Ouders en School Ouders en School

Ouders en School

Update (lang): discussie kleuterverlengen bij verlegen kind: hoe het afgelopen is

Jaha: goed nieuws! Onze verlegen kleuterzoon gaat door naar groep 3. Hij heet glansrijk de tests van juf en IB-er doorstaan. Gezien zijn ontwikkeling de laatste tijd had ik dit verwacht. Maar we waren toch niet gerust op gezien de argumenten die juf eerder heeft ingebracht.

Ik was al psychisch voorbereid op een eindstrijd, maar dat hoeft nu lekker niet. Hieronder het verloop:

- Januari; juf spreekt twijfels uit over zoon. Hij zegt niks in de kring, speelt leuk met andere kinderen maar wil volgens juf vooral spelen en heeft afwachtende houding bij werkjes en activiteiten. Cito ordenen een B. Wij geven aan dat zoon geen haantje is, wij niet twijfelen aan cognitieve capaciteiten maar dat er wel serieuze kno problemen zijn die we willen behandelen. Prettig gesprek met juf. Wat ons betreft gaat hij door naar groep 3 en juf respecteert onze mening.

- Maart; in 10 minutengesprek stuurt juf aan op zittenblijven. Ze hoopt van harte dat hij na kno operatie goed opknapt MAAR…. Cito –ordenen was slechts een C (?) en out of the blue zijn (fijne) motoriek is echt onvoldoende. Ze denkt dat de achterstand te groot is. Wij zien nog steeds geen heil in heel jaar overdoen. Juf doet voorstal om na de meivakantie IB-er advies uit te laten brengen.

- April: zoon herstelt goed van operatie. Zijn gehoor is enorm verbeterd en zijn articulatie ook. Hij is nog steeds verlegen, zijn tekenwerk gaat vooruit, maar is nog steeds afwijkend. Dit baart ons ook wel zorgen.

- Mei; gesprek met juf. Zoon, nog immer verlegen, zit lekker in z’n vel en consumeert thuis alles wat met letters te maken heeft. Juf is voorzichtig optimistisch. Zoon is betrokken en doet leuk mee. We wachten de IB-er af.

- Begin juni: Nog geen IB-test. Wel cito-taal. Overall score D, maar juist de onderdelen die de benodigde leesvoorwaarden testen heeft hij prima gedaan. Juf is enthousiast. Zoon is erg leergierig en heeft warempel een soort van spreekbeurt gehouden in de kring. Ze had in haar carrière nog niet eerder zo’n razendsnelle ontwikkeling gezien bij een kind wat een achterstand had. Ja, op taalgebied dan, wat rekenen was natuurlijk al goed, want zijn cito-ordenen is een B score (!).

- Eind juni. IB-er heeft test gedaan met zoon, zowel rekenonderdelen als taal. Bij taal maximale score en rekenvoorwaarden waren ook goed. Conclusie IB-er: zoon is zelfverzekerd en heeft niks meer te zoeken in groep 2......

Jaha! Wij zijn blij! Zoon is door, we zijn het eens met juf (erg prettig vanwege de brusjes) en we hebben er veel van geleerd.
Met dank dank dank aan alle tips, steun en ervaringen van jullie (met eervolle vermelding voor Jan aan wiens pionierervaringen wij veel gehad hebben).

Ik ben blij dat wij in ons kind zijn blijven geloven en dat we de discussie zijn aangegaan. Juf had een goede analyse in die zin dat zijn kno-problemen hem echt hebben geremd in zijn ontwikkeling. En doordat we ons verhaal in hebben kunnen brengen is haar oordeel minder subjectief geworden. Discussie ging eigenlijk niet zozeer meer over houding of gedrag maar of bepaalde leervoorwaarden voldoende ontwikkeld zijn.
Voor ons blijft zijn ‘teken/schrijfwerk’ een punt van aandacht. Wel opmerkelijk trouwens dat daar nu met geen woord meer over gerept is. Ook alle dooddoeners als: hij wil graag spelen, de klassen worden groot, groep 3 is een pittig jaar, hij gaat het wel zwaar krijgen, dergelijke opmerkingen worden nu niet meer gemaakt.

En natuurlijk zijn wij zelf ook verrast over de prestaties van zoon. Het had ook anders kunnen uitpakken. Maar dan hadden we wel goed inzicht gehad in de zwakke plekken waar tijdens het extra jaar aandacht aan besteed had moeten worden.

Fijn!

dat je zoon door mag, zo te lezen is hij er echt aan toe.
Wat betreft het tekenen etc...hier zoon van 10 in groep 6....die nog steeds niet goed/mooi tekent, ook zijn schrijven is vaak moeilijker te lezen maar verder doet hij het super.

Bibi

Bibi

26-06-2009 om 00:26

Fijn!

Wat fijn dat hij door mag! En hier een dochter in groep 5, HB, en die kan ook niet tekenen en schrijft niet bepaald netjes ;-)

Nasha 1st

Nasha 1st

26-06-2009 om 19:54

Goedzo!

fijn voor je kind!

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.