorig jaar nagenoeg dezelfde samenstelling"
De leerlingen 2 jaar achter elkaar in kleine klassen. Dat is niet vol te houden van een gewoon budget, tenzij de overige klassen tot in de boekenkast gevuld zijn.
T&T:"Gaat het cluster onderwijs verdwijnen dan?"
Ja. Of althans, de plannen ermee zijn dezelfde als die op de lomschool zijn toegepast. De scholen moeten zelf het clusteronderwijs gaan financieren en gaan dus zelf bepalen of er een aparte school komt en wie daar toegelaten wordt, of dat er aparte klassen worden samengesteld en wie daar toegelaten wordt, of dat alle kinderen bijelkaar komen.
Ik denk niet dat dit invloed gaat hebben op onderwijs aan leerlingen die extra hulpmiddelen nodig hebben (gehandicaptenonderwijs), juist wel op kinderen die vanwege gedragsproblematiek nu nog een landelijk geldende indicatie hebben gekregen.
Gezien de schets die Maggietel geeft, is het waarschijnlijker dat de klas van haar dochter van die nieuwe opzet een voorbode is (er zijn al scholen waar dit wordt uitgeprobeerd), dan een gewone reguliere klas.
Groet,
Miriam Lavell

cqcq
Juist wel...

citaat Miriam
-------
De leerlingen 2 jaar achter elkaar in kleine klassen. Dat is niet vol te houden van een gewoon budget, tenzij de overige klassen tot in de boekenkast gevuld zijn.----

In ons geval met de twee kleine groepen 3, zijn deze groepen 3 het jaar daarop twee kleine groepen 4 geworden enz.

Het klopt wel dat kleine groepen wel weer gecompenseerd worden door grotere groepen in andere klassen (alhoewel bij ons niet meer dan dertig kinderen per klas, en de groepen 3t/m 8, de kleuterklassen zijn incidenteel aan het einde van het jaar weleens iets groter volgens mij).

M Lavell
Sterfhuis

Er is trouwens nog een andere mogelijkheid waarom de klas en misschien wel de school eruit ziet zoals Maggietel beschrijft: Het overkoepelend bestuur is van plan de school dood te laten bloeden. Het is een sterfhuis voor een niet rendabel filiaal.
Groet,
Miriam Lavell

M Lavell
De rekening

cqcq:"(alhoewel bij ons niet meer dan dertig kinderen per klas, en de groepen 3t/m 8, de kleuterklassen zijn incidenteel aan het einde van het jaar weleens iets groter volgens mij)."
Dat is niet onbelangrijk en laat meteen zie wie er betaalt: de kleuters. De financiering, hoewel lumpsum tegenwoordig, gaat uit van kleuterklassen van 20 leerlingen en hogere groepen van 25. Je moet daar nog wel het ziekteverzuim van leerkrachten en overige vervanging (ADV) in berekenen. In werkelijkheid is het budget voor een klassengrootte van grofweg 10% meer leerlingen.
Daar kun je mee schuiven natuurlijk, eigen beleid met lumpsum., maar klassen van 15-19 kinderen, dat is een klassengrootte die in het S(B)O gewoon is. Op de gewone school is daar geen budget voor.
Zulke kleine klassen gaan ten koste van de andere klassen. Die komen propvol te zitten om het gemiddelde op peil te houden.
Groet,
Miriam Lavell

T&T
Het kwartje valt...

En ik ben er niet blij mee! Hadden we eindelijk een goede plek gevonden voor ons meiske... nu gaat deze cluster 4 school fuseren met een cluster 3, een sbo, en een reguliere basisschool, in 1 grote campus!!! Hoe meer er bekend wordt hoe groter mijn zorgen worden. Zat ze op een klein overzichtelijk schooltje, nu wordt de school zeker 6x zo groot, en er wordt naar het "nieuwe leren" toegewerkt.
Ouders zoals Maggietel (met gezonde kinderen) maken zich zorgen dat hun kind tussen de probleemkinderen komt. Ik maak me net zoveel zorgen (ouder van 2 auti's), omdat mijn kinderen straks niet meer de zorg krjgen die ze nodig hebben en dus grote kans hebben probleemkinderen te worden.
De "reguliere" kinderen hebben echter een keus! reguliere basisscholen zijn er meer in de omgeving, voor cluster 4 is dit de enige! ik zie mij gedwongen in een systeem dat ik niet wil, en dat ook niet goed is voor mijn kinderen.
In de tussentijd laat ik mijn stem absoluut horen waar ik kan! maar deze plannen gaan echt niet teruggedraaid worden, het is al lang beslist.
De school is al lekker aan het experimenteren, wat tot nu toe voor ons helemaal niet goed uitpakt, het ging zo goed, zo zijn we straks weer terug bij af! Ik blijf in gesprek met de school, maar niet voor eeuwig, ben bang dat we ooit een keer kunnen vertrekken en weer op zoektocht moeten... maar wat is er dan nog?
Tess

M Lavell
Geen keus

Tess:"De "reguliere" kinderen hebben echter een keus! "
Het wordt voor allemaal 'gelijk' dat betekent dat niemand meer keus heeft straks. Je meldt je aan bij een school (vestiging A) die via fusie of samenwerkingsverband verbonden is aan andere scholen. Vervolgens wordt voor je bepaald op welke vestiging je geplaatst wordt.
Dat ligt aan de organisatievorm die de school kiest, er kunnen bijvoorbeeld ook aparte klassen voor 'gemiddelde kinderen' ontstaan en de beschikbaarheid in plaats, kind belandt in een mengvorm.
Dat kan inderdaad betekenen dat jouw auti kinderen in een reguliere klas belanden, maar ook dat reguliere kinderen in een autiklas belanden om de ruimte efficiënt op te vullen.
Tess:"maar deze plannen gaan echt niet teruggedraaid worden, het is al lang beslist."
Daar heeft het alle schijn van inderdaad. Wie niet wil kan een particuliere school kiezen. Daar komen er nog meer van.
Groet,
Miriam Lavell

T&T
Te laat

Tja, met die fusies hebben we hier in de buurt idd al veel te maken. Gelukkig kun je tot nu toe nog altijd kiezen voor een school met een andere "levensovertuiging" d.w.z. een school met bepaalde godsdienstige achtergrond, een andere leermethode (bijv. Montessori),het vrije school onderwijs, of de Iederwijs. Op die manier heeft een gezond kind best nog iets te kiezen als je een beetje zoekt, en dit zijn geen dure particuliere scholen.
Als jou kind, op wat voor manier ook, meer zorg nodig heeft, dan word het lastiger, want niet elke school zal hem accepteren, en niet elke school kan de zorg bieden die nodig is.
Mijn jongste is na wat zoekwerk zo op een vrije school terechtgekomen (hij had toen nog geen diagnose, maar is autistisch) het is de vraag of deze school hem kan bieden wat hij nodig heeft, maar tot nu toe heeft hij het goed naar zijn zin; kleine klassen, een kleine school, heel overzichtelijk en met veel structuur. Het cluster 4 waar mijn oudste zit is natuurlijk veel meer gespecialiseerd in autisme, maar lijkt een hoop van die kennis nu in de praktijk maar overboord te gooien, om straks leuk te kunnen samenwerken met de drie andere scholen... ook het voordeel "klein en overzichtelijk" gaat dan niet meer op. Het vertrouwen in de cluster 4 school zakt behoorlijk, dan maar allebei naar de vrije school? ook dat blijft een gok... ik weet het op dit moment allemaal niet meer.
Tess

cqcq
Kind van de rekening....?

Citaat Miriam:

=========
cqcq:"(alhoewel bij ons niet meer dan dertig kinderen per klas, en de groepen 3t/m 8, de kleuterklassen zijn incidenteel aan het einde van het jaar weleens iets groter volgens mij)."

Dat is niet onbelangrijk en laat meteen zie wie er betaalt: de kleuters. De financiering, hoewel lumpsum tegenwoordig, gaat uit van kleuterklassen van 20 leerlingen en hogere groepen van 25. Je moet daar nog wel het ziekteverzuim van leerkrachten en overige vervanging (ADV) in berekenen. In werkelijkheid is het budget voor een klassengrootte van grofweg 10% meer leerlingen.
======

De kleuterklassen groeien natuurlijk, gemiddeld over het hele jaar heen zullen ze bij ons wel ongeveer op net iets meer dan twinig zitten (start met een stuk of 12, aan het einde van het jaar dertig, ze hebben meestal ook geen combi 1/2, dus de groei in groep 1 is sterk).

Citaat Miriam
===
Zulke kleine klassen gaan ten koste van de andere klassen. Die komen propvol te zitten om het gemiddelde op peil te houden.
====

Maar is dat erg? En leiden de kinderen daaronder. Als ik nog even mijn eerste voorstel neem: 2 groepen 3 vn 17 kinderen, en daarboven een groep 4 van 30 kinderen. (Overigens zat mijn eigen dochter in deze grote groep 4..).
Vanzelfsprekend had in plaats daarvan ook gekozen kunnen worden voor combinatie groepen, dat zou drie klassen van ongeveer 22 kinderen opgeleverd hebben. Maar 1 daarvan zou wel een combi geweest zijn. Eigenlijk denk ik dat qua aandacht het voor mijn dochter niet veel uitgemaakt heeft of ze in een kleinere combi 3/4 zou zitten (waar juf aan twee jaargangen les moet geven), of in de grotere groep waar ze nu in zit (wel groter, maar juf heeft maar 1 jaargang). Dit is dus typisch een beleidskeuze van scholen, zonder dat ik direct de conclusie kan trekken dat het nu direct leidt tot propvol zitten van klassen.

(Overigens hadden wij als extra, gezien de grote van de klas wel in groep 3 en groep 4 destijds een parttime klasse-assistent om de juf te onlasten).

anna van noniemen
Ik prijs mij gelukkig

dat de school van mijn tweeling een locatie is van een grotere school, maar wel een kleine locatie en een Dalton :-) Hier wel combigroepen, maar niet veel kinderen per groep en daardoor zijn de combi-groepen ook niet groot.....

Ik hoop overigens niet dat de scholen en clusterscholen allemaal op 1 hoop gegooid gaan worden, dat zou ik echt zonde vinden van de expertise die is opgebouwd op clusterscholen.....(mijn oudste zit op een cluster 4 school.....)

M Lavell
Relatief

cqcq:"Maar is dat erg? En leiden de kinderen daaronder."
Nee hoor. Ze kunnen ook in een klas met 40. Het een (20) is niet erger dan het ander (40).
Maar het geeft wel scheve ogen. Van leerkrachten (waarom heb ik er zoveel meer), ouders (ik wil ook een kleine klas). Het geeft ook verhoudingsgewijs meer problemen: Zet die 5 probleemkinderen in een klas van dertig ipv 15 en ze maken plots nog maar 15% uit van het geheel en hebben dus minder invloed.
Bovendien kost het geld: de twee klassen samenvoegen levert een full-time fte op.
Maar dat is allemaal een zijstap. Maggietel doet er goed aan om eens goed door te vragen waarom de groepen in elkaar steken als ze doen. Dat is een ongeluk (slecht beleid), maar de kans dat het een voorbode is van wat er gaat komen, is reëel.
Groet,
Miriam Lavell

T&T
Re: relatief

Miriam zegt: Zet die 5 probleemkinderen in een klas van dertig ipv 15 en ze maken plots nog maar 15% uit van het geheel en hebben dus minder invloed.
Dat is dus alleen maar leuk in de statistieken, maar niet in de praktijk. Probleemkinderen, of een mooier woord: zorgleerlingen, zijn dat niet omdat ze zo graag dwars liggen. Hun invloed in de klas is er dan ook niet een van samengroepen en de klas ophitsen... ze hebben simpelweg meer zorg en aandacht nodig! en die krijgen ze een stuk gemakkelijker in een groep van 15 dan in een groep van 30. Wat ik ok merk bij autistische kinderen (cluster 4) is dat de omgevingsfactoren heel veel doen, als de omgeving rustig en voorspelbaar is functioneren ze beter. Mijn kinderen vinden een klas van 30 gewoon te druk! en ook de inrichting en de dagindeling in het regulier onderwijs is te druk, en vraagt op die manier al teveel van hen.
Natuurlijk gaan ze niet dood in een klas van 30, maar een zorgleerling die in een omgeving wordt geplaatst waar hij continu overvraagd wordt gaat weer probleemgedrag vertonen en kan minder goed mee... en dan wordt de zorgleerling weer een probleemkind!
Tess

Onderwerp gesloten