Religie en Spiritualiteit Religie en Spiritualiteit

Religie en Spiritualiteit

Roos Vicee

Roos Vicee

27-02-2012 om 15:44

Sabbat, zondag

Het vierde gebod dus. Geldt dat nog steeds? Moeten wij de sabbat houden? Of is de zondag daarvoor in de plaats gekomen?
Persoonlijk heb ik tot voor kort de zondag altijd gezien als een verplichte rustdag. De vervanging van de in de 10 geboden verplichte sabbat. Heel wettisch dus eigenlijk...
Ik denk daar nu anders over. Ik ben blij met de zondag, zie hem als feestdag; als een dag van eredienst en rust maar m.i. is de zondag géén (christelijke of vervanging van de) sabbat; géén verplichte rustdag en (ik neig er heel sterk naar maar twijfel er af en toe nog wel eens over) het is géén specifiek dag.
Hoe zie jij dat? Of vind je het sowieso allemaal maar onzin.

Naar laatste reactie
Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.

Hmmm

Ik weet niet of ik je vraag helemaal begrijp. Ik zal dus maar vertellen hoe wij de zondag inrichten. Soms gaan we naar de kerk met z'n allen, meestal niet. We slapen uit, iedereen lummelt naar behoeven. Dat kan zijn lezen, wandelen (echtgenoot en ik), huiswerk maken, met vrienden wat doen, op visite gaan. Bij mooi weer zijn we op de camping met z'n allen.
We rommelen ook rustig rondom huis/tuin, maar vermijden al te lawaaiig werk, omdat we andermans zondagsrust wel (waard)eren.
Een speciale dag? Ja toch wel. Als protestant is het de enige vaste dag om naar de kerk te gaan. Voor mij is het ook een dag van bijkomen/bijtanken, ook niet onbelangrijk.

tonny

tonny

27-02-2012 om 17:13

Sabbathgevoel

ik heb op vrijdagavond altijd al een soort sabbathgevoel - heerlijk, even wat pauze, even wat anders. En daarna zaterdag. Heerlijk.

Zondag heeft me altijd al een wat minder fijn gevoel gegeven, alle kerkdiensten, leuke kleren, lekker eten en gezinstijd ten spijt.

Tot zover mijn puur subjectieve gevoelens.

De Sabbath is nooit echt afgeschaft in de bijbel - dat hebben de (heiden)christenen na verloop van tijd gedaan. Nee, ik denk niet dat Sabbath vieren onzin is. Het is gewoon uit onze cultuur gegroeid. Misschien zitten we daar wel heel fout mee.

tonny

tonny

27-02-2012 om 21:50

Pauze

Een dag in de pauzestand is heilzaam voor de mens. En die pauze wordt steeds ingewikkelder, ik denk dat er niet eerder zo'n prikkelrijke samenleving bestond, met zoveel uitdaging constant op van alles te reageren. Zoveel informatie, zoveel verstrooiing, zoveel interactie.

Sabbath is naar mijn idee niet zozeer een verplichte saaie rust, maar het aanbod van welzijn - ontstaan in een wereld waarin geen vakanties, ATV-dagen, lange weekends en wat al niet bestonden.

Altijd maar doorgaan is slopend. Daarom blijft het vierde van de tien woorden van grote waarde.

Roos Vicee

Roos Vicee

28-02-2012 om 09:32

Tonny

'De Sabbath is nooit echt afgeschaft in de bijbel - dat hebben de (heiden)christenen na verloop van tijd gedaan.'
(Heiden)christenen hebben volgens mij nooit de sabbat afgeschaft omdat zij nooit onder de wet van Mozes hebben gestaan dus ook niet verplicht waren de sabbat te onderhouden. Dus zij hebben deze niet (na verloop van tijd) afgeschaft maar gewoon nooit gehouden. In heel het nieuwe testament is nergens iets te vinden wat erop duidt dat (heiden)christenen de sabbat onderhielden of moesten onderhouden. Wat je wel tegenkomt in het nieuwe testament is dat ze de eerste dag van de week (zondag) samenkwamen.
'Nee, ik denk niet dat Sabbath vieren onzin is. Het is gewoon uit onze cultuur gegroeid. Misschien zitten we daar wel heel fout mee.'
Ik denk dat de sabbat daarom ook niet uit onze cultuur gegroeid is, het heeft nooit bij onze cultuur gehoord. De eerste dag van de week als rustdag hoort (hoorde) wel bij onze cultuur. En dat heeft zijn oorsprong in de tijd van het nieuwe testament.

tonny

tonny

28-02-2012 om 17:50

In de bijbel

lees je op gegeven moment inderdaad dat de volgelingen van Jezus gewend waren op de eerste dag van de week (de dag van de opstanding) samen te komen. Nergens is te lezen dat dit in plaats van de Sabbath kwam. Jezus zelf heeft nooit afstand genomen van de Sabbath, hij was een Jood en leefde als zodanig, zij het niet volgens de meest strenge versie.

Het christendom heeft later nadrukkelijk afstand genomen van de Sabbath en de zondag ervoor in de plaats gesteld. Waarbij vaak streng de 24-uurs werd gehanteerd: voor 0.00 uur thuis na het uitgaan en zo. De Sabbath loopt van de vrijdagavond tot de zaterdagavond. Dat is heel wat anders.

tonny

tonny

28-02-2012 om 19:48

Terug naar je vraag

'Het vierde gebod dus. Geldt dat nog steeds?'

Tja, de andere negen geboden zijn het ook nog steeds waard om na te streven, waarom de sabbat niet

'Moeten wij de sabbat houden?'
Tja. Eigenlijk zou dat best verstandig kunnen zijn... Maar ik schrik terug voor de praktische gevolgen. Er is maar één land in de hele wereld waar dit goed uitvoerbaar is geloof ik.

'Of is de zondag daarvoor in de plaats gekomen?'
Nee. de zondag is iets anders dan de sabbat.

'Persoonlijk heb ik tot voor kort de zondag altijd gezien als een verplichte rustdag. De vervanging van de in de 10 geboden verplichte sabbat. Heel wettisch dus eigenlijk... Ik denk daar nu anders over. Ik ben blij met de zondag, zie hem als feestdag; als een dag van eredienst en rust maar m.i. is de zondag géén (christelijke of vervanging van de) sabbat; géén verplichte rustdag en (ik neig er heel sterk naar maar twijfel er af en toe nog wel eens over) het is géén specifieke dag. Hoe zie jij dat? Of vind je het sowieso allemaal maar onzin.'

Nee, ik vind het beslist geen onzin. De Schepper heeft niet voor niets een dag pauze voorzien, zoals op verscheidene plaatsen in de bijbel beschreven. Op altijd maar doorgaan zijn mensen niet gemaakt, het komt hun welzijn niet ten goede. De sabbath is veel meer dan rust. Het is samenzijn, samen vieren, samen leren, verbondenheid. En in de orthodoxe versie ook wel ongemak, als ik het wel heb. Vraag me af of dat precies de bedoeling is geweest.

Roos Vicee

Roos Vicee

01-03-2012 om 14:52

Waarom tonny?

Roos: 'Het vierde gebod dus. Geldt dat nog steeds?'
Tonny: 'Tja, de andere negen geboden zijn het ook nog steeds waard om na te streven, waarom de sabbat niet '

Maar waarom haalt Jezus dan dit gebod niet aan in het nieuwe testament? Alle andere geboden vinden we wel terug in de wet van Christus, maar nergens spreekt hij meer over de sabbat.

Roos: 'Moeten wij de sabbat houden?'
Tonny: 'Tja. Eigenlijk zou dat best verstandig kunnen zijn... Maar ik schrik terug voor de praktische gevolgen. Er is maar één land in de hele wereld waar dit goed uitvoerbaar is geloof ik.'

Roos: 'Of is de zondag daarvoor in de plaats gekomen?'
Tonny: 'Nee. de zondag is iets anders dan de sabbat.'

De zondag is idd iets anders dan de sabbat. Maar er is geen 'christelijker' feestdag dan de eerste dag van de week; die eerste dag is de dag van de opstanding van Christus én van de uitstorting van de Heilige Geest! En als niet-joodse christenen dus de eerste dag van de week kennen als een feestdag, een dag van eredienst, is het dan niet voor de hand liggend deze dag te combineren met de geregelde rustdag die elk mens nodig heeft? Tenslotte zijn er in het nieuwe testament geen aanwijzingen te vinden dat een niet-Joodse Christen de sabbat moet houden, terwijl er wel aanwijzingen te vinden zijn in het nieuwe testament dat zij bijeenkwamen op de eerste dag van de week.
Dus waarom zou het dan eigenlijk best verstandig moeten zijn dat wij de sabbat houden?

tonny

tonny

01-03-2012 om 17:07

Het mooie vind ik

dat de sabbat op de vrijdagavond feestelijk begint en op zaterdagavond ophoudt. Heel anders dan de zondag. Wat mij betreft voortaan een zondag in sabbat-vorm

Je hebt gelijk dat er twee heel belangrijke dingen gevierd worden op de eerste dag van de week: Jezus' Opstanding. En de uitstorting van de heilige Geest. Al moet ik zeggen dat ik dat zelden tot nooit heb horen noemen op zondag, jij wel?

Dat Jezus de sabbat niet noemt, zou dat niet kunnen zijn omdat deze dag volkomen vanzelfsprekend was? Wij kijken nu terug, da's een ander verhaal.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.