Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

fladderbeestje

fladderbeestje

10-02-2010 om 17:19

Aangepaste woning/wvg

Ik heb van iemand de tip gekregen om te gaan schrijven op aangepaste woningen, omdat ik dan vrijwel zeker snel een groter huis kan krijgen (de wachttijd voor een gewone vierkamer-benedenwoning is nog minstens 4 jaar en ik ben al 4 jaar lid). Ik heb hiervoor wel een VWG-verklaring nodig, volgens de woonsite.
Dit zou volgens die persoon die me de tip gaf kunnen lukken omdat ik al een WMO-indicatie voor hh-hulp i.v.m. COPD heb. En eerlijk gezegd is een traplift wel prettig als ik slechtere dagen heb...! Maar google is vaag (WVG zou niet meer bestaan?).
Ik kan natuurlijk CiZ of WMO bellen, maar ik ben momenteel erg druk, dus ik dacht: misschien zitten hier mensen die het buiten kantooruren kunnen vertellen...!
Gaat dat werkelijk zo makkelijk, of zitten er meer haken en ogen aan?

Sancy

Sancy

10-02-2010 om 17:57

Wmo

Op 1 januari 2007 komt er een nieuwe wet; de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo is een nieuwe wet, waarin de volgende bestaande wetten gebundeld worden:

* Welzijnswet
* Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg)
* Aantal subsidieregelingen uit de AWBZ
(o.a. mantelondersteuning, diensten bij wonen met zorg)
* De Huishoudelijke Verzorging uit de AWBZ
* De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

Sancy

Sancy

10-02-2010 om 18:00

Experts

Er zitten vast experts in deze materie in dit virtuele buurthuis. En anders zijn er misschien een paar experts in het rookhol (chat) ;-)

Boeb

Boeb

10-02-2010 om 18:15

Fladder

Je hebt een indicatie van het WMO nodig om voor een aangepaste woning in aanmerking te komen. Die staat los van het feit of je al H.H van het WMO hebt. Ze gaan je zaak dus opnieuw bekijken of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor een aangepaste woning. Dat moet via de WMO dus een aanvraagformulier bij het; je raadt het a; SIZ, kan het niet mooier maken.

Het feit dfat je al in het zorgsysteem zit is een kleine pre maar pin je daar niet tevee; op vast, ik weet hoveel aangepaste woningen er er hier zijn, dus juich nog niet te vroeg, zorg eerst dat je die indicatie op zak krijgt

Boeb

Fladder

ik ben even het rookhol ontvlucht en meld me hier. Je komt in aanmerking voor een aangepaste woning als je huidige woning ergonomische beperkingen oplevert. Je kan er niet meer adequaat wonen vanwege je beperkingen dus. Het aantal kamers is daarvoor niet bepalend, lijkt me zo in eerste instantie.

Je schrijft dat een traplift handig zou zijn voor slechtere dagen. Dat kan ik me voorstellen. Is die lift voor in jou woning of zou deze dan geplaatst dienen te worden in een algemene ruimte zoals een trappenhuis. Als dat zo is, dan zou er wel een grond zijn voor een indicatie verhuizen. Bij de gemeente waar ik werk, plaatsen we dergelijke middelen namelijk niet in algemene ruimten.

Goed, mijn advies, start de procedure. Er wordt echter tegenwoordig niet claimgericht gekeken, maar vanuit het compensatiebeginsel. Dat betekent dat de gemeente eventuele beperkingen dient te compenseren. Toevallig weet ik dat de gemeente waarin jij woonachtig bent, meent dit zeer vooruitstrevend te doen.

Mocht je meer willen weten dan weet je me te vinden, tenzij je me weer gedumpt hebt op hyves ;-)

groetjes van Purk

Inderdaad

die indicatie hh doet er eigenlijk niet toe. Geeft wel aan dat er sprake is van beperkingen en de indicatie is er wel degelijk een erkenning van. Dus in die zin, heb je dat stukje al.
Een indicatie hh is echter niet leidend voor een woningaanpassing of verhuisindicatie.

Zie je zo wel.

groetjes van Purk

amk

amk

10-02-2010 om 22:32

Sancy (ot)

ik rook niet!!

Boeb

Boeb

11-02-2010 om 00:08

Purk

'Toevallig weet ik dat de gemeente waarin jij woonachtig bent, meent dit zeer vooruitstrevend te doen.'

Toevallig weet ik dat dat ze dit wellicht wel willen te menen maar dat ze het niet DOEN! om over regels en regelgeving maar niet te spreken. Ik ken 9 mensen die op de lijst staan om een aangepast huis te betrekken (denk aan amputaties, rolstoelgebonden etc etc) de komende 2 jaar is er geen plek simpelweg omdat er a. niet genoeg woningen zijn en b. je het maar moet doen met wat men je wel of niet wil aanbieden. Zir daar een goede tussen dan heb je mazzel, zit daar een 'ik zit mn tijd hier uit type' tussen kun je het helemaal schudden.

Boeb

Puck

Puck

11-02-2010 om 10:48

O fladder

Ik heb hier werkelijk 0,0 verstand van dus wat dat betreft heb je aan mij niks, maar ik duim ontzettend voor je.
Overigens: Suzanne zoekt je in HT&K

Sancy

Sancy

11-02-2010 om 10:58

Amk (ook ot)

Het is je vergeven hoor!!
;-)
Dat is het mooie van een virtueel rookhol: je kunt paffen tot je blauw ziet en toch blijft de lucht zo schoon dat zelfs Fladder er moeiteloos een avond kan doorbrengen :-)

marie

marie

11-02-2010 om 12:21

Mee

hallo
Wellicht kunnen ze je bij de Stichting MEE ook verder helpen?
http://www.mee.nl/
Ik begrijp trouwens iets niet. Je hebt het over COPD en een rookhol? Gaat niet echt samen volgens mij?
Succes

Boeb

Boeb

11-02-2010 om 17:00

Fladder

Het gaat er niet om dat anderen het harder nodig zouden hebben dan jij, het gaat om die f.....regeltjes waardoor jij zeer waarschijnlijk niet eens in aanmerking komt, je zult je echt een weg moeten vechten door de bureaucratie en wss beroepsprocedures moeten gaan lopen maar als je dit wil moet je dat doen.

Het gaat er nl niet om dat anderen het harder nodig zullen hebben. het gaat erom wat jij nodig hebt. Bel het SIZ eens om een balletje op te gooien, kun je gelijk kijken of je uberhaupt in aanmerking komt en natuurlijk ga je gewoon wel reageren op huizen die zo dicht mogelijk van je ideaal komen. je hebt immers die 4 jaar al en dat is al lekker :) Dan maar zonder etiket aangepaste woning. Soms zijn woningen dusdanig ingedeeld dat ze volgens de WMO niet in het rijtje aangepaste woningen vallen maar voor jou zou het wel genoeg kunnen zijn. Kun je mooi een traplift aanvragen ;)

Boeb

Boeb

'Toevallig weet ik dat de gemeente waarin jij woonachtig bent, meent dit zeer vooruitstrevend te doen.'

Als je goed leest, schrijf ik ook, de gemeente meent zeer vooruitstrevend te zijn........ik dacht dat de cynische ondertoon er wel van afdroop. Ik heb me al eens eerder voor Fladder verdiept in de gang van zaken van de afdeling wmo van die gemeente en was echt flabbergasted....fladdergasted. Wat een trage toestanden. Beschamend gewoon.

Als ik dan jouw voorbeelden lees, dan schaam ik me gewoon dat er gemeentes zijn die menen dat ze zo om mogen gaan met mensen.

groetjes van Purk

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.