Home » Forum » Ouders en school » Vragen over advies vo

Vragen over advies VO

13 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
AnnaNiem
Vragen over advies VO

Mij moet iets van het hart en er zal vast wel een topic over zijn... maar waarom vragen ouders hier welk advies hun kind moet krijgen. Of wij, goedbedoelende mede-ouders, alles weten van het kind en op grond van de weergegeven cito's een advies kunnen geven. Ik mag hopen dat een leerkracht meer meeweegt dan de CITO. Werkhouding, ondersteuning thuis, hobby, karakter en andere talenten/beperkingen zouden toch zeker een rol moeten spelen bij het advies. Of is er geen vertrouwen in school of wil de ouder dat het kind hoger ingeschaald wordt omdat er uitgehaald moet worden wat er in zit. Ken je kind, sta voor je kind en ik mag aannemen dat een advies dan toch niet uit de lucht komt vallen en je zelf toch ook wel een idee hebt op welk niveau het kind zich prettig gaat voelen.

Sommige kinderen zijn laatbloeiers, missen nog focus en zijn wat speelser etc. Via het VMBO-MBO-HBO-UNIVERSITEIT kom je er ook als er meer in zit. Duurt langer, kost meer maar waar een wil is, is een weg. Er is niets mis met "gewoon" werk. Sterker nog, we importeren bouwvakkers, tuinders, vrachtwagenchauffeurs massaal uit het buitenland omdat niemand hier meer wil. Dus qua kansen, die zijn er op een lager niveau ook genoeg. En een beetje handige jongen/meisje kan dan meer verdienen als die HBO'r die communicatie heeft gestudeerd.

vlinder72
Nou

1. Veel scholen doen heel geheimzinnig over het advies. Alsof het het grootste geheim ooit is. Dan kan jij jou kind nog wel als een typische VWO'er, Havo'er of VMBO kader leerling zien, als de school daar anders overdenkt dan heb je pech.

2. Natuurlijk zouden scholen moeten kijken naar het totaalplaatje. In de praktijk kijken veel scholen alleen maar naar de cito's. En daar sta je dan met je zoon die altijd mooie cijfers op school haalt. Braaf zijn toetsen leert. Heel ijverig is. Goed in sport is. Sociaal. Hij ziet het al helemaal zitten op de havo. Alleen blijkt hij in groep 6 een C gehaald te hebben voor rekenen en in groep 7 een C voor begrijpend lezen. En tja, daar hoort nou eenmaal een VMBO advies bij.

Zo gaat het echt op sommige scholen. Als ouders heb je meestal geen of weinig invloed op het advies. Daarom vragen ouders om advies. Dat doen ze omdat scholen niet willen praten over het advies. Het is mij een raadsel waarom scholen zo geheimzinnig doen maar ze doen het. Sommige ouders krijgen pas in groep 8 voor het eerst het advies te horen.

In de veronderstelling zijn dat de school jouw kind echt wel kent en natuurlijk het beste voor jouw kind gaat adviseren zou nog wel een flink kunnen tegenvallen.

Irisje
Eens met vlinder72

Scholen maken er soms een zooitje van qua advies.

Hier heeft dochter 3 adviezen gekregen van 3 verschillende leerkrachten, die allemaal maar maximaal 5 maanden in de klas aanwezig waren. Een gaf Gymnasium, de ander Vmbo gt en de derde havo. Compleet onduidelijk dus. Toen wij om opheldering vroegen werd ons niets verteld. De directeur bleef zijn collega's een hand boven het hoofd houden. Collega's zouden wel gelijk hebben. Of dat gelijk ergens of slaat of niet zou hem een zorg zijn. We moesten maar een half jaar wachten op de leerkracht van groep 8. Overleg was totaal niet mogelijk.

Een school is naar mijn mening een professionele organisatie en hoort zich ook zo te gedragen. Gedraagt de school zich niet zo dan is het toch logisch dat ouders ergens anders hun informatie gaan zoeken.

Phryne Fisher
Ja

Ik heb de school van mijn kinderen stelselmatig behoudend zien adviseren. Mijn eigen kind met bovengemiddeld iq kreeg in eerste instantie een vmbo-k advies. En ik kon op mijn kop gaan staan maar meer zat er niet in. Dankzij een eindcito op h/v niveau mocht ze toch naar vmbo-t. De brugklas was even wennen maar nu had ze al voor de herfstvakantie het havo-wiskundeboek uit (zit in 2 mavo dus). OK, zo gaat het niet met alle vakken, maar ze had echt wel naar de havo gekund en was daar meegehobbeld met de rest.
Maar ja, dat soort kansen worden niet meer gegeven tegenwoordig. Scholen willen 110% zeker weten dat het kind niet op een te hoog niveau zit.
Ze heeft dan wel weer de mazzel dat ze waarschijnlijk met haar handen (en hoofd) wil gaan werken. Je zult toch een vmbo’er zijn zonder technische of verzorgende ambities, dan gaan die praatjes over dat we timmermannen nodig hebben ook niet meer op.

Caesar
Objective criteria

Mijn mening is tegengesteld aan die van TS AnnaNiem. Ik vind dat er alleen objectieve criteria aan het schooladvies ten grondslag moeten liggen en juist niet de boterzachte, subjectieve criteria als ondersteuning thuis, karakter etc.
Het nadeel van die particuliere mening van juf of meester is dat, bij gelijke Cito scores, de notaris kinderen stelselmatig een hoger schooladvies krijgen dan de kinderen van de timmerman. Zo krijgen Floris en Sophie nu ook hogere adviezen dan Mohammed en Fatima bij gelijke resultaten op de basisschool. En daar kan ik mij heel kwaad over maken.

Stoepkrijt
tja

Kom ik weer met mijn stokpaardje: mijn dochter zou een typisch VMBO'ertje zijn volgens de meester. Ook nog een kind van gescheiden ouders en om het nog wat erger te maken qua karakter een sloom schaapje (woorden van de meester), dus meer dan VMBO K, hóóguit T, zat er niet in. Dat ze op haar cito's heel goed scoorde maakte niet uit, want kijk nou zelf naar dat kind, dat wordt toch nooit wat. En u als moeder kan dat niet objectief bekijken zoals wij dat als school kunnen.
Lang verhaal kort: via een andere basisschool kwam het kind op het gymnasium, rondde dat in 6 jaar af met net geen 8 gemiddeld en studeert nu al bijna 3 jaar geneeskunde zonder ook maar 1x een onvoldoende te hebben gehaald.
Geef mij die objectieve scores maar en haal pas bij twijfel werkhouding en karakter erbij. Van het 'slome schaapjesgedrag' van mijn dochter is trouwens ook niet veel meer over, vanaf het moment dat ze van die rotschool af was leefde ze helemaal op. Dus dat gedrag kan heel goed aan de omstandigheden liggen.

Caesar
Stoepkrijt

Inderdaad, de particuliere meningen van juffen en meesters zijn te vaak gekleurd. Objectieve criteria zijn daarom heel belangrijk.

Bermbrand
Objectief

Zo eens met jullie, kijk eerst naar de objectieve scores van een kind en bij twijfel pas naar werkhouding e.d. Helaas is het nu omgekeerd en is sinds 2015 alleen het basisschool advies leidend bij plaatsing op de middelbare school. De uitslag van de Cito eindtoets komt sowieso te laat (eind mei) om de facto nog een verschil te kunnen maken.

Wetenschapper Willem Boterman zegt hier ook verstandige dingen over. Bijvoorbeeld dat de adviezen voor leerlingen met migratie-achtergronden vaak slecht passen omdat de docent hen niet goed kan inschatten (zowel te laag als te hoog advies komt veel voor) en dat juist deze kinderen gebaat zijn bij een objectieve landelijke Cito eindtoets. De roep van sommige onderwijsprofessionals dat de docent het kind ‘het beste’ zou kennen en de selectie naar niveau ter wille van kansengelijkheid verder uit te stellen tot 16 jaar, werd door hem om die reden sterk afgeraden.

De onderwijsinspectie probeert met serious gaming basisschooldocenten bewust te maken van mogelijke bias in hun advisering, zie de link in het draadje hieronder simulatie schooladvies. Goed dat dit gebeurt maar dat blijft een druppel op een gloeiende plaat.

lisbeth
Dubbel

beide kinderen presteren niet naar kunnen op een Cito. Als het advies puur daarop gebaseerd zou zijn dan zouden ze beide nu niet op het vwo zitten
Jongste had met moeite havo/vwo. Doet nu vwo met twee vingers in zijn neus.
Puur alleen Cito vind ik dus ook een slechte raadgever

V@@s
precies, wat mij betreft zou het hoogste leidend moeten zijn

Geef kinderen kansen (en reken middelbare scholen niet af op afstromen, maar op kansen geven).

Bermbrand
Lisbeth

‘2 vingers in z’n neus’ getver ... En zei je dat ook niet van je dochter?

Succes op het VO is niet alleen afhankelijk van een passend adviesen een dito Cito score, maar een samenspel van dat met intrinsieke (en zonodig extensieve) motivatie, ijverig zijn/ huiswerk maken en een niet te heftige puberteit hebben.

Bermbrand
Vaas

2x eens!

V@@s
het is heel goed

dat VO scholen kinderen niet meer mogen weigeren op basis van een verprutste eindtoets, of slechter scores in het leerlingvolgsysteem. Maar nu heeft de basisschool weer te veel macht.