Religie en Spiritualiteit Religie en Spiritualiteit

Religie en Spiritualiteit

Kaaskopje

Kaaskopje

14-11-2011 om 16:32

Extremen

Vanmorgen stond er in de krant dat een dominee uit Katwijk, van de kansel predikt dat ouders hun kinderen horen te kastijden. "...„als een kind zondigt kastijding een noodzakelijk antwoord is". Dat zou de wil van God zijn. Oudere kinderen mogen zelfs best nog wat steviger gestraft worden, die kunnen dat meer hebben dan de jongere kinderen.
Eerder kwamen er berichten uit Brabant over een aantal pastoren die opeens uit een nogal conservatief/dictatoriaal vaatje blijken te tappen.
Je zou de betrokken geestelijken van extreme opvattingen kunnen betichten. Bij de Katwijkse dominee staan alle kinderinstanties nu op hun achterste benen (uiteraard) en in een deel van Brabant is in rep en roer.
Ik vroeg me vanmorgen opeens af hoe dit kan ontstaan. De pastoor van Reusel is overgeplaatst uit Waalwijk nadat men daar al problemen had met zijn dictatoriale gedrag, hij zet het in Reusel voort. De Katwijkse dominee roept eigenlijk strafbaar gedrag op uit naam van God. Zo iemand is toch gewoon niet geschikt voor die functie? Ik vind het zo apart.

Naar laatste reactie
Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.
Maylise

Maylise

14-11-2011 om 21:51

Extreem

De Katwijkse dominee volgt natuurlijk zijn interpretatie van de bijbel en maakt daar uit op dat lichamelijk straffen van God moet. Ik ben het daar niet mee maar deze dominee staat zeker niet alleen. Google bijvoorbeeld maar eens op Michael en Debi Pearl. Een Amerikaans echtpaar wat behoorlijk wat boeken heeft verkocht en wiens hele opvoedingsfilososfie zich baseert op het slaan van kinderen om elke vorm van onafhankelijke gedachte uit te bannen. In de afgelopen jaren zijn er al meerdere kinderen in de VS dusdanig mishandelt dat de dood er op volgde door ouders die de tactieken van de Pearls volgden. Natuurlijk ontkennen de Pearls dat dit het gevolg is van hun opvoedkundige ideeën en nee er staat vast niet letterlijk in hun boek dat je kinderen zodanig moet mishandelen maar het zaadje wordt er wel mee gelegd.

En de Pearls zijn niet de enige. Het boek shepherding a child's heart heeft een aantal hele interessante stukken maar er staat ook dat in de jongens (nee, niet meisjes alleen jongens) lichamelijk tuchtiging nodig hebben.

De opvattingen van deze dominee zijn voor ons erg extreem maar in zijn groepering zijn dergelijke opvattingen helemaal niet extreem en de dominee preekt waarschijnlijk toch vooral voor eigen gemeente.

Maar ja, onze lieve heer heeft inderdaad vreemde kostgangers.

Van de Brabantse pastoors weet ik niks af. Wat hebben die uitgespookt?

Kaaskopje

Kaaskopje

17-11-2011 om 02:56

Maylise

Sorry dat ik nog niet heb gereageerd. Ik hoop dat ik er morgen (vandaag) aan denk om meer over de pastoors te vertellen

Kaaskopje

Kaaskopje

20-11-2011 om 15:25

Slordig van me

Start ik een draadje op en dan vergeet ik dat vervolgens steeds
De pastoor van Reusel kun je denk ik vooral star gedrag verwijten en volgens de krant communiceert hij niet echt lekker met zijn parochie. Overgeplaatst worden van Waalwijk naar Reusel lijkt mij niet bepaald een promotie, maar blijkbaar was dit geen reden om na te denken over het eigen gedrag. Dat kun je niet extreem noemen, maar dus wel zwart/wit. Daar heb je er meer van De pastoor ervoor had problemen met een homo-prins carnaval. In Liempde weigerde een pastoor iemand te begravan die voor euthanasie had gekozen.
Ik schat in dat jij daar meer begrip voor hebt dan ik. Of niet?

Maylise

Maylise

21-11-2011 om 01:49

Nagelezen

Ik heb het even nagelezen.

Ja, die euthanasie. Dat is natuurlijk een lastig concept. Officieel mag je na een zelfdoding volgens canoniek recht geen kerkelijke uitvaart krijgen. Behalve als je op het moment van zelfdoding niet toerekeningsvatbaar bent dan mag het weer wel. Officieel dan. Uiteindelijk kan een individuele pastoor natuurlijk er voor kiezen wel een uitvaartsmis te zeggen. En wat ik er van vind? Voor beide kampen is wel wat te zeggen.

Je kan zeggen, iemand die voor euthanasie kiest maakt een bewuste keuze tegen de Kerk in, plaats zichzelf dus buiten de Kerk en de keuze die je maakt heeft consequenties. Immers waarom zou je waarde hechten aan een kerkelijke begrafenis als je aan de andere regels ook geen waarde hecht? Een keuze maken voor euthanasie kan maar elke keuze die je maakt heeft consequenties. Een van de mankementen in de maatschappij en in de Kerk is dat we aan keuzes geen consequenties meer willen verbinden. We willen wel de Kerk maar niet de hele Kerk, alleen de gedeeltes die ons aanspreken. En zo werkt het niet, de Kerk is geen supermarkt maar een totaal pakket.

Of je kan zeggen. Nee, officieel mag het niet maar het is toch een troost voor met name de nabestaanden als iemand wel vanuit de kerk wordt begraven en dus doen we het wel. Vanuit compassie, vanuit medeleven met de nabestaanden en omdat regels minder belangrijk horen te zijn dan mensen.

Ik kan beide standpunten volgen. Dit is een van de meest lastige kwesties omdat het natuurlijk zich voordoet in periodes van groot verdriet en rouw wanneer de emoties zijn uit vergroot, de familie zeker niet zit te wachten op een pittige discussie over kerkelijke recht en er sowieso ook niet veel tijd is om tot een afgewogen discussie te komen.

Ik heb dus wel begrip voor de pastoor die de uitvaart niet wilde verzorgen maar ook voor degene die dit wel wilde. Persoonlijk zou ik de compassie voorop laten staan en wel een kerkelijke begrafenis verzorgen maar goed ik ben geen priester en mijn afwegingen zijn dus anders.

Maylise

Maylise

21-11-2011 om 02:05

En die ander

Die andere pastoor.... dat gedoe met die parochie komt vaker voor. In de jaren 70/80 is er een enorme modernisatie geweest in kerkprovincie. Dat gekoppeld met te weinig priesters en vooruitstrevende priesters leidde er toe dat veel parochies een soort eilandjes op zichzelf werden waar men met elkaar uitmaakte wat er ging gebeuren. Dat had leuke kanten vanwege nieuwe initiatieven maar daardoor raakten veel parochies ook los te staan van de grotere kerk. De laatste 10 jaar is alles juist weer wat strakker geworden. Veel nieuwe priesters zijn veel minder modern dan de oude garde. De 8 mei beweging heeft zichzelf opgeheven en de vernieuwingsbeweging bestaat vooral uit oudere mensen (65 plussers). De tendens is nu dus heel anders.
Dus als een pastoor in een parochie komt met een eigen cultuur en vervolgens de regels weer wat strakker aantrekt leidt dat vaak tot veel ruzies en misverstanden, zeker met een sociaal wat onhandige pastoor. En vaak vinden mensen het moeilijk om al jarenlang bestaande gewoontes binnen een parochie te veranderen. Zoals bijvoorbeeld de dienst onder leiding van parochianen die je wel in bepaalde parochies ziet. Dan komt er een nieuwe priester die vindt dat het daar maar klaar mee moet zijn en vanaf nu alleen gewone missen. En dat leidt dan weer tot discussies met de mensen die meer waarde aan dergelijke diensten hechten. Hoewel wat meer begrip bij parochianen over het feit dat ze nu eenmaal een parochie zijn die onder de Rooms-Katholieke kerk valt ook wel handig zou zijn. Je kan nou eenmaal niet zelf alles willen bepalen. Zoals Augustinus al zei: Roma locuta, causa finita

Er blijft natuurlijk altijd frictie bestaan binnen een zo'n grote kerk tussen de orthodoxe en liberale vleugels en alles er tussen in. Uiteindelijk kan je toch niet iedereen tevreden stellen. En om wederom met Augustinus te spreken over de Kerk, eenheid waar nodig, vrijheid waar mogelijke n compassie in alles.

Kees Jansen

Kees Jansen

21-11-2011 om 09:05

Feiten, feiten, feiten

Wanneer was Luc Buyens precies pastoor in Waalwijk? Wanneer heeft de Katwijkse do inee precies van de kansel gepredikt dat ouders hun kinderen behoren te kastijden? Wat is er "opeens" aan de conservatieve opvattingen van de huidige generatie priesters in Brabant? En wat is er eigenlijk precies conservatief aan?

Wat is "kastijden" in het taalgebruik van de dominee die door de Katwijkse dominee werd geciteerd in het kerkblaadje (niks prediking van de kansel dus), en wat bedoelde de Katwijkse dominee? Begrepen de beoogde lezers dat?

Heb je een van die priesters wel eens gesproken, of die dominee?

Het is misschien wat teveel gevraagd, maar ik zou denken dat oordelen uitspreken als je de feiten niet goed kent, en de achtergronden slecht begrijpt, niet het allerbeste idee is.

Kaaskopje

Kaaskopje

22-11-2011 om 01:12

Einde draadje

Bij Puberteit is Tonny een draadje begonnen die ongetwijfeld deze kant op komt. De inhoud van dat draadje verloopt eigenlijk meer zoals ik in gedachten had.
Kees Jansen (waarom lees ik toch elke keer Kees Jansma), hoewel ik begrijp dat je prijs stelt op feiten denk ik dat je net zo makkelijk als Maylise de gegevens kunt vinden. Typ bijvoorbeeld 'pastoor euthanasie' in bij Google en 'pastoor Reusel' en je hebt al heel wat te pakken.
Ik vind je toon nogal aanvallend. Ik reageer op nieuwsberichten en beelden die ik op tv heb gezien van verontwaardigde parochieleden. Mag ik daar alleen over praten als ik alle feiten hier onder elkaar kan zetten? Dat lukt me heus wel, maar ik heb daar geen zin in.
En wat wilde de dominee aan zijn lezers (okee, niet van de kansel...) duidelijk maken dan?

Kaaskopje

Kaaskopje

22-11-2011 om 01:13

Ah... nog even geen einde draadje dus

Ik kan een draadje niet sluiten als ik nog vragen stel.

tonny

tonny

22-11-2011 om 08:11

Die dominee uit katwijk

zal, denk ik, citeren uit de Statenbijbel, daar staat het woord 'kastijden' vast wel in.

Ik herinner me van school dat de dominee uitlegde hoe woorden soms wat bijgekleurd worden bij de vertaling uit het Hebreeuws, waardoor de gevoelswaarde en betekenis veranderen. Vertalen is verraden.

Als de dominee vindt dat ouders wat te gemakkelijk worden, hm, daar zit wat in. Kijk maar eens naar het draadje over alcohol, waarin ouders 'niet flauw willen zijn' en zulke ervaringen komen we hier vaker tegen. Nee zeggen valt niet mee, toegeeflijk zijn is makkelijker. De strijd aangaan en regels handhaven kost soms veel energie en gedoe.

Kees Jansen

Kees Jansen

24-11-2011 om 00:56

Alles mag

Maa ik zie dat je de feiten maar matig kent en wel je oordeel klaar hebt. Dat vind ik. Zacht gezegd niet zo sterk.

Kees Jansen

Kees Jansen

24-11-2011 om 00:57

Feiten...

Die dominee citeerde een andere dominee uit de zeventiende eeuw.

Kaaskopje

Kaaskopje

24-11-2011 om 15:08

Kees

Ik ben dan ook geen wandelende wikipedia Ik doe het met wat ik via de krant binnenkrijg, zoals zovelen.
Als die dominee citeerde en er niet bijgezegd heeft dat dat achterhaalde opvattingen zijn, dan is hij het ermee eens.

krin

krin

24-11-2011 om 15:35

Kees

"Die dominee citeerde een andere dominee uit de zeventiende eeuw."
En dus? Als de beste man uit de bijbel citeert, doet hij dat ook met instemming, neem ik aan. Zuiver het feit dat hij het citeert, zegt nog niets over zijn mening over het onderwerp.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.