Home » Forum » Ouders en school » Onenigheid so sbo

Onenigheid so --> sbo

28 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Nanja
Onenigheid so --> sbo

Mijn dochter zit momenteel vanwege een TOS op een speciale school. Ze is nu net zes geworden en zit sinds dit schooljaar in groep 3. Ivm de aflopendheid van de TLV is ons medegedeeld dat ze volgend jaar naar het sbo moet omdat ze niet meer op de huidige school zou passen en het reguliere onderwijs te heftig voor haar zou zijn.

Allereerst ben ik maar eens gaan kijken wat dat sbo is. Ik schrok van een presentatie voor schoolverlaters op de website. Er wordt vanuit gegaan dat de kinderen op deze school een iQ beneden de 90 hebben met leerachterstanden, OF een iQ tot 120 met leerachterstanden én sociaal-emotionele problematiek.
Nog veel erger vind ik dat er vanuit wordt gegaan dat alle kinderen naar het praktijkonderwijs of het vmbo met lwoo gaan. De uitzonderingen gaan naar vmbo zonder lwoo. Ik heb de schoolgids erbij gekeken, en meestal is er dan een kind dat naar vmbo-t zonder lwoo gaat en de rest pro/lwoo.
Ik heb nog de gidsen van twee andere sbo's bekeken die eigenlijk exact hetzelfde uitstroomperspectief bieden.
Waarom ik dit alles erg vind? Omdat mijn dochter, ondanks haar TOS, het heel erg goed doet op school en er zeker geen sprake is van leerachterstanden. Maar er is wel een advies om naar een school te gaan die zelfs op de presentaties voor schoolverlaters uitgaat van dat de leerlingen allemaal naar een praktijkonderwijs of lwoo school gaan, en slechts een enkeling het vmbo.

Vervolgens heb ik contact opgenomen met het sbo zelf en aangegeven dat er vanuit de huidige school het advies sbo is. Ik vroeg hen of mijn dochter zonder leerachterstanden toelaatbaar kan zijn en hoe het onderwijs er dan uit zou zien. De eis leerachterstanden zou voor de toelating niet bestaan. Vanuit het sbo wordt aangegeven dat er naar iedere leerling individueel wordt gekeken hoe die hier het beste op zijn of haar plek is. Kortom, een antwoord dat weinig concreet is en waar ik niet meer verder kom.

Er is hierna een gesprek geweest met het samenwerkingsverband. Opnieuw: weinig concreets. Wat het sbo mijn dochter kan bieden is niet duidelijk.
Vanuit het samenwerkingsverband worden vooral uitspraken gedaan als "het sbo is een hele goede school, er wordt niet gepest". Goed als dat zo is, maar het gaat nu om dat mijn dochter naar de juiste school wordt verwezen.

Ik heb nog gevraagd naar waarom het regulier onderwijs niet voor mijn dochter geschikt zou zijn. Het antwoord is dat de klassen daar doorgaans groter zijn en dat te heftig zou zijn voor een kind dat gewend is aan kleine klassen.
Ook vanuit het OPP blijkt niet duidelijk waarom sbo de aangewezen onderwijsvorm is. Er staat kort samengevat in: flinke groei gehad de afgelopen jaren, wel soms nog wat problemen met de communicatie met andere kinderen.
Ik heb aangegeven dat als het om de communicatie gaat en dat als daar problemen mee worden voorzien in grotere klassen dan nu, ik liever heb dat ze op deze school kan blijven en met gerichte begeleiding eraan gaat werken, dan dat ze naar een school gaat waar de kinderen zitten omdat ze leerachterstanden hebben waar bij haar geen sprake van is en waarnaast ook niet duidelijk is waarom dit de juiste school zou zijn.
Helaas kreeg ik hierop een antwoord met dat het sbo niet is voor kinderen met leerachterstanden maar voor alle kinderen die anders zijn.
Ik heb hierbij verwezen naar de presentatie voor schoolverlaters op de ene sbo, en de schoolgidsen van meerdere sbo's, waaruit blijkt dat het sbo een school is voor kinderen met grote leerachterstanden (en bijkomende sociaal-emotionele problematiek), maar omdat er geen criteria "leerachterstanden" voor het sbo bestaat zou het toch de goede school zijn voor mijn dochter.

De commissie is degene die uiteindelijk gaat beslissen. De huidige school ben ik heel tevreden mee, maar helaas is het wel zo dat ze dus niet meer ertussen zou passen en daarom geen verlenging tlv krijgt. Over dan een reguliere school en kijken hoe dat dan zou kunnen wordt niet eens gesproken.

Is het mogelijk om een advies sbo naast me neer te leggen? Hoe zorg ik dat ze op de huidige school blijft, of naar een anderszinds juiste vorm van onderwijs wordt verwezen?

M Lavell
Niets doen is geen optie

De kortste weg naar een oplossing is een particulière of internationale school. Is dat haalbaar?

Je argumentatie is verder helemaal goed en ook 100% in lijn met de bedoeling van passend onderwijs: de school moet jouw kind het onderwijsperspectief bieden dat bij haar past. Haar voortgang moet dus ook leiden tot een beter uitstroomperspectief.

Maar ik ben bang dat je daar dan wel alle rechters en arbitragecommissies van de wereld voor moet zien.

Heb je de onderwijsconsulent al geprobeerd?

Heb je de argumenten van het samenwerkingsverband op schrift? Ik denk dat je een sterke zaak hebt bij de commissie mensenrechten. Feitelijk wordt er gezegd dat ze naar het sbo moet omdat ze anders is. Dat mag niet.

Ja je kunt eindeloos in bezwaar en beroep. Maar dat levert niet noodzakelijkerwijs een school op die wel doet wat moet. Niet doen lijkt met ook geen optie

Saskia
Overleg

Heb je al een school op het oog, waar je je kind heen zou willen laten gaan? Of zijn er verschillende mogelijke scholen? Hoe groot zijn de klassen daar?

Je dochter heeft nu een intensief arrangement voor cluster 2. Krijgt ze dan straks geen licht arrangement? Is er een school die een medium arrangement aanbiedt?

LWOO is overigens geen schooltype, maar ondersteuning.

Je kunt je kind zelf ergens aanmelden, maar de kans bestaat, dat de school het niet aandurft als ze horen dat er een advies voor sbo is.
Je kunt bezwaar maken, maar beter is het om er samen uit te komen. Vraag de cluster 2 school waarom je dochter niet met een licht arrangement naar een reguliere basisschool, anders dan een sbo, kan. Kijk welke scholen eventueel geschikt zijn. Vraag of er een school is waar ze met een medium arrangement terecht kan.

Triva
idd

Ga eens praten met gewone basisscholen, als het enige gevaar is dat de klas zo groot is en ze dat niet gewend is dan kan ze daar vast aan wennen. Dan maar langzaam met eerst een paar ochtenden. Wie weet? Met een rustige klas en een goede leerkracht is alles mogelijk.

"Maar er is wel een advies om naar een school te gaan die zelfs op de presentaties voor schoolverlaters uitgaat van dat de leerlingen allemaal naar een praktijkonderwijs of lwoo school gaan, en slechts een enkeling het vmbo. "

LWOO is een extra ondersteuning en kan zelfs op de havo. Alle kinderen met LWOO gaan dus naar het VMBO. Let wel met kader kun je ook naar mbo4.

M Lavell
Samenwerkingsverband

Je kunt alles proberen, maar het gaat om een beslissing van het samenwerkingsverband. De reguliere scholen uit de regio zijn daarvan afhankelijk en daaraan onderworpen.
Maar niet geschoten is natuurlijk altijd mis.

Wat LWOO bereft: in de regio kan dat wel degelijk synoniem zijn aan vmbo-basis.

Maria
heft in eigen handen nemen

Het meeste is al gezegd:
1. Onderwijsconsulent inschakelen https://www.onderwijsconsulenten.nl/
2. Dossier opstellen en zelf naar beoogde scholen in de regio om te vragen wat ze jouw kind kunnen bieden.

Komt ze in aanmerking voor een medium arrangement van cluster 2?
Is er een recente iq meting?

Het is trouwens niet waar dat sbo leerlingen per definitie uitstromen naar het praktijkonderwijs. Ik weet wel (vanuit de praktijk) dat havo/vwo meer uitzondering dan regel is.

M Lavell
Per school verschillend

"Het is trouwens niet waar dat sbo leerlingen per definitie uitstromen naar het praktijkonderwijs."
Dat klopt, maar het kan op een school wel de waarheid zijn.
Daarom is wat Nanja gaan heeft goed: de uitstroomprofielen bekijken.

Het is op die manier zelfs mogelijk dat van een bepaald samenwerkingsverband de sbo scholen allemaal op praktijkonderwijs uitkomen.

Tamar
Ja

Bij ons zei het SBO: nou, er is er wel eens eentje naar de HAVO gegaan! Aangezien wij eerder aan VWO dachten voor ons kind hebben wij dat toen tegengehouden en hem op regulier gehouden, maar dat kon toen ook nog makkelijker (voor het zogenaamde passend onderwijs). Hij zit nu inderdaad op het VWO.

Marie
welke school zit ze nu?

Je schrijft dat ze nu op een speciale school zit. Wat voor speciale school? Voor Hoor- en spreekmoeilijkheden bijvoorbeeld? Cluster 2 ?

https://www.kentalis.nl/onderwijs-bij-kentalis

Ze is qua TOS "te goed" voor dit soort onderwijs maar "te slecht" voor regulier?

Zijn er bij jullie in de omgeving kleine scholen met kleine klassen? In een dorp bijvoorbeeld? Wellicht kun je daar mee gaan praten, dat zij de uitdaging wel aan willen gaan?

Hooikamp
Blijf in gesprek

Wat een lastige situatie. Toch is het in belang van je kind in gesprek te blijven met school. Zijn de onderwijsbehoefte helder. Wat heeft jou kind extra nodig om:
- zich veilig te voelen
- hoeveel aandacht en tijd heeft ze nodig op leefgebied en sociaal
- onderwijsmateriaal
- ingerichte ruimte
- expertise van de leerkracht

Dit goed helder hebben en dan gaan kijken waar ze dit het beste kunnen bieden. SBO kan veel, maar idd er zitten nadelen. Regulier kan ook wel ea maar niet alles. Zoek een school met meeste kans op succes voor je kind

Lente
Nog dit jaar proefdraaien op regulier onderwijs

Ik zou met de huidige school op onderzoek uitgaan of regulier onderwijs echt niet haalbaar is. Jouw kind doet het qua prestaties goed op school. De eerste optie lijkt me regulier onderwijs omdat daar veel meer mogelijkheden zijn qua passend onderwijs op het juiste cognitieve niveau. En een betere doorstroom naar het juiste VO niveau.

De huidige school kan ik overleg met jou contact zoeken met reguliere scholen in jullie omgeving. Of jij doet zelf suggesties over welke scholen.
Vervolgens kunnen zij vragen of je kind vrijblijvend enkele dagdelen kan meedraaien. Want om echt te weten of een kind zich kan handhaven, is de inschatting van een leerkracht /begeleider van speciaal onderwijs niet genoeg.
Een beetje sociale school staat hiervoor open. Ook zij kunnen je kind eerst meemaken zonder al te moeten beslissen of je kind daar past en of ze het aandurven.

Dit zou als gevolg kunnen hebben dat de huidige school concludeert dat je kind wel past op regulier onderwijs, met begeleiding vanuit de oude school voor het eerste jaar (of zoiets).
Dan kunnen zij hun advies aanpassen en komt je kind terecht op een plek die past.
Als het inderdaad niet lijkt te werken op een reguliere school, kun je vanuit daar verder kijken.

Ik zal zo Fransien oproepen om te reageren. Zij heeft meerdere kinderen met een TOS, goedlerend. Zij is de OO kenner op het gebied van TOS

Fransien
Hmmm

Bij toelating tot cluster 2 wordt er eigenlijk altijd een intelligentie-onderzoek gedaan, als het goed is heb je daarvan de resultaten gekregen.
Je kind heeft heel intensieve logopedie gehad op school en daarbij is in kaart gebracht wat haar specifieke moeilijkheden zijn.
Met deze twee gegevens kun je bij de ib-er van de school van je keuze terecht, gewoon om te bespreken wat zij kunnen bieden en wat jouw dochter nodig heeft. Het is niet ongebruikelijk om van cluster 2 terug naar regulier te stromen en je hebt een goede kans dat de ib-er er van gehoord heeft of zelf mee te maken gehad heeft.

Nanja
Onderwijsconsulent

Dank iedereen voor het meedenken.
Van de week ga ik een onderwijsconsulent benaderen. Hopelijk kan er dan ook een school genoemd worden die ervaring heeft met kinderen zoals dochter.
Er zijn inderdaad gegevens beschikbaar over mijn dochter waaronder die van de logopedie.

Ik ben al op scholenopdekaart gaan kijken naar scholen met kleinere klassen. Helaas vallen mij twee zaken in negatieve zin op. Allereerst dat de scholen met klassen van 16 leerlingen veelal "zwarte" scholen zijn. Die ken ik verder niet, misschien is er geen sprake van klassen vol kinderen met een achterstand in de Nederlandse taal. Daarnaast is er o.a. een verenigingsschool die op de site aangeeft gemiddeld 24 leerlingen per klas te hebben en dat de ouderbijdrage gebruikt wordt om dat te realiseren. Maar op scholenopdekaart staat dat er in o.a. groep 6 dit jaar 60 leerlingen zitten, waardoor de kreet van kleine klassen niet lijkt te kloppen.
Momenteel heb ik nog zeker niet alle scholen waar over een jaar of vier dochter zelfstandig naar toe zou moeten kunnen bekeken en weet ik ook niet hoeveel leerlingen er in de huidige groepen drie zitten. (Er is hier keuze genoeg, dus ik wil als het kan niet een school kiezen waar dochter met 10 jaar nog niet zelfstandig heen kan)

Dat het per samenwerkingsverband kan verschillen welke groep leerlingen het sbo bezoekt wist ik niet. Hier lijkt het dus helaas op dat dit alleen kinderen met leerachterstanden zijn wat dus geen geschikte school voor dochter lijkt te zijn. Dit is niet alleen op een school het geval, maar ook op de andere sbo-scholen.
Jammer dat dit niet duidelijker is aangegeven. Misschien is er vanuit de huidige school ook een fout in de interpretatie voor welke kinderen het sbo precies bedoeld is. Want zij geven aan dat het sbo voor alle kinderen die "anders" zijn is, ook al wijst de uitstroom op dat het alleen kinderen met leerachterstanden betreft.
Hopelijk wordt dit de komende week helder.

Nanja
Kleine klassen

Met dat in groep 6 60 leerlingen lijken te zitten, bedoelde ik dat het lijkt op dat er twee klassen van 30 zijn.

Flavia
of

3*20 kan ook nog, mijn dochter zat in groep 6 in een klas van 21 en in groep 8 waren daar nog 19 van over.

Fransien
Onderwijsconsulent

De onderwijsconsulent gaat mee bij conflictsituaties, betrek de consulent bij de schoolkeuze, kijk wat hij/zij te melden heeft, maar ga het gesprek met een beoogde school in principe zelf aan. Je hebt de consulent met name nodig voor de starre cluster 2 school.
Als je een advies van een orthopedagoog met verstand van zaken (en ervaring als juf op o.a. cluster 2) nodig hebt, hoor ik het graag. Ze werkt nu bij een cluster 4 school, maar haar hart ligt bij cluster 2.

Tesah
Met een arrangement naar regulier

Ik ben ambulant begeleider cluster 2. Ik begeleid heel veel leerlingen in het regulier onderwijs met een TOS. Ook begeleid ik regelmatig leerlingen die van onze cluster 2 school teruggeplaatst worden naar een reguliere school. Met de juiste begeleiding vanuit cluster 2, een capabele leerkracht een een meedenkende school is er enorm veel mogelijk. Heeft de huidige school de onderwijsbehoeften duidelijk in kaart gebracht? Dat zou ik wel eisen. Daarmee kun je gericht op zoek naar een geschikte school. Ik weet niet in welke regio je zit maar je hebt het over ‘zwarte’ scholen met de kleine klassen. Dan denk ik aan de Randstad. Ik kom voornamelijk op dit soort scholen en zie dat een heel aantal daarvan juist perfect zijn voor TOS leerlingen. Er wordt veel aan taal gedaan, de leerkrachten zijn gewend om zoveel mogelijk visueel te ondersteunen en er is vaker dan op een ‘witte’ school extra personeel voor extra begeleiding.
Als het probleem is dat het voor je dochter moeilijk zou zijn om in een grotere klas terecht te komen en men bang is dat ze moeite gaat hebben met haar contacten met andere leerlingen, is een ambulant begeleider juist dé oplossing. Hij of zij kan je dochter die vaardigheden heel goed aanleren en niet alleen individueel met je dochter maar ook in kleine groepjes werken.

Groet
Tesah

Saskia
Maar

zit de dochter van ts nu op een cluster 2 school? De door ts gebruikte terminologie wijst daar niet op. Cluster 2 heeft geen toelaatbaarheidsverklaring, maar arrangementen. Met het samenwermingsverband heb je niet te maken. Ik vraag het hierom, omdat voor ts dan wellicht een mogelijke oplossing is om zich bij cluster 2 te melden.

M Lavell
Je vooroordeel werkt positief

Nanja "Allereerst dat de scholen met klassen van 16 leerlingen veelal "zwarte" scholen zijn. Die ken ik verder niet, misschien is er geen sprake van klassen vol kinderen met een achterstand in de Nederlandse taal"
Je weet het niet, maar je denkt het wel. Zo denkt de meerderheid en zelfs de meerderheid van leerkrachten. Dit soort denken in vooroordelen is ook precies waar jouw dochter nu last van heeft. Alsof zij ongeacht haar capaciteiten is aangewezen op SBO omdat ze "iets" heeft en kinderen met "iets" nu eenmaal niet normaal kunnen zijn.
Op grond van die vooroordelen wordt er extra aandacht en geld gestoken in scholen met meer niet Nederlandse kinderen. De klassen zijn kleiner. De leerkrachten beter. De controle van de Inspectie scherper.
Logisch redenerend kan het niet anders dan dat dit type school eigenlijk heel goed bij jouw dochter zou kunnen passen.
Tesah bevestigt dat die theorie in de praktijk ook blijkt te kloppen.
saskia "Met het samenwermingsverband heb je niet te maken. "
Wel als er sprake is van de overstap naar regulier onderwijs. SBO is ook regulier onderwijs.

M Lavell
ZIjstap

Ik heb het geprobeerd via de scholenkaart, maar ik kan de indicatie "zwarte school" niet vinden. Ook niks over afkomst van de leerlingen. Wat zie ik over het hoofd?
Of ga je af op de foto's?
Of zijn het de scholen zelf die over zichzelf zeggen dat ze een zwarte school zijn?

Saskia
Ik

weet dat SBO ook regulier onderwijs is. Maar voor gewoon regulier onderwijs heb je geen beschikking nodig. En een arrangement voor cluster 2 wordt verleend door cluster 2.

M Lavell
De overstap

Ik begrijp niet zo goed wat je wilt zeggen Saskia.
Het gaat hier om de overstap van cluster 2 naar regulier.
Er moet een school gevonden worden die de leerling wil hebben. Dat gebeurt onder de titel van passend onderwijs. Het samenwerkingsverband speelt daar een rol in.

Saskia
Nee

Ik wierp, gelet op de gebruikte terminologie, de vraag op of het wel een overstap van cluster 2 naar regulier is. Dat weten we niet.

https://www.kentalis.nl/aanmelden-onderwijs

Saskia
Ook nuttig
Tesah
Zwart en wit

Ik heb een hekel aan die term. Vandaar ook de haakjes. Op de scholen in de binnenstad waar ik kom zit een grote verscheidenheid aan kinderen, met verschillende achtergronden. Ik denk dat ts bedoelt dat deze kinderen vaak een andere thuistaal hebben en veelal, maar lang niet altijd, met een taalachterstand op school komen. Ik kom veel Poolse, Bulgaarse, Roemeense, Turkse, Afgaanse, Marokkaanse, Pakistaanse enz. enz. kinderen tegen.

Denk trouwens ook niet dat je hiervoor oprecht op de scholenkaart hebt gekeken dus zeg gewoon wat je bedoelt.

Tesah

Isa
Hier

Zijn ook scholen die "zwart" zijn maar er is ook bij die scholen onderling veel verschil.
Vaak staat "zwart" synoniem voor "slechtscorend", wat (hier) zeker niet het geval is.

Hier is zelfs sprake geweest van een "witte" school die twee jaar geleden bijna leegliep vanwege een slechte sfeer, waar kinderen veelal toen naar de naastgelegen "zwarte" school zijn overgestapt. Ik ken een aantal ouders die dezelfde keuze hebben gemaakt en heb ze daarna nog nooit zo positief over de school van hun kinderen horen praten.

Alles valt of staat met wie er op een school werken en wat het beleid is.

P
Herken de verwarring

Geen idee of to hier nog komt. Maar de verwarring met tlv’s, arrangementen, etc. komt doorgaans niet van de ouders maar vanuit de scholen zelf die vaak de verkeerde terminologie gebruiken. Zelfs op websites van so-scholen wordt gesproken over TLV’s voor desbetreffende so-school. Maakt niet veel uit verder, als de procedures in de praktijk verder goed verlopen. Het is nou eenmaal ook een beetje gek dat het sbo een soort tussenvorm is die voor de wet (vooral) onder regulier onderwijs valt maar eigenlijk geen reguliere school is, dat valt nou eenmaal niet goed te begrijpen.

Wat ik zou willen toevoegen aan dit topic is het volgende. Een familielid van mij heeft ASS en moet over enige tijd naar het VO. In zijn stad is er een VO voor kinderen met autisme op zijn niveau. De school is door de ouders benaderd en die geeft zelf aan dat hun zoon niet geschikt is omdat er vooral “externaliserende” autisten op die school zitten wat hij dus niet is. Die gaat dus naar een andere vorm van onderwijs dan dit vso.
Een advies van zo’n cluster 2 dat kortweg bestaat uit “sbo” lijkt me daarom een verkeerd advies. Populaties en doelgroepen verschillen (waarschijnlijk) ook op zo’n soort scholen.
Het klopt wel dat sbo-scholen doorgaans bestaan uit kinderen die er zitten wegens zeer slechte leerprestaties (maar niet zodanig dat ze naar het vso moeten) maar misschien bestaan er ook specifieke sbo-scholen waar de kinderen zitten omdat ze door hun TSO tussen het regulier en het vso vallen.

xxx
Niet overal hetzelfde

Het SBO heeft landelijk de reputatie een soort vergaarbak te zijn. Dit komt omdat met het WSNS-beleid de LOM- en MLK-scholen zijn omgevormd naar SBO-scholen. (= een bezuinigingsmaatregel) Twee verschillende doelgroepen met eigen problematiek die rond de eeuwwisseling ineens op elkaar zouden lijken.

Echter, er zijn ook SBO-scholen die het wel goed doen en duidelijk aangeven welke leerlingen er op hun plaats zijn en welke niet. In sommige regio's (zoals hier) zijn er SBO-scholen met structuurklassen speciaal voor kinderen met bijvoorbeeld autisme.

Van SBO-scholen met mogelijkheden speciaal voor ESM/TOS leerlingen heb ik nog niet gehoord. Meestal is het dat deze leerlingen bijkomende problematiek hebben als ze op het SBO zitten.